ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با متفرقه درباره نیروی هوایی ايران به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

پرنده های مناسب برای ایران؟

tu160
8
2%
tu22
3
1%
su30
77
19%
su47
30
8%
su35
71
18%
su34
37
9%
میراژ f1 or 2000
23
6%
جنگنده های چینی(جیان 10...)
17
4%
جنگند داخلی
112
28%
هیچکدام
18
5%
 
مجموع رای گیری: 396

Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 48
تاریخ عضویت: دوشنبه 25 آبان 1388, 9:37 am
سپاس‌های ارسالی: 12 بار
سپاس‌های دریافتی: 70 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط 987789 »

در این نظر سنجی هواپیماهای ذیگه ای هم هستن.
 [External Link Removed for Guests]   شايسته براي  


درخلال آخرين سالهاي جنگ سرد، نيروي هوائي شوروي تركيبي از جنگنده هايبازدارنده و ضربتي را به خدمت گرفت كه ميتوان به Sukhoi Su-24 Fencerنمونه ساخت شوروي و كوچكترF-111 و تكميل شده Su-17 Fitter كه خود برگرفتهاز Su-7بود،‌ MiG-23BM و MiG-27 كه هردو نمونه برگرفته از MiG-23 بودنداشاره كرد. دكترين شوروي در خلال اين سالها به شدت توسط جنگنده هاي پرشمارجديد و نوپاي آمريكا و ناتو خصوصا توسط اسكادرانهاي F-15 و F-16 به چالشكشيده شده بود . فقط در صورتيكه جنگنده هاي خط مقدم شوروي از قبيل MiG-29و Su-27 پيروز نبردهاي هوائي ميشدند اين امكان به جنگنده هاي ضربتي بامانور كمتر مانند Su-24, Su-17, MiG-23BM و MiG-27 داده ميشد تا سالم ازمهلكه عبور كرده و به اهداف خود حمله كنند. اين خود دليل آشكاري بود برايطراحان شوروي تا به فكر جايگزيني جنگنده هاي ضربتي خود با نسل جديدي كهقابليت بقاء و توان عبور در هنگام روياروئي نزديك با F-16 و به ويژه باF-15 را داشته باشند بيفتند. طراحان شوروي از ايده به كارگرفته شده درطراحي كاكپيت Su-24 به صورت صندليهاي Side by Side بسيار راضي بودند. آنهامعتقد بودند كه اينگونه طراحي، فشار كاري زيادي را كه در ماموريتهايطولاني مدت ضربتي به خلبانان وارد ميشود را كاهش داده و باعث افزايشپايداري و كارائي در نقشهاي ضربتي ميگردد.
ايده طراحي Su-27IB بهعنوان جايگزيني براي Su-24 در سال 1983 پديدار گشت و تغييرات در نظرگرفتهشده شامل: كاكپيت side-by-side با محيط (به طور محسوس) بزرگتر و بيشترشبيه به يك بمب افكن بزرگتر، تغيير شكل و طراحي مجدد در قسمت جلوئي بدنههواپيما و بزرگ تر شدن اين قسمت بود. هدف اساسي از طراحي جديد، فراهمآوردن ارگونوميك بهتر براي پروازهاي طولاني، پايداري و دوام بالا، فراهمآوري امكانات رفاهي بيشتر براي خدمه پرواز ازقبيل: دستشوئي / آشپزخانهكوچك جهت فراهم ساختن غذاي گرم/ مكاني جهت استراحت خلبانان و صرفه جوئي دربه كارگيري از سيستمهاي نمايشگر پروازي در دو كابين مجزا (به صورت پشت سرهم) و در نتيجه پائين آوردن هزينه توليد. خدمه پرواز به راحتي ميتوانندبراي رفع خستگي در كاكپيت بايستند، خستگي عضلات خود را رفع كنند، در فضايوسيع كاكپيت دراز كشيده و استراحت كنند و در صورت نياز از آشپزخانه جهتگرم كردن غذا استفاده كنند. همچنين براي رفاه بيشتر خلبانان در پروازهايطولاني دستشوئي در كاكپيت نصب گرديده است. از نكات جالب توجه در طراحيجديد، به كارگيري كابين (به طور كامل) تحت فشار بود كه اين امر باعث عدمبه كارگيري ماسك در حين پرواز توسط خدمه ميشد ( مگر در شرايط اضطراري ومانورها). درست مشابه با Su-25 Frogfoot ، كاكپيت Su-34 مجهز به پوششحفاظتي با ضخامت 17 ميليمتر است تا خدمه پروازي و سيستمهاي آويونيك را دربرابر تركش موشكها و گلوله ها محافظت نمايد.

دسترسي خدمه بهكابين به راحتي از طريق يك نبردبان مستقر در چرخ جلوئي امكان پذير و صندليخدمه از نوع K-36DM با امكان عمل در شرايط صفر-صفر بود. همچنين سطوحآئروديناميكي تثبيت كننده پرواز نيز از زير بدنه حذف گرديدند. اولين پيشنمونه آزمايشي با نام T-10V-1 و با ماموريت ضربه زدن به عمق اهداف دشمناولين پرواز خود را در 13 April 1990 به انجام رساند. در اين پروازخلبانان آزمايشگر عبارت بودند از: ايگور وتينتسيف و يوگني رونوف. T-10V-1از كاناردهاي Su-30/Su-33 'Flanker-D'/Su-35 'Flanker-F' به جهت افزايشمانور، كاهش نيروي پسا و بهبود شرايط پرواز در ارتفاع پائين بهره ميبرد.جنگنده جديد بسياري از ديگر قسمتهاي بدنه اش با خانواده بزرگ زير مجموعهSu-27 يكسان بود. از جمله بال،‌ دم و موتورها. حجم داخلي 30 درصد نسبت بهSu-27 افزايش پيدا كرده بود. آيا اين همه نوآوري لازم بود؟ سيمونوفپاسخ ميدهد كه بلي. پيش نمونه آزمايشي Su-27UB به فرماندهي نيكولايسادونيكوف پرواز آزمايشي را از مسكو تا اخوتسك به صورت رفت و برگشت انجامداد. هواپيماي او 16 ساعت در پرواز بود و در اين مدت 4 بار سوخگيري هوائيبا تانكرهاي نيروي هوائي داشت، تمام سيستمها بدون كوچكترين مشكلي كارميكردند اما چهره به رنگ خاكستري درآمده خلبان آن هنگام پائين آمدن ازكاكپيت تنگ مركب خود گواه اين بود كه او بسيار خسته است. آنها به نظرنميرسيدند كه توانائي درگيري با دشمن را بعد از اين پرواز طولاني داشتهباشند.


 تصویر 


  ابعاد Su-32/34 + 
بخشمركزي داخلي جهت همسازي با حداكثر وزن 45 تن تقويت گرديد. چيزي در حدود 28تن بيشتر نسبت به Su-27. ميخائيل سيمونف سرپرست پروژه Su-34: حداكثر وزنبارگيري شده Su-34 به رقم قابل توجه 45.1 تن بالغ ميشود كه قابل مقايسه باتانكهاي T-90S و T-80U است! قابلت مانور و قدرت خوفناك Su-34 نام ديگري بهغير از تانك پرنده را به ذهن خطور نميدهد. Su-34 داراي حداكثر سرعت 1.8ماخ ميباشد كه در حقيقت از Su-30 كمتر است. اين موضوع (شايد) حيرت انگيزينيست زيرا Su-34 براي حمله به جنگنده هاي دشمن و ماموريتهاي بازدارندگيهوائي طراحي نشده است. در صنايع هوائي سرعت زياد و قيمت زياد هموارهدست به دست ميشود. يك جنگنده با امكان سرعت زياد نياز به سوخت و تجهيزاتاضافه دارد، از جمله تجهيزات سوختگيري هوائي. در نتيجه قيمت بيشتري راكارخانه سازنده و مشتري متحمل خواهند شد. Su-34 براي حمل مهمات زياد براياهداف از قبل تعيين شده، نابودي دقيق اهداف و عمليات گريز موفقيت آميز ودرامان ماندن از شكاريهاي رهگير دشمن طراحي گرديده. 2 دستگاه موتور پرتوانAL-31FM1 ساخته شده توسط شركت معروف ساليوت با توان توليد كششي بالغ بر13.5 تن قدرت بسيار مناسبي را به اين جنگنده نوظهور ميبخشند.همچنين از بنابه گفته يوري يليسيف، CEO شركت ساليوت، طول عمر و زمان سرويس دوره ايموتورها به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده است. در نتيجه Su-34 بهاندازه كافي سريع است كه ماموريت خود را به انجام برساند. اين يك موفقيتقابل توجه براي هواپيماهائي در اين كلاس به حساب ميايد.

Su-34مجهز به سيستم سوختگيري هوائي و سيستم كارامد و به كارگرفته شده در Su-24به نام Sakhalin UPAZ-1A است كه امكان ايفاي نقش تانكر سوخت رسان را بهجنگنده هاي ديگر فراهم ميسازد. بنا به اظهارات سيمونوف، يك هواپيماي جنگيدر شرق دور روسيه گاها 7 روز طول ميكشد تا به تاجيكستان برسد! به خاطراينكه فرودگاههاي بين راه بيشتر اوقات به خاطر شرايط بد جوي تعطيل ميشوند،سوخت به موقع تحويل نميشود و خلبانان زمان كافي براي استراحت ندارند، اماخدمه Su-34 هيچكدام از مشكلات نامبرده شده را ندارند.

ديگرامكانات Su-34 شامل رادار آفندي آرايه فازي multimode ، سيستم هدفيابيداخلي IRST/TV/laser نگاه به جلو، سيستم كنترل آتش و رادار هشدار دهندهانتهاي هواپيما و سيستم دفاعي داخلي jammer. طراحي رادار به عهده Leninetzو توسعه سيستمهاي الكترواپتيكي به عهده Ural و Geofyzika گذاشته شد.Su-27IB مجهز به سيستمهاي تسليحاتي ديجيتالي بسيار پيشرفته بود از جملهبكارگيري نمايشگرهاي شيشه اي در سطحي وسيع. اين گونه تقليد ، دو دهه قبلدر F-111D هاي آمريكائي مشاهده شده بود. گستره وسيعي ازتسليحات شمالبمبهاي هدايت شونده و سقوط آزاد، راكتها و موشكهاي هوا به زمين و موشكهايهدايت شونده هوا به هوا براي Su-34 پيش بيني شده از جمله: Kh-29 و S-25LDمشابه ماوريك، بمب هوشمند الكترواپتيكال KAB-500Kr ،‌ بمب هدايت ليزريKAB-500L ، بمب الكترواپتيكال/ ديتالينك KAB-1500TK مشابه GBU-15 ،موشكهاي دورايستاي Kh-59 مشابه AGM-142، موشكهاي ضد كشتي Kh-31 و Kh-35 وهمچنين موشكهاي ضد رادار Kh-31R . غلافهاي راكت B-8M1 براي راكتهاي S-8 وغلافهاي راكت B-13L براي راكتهاي S-13 جهت ماموريتهاي پشتيباني نزديكاستفاده ميشود. تسليحات دفاعي شامل توپ 30 ميليمتري GSh-301 ، موشكهاي هوابه هواي R-73 Archer WVR و موشكهاي هوا به هواي R-27 BVR ميباشد. Su-34حداكثر توان حمل 8 تن مهمات را داراست و داراي 12 مقر حمل سلاح و تجهيزاتميباشد.


 چرا تانك پرنده؟   تصویر 


 كاكپيت مجهز به نمايشگرهاي رنگي،‌خلبان فقط در مواقع اضطراري و
درگيري هوائي ميتواند از ماسك استفاده كند و نه در طول پرواز
 


همانگونهكه ذكر گرديد اولين پيش نمونه آزمايش با نام T-10V-1 در آوريل 1990 بهپرواز درآمد و در طي ماههاي بعد به انجام تمرين سوختگيري هوائي دست زد .اين نمونه در سال 1992 براي اولين بار به معرض نمايش عمومي درآمد. دومينپيش نمونه آزمايشي با نام T-10V-2 در سال 1993 با به كارگيري بالهاي Su-35همراه مقرهاي اضافه، مخازن سوخت داخلي وسيعتر و برامدگي انتهاي بدنهطويلتر و ارابه هاي دوگانه پشت سرهم ساخته شد. نمونه T-10V5 در اوايل سال1994 پرواز كرد و به Su-34 تغيير نام داده شد. بازي با كلمات در جهت نشاندادن جانشيني براي Su-24. اين پيش نمونه آزمايش با رنگ استتار غير معمولسبز/ آبي و با نام 'Su-32FN' در نمايشگاه هوائي 1995 پاريس با ماموريتجنگنده ضربتي و گشت دريائي به نمايش درآمد (F= Fighter , N= Navy). دوفروند Su-34 ديگر در سالهاي 1996 و 97 توليد شدند و در نمايشگاه هوائي1997 پاريس با مجددا نام 'Su-32FN' به نمايش درآمدند. در نمايشگاه هوائيماكس 1999 نام اين جنگنده ها به Su-34MF تغيير پيدا كرد (MF forMnogoFunksionalniy, multi-function).
به دليل شباهت زياد قسمت دماغهSu-34 با پلاتي پوس، كه به نوعي يادآور SR-71 ميباشد نام Platypus بر رويآن گذاشته شد در حاليكه ناتو نام Fullback را برگزيده بود. درحاليكهSu-32FN و Su-32MF/34 اساسا از لحاظ بدنه برگرفته از T-10V-5 ميباشند امابنا به گزارش برخي منابع تفاوتهاي زيادي در نوع ماموريتها و آوينيك دارندو بايد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.

در يك مقايسه بينبدنه Su-32/34 با رقباي غربي،‌ Su-32/34 با 12 تن سوخت داخلي بين BoeingF-15E و F-111 از لحاظ شعاع رزمي و ميزان مهمات بارگيري شده قرار ميگيرد،همچنين ميزان چالاكي آن از F-15E كمتر اما از F-111 بيشتر و حداكثر سرعتآن از هر دو نمونه آمريكائي كمتر است اما مشابه هر دو نمونه آمريكائيداراي قابليتهاي فراوان جهت نفوذ در ارتفاع پست به مناطق حساس دشمن ( توسطرادار تعقيب عوارض زميني TFR) ميباشد. بر خلاف F-15E با غلاف LANTIRN TFRو F-111 با سيستم APQ-171 TFR، جنگنده Su-32/34 از يك رادار آرايه فازي باقابليت TFR استفاده ميبرد كه اين ايده اولين بار فقط در رادار فازيAPQ-164 در B-1B بكار گرفته شده بود. ماموريتهاي اصلي جنگنده چند منظورهSu-32MF/Su-34 نفوذ به عمق مراكز حساس دشمن (در فواصل دور) و بمباران دقيقاهداف ، ايفاي نقش بازدارندگي در ميدان نبرد، پشتيباني نزديك هوائي است كهدر حال حاضر اين ماموريتها را براي روسيه Su-24 و F-15E براي آمريكا وF-111براي استراليا انجام ميدهند. سيمونف در اين باره ميگويد: Su-34 قادراست با موشكهاي هدف ياب زير صوت و مافوق صوت و بمبهاي هدايت شونده، اهدافمستحكم و به خوبي استتار شده را تا فواصل 250 كيلومتر نابود سازد. كارخانهسازنده Su-34 مدعي شده است كه Su-34 براي پيروزي در درگيريهاي هوائي باF-15, F/A-18 ، Eurofighter Typhoon طراحي شده است، به نظر ميرسد روسها درحال برطرف كردن ضعف بزرگ جنگنده هاي ضربتي خود كه همانا نداشتن توان كافيو درماندن در نبردهاي هوائي است ميباشند ( Su-7/17/24، Mig-27). روسهاادعا ميكنند كه رادار آرايه فازي Leninets V-004 آنها بسيار مشابه بارادار APQ-164 است و توان توليد 15 را داراست. همچنين Su-34 در برامدگيطويل انتهائي بدنه خود مجهز به رادار ديد- عقب V005 ميباشد كه فضاي پشت سرهواپيما را بو خوبي پوشش ميدهد.


 تصویر 


 مقايسه ظرفيت سوخت داخلي Su-32/34 با ديگر جنگنده بمب افكنها 

بنابه گفته روسها. برد رادار Su-34 براي اهداف بزرگ سطحي بين 200 تا 250كيلومتر، امكانات نقشه برداري زميني 150 كيلومتر،‌براي اهداف هوائي 90كيلومتر است. سيستم ناوبري داخلي بوسيله يك دريافت كننده GNSS (گلوناس)همراهي ميشود. Su-32/34 مجهز به يك پنل عايق بزرگ مدور در بالاي بدنه خودميباشد كه فقط از نظر مكان و ابعاد ميتواند يك آنتن ارتباطات ماهواره ايباشد است. Su-34 مجهز به سيستم ايمني فعال با عناصر هوشمند مصنوعي است.اين سيستم هواپيما را قادر ميسازد تا هر مانوري را در نبردهاي هوائيمديريت كند و بر بالاي 'نوك درختان' و يا در ارتفاع پست با حداكثر سرعت1400 كيلومتر بر ساعت پرواز نمايد. Su-34 همچنين قادر به پرواز در حالتTERCOM ( عبور از موانع غير مترقبه و از ميان مناطق پدافند ضدهوائي دشمنميباشد). واحد آويونيك مشتمل بر كامپيوترهاي پيشرفته، بردهاي حافظه، نمايشدهنده هاي چند منظوره رنگياست. datalink ديجيتالي به كار گرفته شده قادربه به هنگام سازي مختصات اهداف در هنگام پرواز و يا توسط هواپيما- بههواپيما ميباشد. ميتوان مختصات و كليه برنامه هاي لازم براي يك عمليات رااز لحظه پرواز تا فرود به 2 دستگاه كامپيوتر مركزي بارگيري نمود. هواپيمابه طور اتوماتيك در هر مختصات بارگيري شده يا زمان وارد اوردن ضربه به طوراتوماتيك سوئيچ ميشودو عمل مينمايد در نتيجه خلبان نيتواند دستانش آزادباشد و يا خود را درگير ديگر مراحل عمليات نمايد. خلبان در سمت چپ وناوبر/ اپراتور تسليحات در سمت راست مينشينند.
Datalink توسط فرمانهواپيما، ايستگاه زميني، كشتي هدايت ميشود و در صورتيكه ديد كم باشد باارتباط ماهواره اي منطقه پوشش افزايش پيدا ميكند.


سيستم هايمحافظتي شامل يك دريافت كننده هشدار راداري، بسيار شبيه به دريافت كنندهديجيتال SPO-32 / L150 Pastel كه در Su-27/30 بكار رفته،‌ سيستم هدشداردهنده نزديك شدن موشك، غلاف KNIRTI SPS-171 / L005S Sorbtsiya-S جمر دفاعيباند H/I (بر طبق گزارشات) مستقر در نوك بالها است. اين سيستم نمونه تكامليافته اي از jammer توسعه داده شده براي Backfire C است. برخلاف بيشترغلافهاي jamming غربي، اين مدل به صورت دوگانه و نگاه به جلو و عقب برايحداكثر تاثيرگذاري jamming طراحي گرديده است. Su-32MF/34به خاط ميزان سوختبيشتر، آويونيك بسيار پيشرفته، قابليتهاي تحسين برانگيز رادار تعقيب عوارضزميني، راحتي بيشتر خدمه پرواز و ميزان مهمات بيشتر قابليت نفوذ و ضربهزدن به اهداف دشمن را ميتواند بهتر از Su-30MKI و Su-30MKK/MK2 به انجامبرساند. Su-34 با مخازن سوخت استاندارد ميتواند تا 3000 كيلومتر و بامخازن سوخت كمكي تا 4000 كيلومتر را طي كند. متخصصين روسي آناليز تمامنبردهاي كوچك، درگيريهاي هوائي Supersonic، سيستمهاي ECM، جستجوهاي راداريو حرارتي و تركيب شده با موشكها را انجام داده اند. درسهاي گرفته شده ازعلل سقوط هاي هوائي نشاندهنده اين است سيستمهاي حفاظتي خدمه Su-34 ،چهارصد درصد موثرتر از ديگر هواپيماهاي جنگي مشابه هستند! اين جنگنده برايخدمت در 30 تا 40 سال آينده به تازگي وارد نيروي هوائي روسيه شده و بنا بهگفته منابع روسي Su-34 در آيندهبه هيچ كشوري صادر نميشود.

  و قابليتها:


تعداد خدمه: 2
طول: 23.34 متر
فاصله دو نوك بال: 14.7 متر
ارتفاع: 6.09 متر

حداكثر مهمات قابل حمل: 8000 كيلوگرم
حداكثر سرعت در سطح دريا: 1,400 كيلومتر بر ساعت (بدون مهمات)
حداكثر سرعت در ارتفاع بالا: 1,900 كيلومتر بر ساعت (بدون مهمات)
سقف پرواز: 15000 متر (بدون مهمات و بار اضافه)
شعاع عملياتي: 100 كيلومتر
حداكثر برد (بدون سوخت گيري هوائي): 4000 كيلومتر
حداكثر زمان پرواز (بسته به خلبان): 10 ساعت
حد شتاب G (عملياتي): 9
نسبت كشش به وزن: 0.68

منابع:
Sukhoi
airware.ru
Air Power Australia
"РИА НОВОСТИ" مورخه هاي 06/09/01 و 06/12/19

 سوخو37(47)
تصویر
 .37 گلدن ايگل جنگنده اي با بال پيشگرا كه توسط شركت سخوي براي رقابتدر برنامه ي جنگنده نسل پنجم روسيه طراحي گرديد البته با اقبال كمي برايورود به خدمت مواجه است كه علت آن قيمت زياد مواد مركب بال هاي آن است
واما پيشينه، در واقع مي توان گفت ايده بال هاي پيشگرا در اصل از ايده يهواپيماي x.29 شركت گرومن گرفته شده كه يكي از موفق ترين ها در اين ضمينهاست
 
فوايد بال هاي پيشگرا:
مهمترين فايده يبال هاي پيشگرا در سرعتهاي فرو صوت و در ارتفاع پايين است كه بال هايپيشگرا پايداري بيشتر و بسيار بهتري دارند اما در سرعت هاي فرا صوت اينكارايي اهميت خود را از دست مي دهد واين جاست كه بال هاي پسگرا بهتر نقشايفا ميكنند براي جبران اين مشكل در s.37 بال هاي آن را كاملا از موادگران قيمت مركب كه به تازگي در صنعت هواپيما استفاده ي چشمگيري پيدا كردهاستفاده شده و اما ساير موارد به شرح زير است:

بيشينه سرعت :2,500km/h

سلاح ها:R-77, R-77PD, R-73, K-74
X-29T, X-29L, X-59M, X-31P, X-31A, KAB-500, KAB-1500

موتور: دو دستگاه AL-37FU(گونه اي ازموتور SU-37 )
[External Link Removed for Guests]
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 21
تاریخ عضویت: جمعه 18 اردیبهشت 1388, 9:10 am
سپاس‌های ارسالی: 48 بار
سپاس‌های دریافتی: 9 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط sourena1357 »

با سلام بر همه دوستان

برای جواب به این سوال به نظر بنده دو طریق کلی وجود دارد 1- ما شرایط افتضاح سیل ست خارجی را در نظر نگیریم 2- با شرایط فعلی .

در حال اول ما میتوانیم برای بهبود ناو گان هوایی خود مانند دیگر کشورها یک مناقصه عمومی بر گذار کنیم و سپس با یک انتخاب درست قرار داد را نهایی کنیم در این حالت پیشنهاد این جانب خرید هواپیما های چند منظوره و بسیار پیشرفته مانند رافائل و یا یورفایتر است که با توجه به کارایی بالاتر آنها نسبت به پرنده هایی مانند اف16 سی اف 18 یی اف15 سوخو 30 و 34 و با توجه به اینکه اینها ( به خصوص رافائل ) با توجه به کارایی بالا مورد استقبال کمتری قرار گرفته و همین اینکه کشور سازنده مایل به فروش بوده و راحت تر میتوان قرار داد را نهایی کرد و با یک برنامه ریزی درست می توان هم یک خرید عالی نمود و هم با یک برنامه ریزی اقدام به تولید تعدادی از آنها در داخل کشور نموده و اقدام به ورورد تکنولوژی نمود و بعد از چند سال ما خود نیز می توانیم یک هواپیمای عالی بسازیم .

در حالت دیگر مجبور به خرید از شرق هستیم چین صاحب هیچ تکنولوژی در این زمینه نیست و خرید از آنها به معنی ریختن پول در چاه دستشویی میباشد که غیر قابل استفاده گشتن پول صرف شده می گردد و اما روسیه خرید از آنها اما و اگرهای زیادی دارد و هنگام خرید بایستی بسیار دقت کرد چون روسها عادت به چانه زنی و فرار از انجام تعهدات خود دارن به همین دلیل خرید حتی سوخو 35 یا میگ 35 منوط به بررسی زیاد است چون ممکن است شما سوخو 35 با تکنولوژی ده 60 یا 70 میلادی بخرید و پول تکنولوژی روز ر هم داده باشید و مرحله بعد پشتیبانی و فروش تسلیحات حامل این پرنده هاست که خدا رحم کند .

ولی پیشنهاد بنده رافائل است این هواپیما با وزن حداکثر 26 تن قادر به حمل 9.5تن سلاح در تمام انواع خود میباشد در عوض سوخو 34 با 45.5تن وزن که با یک تانک قابل مقایسه است مقدار 8تن مهات حمل میکند به این بایستی الکترونیک یسیار پیشرفته پرواز رافائل را نیز افزود و یا جنگنده چند منظوره سوخو 30 ام کا با حداکثر وزن 34 تن قادر به حمل 8تن مهمات می باشد .

در آخر امید وارم روزگار نزدیک در سایه یک مدیریت درست خودمان یک پرنده عال و سرآمد بسازیم.

sourena
Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 20
تاریخ عضویت: چهارشنبه 4 آذر 1388, 5:43 pm
سپاس‌های ارسالی: 20 بار
سپاس‌های دریافتی: 29 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط پسر آریایی »

sourena1357 نوشته شده:با سلام بر همه دوستان

برای جواب به این سوال به نظر بنده دو طریق کلی وجود دارد 1- ما شرایط افتضاح سیل ست خارجی را در نظر نگیریم 2- با شرایط فعلی .

در حال اول ما میتوانیم برای بهبود ناو گان هوایی خود مانند دیگر کشورها یک مناقصه عمومی بر گذار کنیم و سپس با یک انتخاب درست قرار داد را نهایی کنیم در این حالت پیشنهاد این جانب خرید هواپیما های چند منظوره و بسیار پیشرفته مانند رافائل و یا یورفایتر است که با توجه به کارایی بالاتر آنها نسبت به پرنده هایی مانند اف16 سی اف 18 یی اف15 سوخو 30 و 34 و با توجه به اینکه اینها ( به خصوص رافائل ) با توجه به کارایی بالا مورد استقبال کمتری قرار گرفته و همین اینکه کشور سازنده مایل به فروش بوده و راحت تر میتوان قرار داد را نهایی کرد و با یک برنامه ریزی درست می توان هم یک خرید عالی نمود و هم با یک برنامه ریزی اقدام به تولید تعدادی از آنها در داخل کشور نموده و اقدام به ورورد تکنولوژی نمود و بعد از چند سال ما خود نیز می توانیم یک هواپیمای عالی بسازیم .

در حالت دیگر مجبور به خرید از شرق هستیم چین صاحب هیچ تکنولوژی در این زمینه نیست و خرید از آنها به معنی ریختن پول در چاه دستشویی میباشد که غیر قابل استفاده گشتن پول صرف شده می گردد و اما روسیه خرید از آنها اما و اگرهای زیادی دارد و هنگام خرید بایستی بسیار دقت کرد چون روسها عادت به چانه زنی و فرار از انجام تعهدات خود دارن به همین دلیل خرید حتی سوخو 35 یا میگ 35 منوط به بررسی زیاد است چون ممکن است شما سوخو 35 با تکنولوژی ده 60 یا 70 میلادی بخرید و پول تکنولوژی روز ر هم داده باشید و مرحله بعد پشتیبانی و فروش تسلیحات حامل این پرنده هاست که خدا رحم کند .

ولی پیشنهاد بنده رافائل است این هواپیما با وزن حداکثر 26 تن قادر به حمل 9.5تن سلاح در تمام انواع خود میباشد در عوض سوخو 34 با 45.5تن وزن که با یک تانک قابل مقایسه است مقدار 8تن مهات حمل میکند به این بایستی الکترونیک یسیار پیشرفته پرواز رافائل را نیز افزود و یا جنگنده چند منظوره سوخو 30 ام کا با حداکثر وزن 34 تن قادر به حمل 8تن مهمات می باشد .

در آخر امید وارم روزگار نزدیک در سایه یک مدیریت درست خودمان یک پرنده عال و سرآمد بسازیم.

sourena


به نظر شما روی این پرنده می توان در صورت جنگ با امریکا وناتو حساب کرد؟(منظورم تامین قطعات وپشتیبانی فنی و...است)
[External Link Removed for Guests]
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 20
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 بهمن 1389, 1:18 am
سپاس‌های ارسالی: 10 بار
سپاس‌های دریافتی: 14 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط fox hound »

نیروی هوایی ما میتونه یه مناقصه ی عمومی بسیار بزرگ رو برای انتخاب جنگنده ترتیب بده (چیزی در حدود 500 فروند جنگنده ) اون وقت همه ی شرکت های بزرگ هوایی تو ی این مناقصه شرکت می کنند و اون وقت می بینید که خود آمریکایی ها باجنگنده ی f-35 به این مناقصه میان

اما باز هم تاکید میکنم که بهترین راه حل تولید داخلی
Junior Poster
Junior Poster
نمایه کاربر
پست: 148
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 30 فروردین 1386, 1:16 am
محل اقامت: zigomigota@gmail.com
سپاس‌های ارسالی: 415 بار
سپاس‌های دریافتی: 411 بار
تماس:

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط saeed_saba »

جنگنده فقط جنگنده غربی
ما براي رفتن آمديم نه براي ماندن

[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 686
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 22 مهر 1389, 7:24 pm
سپاس‌های ارسالی: 822 بار
سپاس‌های دریافتی: 1585 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط saeedjiji »

قطعاً توی استراتژی دفاعی ایران ، جنگنده خیلی بیشتر از بمب افکن کارایی داره

بمب افکن بیشتر به درد نبردهای کلاسیک میخوره ولی جنگنده با جنگ های نامنظم سازگاری بیشتری داره

من سوخو رو بیشتر میپسندم :o
تصویر

نمیدونی که قبل از رفتن من , چه مردایی که رفتن برنگشتن

چشای خیلیا از عشق تر شد , دلهاشون به خدا نزدیکتر شد
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 48
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1389, 12:53 am
سپاس‌های ارسالی: 234 بار
سپاس‌های دریافتی: 123 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط emad_tava »

دوستان واقعا هیچ راهی نیست که ما بتونیم جنگنده بخریم؟؟ حتی چین هم به ما جنگنده نمیفروشه؟؟
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 1780
تاریخ عضویت: شنبه 29 اردیبهشت 1386, 3:58 pm
سپاس‌های ارسالی: 1264 بار
سپاس‌های دریافتی: 10136 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط typhoon »

سلام
یک وقتهایی ، زمانی که پستهایی این چنینی و تاپیکهایی به این شکل در سنترال رو می بینم به خیلی از مسائل شک می کنم.
کاربران محترم
آیا شما از تحریم همه جانبه ایران خبر ندارید؟از تکه تکه شدن تام کتهای آمریکایی برای این که بدست ایران نیافتند خبری ندارید؟از این که به ایران پرنده مسافر بر هم نمی فروشند ، خبر ندارید؟ از این که اس 300 که یک سامانه 100 درصد پدافندی است را به ما نمی فروشند ، خبر ندارید ؟ و بعد در فکر خرید رافائل و تایفون و سوخوی 30 و اف 35!!!! هم هستید.کی می خواهید دست از این افکار بچگانه و خیال پردازی های کودکانه بردارید؟
آقایان و خانومهای محترم عضو سنترال:
با توجه به وضعیت فعلی ، هیچ کشوری به ایران جنگنده نخواهد فروخت.دست از توهمات بچگانه بردارید و سعی کنید آستین همت را در داخل بالا بزنید.
به عنوان یک کاربر در سنترال قویا از محترما سایت درخواست می کنم جلوی این گونه تاپیکها را که تنها باعث پایین آمدن اعتبار CC در فضای سایبر می شود را بگیرد.
با تشکر
تایفون :razz:
Old soldiers never die.They just fade away
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3805
تاریخ عضویت: شنبه 7 شهریور 1388, 3:26 am
محل اقامت: جمهوری اسلامی ایران
سپاس‌های ارسالی: 4180 بار
سپاس‌های دریافتی: 22794 بار
تماس:

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط Sami 1993 »

typhoon نوشته شده:سلام
یک وقتهایی ، زمانی که پستهایی این چنینی و تاپیکهایی به این شکل در سنترال رو می بینم به خیلی از مسائل شک می کنم.
کاربران محترم
آیا شما از تحریم همه جانبه ایران خبر ندارید؟از تکه تکه شدن تام کتهای آمریکایی برای این که بدست ایران نیافتند خبری ندارید؟از این که به ایران پرنده مسافر بر هم نمی فروشند ، خبر ندارید؟ از این که اس 300 که یک سامانه 100 درصد پدافندی است را به ما نمی فروشند ، خبر ندارید ؟ و بعد در فکر خرید رافائل و تایفون و سوخوی 30 و اف 35!!!! هم هستید.کی می خواهید دست از این افکار بچگانه و خیال پردازی های کودکانه بردارید؟
آقایان و خانومهای محترم عضو سنترال:
با توجه به وضعیت فعلی ، هیچ کشوری به ایران جنگنده نخواهد فروخت.دست از توهمات بچگانه بردارید و سعی کنید آستین همت را در داخل بالا بزنید.
به عنوان یک کاربر در سنترال قویا از محترما سایت درخواست می کنم جلوی این گونه تاپیکها را که تنها باعث پایین آمدن اعتبار CC در فضای سایبر می شود را بگیرد.
با تشکر

تایفون :razz:


کاملا موافقم .
به چه دلیل سنترال کم رونق شده ، دلیلی نداره جز بحثها الکی .
دیگه همه میدونند تنها راه پیش روی نهاجا برای تجهیز و تقویت ،تکیه به داخل و جنگنده داخلیست .
ما کارمون شده یا رویا پردازی و یا هرگاه دستاورد و یا خبری به ویژه از حوزه هوانوردی به گوش میرسه تمام تلاشمونو می کنیم تا اونو بکوبیم و زیر سوال ببریم .
نمونش صاعقه :
اگر تو سنترال بگردیم بحثهای زیادی پیدا میکنیم که فقط داره این دستاورد رو یا میکوبونه یا درحد اف 22 گندش میکنه ،دریغ از یک بحث علمی و جامع درست ( اگر هم بوده درجا منحرف شده) و ارایه ی راهکارهای درست درمون برای توسعه صاعقه با توجه به مستندات و الگو گیری از طرحهای قابل اجرایی که دیگر کشورها انجام دادند مثل پروژه اف20 امریکا که به طرح صاعقه بسیار نزدیکه و با الگو گیری از آن میشه از صاعقه یک جنگنده کارآمد ساخت .
Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 46
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 3 خرداد 1386, 9:03 am
محل اقامت: maragheh
سپاس‌های ارسالی: 4 بار
سپاس‌های دریافتی: 34 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط datis »

با سلام!
به نظر من بهترین جنگنده برای وطن امروز ما سه هواپیمای su-27 , f-22, su-47 ,mig31,پهبادها در حال پیشرفت خودم که در حد مقابله با مشابه اسراییلی خود باشد لازم و واجب در حد تیم ملی می باشد.
Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 46
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 3 خرداد 1386, 9:03 am
محل اقامت: maragheh
سپاس‌های ارسالی: 4 بار
سپاس‌های دریافتی: 34 بار

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط datis »

در ضمن یک هواپیما عمود پرواز برای کشورمون لازم می باشد.مثل هاریر 7
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3805
تاریخ عضویت: شنبه 7 شهریور 1388, 3:26 am
محل اقامت: جمهوری اسلامی ایران
سپاس‌های ارسالی: 4180 بار
سپاس‌های دریافتی: 22794 بار
تماس:

Re: ایران به چه نوع پرنده ای نیازدارد(جنگنده یا بمب افکن)؟

پست توسط Sami 1993 »

datis عزیز انگار نه انگار که من و typhoonعزیز و دیگر دوستان میگیم که ایران تو تحریمه و حتی اس300 هم به ما نمیدن ، شما دو دستی چسبیدی به سوخو 47 کنسل شده و هاریر بازنشسته شده و........................
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه درباره نیروی هوایی”