استقلال فقط 3 جاي خالي دارد

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 831
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 اسفند 1386, 2:38 am
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 185 بار

استقلال فقط 3 جاي خالي دارد

پست توسط bahmanwolf »

  استقلال تاكنون حضور فعال و موفقي در فصل نقل وانتقالات داشته است. آنها تاكنون پنج سهميه از شش سهميه ليگ‌برتري خود راتكميل كردند. محمد محمدي (پيكان)، حنيف عمران‌زاده (پاس)، اميرحسين صادقي(مس)، كيانوش رحمتي (سايپا) و مهدي سيدصالحي (پيكان) نفراتي هستند كهتاكنون از تيم‌هاي ليگ‌برتري به استقلال پيوسته‌اند. به اين ترتيب تنها يكجاي خالي ديگر براي آبي‌ها باقي مانده است. با توجه به اخبار رسيده نفراتيچون اميرحسين فشنگچي، محمد نوري و محمدرضا خلعتبري شانس بيشتري براي پركردن سهميه ششم دارند. البته اين احتمال هم وجود دارد كه هيچ‌كدام از ايننفرات در نهايت در ليست قرار نگيرند، چرا كه هركدام با مشكلات و موانع جديبراي آبي‌پوش شدن مواجه هستند. از ميان ساير سبدهاي خريد تاكنون تنها رضاعنايتي از النصر امارات به عنوان بازيكن بزرگسال جذب شده و احتمال آبي‌پوششدن محمد نصرتي از همان تيم النصر هم وجود دارد. جالب اينكه مديربرنامه‌هاي عنايتي و نصرتي يك نفر هستند. زماني آبي‌پوش شدن نصرتي جدي‌ترمي‌شود كه مي‌بينيم استقلال در پي يك دفاع چپ مي‌گردد و اين بازيكنسال‌هاست در تيم‌هاي مختلفي چون پرسپوليس، پاس و تيم‌ملي در اين قسمت بازيمي‌كند، اما سهميه ليگ يكي استقلال خالي است. آنها در ابتداي كار با مهديشيري قرارداد داخلي بستند، اما در نهايت او راهي تيم رقيب يعني پرسپوليسشد. خريد اشپيتيم آرفي از تيم دسته اولي پيام هم در دستور كار قرار داشتكه او هم با رقم بالاتر به پرسپوليس رفت. سومين بازيكني كه قرار بود ازليگ‌يك آبي‌پوش شود ستار زارع بود كه البته او هم پشيمان شد. بايد به اينجمع، نفراتي چون افشين چاووشي از داماش را اضافه كرد كه البته حضور او همدر اين تيم عقيم ماند. به اين ترتيب تا‌كنون حتي يك بازيكن ليگ‌يكي همآبي‌پوش نشده است.
اما نكته جالب اينكه طي دو فصل گذشته پنج بازيكن ازليگ يك آبي‌پوش شدند كه عمدتا هم خريدهاي ناموفقي بودند. اشكان نامداري(صنايع اراك)، اصغر نادعلي (نساجي)، ميلاد نوري (استيل‌آذين)، حسين كوشكي(پيام مخابرات فارس) و پژمان منتظري (فولاد) ليگ يكي‌هاي استقلال طي دوفصل اخير به شمار مي‌روند. البته اين غير از حضور يدا... اكبري و عليرضاعباسفرد در استقلال است كه به صورت قرضي ابتدا به تيم دسته دومي استقلالجنوب رفته و از اين طريق استقلالي شدند تا سهميه ليگ‌برتري را پر نكنند.آنها در اصل از پاس و صبا به استقلال آمدند. نكته ديگر در مورد نقل وانتقالات استقلال جدايي قطعي هشت بازيكن فصل گذشته اين تيم است. پيروزقرباني به پيكان رفت، عليرضا عباسفرد پيكاني شد، تقي‌پور از صبا سر درآوردو يدا... اكبري هم به تيم سابق خود يعني پاس برگشت. جدا از اين چهار نفركه تيم فصل آينده آنها قطعي مشخص شده است، علي عليزاده به احتمال بسيارزياد به مس يا تراكتورسازي مي‌رود. كوشكي به راه‌آهن نزديك شده و احمدخذيراوي هم راهي يكي از سه تيم جنوبي يعني استقلال‌اهواز، فولاد يا شاهينبوشهر مي‌شود. با آنكه جدايي اشكان نامداري قطعي است، اما تيم آينده اوهنوز مشخص نيست. از ميان ساير نفرات احتمالي ترانسفر شدن آرش برهاني ومجتبي جباري وجود دارد. در واقع ماندن و رفتن آنها 50 - 50 است. البتهبسياري عقيده دارند اين دو نفر در نهايت ماندگار هستند. وضعيت ميثم منيعيهم مبهم است. منهاي هشت بازيكني كه جدايي آنها قطعي است و همچنين سهبازيكن ياد شده كه هنوز تكليف آنها مشخص نشده ساير نفرات فصل گذشتهآبي‌پوش خواهند ماند. براساس قوانين سازمان ليگ هر تيمي مي‌تواند يك ليست32 نفره را تكميل كند كه شامل 25 بازيكن بزرگسال يا همان بالاي 23 سال وهفت بازيكن رده‌سني اميد يا پايين‌تر يعني زير 23 سال مي‌شود. از طرف ديگرهر تيم مي‌تواند حداكثر چهار بازيكن خارجي جذب كند كه سه نفر آنها با هرمليتي مي‌توانند باشند، اما قطعا يكي بايد مليت آسيايي داشته باشد.استقلال فعلا جانواريو و رينالدو را در اختيار دارد و حداكثر مي‌تواند يكبازيكن با هر مليتي و يك بازيكن آسيايي ديگر جذب كند. از جمع 25 سهميهبزرگسال تاكنون منهاي برهاني، جباري و منيعي 19 نفر آن پر شده است. يعنيشش جاي خالي ديگر وجود دارد. از هفت سهميه اميد هم تا‌كنون با ايمان صادقيو ميلاد نوري دو نفر آن پر شده و پنج جاي خالي باقي مانده است. ليستاستقلال براي فصل آينده كه تاكنون قطعي شده است را در زير مرور مي‌كنيد:
1- وحيد طالب‌لو، 2 - محمد محمدي، 3 - ايمان صادقي (دروازه‌بان)، 4 -اميرحسين صادقي، 5 - حنيف عمران‌زاده، 6 - پژمان منتظري، 7 - هادي شكوري(دفاع مياني)، 8 - خسرو حيدري، 9 - مهدي اميرآبادي، 10 - هاشم بيگ‌زاده(دفاع)، 11 - فابيو جانواريو، 12 - حسين كاظمي، 13 - كيانوش رحمتي، 14 -رينالدو، 15 - اميدرضا روانخواه، 16 - فرهاد مجيدي (هافبك)، 17 - غلامرضاعنايتي، 18 - سياوش اكبرپور، 19 - مهدي سيدصالحي.
گفتني است با اضافهشدن جباري، برهاني و منيعي اين شمار به 22 مي‌رسد تا عملا تنها سه جايخالي ديگر براي بزرگسالان استقلال باقي بماند. به اين ترتيب استقلال تنهامي‌تواند سه بازيكن بزرگسال ديگر بخرد كه فقط يك نفر آن ليگ‌برتري است،فقط يك نفر آن مي‌تواند مليتي غير آسيايي داشته باشد.

*****

حرف آخر استقلال به جباري

صبحروز گذشته هادي مباشري خبر داد كه قرار است جباري براي تمديد قرارداد(بخوانيد مذاكره چند‌باره با واعظ) به باشگاه جواب بدهد. جوابي كه خيلي ازطرفداران استقلال منتظر شنيدن پاسخ آن هستند كه آيا جباري در فصل نهم همآبي‌پوش خواهد ماند يا نه. البته از جباري و سابقه‌اش در فصل نقل وانتقالات به خوبي مطلع هستيم. او در همين ايام (فصل نقل و انتقالات) درسال گذشته براي اينكه علي فتح‌ا...زاده و امير قلعه‌نويي را مجاب كند كهقراردادش را ثبت كنند حتي اين ريسك را كرد كه تا قلب باشگاه صباي‌قم همپيش برود. باشگاهي كه پيش از آن محسن يوسفي و محسن بياتي‌نيا را هم ازاستقلال جذب كرده بود و اين به آن معني بود كه جباري به استقلال فهماند كهاگر دست‌دست كنند او هم پيراهن قمي‌ها را بر پيراهن استقلال ارجح خواهددانست. آن زمان ناز جباري خريدار داشت و اتفاقا سناريوي او نيز جواب داد وتوانست با رقمي بالاي 400 ميليون تومان با استقلال تمديد كند اما ايناستقلال و اين واعظ آن ناز و غمزه‌ها را به رسميت نمي‌شناسد و مديريتالتماسي را برنمي‌تابد. باشگاه استقلال در اولين واكنش نسبت به تمديدقرارداد جباري او را كه در فصل گذشته با مصدوميت‌هاي جور و واجور دست وپنجه نرم مي‌كرد در زمره نفرات ملي‌پوش (گروه A) قرار داده و براي جباريدستمزد 250 ميليون توماني را در نظر گرفت: «قرار بود جباري روز چهارشنبهگذشته به ما جواب بدهد كه مدير برنامه‌هايش از باشگاه 48 ساعت مهلتخواست.» جالب اينكه باشگاه استقلال در واكنش‌هاي بعدي خود هم همين موضع رااتخاذ كرد و از آن پا عقب نگذاشت. باشگاه استقلال همچنين اين موضوع را بهراحتي اعلام كرده كه حاضر است همين امروز رضايتنامه جباري را صادر كند تااين بازيكن به هر تيمي كه مي‌خواهد بپيوندد... و اين يعني حرف آخر واعظ بهجباري. كسي كه گفته مي‌شد در اولين مذاكراتش براي تمديد قرارداد گفته بودمبلغي بيشتر از مبلغ قرارداد فصل قبلش را مي‌خواهد. حال اينكه معاوناجرايي باشگاه استقلال در مورد ارقام قراردادهاي بازيكنان اين تيم گفتهاست: «من مسوول مالي باشگاه هستم و تا به حال بالاتر از اين مبلغ به هيچبازيكني پرداخت نشده است.» اين در حالي بود كه برخي گفته بودند سقفقرارداد شماري از بازيكنان اين تيم بالاتر از 250 ميليون تومان است. بااين شرايط جباري دو راه بيشتر ندارد و آن تن دادن به خواست مديران استقلالو تمديد قرارداد است و ديگري ترك استقلال و جدايي.


منبع:روزنامه  
تصویر
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”