صفحه 1 از 1

تصاویر دیدار صدام با مقامات ایرانی،قبل و بعد از انقلاب

ارسال شده: یک شنبه 13 دی 1394, 8:36 pm
توسط SCUD
دیدار صدام با دکتر ظریف و کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت در سال 1373

[img]http://uupload.ir/files/c7zq_دیدارظریف_وخرازی_باصدام.jpg[/img]

دیدار صدام و دکتر مرندی وزیر بهداشت دولت سازندگی

[img]http://uupload.ir/files/aqe7_صدام_ودکترمرندی.jpg[/img]

دیدار صدام و شاه مخلوع در سال 1353

[img]http://uupload.ir/files/arff_صدام_وشاه.png[/img]

دیدار صدام و هویدای معدوم در تهران

[img]http://uupload.ir/files/gmx_صدام_وهویدا_(3).jpg[/img]

[img]http://uupload.ir/files/pk_صدام_وهویدا.jpg[/img]