صفحه 1 از 20

ازدواج موفق باعث ايجاد آرامش ..

ارسال شده: جمعه 1 اردیبهشت 1385, 11:10 pm
توسط Farhad3614
هيچ چيز مانند يك ازدواج موفق باعث ايجاد آرامش در افراد نمي‌شود
ايسنا، علوم پزشكي ايران- داشتن يك ازدواج موفق و رسيدن به بلوغ عاطفي، مهمترين عامل برقراري آرامش در افراد است.

دكتر «حسام» روانپزشك و عضو آكادمي روانپزشكان اروپا، در مصاحبه با خبرنگار ايسنا، واحد علوم پزشكي ايران، با اشاره به اين مطلب گفت: امروزه بزرگترين چالش زندگي هر فرد، چگونگي برخورد با مسايل روزمره و عدم تاثيرپذيري از آنهاست.
وي ادامه داد: در حقيقت بدون وجود يك تكيه‌گاه عاطفي، ادعاي داشتن شخصيت مستقل، قوي و سازگار كه به راحتي با مشكلات برخورد مي‌كند، صحت ندارد.
دكتر حسام افزود: تا زماني كه پدر و مادر به طور پررنگ در زندگي فرد نقش دارند، اكثر افراد از لحاظ عاطفي مشكل ندارند، اما عمده مشكل زماني بروز مي‌كند كه فرد تمايل به مستقل شدن داشته باشد.
اين روانپزشك، زندگي در كنار فردي با روحيات سازگار را مهمترين عامل موفقيت، آرامش و ارضاي عاطفي دانست و تصريح كرد: شاهدان اين گفته، افراد موفقي هستند كه همگي رمز موفقيت خود را ازدواج مناسب خود مي‌دانند.
وي خاطر نشان كرد: دليل اينكه امروزه بسياري از جوانان تمايلي به ازدواج ندارند اين است كه از قبول مسئوليت در قبال يك فرد ديگر مي‌هراسند اما اگر تك تك اين اشخاص، حتي براي يك روز احساس آرامش ناشي از زندگي در كنار يك فرد مناسب را تجربه كنند، قطعا تمايلي به تنها ماندن نخواهند داشت.
دكتر حسام در نهايت يادآور شد: عمده بيماري‌ها نيز در افرادي بروز مي‌كند كه زندگي عاطفي سالمي ندارند؛ حتي امروزه ثابت شده است، تعداد زيادي از موارد بيماري‌هايي مانند ايدز و سرطان خصوصا بيماري‌هاي قلبي در اشخاص تنها يا كساني كه طلاق گرفته‌اند، بروز مي‌كند

چگونه پيشنهاد ازدواج دهيم؟

ارسال شده: جمعه 1 اردیبهشت 1385, 11:26 pm
توسط NIRVANA
  پيشنهاد ازدواج دهيم؟ 


پيشنهاد ازدواج دادن بي شك يكي از مهمترين و بزرگترين گامهايي ميباشد كه تا به حال برداشته ايد. شما خواهان آن هـستـيد كه در آن لحظه همه چيز عالي و بـه بـهتـريـن نحو پيش رود و از آن مهمتر كه ميخواهيد پاسخ وي مثبت بـاشـد! ايـن نكـات را هــنگام دادن پيشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهيد تا شانس موفقيت شما افزايش يابد:
1- مطمئن گرديد كه فرد مناسبي را برگزيده ايد: واضح است نه! امــا حـقـيقت امر آن است كه ازدواج چيزي نيست كه بخواهيد بـخاطـر انــگيــزه هــاي آنــي وارد آن گرديد. ممكن است شما ديوانه وار همديگر را دوست داشته باشيد اما اگر هــمسرتان خواهان فرزند باشد اما شما نه، ازدواج شما قطعا زياد دوام نخواهد آورد و يا آنكه ارزشهاي شما با ارزشهاي همسرتان متفاوت باشد. اگر در مورد فردي كه ميخواهيد با وي ازدواج كنيد ترديد داريد، بهتر است بيشتر درباره آن بيانديشيد.

2- مطمئن شويد هر دوي شما آمادگي داريد: پيـش از آنـكه پيـشنهاد ازدواج دهيد درباره آن كه در زندگي بدنبال چه اهدافي ميباشيد، حتــي اهداف 50 سال آينده خود با يكديگر صحبت كنيد. هر چه بيشتر بــا يـكديگر در مــورد آن چـه بــراي شـما حائز اهميت ميباشد گفتگو كنيد بيشتر متوجه آن ميگرديد كه آيا با يكديگر تفاهم و سازگــاري داريـد يــا خير. همچنين بايد از لحاظ مالي آمادگي داشته باشيد. اگر شما قادر نيستــيـد كــه مخارج خود را تامين كنيد، بهتر است نامزدي خود را به تعويق بياندازيد.

3- از پدر و مادر وي اجازه بگيريـد: شـما ابـتـدا بايد بدانيد كه آيا اگر پـيش از ازدواج با پدر و مادر وي مشورت كرده و اجازه بخواهيد، آنها را خوشنود ميسازد يا خير. ايـن نـكته شـايـد عـجيـب بـــنظر آيد اما شما كه نمي خـواهيد پـدر زن و مادر همسر آيـنـده خود را برنجانيد؟ اين عمل براي آنكه دلشان را بدست بياوريد بسيار موثر خواهد بود.

4- بطريقي پيشنهاد بدهيد كه خوشايند وي باشد: به پيـشنهاد ازدواج هـمچون يك هديه به بانوي زندگي خود بنگريد. آن را بـطريقـي طـرح ريزي كنيد كه باب ميل و سليقه وي بوده و مطابق با شخصيتش باشد. آيا وي رومـانتـيـك اسـت و يـا اهـل تـفريح و شوخ طبعي؟ آيا ميل دارد بطور محرمانه از وي خواستـگـاري كنـيـد و يا روي ديــوار درخـواست خود را بنوسيد؟

5- در باره هديه دادن به وي تصميم بگيريد: بـراي دختـرهـا و زنـان هيچ چيز مبهوت كننده تر از يك هديه غير منتظره و غافلگير كننده حلقه برليان نمي بـاشد. امـا اگـر تـوان مالي شما اجازه اين كار را به شما نميدهد، براي يك حلقه مناسب بودجه شما كفايت ميكند. اما حتما پيش از آنكه حلقه را خريداري كنيد از نوع سليـقه وي اطلاع يابـيد. ايـن كار را ميتوانيد با سوال كردن از دوستان و يا خانواده وي و يـا مشـاهـده نوع جواهرآلاتي كه وي استفاده مي كند انجام دهيد. اما بسياري از دختران تـمايـل دارند هنگام انتخاب حلقه خودشان حضور داشته باشند. بهرحال بايد به خواسته هاي وي احترام بگذاريد.

6- مطمئن گرديد پاسخ وي مثبت ميباشد: هنگاميكه پيشنهاد ازدواج ميدهيد، بـايد مطمئن باشيد كه پاسخ وي ''بله'' خواهد بود. شما ميباست از قبـل در مــورد ازدواج بـه انــدازه كافي صحبت كرده و كــامـــلا از آن چه طرف مقابل از يك شريك زندگي بلند مدت انتظار دارد، آگاهي يافته باشيد. درست است كه ميخواهيد پيشنهاد ازدواج شــما براي او سورپريز باشد اما نبايد بي مقدمه دست به اين كار بزنيد.

7- افراد زيادي را از قصد و تصميم خود آگاه نسازيد: شـما مـمكن اسـت وسوسه شويد كه قصد خود را با دوستان و خانواده خود در ميان بگذاريد. امـا عـاقلانه تر آن است كه اين خبر را تنها با يكي دو تا ازدوستان و يا نزديكان صميـمــي خود در ميان گذاشته و به آنها اطمينان داشته باشيد كه رازدار و محرم اسرار شما ميباشند.

8- پيشنهاد خود را از حفظ نكنيد: صرفنـظر از آنـكه كـجـا و چــگـونــه پــيشنهاد ازدواج مي دهــيد، بايد آن با نهايت صداقت و ابراز عشق حقيقي شما نسبـت بـه وي هـمــراه باشد. از قبل در مورد حرفهايي كه ميخواهيد به او بـزنــيد يادداشت برداريد اما دقيقا آنها را از بر نكنيد. در آن لحظه به وي بگوييد كه چرا وي يـك فرد استـثـنايي بـوده و چـرا شما خواهان آن ميباشيد كه باقي عمر خود را با وي سپري كنيد. بـايـد جملات شما از دلتان برآيد او ميخواهد با يك مرد ازدواج كند و نه يك ربات!

9- مكان و زمان مناسب را بيابيد: مكاني كـه پيـشـنهاد ازدواج مـي دهـيد مي تواند: رسـتوران، پارك، سينما و يا لب دريا باشد.اما بهتر است مكاني انتخاب گردد كــه بــراي هر دوي شما خاطره انگيز بوده و شما را به ياد خاطرات گذشته بيندازد. فـاكتور زمان نيز بسيار مهم مي بـاشــد اگر وي شرايط سختي را سپري مي كند، اگر خسته و يا گرفتار دغدغه هاي شخصي و شغلي خود ميباشد و يا آنكه از دست كسي عصبـانـي اسـت، زمان مناسبي براي اين كار نميباشد.

10- او را دستپاچه نكنيد: شما ممكن است بخواهيـد پيـشنـهاد خود را براي جهانيان فرياد بزنيد و يا حداقل براي همسايگان مجاور خود! امـا مـراقب باشيـد اشـتـياق بـي حد شما كار دستتان ندهد. اگر وي شخص درونگرا بوده و از آن كه مـركز تـوجـه ديـگـران واقع گرديد بيزار ميباشد، بهتر است اين كار را بطور خصوصي با وي در ميان بگذاريد.

11- انتظار همه نوع پيشامدي را داشته باشيد: صـرفنـظر از هـمـه نقشه ها و طرح ريزي ها، امكان دارد امور دقيقا آن طوري كه شما و يا وي تصور ميكرديد پيـش نرود. خود را براي واكنشهاي احتمالي آماده كنيد.او مـمكن است دستپـاچـه شـده و يا هيجان زده گـردد و يـا آن كه كاملا آرام و بي تفاوت باقي بماند. وي ممكن است بگويد: ''بله-خيـر'' و يــا ''شايد''. شمـا مـمكن است تصور كنيد وي را كاملا مي شناسيد امـا از پـيـش داوري و آنكه پاسخ وي چگونه خواهد بود پرهيز كنيد چون ممكن است مايوس گرديد.

12- اگر پاسخ وي منفي بود مايوس نشويد: هـمـواره احـتـمال آن كـه وي ''نه''بگويد وجود دارد. اما دلسرد نشويد با او صحبت كنيد و علت عــدم آمـادگـي وي را جـويا گرديد. وي ممكن است تـنـها بـه زمـان بـيشتـري نـيـاز داشتـه بـاشـد و يا آن كـه اصلا وي دختر مناسبي براي شما نباشد. اگر اين طور باشد بهتر است همين حالا پي بـه آن بـبـريد تا آنكه پس از ازدواج.

13- خيلي زود و يا خيلي دير پيشنهاد ندهيد: زمـان معـيـنـي براي پيشنـهاد ازدواج وجود ندارد اما بهتر است پس از تنها گذشت 2 هفته از آشنايي خـود بـا وي پـيشـنــهاد ازدواج ندهيد! زمان پيشنـهاد ازدواج هنـگامي اسـت كـه شـمـا بـــراي مــدتــي كافي به يكديگر متعهد شده باشيد. همچنين زياد وقت را تلف نكنيد شجاع باشيد و حـرف دلتان را بزنيد. اگر هم خيلي هم كمرو مي باشيد، مي تـوانـيد پيــشنهاد خود را در قالب نامه براي دختر مورد علاقه خود ارسال كنيد.

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 2:05 am
توسط Dr.Akhavan
خیلی خوب بود و جالب

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 12:56 pm
توسط Leila
پيشنهاد دادن چه كاره سختيه
خوبه ما فقط پيشنهاد ميگيريم البته.......

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 1:03 pm
توسط Farhad3614
بله ديگه هميشه کارهاي سخت با مردا هست ديگه :-o

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 3:37 pm
توسط Mohsen1001
Farhad3614, دقیقا بعد میگن چرا تفاوت قائل میشید بین زن و مرد بیچاره مردها :sad:

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 8:17 pm
توسط ARMIN
سلام
mohsen1001, Farhad3614, البته دوره زمونه عوض شده. خودتون هم مي بينيد ديگه مد شده تو خيابون دختر به پسر شماره مي ده ، دختر زير پاي پسر ترمز مي کنه و دختر به پسر مي گه :خواهش مي کنم تو رو خدا بيا خواستگاريم :grin: .

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 8:18 pm
توسط Leila
اره ديگه
يواش يواش داره كاره شما پسرا راحت تر مي شه :-)

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 8:36 pm
توسط Reza6662
دوره زمونه عوض شده. خودتون هم مي بينيد ديگه مد شده تو خيابون دختر به پسر شماره مي ده ، دختر زير پاي پسر ترمز مي کنه و دختر به پسر مي گه :خواهش مي کنم تو رو خدا بيا خواستگاريم

ببخشيد؛ فکر کنم فيلم هندي زياد مي بينيد. :grin: :o

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 8:41 pm
توسط ARMIN
سلام
Reza6662, نه باور کن. سه هفته پيش يه 206 با 3 سر نشين دختر دقيقا در بلوار فردوس جلوي دوست من ترمز کرد و سوارش کرد بهش شام هم دادند . الان برو تو دانشگاها بين همه دوستي ها از پيشنهاد دخترا شروع شده. تازه الان کم دختر پيدا مي شه که از خداشون است يکي بياد بگيردشون. شايد از لحاظ قيافه خوب نباشند ولي خيلي دختر منتظر زياد شده.

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 10:28 pm
توسط Reza6662
ARMIN,
زماني که من دانشجو بودم از اين خبرها نبود. ضمن اينکه يه مکالمه ي چند کلمه اي با جنس مخالف تو محيط دانشگاه، گاهن باعث اخراج هر دو نفر ميشد.
قدر اتفاقات دوران 8 ساله ي اصلاحات رو خيلي بايد بدونيد.

ارسال شده: شنبه 2 اردیبهشت 1385, 10:35 pm
توسط ARMIN
سلام
Reza6662, انصافا دستش درد نکنه 8 سال خيلي به ما حال داد :grin: . الان تو دانشگاه ما چيکارا که نمي کنند. اي کاش فقط حرف ، پيشنهاد دوستي و در خواست جزوه بود. چيزهايي مي بينم که آدم شاخ در مي ياره.