امار كلي وجالب ليگ89-88

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

امار كلي وجالب ليگ89-88

پست توسط ganjineh »

در قدم اول تا هفته ششم:

 تعداد بردها ، تساوي ها و باخت ها
تعداد کل بازي ها = 54
تعداد برد ( تعداد باخت ) = 36 ( 67 % )
تعداد تساوي = 18 ( 33 % )

نتايج ميزبان ها و ميهمان ها
کل بردها : 36
برد ميزبان : 26 ( 72 % درصد از کل بردها)
برد ميهمان : 10 ( 28 % درصد از کل بردها)
تساوي بازي ها : 18 ( 33 % درصد از کل بازي ها)

آمار مربوط به گل ها
تعداد کل گل ها : 138
ميانگين گل براي هر بازي : 2.56
تعداد گل هاي زده ي ميزبان ها : 83 ( 60 % درصد از کل گل ها)
تعداد گل هاي زده ي ميهمان ها : 55 ( 40 % درصد از کل گل ها)

بيشترين گل هاي رد و بدل شده
بيشترين گل در بازي :
استيل آذين تهران 4 - صبا باتري قم 3 ( با 7 گل )
مس کرمان 5 - ذوب آهن اصفهان 2 ( با 7 گل )
مس کرمان 3 - پرسپوليس تهران 3 ( با 6 گل )

قاطع ترين برد در بازي :
پيکان قزوين 4 - ملوان بندر انزلي 0 ( با 4 گل )
مقاومت سپاسي شيراز 4 - ملوان بندر انزلي 0 ( با 4 گل )
ذوب آهن اصفهان 3 - سايپاي کرج 0 ( با 3 گل )

پرگل ترين تساوي در بازي :
مس کرمان 3 - پرسپوليس تهران 3 ( با 3 گل )
پرسپوليس تهران 2 - شاهين بوشهر 2 ( با 2 گل )
استقلال اهواز 1 - ابومسلم مشهد 1 ( با 1 گل )


آمار برد ، تساوي و باخت هاي متوالي
[COLOR=green][COLOR=green]بيشترين برد  متوالي براي تيم   :
پيکان قزوين 4 بازي متوالي
مس کرمان 3 بازي متوالي
ذوب آهن اصفهان 2 بازي متوالي

[COLOR=green]بيشترين تساوي متوالي براي تيم   :
شاهين بوشهر 2 بازي متوالي
فولاد خوزستان 2 بازي متوالي
استقلال اهواز 2 بازي متوالي

[COLOR=green]بيشترين باخت متوالي براي تيم   :
شاهين بوشهر 3 بازي متوالي
استقلال اهواز 3 بازي متوالي
راه آهن تهران 3 بازي متوالي

بيشترين تعداد بازي متوالي که تيمي نباخته است :
مقاومت سپاسي شيراز 6 بازي متوالي
استقلال تهران 6 بازي متوالي
پرسپوليس تهران 6 بازي متوالي

بيشترين تعداد بازي متوالي که تيمي مساوي نکرده است :
صبا باتري قم 6 بازي متوالي
مس کرمان 5 بازي متوالي
سايپاي کرج 5 بازي متوالي

بيشترين تعداد بازي متوالي که تيمي نبرده است :
شاهين بوشهر 6 بازي متوالي
فولاد خوزستان 6 بازي متوالي
ابومسلم مشهد 6 بازي متوالي


بهترين عملکرد در خانه :
استقلال تهران با 9 امتياز
فولاد سپاهان اصفهان با 9 امتياز
ذوب آهن اصفهان با 7 امتياز

بهترين عملکرد در بيرون از خانه :
پيکان قزوين با 7 امتياز
پرسپوليس تهران با 5 امتياز
مقاومت سپاسي شيراز با 5 امتياز

بدترين عملکرد در خانه :
شاهين بوشهر با 2 امتياز
ابومسلم مشهد با 2 امتياز
پاس همدان با 3 امتياز

بدترين عملکرد در بيرون از خانه :
فولاد خوزستان با 0 امتياز
ملوان بندر انزلي با 1 امتياز
شاهين بوشهر با 1 امتياز

تعداد نتايج مشابه
تعداد نتيجه ي ( 0 , 0) : 5 ( درصد از کل بازي ها : 9.26 % )
تعداد نتيجه ي ( 1 , 0) : 10 ( درصد از کل بازي ها : 18.52 % )
تعداد نتيجه ي ( 1 , 1) : 11 ( درصد از کل بازي ها : 20.37 % )
تعداد نتيجه ي ( 2 , 0) : 3 ( درصد از کل بازي ها : 5.56 % )
تعداد نتيجه ي ( 2 , 1) : 10 ( درصد از کل بازي ها : 18.52 % )
تعداد نتيجه ي ( 2 , 2) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.85 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 0) : 2 ( درصد از کل بازي ها : 3.7 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 1) : 4 ( درصد از کل بازي ها : 7.41 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 2) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.85 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 3) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.85 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 0) : 2 ( درصد از کل بازي ها : 3.7 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 1) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.85 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 2) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.85 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 3) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.85 % )
تعداد نتيجه ي ( 5 , 2) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.85 % )

 
 بهترين ها :

بهترين خط حمله :
استيل آذين تهران با 10 گل زده
مقاومت سپاسي شيراز با 10 گل زده
ذوب آهن اصفهان با 9 گل زده

[COLOR=green]بيشترين برد  :
استقلال تهران با 3 برد
استيل آذين تهران با 3 برد
پيکان قزوين با 3 برد

بهترين تفاضل :
مقاومت سپاسي شيراز با نفاضل 8
ذوب آهن اصفهان با نفاضل 6
پيکان قزوين با نفاضل 5

کمترين باخت:
استقلال تهران با 0 باخت
پرسپوليس تهران با 0 باخت
ذوب آهن اصفهان با 0 باخت

کمترين تساوي :
سايپاي کرج با 0 تساوي
صبا باتري قم با 0 تساوي
استيل آذين تهران با 1 تساوي

بهترين دفاع :
استقلال تهران با 1 گل خورده
مقاومت سپاسي شيراز با 2 گل خورده
پيکان قزوين با 3 گل خورده

بدترين ها :

بدترين خط حمله :
سايپاي کرج با 3 گل زده
فولاد خوزستان با 3 گل زده
ملوان بندر انزلي با 3 گل زده

کمترين برد :
ابومسلم مشهد با 0 برد
شاهين بوشهر با 0 برد
فولاد خوزستان با 0 برد

بدترين تفاضل :
ملوان بندر انزلي با نفاضل -7
سايپاي کرج با نفاضل -4
شاهين بوشهر با نفاضل -4

بيشترين باخت:
پاس همدان با 3 باخت
راه آهن تهران با 3 باخت
سايپاي کرج با 3 باخت

بيشترين تساوي :
ابومسلم مشهد با 3 تساوي
پرسپوليس تهران با 3 تساوي
فولاد خوزستان با 3 تساوي

بدترين دفاع :
صبا باتري قم با 10 گل خورده
مس کرمان با 10 گل خورده
ملوان بندر انزلي با 10 گل خورده


منبع:football3.ir
 
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

Re: امار كلي وجالب ليگ89-88

پست توسط ganjineh »

تا پایان هفته نهم:

 تعداد بردها ، تساوي ها و باخت ها
تعداد کل بازي ها = 81
تعداد برد ( تعداد باخت ) = 48 ( 59 % )
تعداد تساوي = 33 ( 41 % )

نتايج ميزبان ها و ميهمان ها
کل بردها : 48
برد ميزبان : 35 ( 73 % درصد از کل بردها)
برد ميهمان : 13 ( 27 % درصد از کل بردها)
تساوي بازي ها : 33 ( 41 % درصد از کل بازي ها)

آمار مربوط به گل ها
تعداد کل گل ها : 214
ميانگين گل براي هر بازي : 2.64
تعداد گل هاي زده ي ميزبان ها : 126 ( 59 % درصد از کل گل ها)
تعداد گل هاي زده ي ميهمان ها : 88 ( 41 % درصد از کل گل ها)

بيشترين گل هاي رد و بدل شده
بيشترين گل در بازي :
استيل آذين تهران 4 - صبا باتري قم 3 ( با 7 گل )
مس کرمان 5 - ذوب آهن اصفهان 2 ( با 7 گل )
ذوب آهن اصفهان 5 - استقلال اهواز 2 ( با 7 گل )

قاطع ترين برد در بازي :
ابومسلم مشهد 0 - استقلال تهران 5 ( با 5 گل )
پيکان قزوين 4 - ملوان بندر انزلي 0 ( با 4 گل )
مقاومت سپاسي شيراز 4 - ملوان بندر انزلي 0 ( با 4 گل )

پرگل ترين تساوي در بازي :
مس کرمان 3 - پرسپوليس تهران 3 ( با 3 گل )
پرسپوليس تهران 2 - شاهين بوشهر 2 ( با 2 گل )
راه آهن تهران 2 - پرسپوليس تهران 2 ( با 2 گل )


آمار برد ، تساوي و باخت هاي متوالي
[COLOR=green][COLOR=green]بيشترين برد  متوالي براي تيم   :
پيکان قزوين 6 بازي متوالي
مس کرمان 3 بازي متوالي
ذوب آهن اصفهان 2 بازي متوالي

[COLOR=green]بيشترين تساوي متوالي براي تيم   :
راه آهن تهران 5 بازي متوالي
مقاومت سپاسي شيراز 4 بازي متوالي
پرسپوليس تهران 3 بازي متوالي

[COLOR=green]بيشترين باخت متوالي براي تيم   :
استقلال اهواز 4 بازي متوالي
شاهين بوشهر 3 بازي متوالي
راه آهن تهران 3 بازي متوالي

بيشترين تعداد بازي متوالي که تيمي نباخته است :
مقاومت سپاسي شيراز 9 بازي متوالي
استقلال تهران 9 بازي متوالي
پيکان قزوين 8 بازي متوالي

بيشترين تعداد بازي متوالي که تيمي مساوي نکرده است :
صبا باتري قم 9 بازي متوالي
پيکان قزوين 6 بازي متوالي
مس کرمان 6 بازي متوالي

بيشترين تعداد بازي متوالي که تيمي نبرده است :
فولاد خوزستان 9 بازي متوالي
ابومسلم مشهد 9 بازي متوالي
راه آهن تهران 8 بازي متوالي


بهترين عملکرد در خانه :
استقلال تهران با 13 امتياز
ذوب آهن اصفهان با 13 امتياز
فولاد سپاهان اصفهان با 12 امتياز

بهترين عملکرد در بيرون از خانه :
پيکان قزوين با 10 امتياز
پرسپوليس تهران با 7 امتياز
استيل آذين تهران با 7 امتياز

بدترين عملکرد در خانه :
ابومسلم مشهد با 2 امتياز
فولاد خوزستان با 4 امتياز
پاس همدان با 4 امتياز

بدترين عملکرد در بيرون از خانه :
فولاد خوزستان با 0 امتياز
ملوان بندر انزلي با 1 امتياز
شاهين بوشهر با 2 امتياز

بيشترين حضور در رده هاي مختلف
بيشترين حضور در رده ي 1 تيم : پيکان قزوين ( با 4 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 2 تيم : استقلال تهران ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 3 تيم : مقاومت سپاسي شيراز ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 4 تيم : مقاومت سپاسي شيراز ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 5 تيم : فولاد سپاهان اصفهان ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 6 تيم : فولاد سپاهان اصفهان ( با 2 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 7 تيم : پرسپوليس تهران ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 8 تيم : پرسپوليس تهران ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 9 تيم : مس کرمان ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 10 تيم : تراکتورسازي تبريز ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 11 تيم : ملوان بندر انزلي ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 12 تيم : ملوان بندر انزلي ( با 4 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 13 تيم : شاهين بوشهر ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 14 تيم : راه آهن تهران ( با 5 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 15 تيم : استقلال اهواز ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 16 تيم : پاس همدان ( با 4 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 17 تيم : فولاد خوزستان ( با 3 حضور )
بيشترين حضور در رده ي 18 تيم : مس کرمان ( با 2 حضور )

بيشترين صعودها در جدول :
تيم : فولاد سپاهان اصفهان با 9 رده
تيم : سايپاي کرج با 9 رده
تيم : ملوان بندر انزلي با 8 رده

بيشترين سقوط ها در جدول :
تيم : مس کرمان با 11 رده
تيم : ملوان بندر انزلي با 7 رده
تيم : فولاد سپاهان اصفهان با 6 رده


تعداد نتايج مشابه
تعداد نتيجه ي ( 0 , 0) : 7 ( درصد از کل بازي ها : 8.64 % )
تعداد نتيجه ي ( 1 , 0) : 12 ( درصد از کل بازي ها : 14.81 % )
تعداد نتيجه ي ( 1 , 1) : 19 ( درصد از کل بازي ها : 23.46 % )
تعداد نتيجه ي ( 2 , 0) : 5 ( درصد از کل بازي ها : 6.17 % )
تعداد نتيجه ي ( 2 , 1) : 13 ( درصد از کل بازي ها : 16.05 % )
تعداد نتيجه ي ( 2 , 2) : 6 ( درصد از کل بازي ها : 7.41 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 0) : 2 ( درصد از کل بازي ها : 2.47 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 1) : 6 ( درصد از کل بازي ها : 7.41 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 2) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.23 % )
تعداد نتيجه ي ( 3 , 3) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.23 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 0) : 2 ( درصد از کل بازي ها : 2.47 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 1) : 2 ( درصد از کل بازي ها : 2.47 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 2) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.23 % )
تعداد نتيجه ي ( 4 , 3) : 1 ( درصد از کل بازي ها : 1.23 % )


منبع:football3.ir
 
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 495
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 25 تیر 1385, 7:49 pm
محل اقامت: tabriz.khiabane shamse tabrizi
سپاس‌های ارسالی: 10 بار
سپاس‌های دریافتی: 96 بار
تماس:

Re: امار كلي وجالب ليگ89-88

پست توسط padshah »

كاش ركورددار بيشترين تماشاگر رو هم مينوشتين :grin:
اونوقت ديگه تو صدر جدولش بايد اسم تراكتورسازي رو مياوردين :grin:
کد نمایش پرچم کوچک:
تصویر

کد نمایش پرچم و عکس کوچک دکتر:
تصویر
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”