دربی و باز هم تساوی

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 831
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 اسفند 1386, 2:38 am
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 185 بار

دربی و باز هم تساوی

پست توسط bahmanwolf »

: روز جمعه این هفته یک روز فوتبالی دیگر آغاز می‏شود ولی این روز باروزهای دیگر فرق می‏کند، اگر به سطح شهر بروید کاملاً این تفاوت را بیناقشار مختلف مردم خواهید دید و این تفاوت چیزی نیست جز رقابت دو رقیبدیرینه فوتبال کشور، یک طرف آبی و دیگری قرمز .
برای اینکه در مرکز اینهیجان قرار بگیرید اصلاً نیازی نیست که در تهران باشید! شما هر جای ایرانکه باشید حتی در روستاها کاملاً این هیجان رو حس خواهید کرد؛ از کل کلبچه‏های کوچک تا مناظره‏های افراد بالغ. که هر کدام به نوعی به نقد یاپیش‏بینی این بازی می‏پردازند، ولی در چند سال اخیر کمی مسایل متفاوت شدهو یک سری اتفاقات تمام پیش بینی‏ها و حدس و گمانه‏ها را بالا و پایین کردهو اون چیزی نیست به جز قانون نانوشته فوتبال!!! البته این قانون هم مثلتمام قوانین در کشور ما متفاوت عمل کرده یعنی اینکه این قانون برای یکسریافراد خاص نوشته شده و برای کل جامعه بصورت نانوشته عمل می‏کند.
وقتیبه صحبت‏های بازیکنان فعلی و قبلی دو تیم توجه کنیم کاملاً به این نتیجهمی‏رسیم که مسایلی قبل و یا در حین بازی ممکن است اتفاق بیفتد که به آنمی‏گویند قانون نانوشته فوتبال، چون هر اسم دیگری روی این قانون می‏تواندبرای عده‏ای مشکل ساز شود.
وقتی به صحبت‏های آقای شریفی رئیس کمیتهانضباطی توجه کنیم و آن تهدید و تحکم را ببینیم درمی‏یابیم که چقدر ورزشکشور از بعد فرهنگی دور شده و برای به نتیجه رسیدن همان قانون باید به زورو تهدید متوسل شویم و به 70 تا 90 هزار تماشاگر داخل ورزشگاه و میلیون‏هابیننده تلویزیونی و هوادار دو تیم که دوست دارند در عین سلامت بازی زیبایدو تیم را ببینند، خیانت کنیم.
فوتبالدوستان کشور ما که میلیون‏ها نفرهستند دوست دارند که تمام عیار تیمشان را در میدان مسابقه ببینند و نهاینکه توسط یک سری قوانین نانوشته، بازیکنان دو تیم فقط قسمتی از اثر ونیروی خود را برای راضی نگه داشتن عده‏ای، در میدان بازی به نمایش بگذارند.
البتهاین روزها در تب و تاب مسایل روز کشور شاید بهتر باشد که باز هم همانقانون نانوشته اجرا شود؛ چه چیزی بهتر از اینکه کمترین خسارت به شرکتاتوبوسرانی کشور وارد شود. چه چیزی بهتر از اینکه مردم با کمترین تشنج وفشار به منزل خود بروند و امروز که کشورهای بیگانه از هرگونه فعل وانفعالی در داخل کشور سوء استفاده سیاسی می‏کنند، بهتر نیست که مردم باچهره‏های نیمه راضی و آن هم فقط در حال نقد بازی به سمت منزل خود بروند؟ و...
حال از مدیران فدراسیون می‏خواهیم که از الان تا دربی بعدی که چندماه طول خواهد کشید روی مسایل فرهنگی کار کنند و با صدا سیما روی مسایلفرهنگی در ورزشگاه‏ها همکاری نمایند تا شاهد یک حرکت مثبت و رو به جلو درعرصه فرهنگی کشور باشیم و برای بدست آوردن آن هم حاضریم چند بار دیگر حتیبا توجه به قوانین نانوشته فوتبال نتیجه بازی را با تساوی به پایان ببریم!
تصویر
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”