سوخت رسانی سی ان جی CNG

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث فنی و تخصصی مرتبط با خودرو و وسايل نقليه بحث و تبادل نظر کنيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, Mohsen1001, RAHVAR, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 5
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 11 آبان 1389, 10:32 am

سوخت رسانی سی ان جی CNG

پست توسط mosa200000 »

  [COLOR=#NaNNaNNaN]سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده یا    [COLOR=#NaNNaNNaN]CNG   
 تصویر 
  [COLOR=#NaNNaNNaN]     سوخت رسانی گاز طبیعی یا
CNG
یکی از سیستمهایی است که در کاهش  
 
   زیست تاثیر فراوانی دارد
CNG
هم اکنون در ایران کاربرد زیادی دارد سیستم
CNG
با
LPG
 
 
   دارد که ان را بررسی مینمایم   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]برای استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده نیاز به تجهیزات و قطعات زیر داریم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]1- مخزن گاز طبیعی فشرده در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]2 – متعلقات نصب شده بر روی مخزن در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]3-رگولاتور فشار در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]4- شیر خودکار در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]5- شیر دستی در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]6- وسیله تامین    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]7- تنظیم کننده جریان گاز در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]8- خط لوله انعطاف پذیر    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]9- خط لوله انعطاف ناپذیر    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]10 –    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]11- شیر یک طرفه یا برگشت ناپذیر در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]12 – شیر اطمینان تخلیه فشار در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]13 – وسیله اطمینان تخلیه        سیستم   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]14 – فیلتر در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]15- سنسور فشار یا    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]16- شیر کنترل جریان    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]17- شیر    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]18- واحد کنترل    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]19- محفظه گاز    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]20 –    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]21- شیلنگ    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]بسیاری از قطعات بالا می توانند بصورت یک قطعه چند کاره به یکدیگر مونتاژ و وظیفه خاصی را بر عهده    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]مخزن گاز طبیعی فشرده    [COLOR=#NaNNaNNaN](CNG)   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]چهار نوع مخزن نگهداری گاز طبیعی فشرده به شرح زیر وجود دارد    
  [COLOR=#NaNNaNNaN] این مخزن تماما از فلز تهیه شده است    [COLOR=#NaNNaNNaN]CNG-1   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]لایه دخلی ای مخزن فلزی بوده و لایه خارجی از جنس الیاف بهم پیوسته اغشته به    [COLOR=#NaNNaNNaN]CNG-2   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]به صورت محیطی دور لایه داخلی فلزی (قسمت استوانه مخزن) پیچیده شده    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]لایه داخلی این مخزن فلزی بوده و لایه خارجی از جنس الیاف بهم پیوسته اغشته به رزین    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN] CNG-3    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]دور لایه فلزی داخلی پیچیده شده است    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]در ساخت این مخزن از فلز استفاده نشده و تماما از جنس الیاف بهم پیوسته اغشته به رزین    [COLOR=#NaNNaNNaN]CNG-4   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]می باشد    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]قطعات زیر بصورت ترکیبی یا مجزا بر روی مخزن گاز مایع نصب می شوند    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]شیر دستی    [COLOR=#NaNNaNNaN]این شیر بطور ثابت بر روی مخزن گاز مایع نصب شده و بصورت دستی کنترل    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]نشانگر فشار    [COLOR=#NaNNaNNaN]بوسیله این قطعه می توانیم از فشار گاز درون مخزن مطلع    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN] شیر اطمینان تخلیه فشار    [COLOR=#NaNNaNNaN]شیری است که از بالا رفتن فشار بالا دست از مقدار طراحی شده    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]جلوگیری می کند    [COLOR=#NaNNaNNaN]    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]وسیله اطمینان تخلیه فشار (سوپاپ حرارتی)    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]وسیله یکبار مصرفی است که برای جلوگیری از    [COLOR=#NaNNaNNaN]    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]ترکیدن مخزن در اثر عواملی مانند دمایا افزایش فشار به موقع عمل کرده و یکباره گاز را به بیرون تهویه    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]می کند    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]شیر خودکار مخزن    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]این شیر بطور ثابت بر روی مخزن نصب شده و جریان گاز به سیستم    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]رسانی را کنترل می کند این شیر را شیر سرویس کنترل از راه دور نیز می نامند    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]شیر کنترل جریان اضافی    [COLOR=#NaNNaNNaN]این شیر در زمانی که جریان گاز از مقدار طراحی شده برای    [COLOR=#NaNNaNNaN]سیستم    [COLOR=#NaNNaNNaN]   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]سوز خودرو فراتر رود عمل کرده و جریان گاز را متوقف می کند    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]محفظه گاز بندی    [COLOR=#NaNNaNNaN]این    [COLOR=#NaNNaNNaN]   [COLOR=#NaNNaNNaN] شامل شیلنگی بوده که گاز    [COLOR=#NaNNaNNaN]   [COLOR=#NaNNaNNaN] را به خارج خودرو تخلیه    [COLOR=#NaNNaNNaN]می    [COLOR=#NaNNaNNaN]    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]شیر یک طرفه    [COLOR=#NaNNaNNaN]شیری است که بصورت خودرکار تنها اجازه عبور در یک جهت را به گاز می دهد    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]شیر سرویس    [COLOR=#NaNNaNNaN]یک شیر جداسازی است که فقط در هنگام تعمیر خودرو بسته می شود    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]فیلتر    [COLOR=#NaNNaNNaN]فیلتر یا صافی وسیله ای است که ناخالصی و اجسام خارجی موجود در گاز را جدا کرده و    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]از ورود انها به سیستم سوخت جلوگیری می کند    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]اتصالات    [COLOR=#NaNNaNNaN]در سیستم لوله کشی خودروی گاز سوز برای اتصال لوله های گاز به قطعات و غیره    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]استفاده می    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]خط لوله انعطاف پذیر سوخت    [COLOR=#NaNNaNNaN]از این لوله برای انتقال گاز استفاده می شود    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]خط لوله انعطاف ناپذیر سوخت    [COLOR=#NaNNaNNaN]از این خط لوله برای انتقال گاز استفاده می شود ولی برای    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]انعطاف در شرایط معمول طراحی نشده است    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]مخلوط کننده    [COLOR=#NaNNaNNaN]از این وسیله برای بدست اوردن مخلوط مناسب قابل احتراق گاز – هوا در موتور    [COLOR=#NaNNaNNaN]    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]استفاده می شود    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]انژکتور گاز    [COLOR=#NaNNaNNaN]این وسیله    [COLOR=#NaNNaNNaN]سوخت    [COLOR=#NaNNaNNaN]گاز را وارد محفظه احتراق یا    [COLOR=#NaNNaNNaN]مسیر    [COLOR=#NaNNaNNaN]ورودی سوخت موتور می کند    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]تنظیم کننده جریان گاز    [COLOR=#NaNNaNNaN]این وسیله در پایین دست رگولاتور    [COLOR=#NaNNaNNaN]نصب    [COLOR=#NaNNaNNaN]گردیده و جریان گاز به موتور را    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]تحت کنترل دارد    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]رگولاتور فشار    [COLOR=#NaNNaNNaN]این وسیله فشار گاز مخزن را برای استفاده در    [COLOR=#NaNNaNNaN]موتور    [COLOR=#NaNNaNNaN]در دو مرحله کاهش می دهد    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]پرکن    [COLOR=#NaNNaNNaN]این    [COLOR=#NaNNaNNaN]قطعه    [COLOR=#NaNNaNNaN]برای تزریق    [COLOR=#NaNNaNNaN]سوخت    [COLOR=#NaNNaNNaN]به مخزن بکار می رود این    [COLOR=#NaNNaNNaN]قطعه    [COLOR=#NaNNaNNaN]ممکن است بر روی گلگیر و    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]داخل محفظه موتور نصب شود در قسمت خارجی این شیر درپوشی برای جلوگیری از ورود گرد غبار    
  [COLOR=#NaNNaNNaN] اب وجود    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]واحد کنترل الکترونیکی    [COLOR=#NaNNaNNaN]این واحدسیگنالهایی را که از سنسور های مختلف دریافت می کند با    [COLOR=#NaNNaNNaN](ECU)   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]با اطلاعات ثبت شده در حافظه سیستم تطبیق داده و در صورت نیاز به تنظیمات جدید سیگنالهای را به    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]کار اندازهامی دهد بعبارتی وسیله ایست که گاز مورد نیاز موتور و سایر پارامترهای ان را کنترل    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]و می تواند در موارد ضروری برای ایمنی بطور اتوماتیک شیر خودکار را قطع نماید    
 تصویر 
  [COLOR=#NaNNaNNaN]سیگنالهای ورودی    [COLOR=#NaNNaNNaN](ECU)   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●سیگنال فعالیت انژکتور های بنزین گاز سوز خودرو زمان پاشش انژکتورها ی بنزین را به عنوان مبنا    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]نظر گرفته و از روی ان زمان پاشش انژکتور های گاز را تعیین می کند    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●سیگنال دور موتور : علاوه بر سیگنال بنزین سیگنال دور موتور از اهمیت    [COLOR=#NaNNaNNaN]خاصی    [COLOR=#NaNNaNNaN]برای سیستم گاز سوز    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]برخوردار است این سیگنال همچنین برای تعیین روشن یا خاموش بودن خودرو به کار می رود    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●دمای مایع سیستم خنک کننده : این دما برای کنترل تبدیل بنزین به گاز و تصحیح زمان پاشش انژکتور    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]گاز مورد استفاده قرار می گیرد    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●سیگنال دمای گاز : این دما که بر غلظت و انرژی حجمی گاز تاثیر گذار است برای تنظیم زمان پاشش    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]مورد استفاده قرار می گیرد    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●سیگنال فشار گاز : همزمان با    [COLOR=#NaNNaNNaN]کاهش فشار    [COLOR=#NaNNaNNaN]گاز و حجم و انرژی حجمی ان نیز کاهش می یابد ضمنا    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]سیگنال اتمام گاز مسدود شدن مسیر و زمان بازگشت به بنزین را تعیین می کند    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●مبدل فشار : این    [COLOR=#NaNNaNNaN]سنسور نشاندهنده    [COLOR=#NaNNaNNaN]میزان گاز موجود در مخزن می باشد همچنین میزان گاز موجود    
  [COLOR=#NaNNaNNaN] مخزن توسط این سنسور به نمایشگر میزان سوخت (که در کلید تعبیه شده )ارسال می گردد    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]سیگنالهای خروجی    [COLOR=#NaNNaNNaN](ECU)   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●سیگنال    [COLOR=#NaNNaNNaN]انژکتورها    [COLOR=#NaNNaNNaN]ی گاز : زمان این سیگنالها    [COLOR=#NaNNaNNaN]همانطور    [COLOR=#NaNNaNNaN]که پیش از این ذکر شد از زمان    [COLOR=#NaNNaNNaN]انژکتورها    [COLOR=#NaNNaNNaN]ی    [COLOR=#NaNNaNNaN]   
  [COLOR=#NaNNaNNaN]محاسبه شده و برای فعالیت انژکتورهای گاز بکار می رود    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●   [COLOR=#NaNNaNNaN]سیگنال    [COLOR=#NaNNaNNaN]شیر برقی : این    [COLOR=#NaNNaNNaN]سیگنال    [COLOR=#NaNNaNNaN]برای فعال و    [COLOR=#NaNNaNNaN]غیر    [COLOR=#NaNNaNNaN]فعال کردن شیر برقی روی رگولاتور ارسال می شود    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]و قطع و وصل گاز فشار قوی را بر عهده دارد    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●کلید تبدیل : این کلید نوع سوخت    [COLOR=#NaNNaNNaN]مصرفی    [COLOR=#NaNNaNNaN]میزان گاز موجود در مخزن و علائم    [COLOR=#NaNNaNNaN]هشدار دهنده    [COLOR=#NaNNaNNaN]برای    
  [COLOR=#NaNNaNNaN]را نشان می دهد    
     
  [COLOR=#NaNNaNNaN]●سیگنالهای عیب یابی : دستگاه یا نرم افزار عیب یاب برای برنامه ریزی ای سی یو و گاز و عیب یابی    
   [COLOR=#NaNNaNNaN]خودرو بکار می رود    
   

 [COLOR=#NaNNaNNaN]منبع : سیستم های سوخت رسانی جامع خودرو (مهندس حسین رمضانی)<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>  
به نقل از سایت
[External Link Removed for Guests][External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “مباحث فنی و تخصصی خودرو”