تکذیب پیشنهاد یک و نیم میلیارد تومانی به قلعه نویی

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 831
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 اسفند 1386, 2:38 am
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 185 بار

تکذیب پیشنهاد یک و نیم میلیارد تومانی به قلعه نویی

پست توسط bahmanwolf »

[url=javascript:tsz('article_body','16px')]تصویر[/url] تصویر   عامل باشگاه استقلال تهران گفت: به قهرماني استقلال در ليگ برتر اطمينان دارم.

اميررضاواعظي آشتياني در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار كرد: ‌پس از بازي مقابلفولاد خوزستان كه تيم استقلال عملكرد خوبي داشت تمرينات منظمي برگزار شدهو كار در مجموعه‌ي استقلال با شادابي و آمادگي بالايي در حال انجام است.امير قلعه‌نويي نيز تدابير لازم را براي بازي با سايپا در تهران انديشيدهاست و اميد بسياري داريم كه با كسب نتيجه در اين بازي گام ديگري به سويقهرماني برداريم.

وي افزود: اطمينان دارم طرفداران استقلال نيز روزپنج‌شنبه حضور پرشوري در ورزشگاه آزادي خواهند داشت و اطمينان دارم كهاستقلال در اين فصل قهرماني را به هواداران هديه مي‌دهد.

مدير عاملباشگاه استقلال تهران درباره‌ي در نظر گرفتن پاداش ويژه براي بازيكناناستقلال پيش از بازي مقابل سايپا نيز گفت: من امشب به محل اردوي تيمفوتبال استقلال مي‌روم و در آنجا ميزان اين پاداش را به بازيكنان و كادرفني تيم اعلام مي‌كنم.

واعظي آشتياني درباره‌ي بحث‌هاي مربوط بهقرارداد قلعه‌نويي و هم‌چنين گفته‌هايش مبني بر وجود پيشنهاد يك و نيمميليارد توماني از يك تيم ايراني و همچنين پيشنهاد از يك تيم ازبكستانيتصريح كرد: در مطلبي كه از سوي برخي خبرگزاري‌ها منعكس شد اين گونه القاءمي‌شد كه قلعه‌نويي درباره‌ي شرايط فعلي صحبت كرده است در حالي كه تنها يكرسانه صحبت‌هاي واقعي قلعه‌نويي را منعكس كرده بود و آن هم اين بود كهقلعه‌نويي گفته بود در سال گذشته زماني كه مي‌خواستم به استقلال بيايمچنين پيشنهادهايي براي من وجود داشت كه متاسفانه خبرنگاران آن خبرگزاري‌هادر تنظيم خبر دقت نداشتند و من اميدوارم كه نمايندگان رسانه‌هاي گروهيهمواره حرمت خبر را نگه دارند و مطالب را آن گونه كه هست منعكس كنند.

ويافزود: امير قلعه‌نويي همواره مصاحبه‌هاي دقيق و خوبي داشته است اما وقتيعده‌اي صحبت‌هاي او را جور ديگري منعكس مي‌كنند طبيعي است كه علاقمندان باحاشيه‌سازي نيز مطالبي را بيان كند.

مدير عامل باشگاه استقلالدرباره‌ي قرارداد قلعه‌نويي نيز گفت: در شرايطي كه در اوج رقابت‌هاي ليگبرتر هستيم عده‌اي با هدف حاشيه‌سازي اين بحث را مطرح كردند، در حالي كههمه شخصيت بالاي قلعه‌نويي را مي‌شناسند و او همواره بهترين تشخيص را درچنين مسائلي دارد. من و قلعه‌نويي درباره‌ي قرارداد با يكديگر صحبتكرده‌ايم و يك‌سري توافقات را با هم داشته‌ايم و مسلما اين بحث در پايانليگ برتر پيگيري مي‌شود و ساير مطالبي كه از سوي حاشيه‌سازان عنوان مي‌شودغير واقعي است.

واعظي آشتياني همچنين درباره‌ي اين موضوع كه برخياتهام زنندگان به باشگاه استقلال و امير قلعه‌نويي حرف‌هاي خود را پسگرفته‌اند نيز گفت: ما مي‌دانستيم كه اين اتفاق مي‌افتد و اطمينان داشتهباشيد كه ديگراني هم كه سخنان بي‌ارتباط و كذبي را عليه باشگاه استقلالمطرح كرده‌اند به زودي به توبه خواهند افتاد.

مدير عامل باشگاهاستقلال تهران درباره‌ي شعارهاي برخي تماشاگران در تمرين روز سه‌شنبه اينتيم كه از مديريت باشگاه خواسته بودند امير قلعه‌نويي را در اين تيم نگهدارد گفت: هر مربي اين اختيار را دارد كه براي آينده‌اش فكر كند و هر مديرعاملي هم اين وظيفه را دارد كه بررسي‌هاي همه جانبه‌اي براي جذب مربيداشته باشد. امير قلعه‌نويي همواره مورد حمايت باشگاه بوده است و خواهدبود اما سياست ما بر اين موضوع نيست كه با شعار عده‌اي بعضي را اخراج كنيمو يا بر سر كار بياوريم. اگر قرار باشد تصميمات باشگاه توسط عده‌اي تعريفشده كه داراي انگيزه‌هاي خاص هستند انجام شود بهتر است كه همين جماعتتعريف شده امور باشگاه را نيز به عهده گرفته و هزينه‌هاي تيم را پرداختكنند.

واعظي آشتياني ادامه داد: مديريت باشگاه و مجموعه‌ي فنياستقلال با اقتدار كامل كار خودشان را انجام مي‌دهند و به حاشيه‌ها توجهيندارند. چنين حاشيه‌سازي‌هايي نمي‌تواند در روند موفقيت‌هاي استقلالوقفه‌اي ايجاد كند و طرفداران فهيم استقلال در سراسر كشور اطمينان داشتهباشند كه با حمايت آنها تلاش بازيكنان، كادر فني و حمايت خداوند به زوديجشن قهرماني استقلال را برگزار مي‌كنيم و در آن زمان روسياهي براي آنهايياست كه از ابتداي حضور من و قلعه‌نويي سعي در ايجاد اختلاف داشتند.


منبع: 
تصویر
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”