ارتباط بين گشتاور و اسب بخار

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث فنی و تخصصی مرتبط با خودرو و وسايل نقليه بحث و تبادل نظر کنيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, Mohsen1001, RAHVAR, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 423
تاریخ عضویت: شنبه 9 دی 1385, 8:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 7 بار
سپاس‌های دریافتی: 264 بار

ارتباط بين گشتاور و اسب بخار

پست توسط M.Schumacher »

اسب بخار مقدار کاری است که موتور در مدت زمان خاصی ميتواند انجام دهد و گشتاور توان توليد شده موتور ميباشد.
يک مثال:
شخص الف شخصی سنگين وزن و قوی است و شخص ب فردی عادی است که ميتواند با سرعت بدود اين دو يک مسابقه ميدهند تا مشخص شود که کداميک در مدت يک دقيقه آجر بيشتری ميتوانند حمل کنند.
شخص الف با قدرت تمام هر بار 10 آجر را حمل می کند ولی چون نمی توانست بدود تنها 10 بار اينکار را انجام داد.
شخص ب که خيلی هم قوی نبود هر بار توانست 5 آجر را حمل کند اما از آنجايی که سرعت بالايی داشت توانست 20 بار اينکار را انجام دهد.
پس هر دو نفر در يک زمان خاص 100 آجر را حمل کردند.حال روابط فوق را به ماشين تعميم بديم!
تعداد آجر حمل شده در هر دور=گشتاور
تعداد دورهای انجام شده=سرعت
کل تعداد آجرهای حمل شده در زمان مشخص=اسب بخار
بنابر اين به يک رابطه ميرسيم
اسب بخار=عدد ثابت *گشتاور*سرعت
716/1=عدد ثابت
گشتاور توليد شده بسته به سرعت موتور در حال تغيير است ولی در درون اين محدوده ماکزيمم گشتاور توليد شده با تخت گاز را به عنوان گشتاور ماکزيمم ميشناسند!!!
ايده آل ترين منحنی گشتاور برای يک موتور آن منحنی است که کمترين نوسانات را نسبت به تغيير سرعت موتور از خود نشان دهد.اما درعموما موتورها به گونه ای هستند که گشتاور ماکزيمم يا در دورهای بالا بدست می آید يا در دورهای پايين که در اين صورت به آنها موتورهای دور پايين يا دور بالا می گويند.
معمولا برای کاميونها موتور دور پايين و برای ماشينهای اسپورت موتور دوربالا انتخاب ميشود.برای ماشينهای سواری چيزی در حد واسط اين دو است.
__________________
ارسال پست

بازگشت به “مباحث فنی و تخصصی خودرو”