نیکبخت: دلم برای هواداران پرسپولیس تنگ شده اما...

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 831
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 اسفند 1386, 2:38 am
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 185 بار

نیکبخت: دلم برای هواداران پرسپولیس تنگ شده اما...

پست توسط bahmanwolf »

  تصویرعليرضا واحدي نيكبخت پس از جدايي از پرسپوليس،درتراكتورسازي به دنبال رسيدن به اهداف جديدش بود ولي محروميت به دليل رعايتنكردن منشور اخلاقي،يكي از تلخ ترين اتفاقات زندگي ورزشي اين بازيمن رارقم زد.

نيكبخت با حكم كميته انضباطي تا پايان نيم فصل اول بايددور از ميادين فوتبال باشد و نكته قابل توجه اين است كه او تمرينات خود رابه صورت انفرادي دنبال مي‌كند.نيكبخت كه مدتي روزه سكوت گرفته بود در موردمسائل مختلف به سئوالات خبرنگاران ايران پاسخ داد.

با محروميت كنار آمده‌اي؟
فعلاپيگير اين موضوع شده‌ام و به دنبال حل مشكل خودم هستم. چاره‌اي ندارم جزاينكه كه تا نيم‌فصل محروميت را تحمل كنم و كار خاصي در اين رابطه از دستمبرنمي‌آيد.

فكر مي‌كني قادر باشي مدت محروميت خودت را كم كني؟

حقگرفتني است، من هم پيرو همين موضوع از راهكارهاي قانوني دنبال حل مشكلمهستم اما در اين رابطه دوست دارم يك موضوع را توضيح بدهم كه جذابيت فوتبالايران هميشه بر روي حاشيه‌هايش بوده است.

در اين مورد بيشتر توضيح مي‌دهي؟
شمابايد اين موضوع را در نظر بگيريد. سال گذشته ورزشگاه‌ها خصوصا در زمانحضور پرسپوليس در شهرستان‌ها مملو از تماشاگر مي‌شد اما ديديد كه ايناتفاق در بازي اخير پاس همدان و پرسپوليس محقق نشد و بيشتر سكوهاي ورزشگاهخالي بودند. من فكر مي‌كنم اين موضوع به خصوصيت ستاره‌هاي يك تيمبازمي‌گردد كه در اين فصل چندان در تيم پرسپوليس ديده نمي‌شود در حالي كهفكر مي‌كنم استقلال خوب بسته شده است. البته با اين حرفم قصد توهين بهتيمي را ندارم چون در واقع من فقط حس خودم را به واسطه 14 سال حضور درپرسپوليس و استقلال گفتم و با قدرت مي‌گويم غيبت ستاره‌ها باعث شدهاستقبال چنداني از بازي‌هاي پرسپوليس نشود.

پرسپوليس امسال به نظر تو خالي از ستاره است؟

من فكر مي‌كنم كه همه چيز در اين مورد مشخص است و نيازي به صحبت كردن من نيست.

مديرعامل پرسپوليس مدتي پيش در مصاحبه‌اي گفت كه جايي براي نيكبخت در پرسپوليس وجود ندارد.
منبايد اين توضيح را بدهم كه تا زماني كه انصاري‌فرد باشد من به پرسپوليسبازنمي‌گردم. ضمنا همه مي‌دانند جايگاه من كجاست و او در چه جايگاهي قراردارند.

چرا اين قدر از مديرعامل پرسپوليس ناراحتي؟
براياينكه او هر كجا كه مي‌نشيند عليه من مصاحبه مي‌كند. مثلا در آخرين صحبتيكه با من داشت به اين نكته علنا اشاره كرد و صراحتا گفت ما با كادر فنيجديد به اين نتيجه رسيده‌ايم كه شما به درد ما نمي‌خوري اما بخش جالبحرف‌هايش به اين نكته بازمي‌گشت كه به من گفت تو مصاحبه كن و بگو من خودمدوست نداشتم در پرسپوليس بمانم. در ضمن پولم را خوردند و جريمه كردند وشايد باور نكنيد در اين مدت كه در پرسپوليس بودم چيزي حدود 130 تا 140ميليون متضرر شدم.

چرا انصاري‌فرد بيشتر با تو چنين رفتاري داشت؟
مشكلاو در ابتدا من نبودم و اين مسائل دقيقا از جايي شروع شد كه براي مطرحكردن مشكل بازيكنان تيم پيش انصاري‌فرد رفتم و حرف زدم. فكر مي‌كنمصحبت‌هاي حقيقي من به مذاق آقايان اصلا خوش نيامد و اعتقاد دارم به خاطرهمان مسائل او از من انتقام شخصي گرفت.

و اين مشكلات در برخورد فيزيكي كه تو با انصاري‌فرد داشتي نمود پيدا كرد و به اوج رسيد.
منبا كسي درگير نشدم بلكه مديرعامل قصد داشتند حركتي را انجام دهند كه البتهضربه‌اش به من نخورد. در اينجا بايد توضيح بدهم كه سال گذشته دفترمديرعامل طوري شده بود كه هركس مي‌خواست هر تصميمي در آنجا مي‌گرفت و ايندقيقا برخلاف مديريت حبيب كاشاني بود.

فكر نمي‌كني با اين حرف‌ها قصد بزرگ‌نمايي مشكلات پرسپوليس را داري؟
مشكل تيم آن قدر زياد است كه شورت آل اشپورت را با پيراهن حصاري مي‌پوشند و ديگر جاي حرفي باقي نمي‌ماند.

با اين حرف‌ها فكر نمي‌كني هواداران پرسپوليس از تو ناراحت شوند؟
دلم واقعا براي هواداران پرسپوليس تنگ شده و رابطه قلبي من و آنها هيچ وقت از بين نمي‌رود.

از انتخاب تراكتور پشيمان نيستي؟
من امسال تراكتور را انتخاب كردم كه از حاشيه‌ها دور باشم.

دررابطه با حضورت در استيل‌آذين حرف‌هاي زيادي مطرح شد. مثلا اينكه تو بااستيلي مشكلات زياد داري به همين دليل استيل‌آذين تو را نخواست.
من با استيلي هيچ مشكلي ندارم. بحث حضورم در استيل‌آذين مطرح شده بود اما به هر دليل شرايط فراهم نشد كه به اين تيم بروم.

گفته مي‌شود با حضور در يك تيم دسته اولي حضور تو به زودي در استيل‌آذين ميسر خواهد شد.
نه من قصد حضور در رقابت‌هاي ليگ دسته اول را ندارم. فعلا بازيكن تراكتور هستم و قراردادم را با اين تيم به ثبت رسانده‌ام.

گويا شريفي به تو گفته مصاحبه نكني تا مقدمات بخشيده شدنت فراهم شود؟
شريفي به هيچ وجه چنين حرفي به من نزده و قولي به من نداده است. او انسان شريفي است و هميشه منصفانه كار مي‌كند.

يعني تو تسليم شدي؟
كارياز دست من برنمي‌آيد. فكر مي‌كنم من قرباني منشور اخلاقي شدم و هنوز همبرايم جاي سئوال دارد كه چه چيز من به منشور اخلاقي مي‌خورد كه بايدمحروميت آن را تحمل كنم.

به پرسپوليس برگرديم. به نظر تو پرسپوليس در اين فصل پتانسيل قهرماني دارد؟
آقايانحتما به همه چيز آگاهي داشتند و با علم و آگاهي از همه مسائل پرسپوليس رابراي اين فصل بستند و من نظر خاصي در مورد پتانسيل اين تيم ندارم. اينموضوع به زمان نياز دارد كه بتوان در مورد تيمي با قاطعيت حرف زد.

به نظر مي‌رسد هنوز با حضور نداشتن ستاره‌ها در پرسپوليس مشكل داري؟
تيم‌هايبزرگ هميشه و در هر حالتي ستاره مي‌خواهند. سئوال من اين است چرا رئالمادريد دو بازيكن ستاره با خصوصيات مشابه هم مي‌خرد، مگر رئال‌مادريدمدرسه فوتبال ندارد كه اين همه ستاره جذب مي‌كند؟

ميثمبائو مدتي پيش در مصاحبه‌اي گفت كه در اين فصل طوري بازي خواهد كرد كهنشان دهد لياقت پوشيدن پيراهن شماره 10 را دارد.او حتي گفت كه از شماره 10فصل قبل پرسپوليس هم بهتر بازي خواهد كرد،در مورد حرف‌هاي بائو چه نظريداري؟
من در مورد عملكرد يك بازيكن نظر نمي‌دهم و فكر مي‌كنم در پايان فصل معلوم مي‌شود كه چه كسي لياقت پوشيدن پيراهن شماره 10 را داشت.

با بازي نكردن اين احتمال وجود دارد كه ديگر به شرايط ايده‌آل نرسي؟
من اين موضوع را به فال نيك مي‌گيرم، شايد قسمت اينگونه بوده است.

در رابطه با بازي تيم ملي و بوسني چه صحبتي داري؟
ازبرد تيم ملي خوشحال شدم. بازيكنان ما در نيمه‌اول چندان خوب نبودند اما درنيمه‌دوم به خود آمدند و نتيجه را جبران كردند و به پيروزي رسيدند.

قطبي در اظهارنظري اعلام كرده كه تيم ايران قهرمان جام ملت‌هاي آسيا خواهد شد؟
با اين بازيكنان تيم ملي مي‌تواند در آسيا موفق شود و تيم ما توانايي انجام كارهاي بزرگ را دارد.


منبع:فوتبال  
تصویر
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”