آمار نبردهاي هوا به هواي جنگنده هاي ايراني (1367-1359)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با متفرقه درباره نیروی هوایی ايران به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

آمار نبردهاي هوا به هواي جنگنده هاي ايراني (1367-1359)

پست توسط moh-597 »

با سلام

آمار نبردهاي هوايي جنگنده هاي ايراني با جنگنده هاي عراقي
آمار فوق نشان دهنده هواپيماها و هليكوپترهاي شكار شده عراقي توسط جنگنده ها و كبرهاي ايراني مي باشد

شهريور و مهر 59

1 ) 16 شهريور 59 ، MI-25 توسط F-14 بوسيله مسلسل 20 ميلي متري

2 ) 23 شهريور 59 ، SU-20M توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني عطايي

3 ) 26 شهريور 59 ، MIG -21MF توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني عظيمي

4 ) 31 شهريور 59 ، MIG -23BN توسط F-4e

5 ) 1 مهر 59 ، MIG-21RF توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني عظيمي

6 ) 1 مهر 59 ، MIG -23 توسط F-14 بوسيله AIM-7

7 ) 1 مهر 59 ، MIG-23MS توسط F-14 بوسيله AIM-7

8 ) 1 مهر 59 ، SU-20 توسط F-5 بوسيله AIM-9J

9 ) 1 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-9P

10) 2 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-7

11) 2 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-7

12) 2 مهر59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله فونيكس

13) 3مهر 59 ، AN-26 توسط F-4E بوسيله AIM-9P

14) 3 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P

15) 3 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله فونيكس

16) 3 مهر 59 ، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-9P

17) 3 مهر59 ، MIG-23MS توسط F-4E بوسيله AIM-9P

18 ) 3 مهر59 ، MIG-21MS توسط F-4E بوسيله مسلسل 20 ميلي متري به خلباني رسايي

19) 3 مهر59 ، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله AIM-7

20) 3 مهر 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله موشك

21) 3 مهر59 ، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله موشك به خلباني نقدي

22) 3 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله موشك

23) 3 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

24) 3 مهر59، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P

25) 5 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

26) 5 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

27) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-7

28 ) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-7

29) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-7

30) 6 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-7

31) 7 مهر59، MIG-21MF توسط F-4D بوسيله موشك

32) 7 مهر59، MIG-23MS توسط F-4E بوسيله AIM-7 به خلباني شهيد دوران

33) 7 مهر59، MIG-23MS توسط F-4E بوسيله AIM-7 به خلباني شهيد دوران

34) 10 مهر59، MIG-23MS توسط F-14 بوسيله AIM-9P

35) 11 مهر59، MIG-21MF توسط F-4D بوسيله AIM-9P

36) 11 مهر59، MIG-21MF توسط F-4D بوسيله AIM-9P

37) 16 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسيله AIM-9J

38 ) 16 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسيله AIM-9J

39) 18 مهر59، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله مسلسل

40) 20 مهر59 ، SU-20 توسط F-14 بوسيله AIM-9P

41) 21 مهر59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله موشك به خلباني افشار

42) 21 مهر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني حصيبي

43) 25 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسيله مسلسل به خلباني جوادپور

44) 25 مهر59، SU-20 توسط F-5E بوسيله مسلسل به خلباني ابراهيمي

45) 26 مهر59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله AIM-9P

46) 26 مهر59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله AIM-9P

47) 28 مهر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني آل آقا

48 ) 30 مهر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني صادقي
آخرین ويرايش توسط 1 on moh-597, ويرايش شده در 0.
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

آبان و آذر 59


49) 3 آبان59، SU-20 توسط F-14 بوسيله AIM-9P

50) 3 آبان59، SU-20 توسط F-14 بوسيله AIM-7

51) 4 آبان59، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني هزين

52) 4 آبان59، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني اخباري

53) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني صدقي

54) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني صدقي

55) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني صدقي

56) 7 آبان59، MIG-23MILA توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني صدقي

57) 7 آبان59، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

58) 11 آبان59، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-7 به خلباني شهيد دوران

59) 19 آبان59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله AIM-7

60) 23 آبان59، SA.342 توسط COBRA بوسيله موشك

61) 23 آبان59، MI-25 توسط COBRA بوسيله مسلسل

62) 30 آبان59، MIG-21MF توسط F-5E به خلباني راد

63) 30 آبان59، MIG-21 توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني افشار

64) 3 آذر59، MIG-21MF توسط F-5E بوسيله مسلسل به خلباني راد

65) 6 آذر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله فونيكس

66) 11آذر59، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني دهقان

67) 12آذر59، MI-8 توسط F-5E بوسيله مسلسل به خلباني بزرگي

68) 16آذر59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-7

69) 19آذر59، SU-20 توسط F-14

70) 28آذر59، SU-20 توسط F-4E بوسيله AIM-9P

71) 28آذر59، SU-20 توسط F-4E بوسيله AIM-9P

72) 28آذر59، SU-20 توسط F-4E بوسيله AIM-9P


* در مورد 53و54و55و56 چهار هواپيماي عراقي در يك پرواز توسط تامكت ايراني شكار شدند
و موردهاي 70و71و72 سه فروند توسط فانتومهاي پايگاه سوم شكار شدند
آخرین ويرايش توسط 1 on moh-597, ويرايش شده در 0.
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

دي و بهمن و اسفند 59

73) 1دي 59، MIG-21 توسط F-14 بوسيله فونيكس

74) 1دي 59، SU-20 توسط F-14 بوسيله فونيكس

75) 9دي 59، MIG-21MF توسط F-14

76) 17دي 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني فراهاور

77) 17دي 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني فراهاور

78) 17دي 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني فراهاور

79) 17دي 59، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني فراهاور

80) 24دي 59، MI-25 توسط F-5E بوسيله AIM-9P

81) 24دي 59، MI-8 توسط F-5E بوسيله مسلسل

82) 24دي 59، MI-8 توسط F-5E بوسيله مسلسل

83) 1 بهمن 59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني هدا

84) 1 بهمن 59، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني هدا

85) 9 بهمن 59، SU-22 توسط F-14 بوسيله فونيكس

86) 5 اسفند 59، SA.342 توسط COBRA بوسيله موشك

87) 5 اسفند 59، SA.342 توسط COBRA بوسيله موشك

* درباره رديفهاي 76 و 77 و 78 و 79 قابل توجه است كه اين 4 فروند ميگ فقط با شليك يك موشك فونيكس ساقط شده اند بصورتي كه با شليك موشك و برخورد آن با يكي از ميگها چون هر چهار فروند با آرايش نظامي دريك خط در حال پرواز بودند در كمتر از چند ثانيه با برخورد ميگ هدف قرار گرفته با ديگر ميگها سه ميگ ساقط مي شوند ولي هنوز درباره ميگ چهارم صريحا چيزي گفته نشده تاييد شده كه آسيب ديده است ولي سقوط آن تاييد نشده است

* در موردهاي 80و81و82 سه فروند هلي كوپتر عراقي در يك پرواز توسط اف 5 هاي پايگاه چهارم شكار شدند
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

سال 1360

88) 1ارديبهشت 60، MIG-23BN توسط f-14 بوسيله AIM-9P

89) 5 ارديبهشت 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله مسلسل به خلباني سرلك

90) 6ارديبهشت 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني محلوجي

91) 6ارديبهشت 60، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني عباسي

92) 25ارديبهشت 60، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني زندي

93) 25ارديبهشت 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P

94) 25ارديبهشت 60، MIG-25RB توسط F-14 بوسيله فونيكس

95) 10شهريور 60، MIG-23BN توسط F-4D بوسيله AIM-7

96) 31شهريور 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني مفيدي

97) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني رستمي

98) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني رستمي

99) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني رستمي

100) 30 مهر 60، MIG-21MF توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني رستمي

101) 20آذر 60، MIG-21 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني آزاد

102) 20آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 فونيكس به خلباني آل آقا

103) بهمن 60، MIRAGE F.1 توسط F-4 بوسيله AIM-7

104) بهمن 60، MIRAGE F.1 توسط F-4 بوسيله AIM-7

105) اسفند 60، SA.342 توسط COBRA بوسيله موشك

106) 28اسفند 60، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P


* درمورد رديفهاي 97 و 98 و 99 و 100 سه ميراژ و يك ميگ در يك روز توسط يك فروند اف14 شكار شدند .
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

فروردين تا مهر 61

107) 15فروردين 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P

108) 2ارديبهشت 61، AN-26 توسط F-4E بوسيله AIM-9P

109) خرداد 61، MIG-25RB توسط F-14 بوسيله فونيكس

110) 25تير 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P

111) 30تير 61، MIG-23MF توسط F-14 بوسيله فونيكس

112) 30تير 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسيله فونيكس

113) 30تير 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسيله فونيكس

114) 6شهريور 61، AN-26 توسط F-4E بوسيله AIM-9P

115) 24شهريور 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P

116) 25شهريور 61، MIG-25RB توسط F-14 بوسله فونيكس به خلباني رستمي

117) شهريور 61، SU-22 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني زندي

118) شهريور 61، SU-22 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني زندي

119) 18مهر 61، MIG-23BN توسط F-14 بوسله فونيكس به خلباني زندي

120) 18مهر 61، MIG-23BN توسط F-14 بوسله فونيكس به خلباني زندي

121) مهر 61، SU-22 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني افخمي

122) مهر 61، SU-20 توسط F-4E بوسيله موشك

123) مهر 61، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله مسلسل

124) مهر 61، MI-8 توسط F-5E بوسيله مسلسل

125) مهر 61، MI-8 توسط F-5E بوسيله مسلسل

126) مهر 61، SA.342 توسط F-5E بوسيله مسلسل


* درموردهاي 111 و 112 اين دو ميگ تنها با شليك يك فونيكس ساقط شدند
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

آبان تا اسفند 61

127) 11 آبان 61، SA.342 توسط COBRA بوسيله مسلسل به خلباني شفيعي و علايي

128) 11 آبان 61، SA.342 توسط COBRA بوسيله مسلسل به خلباني شفيعي و علايي

129) 12 آبان 61، SA.316 توسط COBRA بوسيله مسلسل به خلباني شفيعي و علايي

130) 16 آبان 61، SU-22 توسط F-14 بوسيله AIM-7

131) 25آبان 61، MIG-21MF توسط F-4E بوسيله مسلسل

132) 29آبان 61، MIG-21MF توسط F-5E بوسيله AIM-9P

133) 29آبان 61، MIG-23BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

134) 29آبان 61، MI-8 توسط F-5E بوسله AIM-9P

135) 30آبان 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسله فونيكس به خلباني خسروداد

136) 30آبان 61، MIG-23 MF توسط F-14 بوسله فونيكس به خلباني خسروداد

137) 30آبان 61، MIG-21 MF توسط F-14 بوسله AIM-7 به خلباني خسروداد

138) 30آبان 61، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM9P

139) 30آبان 61، MI-25 توسط COBRA توسط مسلسل به خلباني شفيعي و علايي

140) 10آذر 61، MIG-25RB توسط F-14 بوسله فونيكس به خلباني رستمي

141) 12آذر 61، MIG-23 MS توسط F-4E

142) 13آذر 61، MIG-25PD توسط F-14 بوسيله فونيكس

143) 1بهمن 61، MIG-23BN توسط F-14 بوسيله موشك

144) 7بهمن 61، SU-22 توسط F-4E بوسيله موشك

145) 7بهمن 61، SU-22 توسط F-4E بوسيله موشك


* در مورد هاي 135 و 136 و 137 دوميگ23 و يك ميگ 21 توسط يك فروند F-14 به خلباني خسروداد در يك پرواز شكار شدند .
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

سال 1362


146) ارديبهشت 62، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني هدا

147) 26 خرداد 62، MI-25 توسط F-4E بوسيله مسلسل به خلباني بياني

148) تير 62، MIG-21 MF توسط COBRA بوسيله توپ 68 ميلي متري و مسلسل

149) 6 مرداد 62، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

150) 6 مرداد 62، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

151) 15مرداد 62، MIG-25RB توسط F-14 توسط فونيكس

152) 15 مرداد 62، MIG-25RB توسط F-5E بوسيله AIM-9J به خلباني جوادپور

153) 9 شهريور 62، SU-22 توسط F-14 بوسيله موشك

154) 9 شهريور 62، SU-22 توسط F-14 بوسيله موشك

155) 6 اسفند 62، MIG-21 BIS توسط F-14 بوسيله فونيكس

156) 6 اسفند 62، MIG OR SU توسط F-14 بوسيله فونيكس

157) 6 اسفند 62، MIG OR SU توسط F-14 بوسيله فونيكس

158) 6 اسفند 62، MIG-21 BIS توسط F-14 بوسيله AIM-9P

159) اسفند 62، SU-20 توسط COBRA بوسيله مسلسل

160) 10 اسفند 62، SU-22 توسط F-14 بوسيله فونيكس

162) 12 اسفند 62، MIG-23 MF توسط COBRA و RH-53 بوسيله مسلسل

162) اسفند 62، MI-25 توسط COBRA بوسيله موشك


* در اين سال 3 فروند هواپيما عراقي توسط هلي كوپترهاي كبري ايران شكار شدند

* موارد 155 و 156 و 157 در يك پرواز توسط F-14 شكار شدندسال 1363


163) فروردين 63، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

164) 13 فروردين 63، SUPER ETENDARD توسط F-4E بوسيله AIM-7

165) فروردين 63، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

166) 17 فروردين 63، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

167) 3 خرداد 63، KC-130H توسط F-4E بوسيله AIM-7 (متلعق به عربستان)

168) 3 خرداد 63، F-15C توسط F-4E ( اين هواپيما درحال سوختگيري از KC-130H بوده و متعلق به عربستان و بدليل جدا شدن حائل سوخت رسان سقوط كرده )

169) 4 مرداد 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسيله فونيكس

170) 24 دي 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

171) اسفند 63، MIG توسط F-4E بوسيله AIM-9P

172) اسفند 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

173) اسفند 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

174) اسفند 63، MIG-27 توسط F-14 بوسيله فونيكس

175) اسفند 63، MIG-27 توسط F-14 بوسيله فونيكس

176) اسفند 63، MIG-27 توسط F-4E بوسيله AIM-9P


* موارد 167 و 168 هواپيماها متعلق به عربستان بوده خود من از آنها اطلاعي ندارم دوستان هركدام اطلاعاتاي دارند عنوان كنند
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

سال 1364


177) ششم فروردين 64، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني هاشمي

178) 30 فروردين 64، MIG-21 MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني هدا

179) 21 ارديبهشت 64، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM-7 به خلباني هاشم زاده و جوشن

180) 25 ارديبهشت 64، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM- به خلباني هاشم زاده و جوشن

181) بين خرداد تا آذر 64، MIG-23 ML توسط F-4E در تعقيب و گريز

182) 21 بهمن 64، SA.342 توسط COBRA بوسيله موشك BGM-71

183) بهمن 64، MI-25 توسط COBRA بوسيله موشك BGM-71

184) بيست و پنجم بهمن 64، MIG-21 توسط COBRA بوسيله مسلسل

185) 25 بهمن 64، SA.321GV توسط F-4E بوسيله AIM-7

186) بيست وششم بهمن 64، MIG-25RB توسط F-14 توسط فونيكس

187) 29 بهمن 64، MI-25 توسط COBRA بوسيله موشك BGM-71

188) بيست و سوم اسفند 64، MIRAGE-5SDE توسط F-4E بوسيله AIM-9P

189) بيست و سوم اسفند 64، MIRAGE-5SDE توسط F-14 بوسيله AIM-9Pسال 1365


190) فروردين 65، SU-20 توسط F-5E بوسيله AIM-9P

191) بيست و هشتم خرداد 65، SU-22 توسط F-4D بوسيله AIM-7

192) بيست و يكم تير 65، SA.321 توسط F-4E بوسيله AGM-65 به خلباني ياسيني

193) 21 تير 65، MIG-23 ML توسط F-14 بوسيله AIM-7

194) دوازدهم شهريور 65، MIG-23 RB توسط F-14

195) پانزدهم مهر 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني افشار

196) 15 مهر 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 در تعقيب و گريز

197) 22 مهر 65، MIG-23 ML توسط F-14 بوسيله فونيكس

198) 2 آبان 65، SU-22 توسط F-14 بوسيله موشك

199) 24 آبان 65، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

200) بين آذر و دي 65، MIG-25 BM توسط F-14 بوسيله فونيكس

201) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

202) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

203) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P

204) بيست ونهم بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7

205) يكم اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك به خلباني اميراصلاني

206) 1 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

207) 1 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

208) 5 اسفند 65، MIG-23 BN توسط F-14 بوسيله موشك

209) 5 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

210) اسفند 65، AM.39 توسط F-14 بوسيله AIM-7


* موردهاي 201 و 202 و 203 و 204 چهار فروند ميراژ توسط يك فروند F-14 در يك پرواز شكار شدند

* در موردهاي 205 و 206 و 207 سه فروند ميراژ در يك روز توسط F-14ها شكار شدند

* مورد 205 دوربوردترين شكارهوايي جهان است f-14 ايران به خلباني اميراصلاني از فاصله 150 كيلومتري ميراژ عراقي را توسط فونيكس شكار كرد .
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

سال 1366


211) 3 تير 66، SA.321 توسط F-14 بوسيله فونيكس

212) 17 مرداد 66، P-3C توسط F-4E بوسيله AIM-7 (متلعق به نيروي درياي آمريكا)

213) 7 شهريور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 OR 9 به خلباني زندي

214) 9 شهريور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

215) 9 شهريور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

216) 20 آبان 66، MIG-25 BM توسط F-14 بوسيله فونيكس

217) 24 آبان 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني افخمي

218) 24 آبان 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني افخمي

219) 26 آبان 66، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM-9P

220) 30 آبان 66، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

221) 4 آذر 66، SU-22 توسط F-5E بوسيله AIM-9P

222) بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني زندي

223) بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني زندي

224) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني قياصي و اويسي

225) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني قياصي و اويسي

226) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني قياصي و اويسي

227) 26 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

228) 27 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني رهانورد

229) 27 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني رهانورد

230) 6 اسفند 66، B-60 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني اسماعيلي

231) 6 اسفند 66، C.601 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني اسماعيلي

232) 10 اسفند 66، SU-20 توسط F-14 بوسيله موشك

233) 12 اسفند 66، SU-20 توسط F-14 بوسيله موشك

234) 15 اسفند 66، MIRAGE F.1 توسط F-4E بوسيله AIM-7 به خلباني هدا

235) 27 اسفند 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

236) 28 اسفند 66، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

237) 28 اسفند 66، MIG-25RBS توسط F-14 بوسيله فونيكس

238) 28 اسفند 66، TU-22B توسط F-4E بوسيله AIM-7

239) 29 اسفند 66، MIG-25RB توسط F-14 بوسيله فونيكس


* در موردهاي 224 و 225 و 226 سه فروند ميراژ توسط يك فروند F-14 در يك پرواز شكارشدند

* در اين سال 14 فروند هواپيماي پيشرفته ميراژ Mirage F1-EQ6- EQ5- EQ4 شكار شدند كه 13 فروند آن توسط تامتكهايي بود كه گفته مي شد ديگر كارايي لازم را ندارند
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

سال 1367


240) 2 فروردين 67، MIG-25RB توسط F-14 بوسيله فونيكس

241) 4 فروردين 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

242) 14 ارديبهشت 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

243) 18 ارديبهشت 67، SU-22 توسط F-4E بوسيله مسلسل

244) 25 ارديبهشت 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني افشار

245)خرداد 67، SU-25 توسط F-4E به خلباني فتاحي

246) 24 خرداد 67، MIG-23 MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني سولاري

247) 24 خرداد 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني زاقي

248) 28 تير 67، SA.342 توسط COBRA بوسيله مسلسل

249) 3 مرداد 67، BELL.214 توسط F-4E بوسيله مسلسل
* آمار فوق توسط ايران اعلام شده ولي تاييد نشده است


1) 31 شهريور 59 ، SU -22 توسط F-5E

2) 1 مهر 59 ، MIG-23MS توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني عظيمي

3) 25 آذر 59 ، MIG-21 MF توسطF-5E بوسيله مسلسل

4) 25 آذر 59 ، MIG-21 MF توسطF-5E

5) اسفند 59 ، SU -22 توسط F-14 بوسيله موشك

6) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

7) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

8) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

9) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

10) 15 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

11) 20 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

12) 20 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

13) 16 مرداد 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسيله فونيكس

14) 24 دي 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسيله فونيكس

15) 25 بهمن 64، SA.321 توسط F-14 بوسيله فونيكس

16) 12 تير 65، MIG-25PD توسطF-5E بوسيله مسلسل

17) 28 تير 67، هواپيماي عراقي توسط F-14 بوسيله موشك

18) 28 تير 67، هواپيماي عراقي توسط F-14 بوسيله موشك

19) 28 تير 67، هواپيماي عراقي توسط F-14 بوسيله موشك


* قابل ذكر است در طول جنگ آماري از سوي دوطرف اعلام مي شد كه بعضا طرفين آنرا تاييد نمي كردند
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 2653
تاریخ عضویت: دوشنبه 8 آبان 1385, 3:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 2612 بار
سپاس‌های دریافتی: 5559 بار
تماس:

پست توسط moh-597 »

آمار نبردهاي هوا به هواي جنگنده هاي ايراني برعليه جنگنده هاي عراقي به پايان رسيد در طول نزديك به 8 سال نبردهوايي جنگنده هاي ايران موفق به سرنگوني 265 پرنده عراقي شكار شدند . كه در ذيل با توجه به نوع پرنده به صورت كلي آنرا قرار مي دهم . در چند روز آينده آمار هواپيماهاي مورد هدف قرار گرفته ايران توسط جنگنده هاي عراقي را در همين تاپيك قرار مي دهم .1) MIG-21MF سي و نه فروند ، 2 فروند تاييد نشده

2) MIG-21RF دو فروند

3) MIG-21bis دو فروند

4) MIG-23BN سي و هشت فروند

5) MIG-23MS هفت فروند ، 1 فروند تاييد نشده

6) MIG-23ML هفت فروند

7) MIG-23MF ده فروند

8) MIG-25RB يازده فروند

9) MIG-25BM دو فروند

10) MIG-25PD يك فروند ، 1 فروند تاييد نشده

11) MIG-27 سه فروند

12) MIG دو فروند

13) SU-20 نوزده فروند

14) SU-22 نوزده فروند ، 2 فروند تاييد نشده

15) SU-25 يك فروند

16) SU يك فروند

17) MIRAGE جهل فروند ، 7 فروند تاييد نشده

18) TU-22 شش فروند

19) SUPER ETEANDARD دو فروند ، 2 فروند تاييد نشده

20) AN26 سه فروند

21) KC-130H يك فروند (متعلق به عربستان)

22) F-15C يك فروند (متعلق به عربستان)

23) P3C يك فروند (متعلق به ناو امريكا)

24) AM.32 يك فروند

25) B-60 يك فروند

26) C.601 يك فروند

27) SA.316 يك فروند

28) SA.321 سه فروند ، 1 فروند تاييد نشده

29) SA.342 نه فروند

30) MI-8 شش فروند

31) MI-25 هفت فروند

32) BELL214 يك فروند

33) هواپيما يا هلي كوپتر سه فروند* مورد 17 انواع هواپيماي ميراژ مي باشد

* موارد 25 و 26 هواپيما و موشك ( ضد كشتي ) پرتاب شده مي باشد

* مورد 33 نوع هواپيما يا هلي كوپترمشخص نمي باشد فقط تاييد شده كه سه پرنده مورد هدف قرار گرفته است
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
[External Link Removed for Guests]

صفحه اینستاگرام
[External Link Removed for Guests]
Super Moderator
Super Moderator
پست: 949
تاریخ عضویت: دوشنبه 29 اسفند 1384, 2:31 pm
سپاس‌های ارسالی: 2396 بار
سپاس‌های دریافتی: 1355 بار

پست توسط Reza 313 »

در مورد موارد 21 و 22و 23 این شیطونی کار فانتوم های قهرمان بوده که هر سه فروند رهگیری شدند که KC-130H عربستان و P3C نیرو دریای آمریکا رو بوسیله موشک اسپارو مورد حمله قرار داده بودن که دلیل اصابت نکردنش رو نمیدونم


موشك «اسپارو»يي كه به سمت KC-130H عربستاني شليك شده بود به اين علت به هدف برخورد نكرد كه ليدر دستور شكستن قفل راداري را داده بود.. :D از قرار معلوم در آن روز دو فروند فانتوم از پايگاه 6 شكاري عازم يك پرواز CAP (شايدم اسكورت كشتيهاي ايراني) بودند ، در نقطه اي ليدر دسته متوجه كارواني از كشتي ها ميشه و به وينگ من دستور ميده تا به مسير اصلي ادامه بده و خودش ميره پايين تا نگاه دقيقتري داشته باشه ، وقتي كه مياد بالا ، وينگ من را چندين ناتيكال مايل جلوتر پيدا ميكنه ، اونهم در حاليكه يك موشك به طرف اون تانكر عربستاني رها كرده بوده ، ليدر سريعا دستور شكستن قفل را ميده و موشك هم به تبع اون به هدف برخورد نميكنه ... :-(

البته در مورد P3C بعد از رهگیری اون توسط فانتوم ما یک فروند تامکت نیرو دریایی آمریکا اقدام به رهگیری فانتوم ما میکنه و یک فروند موشک فونیکس به طرفش شلیک میکنه که به هدف برخورد نمیکنه

mach1 عزيز
فكر ميكنم تامكت USN يك يا دو عدد اسپارو به سمت فانتوم ما شليك كرده بود كه با مانورهاي بجاي خلبان ايراني ، هيچكدام به هدف برخورد نكردند... :-(

در مورد جريان F-15C هم ممنون از اطلاعاتتون ، نميدونستم كه فانتوم اقدام به شليك موشك هم كرده... :D

اما نكته جالب اين ماجرا اينه كه هر دو در يك روز اتفاق افتادند ... :D
...آن ها که بر فراز آسمان درس پرواز آموخته بودند ، دیگر زیستن بر خاک زمین میسرشان نبود و جنگ بهانه ای بود تا مشق نیمه کاره ی آسمانی بودنشان را کامل کنند .... تصویر 
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه درباره نیروی هوایی”