صفحه 1 از 1

لیگ برتر انگلیس، برترین لیگ جهان است؟

ارسال شده: دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۸, ۱۱:۰۲ ق.ظ
توسط bahmanwolf
  آستانه آغاز فصل 2010-2009 لیگ برتر انگلستان،نگاهی داریم به پرطرفدارترین لیگ فوتبال جهان و دلایل این مقبولیت... وبدنبال پاسخ به پرسشی بزرگ هستیم: " آیا لیگ برتر جزیره، برترین لیگفوتبال جهان است؟"

روز 20 فوریه 1992 نقطه عطفی در فوتبال جهاناست. اتحادیه فوتبال انگلستان تصمیم می گیرد به قدیمی ترین لیگ فوتبالدنیا یعنی رقابت های دسته اول باشگاه های انگلیس پایان دهد. مسابقاتی کهاز سال 1888 شروع شده بود با تولد لیگ برتر شکل و قوانین تازه ای بخودگرفت. این رقابت ها تاکنون 17 دوره انجام شده که منچستریونایتد با یازدهقهرمانی، آرسنال با سه بار، چلسی دو بار و بلکبرن روورز با یک قهرمانی،جهار برنده لیگ برتر تاکنون هستند. تفکر بوجود آمدن لیگ برتر پس از پایانمحرومیت 5 ساله تیم های انگلیسی در 1990 شکل گرفت زیرا بعد از فاجعهورزشگاه هیسل بروکسل و کشته و زخمی شدن هواداران یوونتوس و لیورپول درفینال باشگاه های اروپا به سال 1986 و محکوم شدن تماشاگران انگلیسی، بهمدت پنج سال باشگاه های این کشور از تمامی رقابت های اروپایی کنار گذاشتهشد. این محرومیت باعث شد تا لیگ های رقیب از این فرصت استفاده کرده و بهجذب ستارگان بپردازند و مسابقات داخلی خود را جذابتر برگزار کنند. از جملهاین کشورها می توان از ایتالیا نام برد که درست از نبود تیم های انگلیسیکمال سود را برد و تیم های کالچو بیشترین قهرمانی های اروپایی خود را درهمین زمان بدست آوردند و فوق ستارگان جهان نیز ترجیح می دادند تا درباشگاه های ایتالیایی فوتبال بازی کنند. بدین ترتیب با پایان محرومیتباشگاه های انگلیسی در سال 1990 ، لزوم سازماندهی مجدد و تقویت لیگ فوتبالجزیره جهت بازگشت به دوران طلایی احساس می شد و بدینسان لیگ برتر انگلستانابتدا با 24 تیم و سپس با حضور 20 تیم متولد شد.

قوانین برتر

آنچهبیش از هر چیز در لیگ برتر نمود دارد، قوانین مترقی و سازماندهی بسیار قویآن است که بتدریج باعث قدرت گرفتن مجدد باشگاه های انگلیسی در سطح اروپاشد و حتی الگوی ایجاد لیگ برتر برای بقیه کشورهای دنیا نیز مورد پیرویقرار گرفت تا جاییکه کشورهای صاحب فوتبال نیز به تقلید از لیگ جزیره بهدنبال تشکیل لیگ برتر در سرزمین خود رفتند. از جمله قوانین بسیار محکمی کهبرای اولین بار در لیگ برتر بکار گرفته شد می توان از اعطای 3 امتیاز بهتیم برنده، داشتن اجباری مدرک مربیگری فوتبال از طرف یکی از دانشگاه هایمعتبر جهان که حداقل معادل کارشناسی ارشد باشد و نیز اجازه بازی بهبازیکنان خارجی که حتما باید حداقل در 70 درصد بازی های ملی کشورهای خوددر یک سال اخیر شرکت کرده باشند، می توان نام برد. با اجرای منظم قانونهای لیگ برتر، شاهد ارتقای روزافزون باشگاه های انگلیسی هستیم و حتی رشدتیم های ملی این کشور و بازیکنان بومی آن نیز غیرقابل انکار است. کافیستبدانیم که در رده بندی لیگ های اروپایی که همه ساله توسط یوفا انجام میگیرد، لیگ برتر جزیره پنج سال پیاپی است که بالاترین استاندارد لیگ ها رابخود اختصاص می دهد، بالاتر از لالیگا و سری آ. این رده بندی توسط فیفانیز برای تمام لیگ های فوتبال جهان صورت می گیرد که با توجه به مولفه هاییمانند: تداوم افتخارات، قدرت مالی، تعداد هوادار، حق پخش تلویزیونی،قراردادهای انتقال بازیکنان و ... ، برترین لیگ جهان انتخاب می شود کهبازهم طبق سنوات چند سال اخیر لیگ انگلستان مقام نخست را مال خود کردهاست.

برتری های مالی

با توجه به پیشرفتهای چشمگیر راندمان ورزشی، تبلیغی و رسانه ای لیگ برتر، سیل پول های کلاننیز به سوی آن روان شده است، بطوریکه هم اکنون نه فقط سودآورترین لیگفوتبال جهان است بلکه چهارمین لیگ ورزشی پردرآمد دنیا پس از لیگ هایراگبی، بیس بال و بسکتبال ایالات متحده آمریکاست. شاید به همین دلیلسرمایه داران بزرگ بین المللی برای بدست آوردن سهام باشگاه های لیگ برتریبا هم رقابت سنگینی دارند. بسیار ساده اندیشی است که با چند ترانسفر بزرگاما محدود تعدادی فوق ستاره به باشگاه های دیگر اروپایی، تصور کنیم لیگبرتر انگلستان تضعیف می شود. مسلما با درآمدهای هنگفت بدست آمده، کارخانهکشف استعداد و بازیکن سازی لیگ برتر ستاره های جدید و گران تری به دنیایفوتبال معرفی خواهد کرد. انتقال برخی بازیکنان نخبه به لیگ های دیگر نهبخاطر انگیزه های فوتبالی یا افول اقبال لیگ برتر است بلکه بیشتر جنبهاقتصادی و سودآوری آن پررنگ است و تیم های انگلیسی در این بحران اقتصادجهانی هنوز هم بیشترین بازده مالی را برای صاحبانشان دارند. درحالیکه دوغول اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا در سال های اخیر معمولا بین سه مقامنخست ثروتمندترین باشگاه های جهان بوده اند ولی هشت باشگاه لیگ برتری دایمدر فهرست 20 تیم متمول دنیا قرار دارند، درصورتیکه از اسپانیا باشگاهدیگری در لیست بیست گانه موجود نیست. سودآورترین لیگ فوتبال دنیا فقط درفصل 2008-2007 ، یک میلیارد و نهصد وسی میلیون پوند (15/3 میلیارد دلار)نصیب اعضایش کرد و بدین ترتیب است که لیگ برتر را "لیگ پول فوتبال" مینامند.

برتری های رسانه ای

منافع عظیمحاصل از حق پخش بازی های لیگ برتر جزیره چنان سرسام آور است که با نگاهیبه قراردادهای تلویزیونی و مبالغ رد و بدل شده، قدرت تاثیرگذاری و تعددبینندگان آن بخوبی مشخص می شود. برطبق آخرین آمار رسمی که توسط شبکه بزرگچندرسانه ای "بی اسکای بی" که اسپانسر و دارنده اصلی حق پخش بازی هاست،نیم میلیارد از مردم ساکن در 202 کشور دنیا بیننده رقابت های لیگ برترهستند و بطور دایم به این تعداد تماشاگر اضافه می شود. در سال 1992 شبکهاسکای اولین قرارداد حق پخش تلویزیونی رقابت ها را به مدت پنج فصل به مبلغ191 میلیون پوند بدست آورد که در آن زمان ریسکی بزرگ برای این کانالچندرسانه ای به حساب می آمد اما هم اکنون آخرین قراردادی که در جریان استبه قیمت 7/1 میلیارد پوند ارزش دارد که از سال 2007 تا 2010 ادامه مییابد. البته ذکر این نکته ضروریست که قرارداد آخر بصورت مشترک در اختیارشبکه های اسکای و ستانتا اسپورتس است و دلیل آن هم دستور کمیسیون اتحادیهاروپا مبنی بر عدم انحصاری شدن پخش بازی ها توسط یک کانال تلویزیونی است.

برتری های دیگر

ازهر دلیلی که بگذریم، قدمت و جذابیت بازی های لیگ برتر چیز دیگریست. بانگاهی به لیگ کشورهای دیگر وجود جنبه های چند وجهی رقابت در آنها ضعیف تراست. بطور مثال در اسپانیا معمولا – ولی نه همیشه – جدال بین دو تیممادرید و بارساست، یا در آلمان انحصار قهرمانی و افتخار اروپایی در دستبایرن است. حتی در ایتالیا بیشتر اوقات ورزشگاه خانگی پرافتخارترین تیمهای کالچو پر نمی شود ولی در انگلستان اوضاع متفاوت است. فوتبال جزیی اززندگی مردم است. تیم ها دارای تاریخ کهن ومعمولا بالای یکصدسال قدمتدارند. ورزشگاه های تیم های کوچک هم پر می شود چه برسد به بزرگان. فرهنگناامیدی و دفاع مطلق معنی ندارد حتی بازی تیم های پایین جدولی با یکدیگریا دربرابر باشگاه های بزرگ تهاجمی و هیجان انگیز انجام می شود. نظم وانضباط هواداران در ورزشگاه ها مثال زدنی است. اگر تیمی دست به ضدفوتبالیا بازی ناجوانمردانه بزند از طرف تماشاگران خودی طرد می شود و برعکس اگرباشگاهی دوست داشتنی باشد حتی با سقوط به دسته پایین تر هوادارانش را ازدست نمی دهد و وفادارانه در کنار تیم محبوب می مانند. برتری های لیگ برتردر نتایج چهار بزرگ آن در لیگ قهرمانان اروپا کاملا متبلور است. چهار تیممنچستریونایتد، چلسی، لیورپول و آرسنال معمولا در سال های اخیر جزو هشتتیم برتر اروپا هستند. بسیاری از بازیکنان فوتبال آرزو دارند تا روزی درلیگ برتر بازی کنند یا بازی در مقابل تیم های آن در ورزشگاه های پرهیجانجزیره را تجربه کنند.

چند آمار جالب از لیگ برتر

بهترین گلزنان تاریخ لیگ برتر:

1) آلن شیرر ............... 260 گل
2) اندی کول .............. 187 گل
3) تیری آنری ............ 174 گل
4) رابی فاولر ............ 163 گل
5) لس فردیناند ........... 149 گل
6) تدی شرینگهم ......... 147 گل
7) مایکل اوون .......... 144 گل
8) جیمی فلوید هاسلبینک 127 گل
9) دوایت یورک ........ 123 گل
10) رابی کین .... 115 گل

گنجایش ورزشگاه های تیم های لیگ برتری:

1) منچستریونایتد ............ اولدترافورد ............ 76212 نفر
2) آرسنال .................... امیریتس ............... 60355 نفر
3) ساندرلند .................. لایت ................... 49000 نفر
4) منچسترسیتی ........... ورزشگاه شهر منچستر.......... 47726 نفر
5) لیورپول ................ آنفیلد .................... 45522 نفر
6) استون ویلا ............ ویلاپارک ............... 42573 نفر
7) چلسی .................. استمفورد بریج ......... 42055 نفر
8) اورتون ................ گودیسون پارک ........ 40158 نفر
9) تاتنهام ................. وایت هارت لین ........ 36310 نفر
10) وستهم یونایتد ....... بولین گروند ...... 35303 نفر

درهرصورت به جرات و با رعایت کامل بی طرفی می توان به این پرسش بزرگ پاسخ داد: " آیا لیگ برتر جزیره، برترین لیگ فوتبال جهان است؟"


منبع:سایت  

Re: لیگ برتر انگلیس، برترین لیگ جهان است؟

ارسال شده: دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۸, ۱۱:۱۵ ق.ظ
توسط samanrossonero
این آمار گلزنان جالب هست؟؟؟؟؟؟؟
بیشتر خنده دار به نظر میرسه.
فیلیپو اینزاگی 306 گل در سری آ به ثمر رسونده،این یک نمونه...
ورزشگاههای ایتالیا و اسپانیا به مراتب بزرگتر از انگلیس هست...
کدوم تیم لیگ برتر به اندازه اینتر بازیکن تاپ داره؟؟؟؟؟
تک تک 4 تیم اول دو تا لیگ رو با هم مقایسه کنید:

اینتر vs منچستر

یوونتوس vs چلسی

رم vs آرسنال

میلان vs لیورپول


برتری مهره ها به کدوم سمت هست؟؟؟؟
داوری در لیگ انگلیس به پایین ترین سطح خودش هست و همچنین این لیگ با پول نفت یک روس و یک اماراتی و پولهای اسرائیلی ها می چرخه.

لیگ انگلیس در رویا بهترین لیگ هست اما واقعیت این هست که پرطرفدارترین تیم جهان از ایتالیا و اسپانیا هستن...