تاریخچه خودرو

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث فنی و تخصصی مرتبط با خودرو و وسايل نقليه بحث و تبادل نظر کنيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, Mohsen1001, RAHVAR, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 5
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 11 آبان 1389, 10:32 am

تاریخچه خودرو

پست توسط mosa200000 »

[FONT=Tahoma, sans-serif]تاریخچه  [FONT=Tahoma, sans-serif]BMW<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P> 
[FONT=Tahoma, sans-serif]<?XML:NAMESPACE PREFIX = V /><V:SHAPETYPE id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><V:STROKE joinstyle="miter" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"></V:STROKE><V:FORMULAS><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @0 1 0"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum 0 0 @1"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @2 1 2"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @0 0 1"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @6 1 2"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @8 21600 0"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:FORMULAS><V:PATH xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></V:PATH><O:LOCK v:ext="edit" aspectratio="t" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"></O:LOCK></V:SHAPETYPE><V:SHAPE style="WIDTH: 342.75pt; HEIGHT: 95.25pt" id=_x0000_i1025 type="#_x0000_t75" alt="عکسی &#13;&#10;از صفحه اول سایت بی ام و"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/a/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" o:href="http://www.bmw.com/_common/narrowband/img/portal/mood_m6.jpg"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE>تصویر<O:P></O:P> 
[FONT=Tahoma, sans-serif]Bayerische  [FONT=Tahoma, sans-serif]" [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]زندگي خود را در مونيخ به عنوان  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]توليد كننده موتورهاي هوايي آغاز كرد و بعد از آن در سال 1923 شروع  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]توليد موتورسيكلت  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]اولين محصول او موتور  [FONT=Tahoma, sans-serif] R 32  [FONT=Tahoma, sans-serif]فروش بسيار  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]داشته و اين كمپاني بعدها به  [FONT=Tahoma, sans-serif] BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif]معروف شد.در سال 1928 با به كار  [FONT=Tahoma, sans-serif] Dixi  [FONT=Tahoma, sans-serif]كارخانه مدلهاي گوناگوني توليد كرد.از جمله اين اتومبيلها  [FONT=Tahoma, sans-serif] BMW 3 , BMW 15  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]در سال 1933 كمپاني با اطمينان از وضعيت مالي  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]پشتوانه علمي و عملي خود تصميم به ساخت اتومبيلي با موتور 6 سيلندر گرفته  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]نيز با ايجاد تغييراتي در شاسی آن دو محور چرخ ها را از هم بيشتر كرد. [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]مدت كمتر از يك سال حجم موتور شش سيلندر به  [FONT=Tahoma, sans-serif]CC  [FONT=Tahoma, sans-serif]افزايش يافت و در  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]جديدي به  [FONT=Tahoma, sans-serif] Sport  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif] Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif]به بازار عرضه شد.در سال 1935 حجم  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]موتور به  [FONT=Tahoma, sans-serif]CC  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]در سال 1936 بهترين اتومبيل اين دهه يك  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]قدرتمند به بازار عرضه شد.اين اتومبيل داراي شاسي متفاوتي بود و به  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]پدر اتومبيلهاي دهه 1930 لقب گرفت.در سال 1937  [FONT=Tahoma, sans-serif] Sport  [FONT=Tahoma, sans-serif]دو نفره 328  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]اتومبيلي سريع در تمامي پيستهاي اروپا تبديل شده بود. در همين سال مدل  [FONT=Tahoma, sans-serif] 327  [FONT=Tahoma, sans-serif]به مرحله توليد انبوه رسيد.ولي آخرين اتومبيل قبل از جنگ محصول  [FONT=Tahoma, sans-serif] 1939  [FONT=Tahoma, sans-serif]يك مدل 334 با حجم موتور  [FONT=Tahoma, sans-serif]CC  [FONT=Tahoma, sans-serif]به توليد انبوه  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]به  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]بمباران كارخانه در شهر  [FONT=Tahoma, sans-serif], BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif]بعد از جنگ دچار مشكلات بسيار جدي شده  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]ناچار به آلمان شرقي مقل مكان  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]در سال 1948 توليد  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]مجددا آغاز شد.در سال 1952 با توليد مدل  [FONT=Tahoma, sans-serif]Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif]توليد اتومبيل از  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]گرفته  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]تا سال 1964 اتومبيلهاي اين كمپاني تقريبا مشابه يكديگر  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]داراي موتورهاي شش  [FONT=Tahoma, sans-serif] V8  [FONT=Tahoma, sans-serif]بودند.در سال 1955 يك مدل كوپه  [FONT=Tahoma, sans-serif]S  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]شد.البته فروش اين مدل به دليل قيمت بالا با مشكلات زيادي روبرو بود و  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif] BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif]شروع به نوليد اتومبيلهاي كوچكتري  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]مدل  [FONT=Tahoma, sans-serif]Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif] 1961  [FONT=Tahoma, sans-serif]كه در اندازه متوسط توليد شده  [FONT=Tahoma, sans-serif] BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif]را از ورشكستگي نجات  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]ابتكار ساخت يك سري از انومبيلهاي 4سيلندر را در دهه بعد به همراه داشت. [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]موتورهايي با قدرت  [FONT=Tahoma, sans-serif]bhp  [FONT=Tahoma, sans-serif]براي مدل 1500 كه گاه تا  [FONT=Tahoma, sans-serif]bhp  [FONT=Tahoma, sans-serif]براي  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]مانند  [FONT=Tahoma, sans-serif]Turbo  [FONT=Tahoma, sans-serif]افزايش مييافت.(واااي 2002  [FONT=Tahoma, sans-serif] )
 [FONT=Tahoma, sans-serif]اين سري  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]اتومبيلها در مدلهاي دو در , چهار در و كروك و بعد از سال 1871 در  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]هاچبك توليد  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]موفقيت در اين سريها باعث شد تا كمپاني ظرفيت خود  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]بالا برد و در سال 1967 , ‌پص به همين منظور  [FONT=Tahoma, sans-serif] Glas  [FONT=Tahoma, sans-serif]را خريداري كرد  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]پس از يك سال در اين كارخانه مدل  [FONT=Tahoma, sans-serif]GT  [FONT=Tahoma, sans-serif]را توليد  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]ضمنا خط  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]مدلهاي كوپه بزرگ از سال 1965 به بعد ادامه داشت و  [FONT=Tahoma, sans-serif] Bertone  [FONT=Tahoma, sans-serif]از  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]جمله  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]در سال 1968 توليد موتورهاي شش سيلندر قوي مجددا شروع شد  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]حاصل آن  [FONT=Tahoma, sans-serif] Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif]بزرگ بود. در سال 1971 حجم  [FONT=Tahoma, sans-serif] Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif] 3200cc  [FONT=Tahoma, sans-serif]افزايش  [FONT=Tahoma, sans-serif].
BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif]در دهه هاي 1970 و 1980 فقط به بهتر  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]كيفيت توليدات قبلي خود پرداخت و حاصل اين تلاش سري 3(توليد  [FONT=Tahoma, sans-serif] Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif]با اندازه متوسط) سري 5 ( [FONT=Tahoma, sans-serif] Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif]در اندازه بزرگ) , سري  [FONT=Tahoma, sans-serif] ( [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif] Saloon  [FONT=Tahoma, sans-serif]تشريفاتي و راحت) و سري 6(اتومبيلهاي  [FONT=Tahoma, sans-serif] Sport  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif])  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]در سال 1978 تعدادي از اين اتپمبيلها مانند  [FONT=Tahoma, sans-serif] M1  [FONT=Tahoma, sans-serif]با سرعتي  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]حدود 260 كيلومتر در ساعت و كيفيت بسيار بالا به بازار عرضه شد كه  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]پيشرفت بسيار در صنعت  [FONT=Tahoma, sans-serif] Sport  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]انگيزه پيروزي در  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]فرمولا 1 باعث شد  [FONT=Tahoma, sans-serif] BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif] M  [FONT=Tahoma, sans-serif] [FONT=Tahoma, sans-serif] (M3 , M5 , M535i , M635 Csi)  [FONT=Tahoma, sans-serif]را  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]بخش سازنده  [FONT=Tahoma, sans-serif] Sport  [FONT=Tahoma, sans-serif]توليد  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]بخش  [FONT=Tahoma, sans-serif] BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif]تصميم  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]رقابت با بخش تپليد كننده اتومبيلهاي مسابقه اي گرفت و حاصل اين  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]توليد  [FONT=Tahoma, sans-serif] Sport  [FONT=Tahoma, sans-serif]دو  [FONT=Tahoma, sans-serif] Z1  [FONT=Tahoma, sans-serif]بود كه در سال 1989 به بازار  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]شد.از جمله ديگر محصولات اين رقابت مدلهاي 328 و 507 و  [FONT=Tahoma, sans-serif]i  [FONT=Tahoma, sans-serif]با  [FONT=Tahoma, sans-serif] 170hbp  [FONT=Tahoma, sans-serif]و موتوري شش سيلندر و  [FONT=Tahoma, sans-serif]cc -  [FONT=Tahoma, sans-serif]مي  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]يكي از مهمترين  [FONT=Tahoma, sans-serif] BMW  [FONT=Tahoma, sans-serif]در سالهاي اخير ايجاد دگرگوني در سري هاي گذشته 8,7,6,5,3 و  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]آنها به اتومبيل هايي مطابق با استانداردهاي امروزي است كه از جمله  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]اتومبيلها مي توان به مدل هاي  [FONT=Tahoma, sans-serif]iL  [FONT=Tahoma, sans-serif]از سري 7 اشاره كرد كه داراي  [FONT=Tahoma, sans-serif] V12  [FONT=Tahoma, sans-serif]با قدرت  [FONT=Tahoma, sans-serif]hbp  [FONT=Tahoma, sans-serif]و حجم موتور  [FONT=Tahoma, sans-serif]CC  [FONT=Tahoma, sans-serif]مي باشد. اين مدل از اتومبيلهايي  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]كه نظر تمام تاجران اتومبيل را به خود جلب  [FONT=Tahoma, sans-serif].
 [FONT=Tahoma, sans-serif]مدل كوپه دو  [FONT=Tahoma, sans-serif] 850i  [FONT=Tahoma, sans-serif]يكي از  [FONT=Tahoma, sans-serif] Sport  [FONT=Tahoma, sans-serif]است كه بر روي كيلومتر شمار آن سرعت  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]كيلومتر در ساعت خود نمايي ميكند در حاليكه اتومبيل ظرفيت 274 كيلومتر  [FONT=Tahoma, sans-serif]  [FONT=Tahoma, sans-serif]ساعت را نيز دارد.اين مدل برتري تكنيكي بالايي نسبت به بنز پيدا  [FONT=Tahoma, sans-serif] .<O:P></O:P> 
[FONT=Tahoma, sans-serif]منبع :  [FONT=Tahoma, sans-serif][URL=http://outojet.blogfa.com]
[External Link Removed for Guests]

[/URL]
 
[FONT=Tahoma, sans-serif] 
[FONT=Tahoma, sans-serif][External Link Removed for Guests] 
[FONT=Tahoma, sans-serif]سایت تخصصی خودرو 
ارسال پست

بازگشت به “مباحث فنی و تخصصی خودرو”