شروط ويژه استقلال براى ادامه همكارى با قلعه‏نويى

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 831
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 اسفند 1386, 2:38 am
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 185 بار

شروط ويژه استقلال براى ادامه همكارى با قلعه‏نويى

پست توسط bahmanwolf »

تلاش مسؤولان باشگاه استقلال تهران براى انتخاب جانشينى اميرقلعه نويى آغاز شده است. با وجود آنكه واعظ آشتيانى بارها وجود چنينتصميمى را در باشگاه منكر شده اما، درست يك روز قبل از بازى مقابل فولادخوزستان تماس هايى از باشگاه استقلال براى انتخاب چند گزينه خارجى بهعنوان جانشين احتمالى امير قلعه نويى صورت گرفت.
اين تصميمنتيجه آخرين نشست مديرعامل استقلال با امير قلعه نويى بود كه گويا مواضعواعظ آشتيانى چندان به مذاق سرمربى استقلال خوش نيامده و نشست بدون رسيدنبه توافق مشترك درباره تمديد قرارداد قلعه نويى پايان يافته است. پس ازاين نشست برخى از نزديكان واعظ آشتيانى رايزنى هاى خود را براى انتخابجانشين قلعه نويى آغاز كرده اند چرا كه معتقدند در صورت قهرمانى استقلال،امير قلعه نويى رفتار مداراگر خود را كنار گذاشته و در بحث تمديد قرارداداز موضع قدرت با باشگاه روبه رو مى شود اما از سوى ديگر پس از بازى بافولاد خوزستان احتمال ناكامى قلعه نويى در رساندن استقلال به قهرمانى ليگبرتر نيز به ميان آمده و با دو دليل متناقض اما همسو پروژه يافتنآلترناتيو خارجى قلعه نويى رقم خورده است. انتخاب گزينه هاى خارجى نيز بهاين دليل است كه باشگاه استقلال در نظر دارد يك چهره سرشناس را جايگزيناميرقلعه نويى سازد تا انتقال قدرت در تيم با كم ترين حاشيه انجام شده ونام مربى موردنظر توان قانع ساختن اذهان عمومى را داشته باشد.
موضوعاختلاف آقاى مديرعامل و سرمربى در استقلال مربوط به روزهاى اخير نبوده وبارها به عناوين مختلف نمايان شده است، به خصوص مشكل واعظ آشتيانى با برخىاطرافيان امير قلعه نويى همچنان پابرجا است و او مى گويد كه سرمربىاستقلال براى تمديد قرارداد بايد قيد حضور اين اطرافيان كه در قالب دوست،ليدر و حتى دستيار در كنار او حضور دارند را بزند. اين موضوع از جملهدرخواست ها و شايد بهتر است بگوييم دستورهاى واعظ آشتيانى در آخرين نشستبا هدف تمديد قرارداد قلعه نويى بود. چيزى كه بيش از هر بند و شرط ديگرىسرمربى استقلال را براى تمديد قرارداد آزار مى دهد.
نقطه ديگراختلاف فهرست بلندبالاى بازيكنانى است كه قلعه نويى به عنوان ليست مازاددر اختيار باشگاه گذاشته. بايد در پايان ديد آيا واقعا تيمى كه اين چنيندر كورس قهرمانى قرار دارد در پايان فصل بايد نيمى از مهره هايش را از دستبدهد از سويى واعظ آشتيانى درباره برخى از آنها كه به نوعى تحت حمايتمعنوى قلعه نويى قرار دارند با سرمربى تيم اختلاف دارد.

بههمين دليل اكنون تلاش وابستگان به واعظ آشتيانى در باشگاه استقلال براىانتخاب گزينه هاى خارجى اوج گرفته است البته هنوز هيچ مربى خاصى در صدرفهرست تلاش استقلالى ها قرار ندارد و از نظر واعظ، قلعه نويى بهترين گزينه«داخلى» است اما مسلما عواملى همچون ناكامى محض و ناباورانه استقلال درليگ قهرمانان آسيا، از دست رفتن صدر و شايد هم قهرمانى ليگ، درگيرى هاىمكرر با بازيكنان و استفاده از الفاظى نامناسب در رختكن، واعظ را براىيافتن آلترناتيو جدى تر خواهد كرد.

جلسه هياتمديره باشگاه استقلال شب گذشته با تصميمات ويژه اى به پايان رسيد. در اينجلسه براى قلعه نويى شرط و شروطى در نظر گرفته شده كه سرمربى استقلال براىادامه همكارى بايد آنها را بپذيرد؛ ازجمله كنار گذاشتن تعدادى از بازيكنانو اعضاى كادر فنى.در همين راستا شنيده مى شود كه باشگاه استقلال منتظر استتا پس از دو بازى باقى مانده، درخصوص ماندن يا رفتن قلعه نويى تصميم نهايىرا اتخاذ كند.اينگونه است كه امير قلعه نويى سرنوشتش را در دستان خود مىبيند. امير مى تواند استقلال را قهرمان كند و قيد چند بازيكن محبوب خود رابزند و همچنان سرمربى استقلال بماند و البته مختار است كه به گونه اى ديگرعمل كند. شايد دوباره پاختاكور او را بخواهد.


منبع:ایران ورزشی
تصویر
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”