آشنائی با شاسی خودرو

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث فنی و تخصصی مرتبط با خودرو و وسايل نقليه بحث و تبادل نظر کنيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, Mohsen1001, RAHVAR, شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 250
تاریخ عضویت: جمعه 10 آذر 1385, 11:02 am
سپاس‌های دریافتی: 11 بار

آشنائی با شاسی خودرو

پست توسط Don Corleone »

ریشه لغوی
آنچنان که درلغت نامه دهخداآمده است، شاسی به معنای «درشت و سخت» است.
دیدکلی
کلمه شاسی اصولا در معنای دیگری به کار می*رود. که عمومی*ترین آنعبارتست از یک قسمت واحد از اجزای یک وسیله یاماشین که سایرقسمت*ها بر روی آن قرار می*گیرند. این ساختار می*تواند به سادگی یکچارچوب فلزی باشد و یا اینکهیک شاسی پیچیده باشد که محلهای بخصوصی بر روی آن ، جهت نصب دستگاههای مربوطه از قبلتعبیه شده باشد. معمولا شاسی*ها ازفولاد ساختهمی*شوند.

کاربرد اصلی کلمه شاسی در مورد استفاده درخودروها است. درخودروها به تمامی ساختارهایی که جهت حرکت خودرو ضروری است شاسی گفته می*شود. بایستیتوجه شود که اگر یکی از اجزای شاسیاتومبیلیا خودرو برداشته شود یا دچار خرابیشود حرکت خودرو متوقف خواهد شد.
اجزای ساختمانی شاسی خودرو
همانطوری که گفته شد شاسیقطعات خودرورا به هم ارتباط داده و آنها راروی خود نگه می*دارد. در این فرآیند سیستم*های مختلفی انجام وظیفه می*کنند، که درزیر به ذکر آنها می*پردازیم.
سیستم تولید توان (موتور)
این سیستم وظیفه تبدیل انرژی را به عهده دارد. یعنی انرژی محبوس در سوخت*های فسیلی را به شکل انرژی*های جنبشی در دسترس درمی*آورد. موتور یک خودروبرای آنکه بتواند این وظیفه را انجام دهد از چند سیستم مجزا استفاده می*کند کهعبارتند از : سیستم برقی،سیستم سوخت رسانی،سیستم خنک کننده،سیستم روغنکاریوسیستم هوارسانی.
سیستم انتقال توان
این سیستم همان گونه که از نامش بر می*آید وظیفه انتقالتوان تولید شده در موتور را بر عهده دارد. این توان تولید شده جهت مصرف و تبدیل بهکار مفید می*بایست به چرخها و از آنجا به سطحجادهمنتقل شود. بنابراین وجودسیستم انتقال تواندر یکخودرو ضروری است. این سیستم نیز به نوبه خود به سیستم*های کوچکتری تقسیم می*شود که در کنار یکدیگرعملانتقال نیرورا انجام می*دهند. اجزای مختلفزنجیره انتقال نیرو عبارتند از:


· کلاچ:بعد از موتورخودرو کلاج قرار می*گیرد، که عبارتست از یک اتصال قابل قطع که بینموتور و جعبهدنده قرار می*گیرد.
جعبه دنده
پس از کلاچ ، جعبه دنده قراردارد که وظیفه آن کنترل سرعت چرخش و افزایش و کاهش آن با توجه به نیاز می*باشد. البته وظیفه معکوس کردن جهت چرخش چرخها در هنگام استفاده از دنده عقب نیز به عهدهجعبه دنده می*باشد. بدیهی است که متناسب با سرعت چرخش ، قدرت آن هم کنترل می*گردد.
میل گاردان
پس از جعبه دنده میل گاردانقرار دارد که وظیفه برقراری ارتباط میان جعبه دنده ودیفرانسیلرا به عهده دارد. البته در صورتوجود اختلاف ارتفاع میان جعبه دنده ودیفرانسیلاین اختلاف ارتفاع بوسیله میلگاردان جبران شده و اتصال میان این دو واحد را برقرار می*سازد.
دیفرانسیل
واحد بعدی دیفرانسیل است که وظیفه تقسیمگشتاور و تغییر 90 درجه*ای جهت چرخش را به عهده دارد. دیفرانسیل پس از انجام کارهای فوقنیرو را به واسطه یکمیله به هر چرخ منتقل می*کند.
دستگاه حرکت
شامل گروهی از قطعات است که توان انتقال یافته به چرخ را بهکار مفید و مطلوب تبدیل می*کنند. این قطعات عبارتند از:


1. چرخهای جلو و عقب که از طوقه ولاستیک تشکیل شده*اند.
2. محورهای جلو و عقب که کار نگهداری چرخها را انجام می*دهند.
3. سیستم فرمان
4. سیستم تعلیقیا همان فنرها
5. سیستم ترمز
طرز کار شاسی
تمام قسمت*های مختلف شاسی یک اتومبیل (به غیر کلاچ) بصورتدایمی با یکدیگر در تماس*اند و تغییرات توان ورودی در ابتدای سیستم تا آخرین قسمتآن انتقال می*یابد. البته حالت برعکس آن هم وجود دارد. بدلیل این اتصال ثابت چنانچهدر سطح جاده و در مورد شرایط کاری چرخها تغییراتی بوجود آید. این تغییرات بطورمستقیم بهموتور منتقلمی*شوند.

مثلا چنانچه چرخها به یک مانع برخورد کنند که توان عبور از آنرانداشته باشند و یا در مواردی که چرخها در یک گودال و یا یکزمین گلآلود گیر کنند. چنانچه توان موتور برای خارج کردن چرخها از وضعیت مذکور کافینباشد، فشار وارده بر چرخها باعث خاموش شدن موتور می*گردد.
ارسال پست

بازگشت به “مباحث فنی و تخصصی خودرو”