برنامه كامل مسابقات فوتبال ششمين دوره ليگ برتر دور رفت (سال 86-85)

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 499
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 11 بهمن 1384, 9:22 pm
سپاس‌های ارسالی: 12 بار
سپاس‌های دریافتی: 22 بار

برنامه كامل مسابقات فوتبال ششمين دوره ليگ برتر دور رفت (سال 86-85)

پست توسط hamed6248 »

تهران IranSport.Net - از سوي سازمان ليگ، دور رفت ديدارهاي ششمين دوره ليگ برتر فوتبال كشور قرعه كشي شد و برنامه كامل آن به شرح ذيل اعلام گرديد:
* هفته اول
18/6/85
استقلال ـ ذوب آهن
ابومسلم ـ پيروزي
پاس ـ مس كرمان
برق شيراز ـ راه آهن
سايپا ـ فجر سپاسي
سپاهان ـ ملوان
پيكان ـ فولاد
استقلال اهواز ـ صبا باتري
* هفته دوم
ذوب آهن ـ ابومسلم
پيروزي ـ برق شيراز
فجر سپاسي ـ پاس
راه آهن ـ سپاهان
فولاد ـ سايپا
ملوان ـ استقلال اهواز
صبا ـ پيكان
مس كرمان ـ استقلال
* هفته سوم
مس كرمان ـ ذوب آهن
سپاهان ـ پيروزي
پاس ـ فولاد
استقلال اهواز ـ راه آهن
سايپا ـ صبا باتري
پيكان ـ ملوان
برق شيراز ـ ابومسلم
استقلال ـ فجر سپاسي
* هفته چهارم
ذوب آهن ـ برق شيراز
پيروزي ـ استقلال اهواز
صبا باتري ـ پاس
راه آهن ـ پيكان
ملوان ـ سايپا
سپاهان ـ ابومسلم
فولاد ـ استقلال
فجر سپاسي ـ مس كرمان
* هفته پنجم
فجر سپاسي ـ ذوب آهن
پيكان ـ پيروزي
پاس ـ ملوان
سايپا ـ راه آهن
استقلال ـ صبا باتري
استقلال اهواز ـ ابومسلم
مس كرمان ـ فولاد
سپاهان ـ برق شيراز
* هفته ششم
سپاهان ـ ذوب آهن
پيروزي ـ سايپا
راه آهن ـ پاس
ملوان ـ استقلال
ابومسلم ـ پيكان
صبا باتري ـ مس كرمان
برق شيراز ـ استقلال اهواز
فولاد ـ فجر سپاسي
* هفته هفتم
ذوب آهن ـ فولاد
پاس ـ پيروزي
استقلال ـ راه آهن
سايپا ـ ابومسلم
مس كرمان ـ ملوان
پيكان ـ برق شيراز
فجر سپاسي ـ صبا باتري
استقلال اهواز ـ سپاهان
* هفته هشتم
استقلال اهواز ـ ذوب آهن
پيروزي ـ استقلال
ابومسلم ـ پاس
راه آهن ـ مس كرمان
برق شيراز ـ سايپا
ملوان ـ فجر سپاسي

پاهان ـ پيكان
صبا باتري ـ فولاد
* هفته نهم
ذوب آهن ـ صبا باتري
مس كرمان ـ پيروزي
پاس ـ برق شيراز
فجر سپاسي ـ راه آهن
سايپا ـ سپاهان
فولاد ـ ملوان
پيكان ـ استقلال اهواز
استقلال ـ ابومسلم
* هفته دهم
پيكان ـ ذوب آهن
پيروزي ـ فجر سپاسي
سپاهان ـ پاس
راه آهن ـ فولاد
استقلال اهواز ـ سايپا
ملوان ـ صبا باتري
برق شيراز ـ استقلال
ابومسلم ـ مس كرمان
* هفته يازدهم
ذوب آهن ـ ملوان
فولاد ـ پيروزي
پاس ـ استقلال اهواز
استقلال ـ سپاهان
فجر سپاسي ـ ابومسلم
مس كرمان ـ برق شيراز
صبا باتري ـ راه آهن
سايپا ـ پيكان
* هفته دوازدهم
سايپا ـ ذوب آهن
پيروزي ـ صبا باتري
پيكان ـ پاس
راه آهن ـ ملوان
اتقلال اهواز ـ استقلال
ابومسلم ـ فولاد
سپاهان ـ مس كرمان
برق شيراز ـ فجر سپاسي
* هفته سيزدهم
ذوب آهن ـ راه آهن
ملوان ـ پيروزي
پاس ـ سايپا
استقلال ـ پيكان
صبا باتري ـ ابومسلم
مس كرمان ـ استقلال اهواز
فولاد ـ برق شيراز
فجر سپاسي ـ سپاهان
* هفته چهاردهم
پاس ـ ذوب آهن
پيروزي ـ راه آهن
سايپا ـ استقلال اهواز
ابومسلم ـ ملوان
پيكان ـ مس كرمان
برق شيراز ـ صبا باتري
استقلال اهواز ـ فجر
سپاهان ـ فولاد
* هفته پانزدهم
ذوب آهن ـ پيروزي
استقلال ـ پاس
راه آهن ـ ابومسلم
مس كرمان ـ سايپا
ملوان ـ برق شيراز
فجرسپاسي ـ پيكان
صبا باتري ـ سپاهان
فولاد ـ استقلال اهواز
لازم به ذكر است تيمهايي كه اول نام آنها ذكر شده است، ميزبان مي باشند.
يا رب نگاه تو عشق زندگي است بنماي که زندگي يعني عاشقي
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”