صفحه 1 از 2

گالری تصاویر SR-71

ارسال شده: شنبه 22 اردیبهشت 1386, 1:05 pm
توسط Mehdi2224
  SR-71-Blackbird

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] 

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال شده: شنبه 22 اردیبهشت 1386, 1:54 pm
توسط Mehdi2224
 
تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
 
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال شده: شنبه 22 اردیبهشت 1386, 4:00 pm
توسط Mehdi2224
 
تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تصویر
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
 
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال شده: سه شنبه 17 مهر 1386, 11:24 am
توسط moh-597
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

خدمه پروازهای رکورد شکن SR-71A

ارسال شده: شنبه 8 دی 1386, 11:16 pm
توسط kayvan6079
خدمه پروازهای رکورد شکن SR-71A

نیویورک – لندن، یک ساعت و 56 دقیقه

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

از راست: سرگرد جیمز وی سالیوان (James V Sullivan)، خلبان و سرگرد نوئل اف ویدیفیلد (Noel F Widdifield)، افسر سیستمهای شناسایی.


لندن – لس آنجلس، 3 ساعت و 47 دقیقه

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

از راست: سرگرد ویلیام سی مکورک (William C Machorek)، افسر سیستمهای شناسایی و سروان هارولد بی آدامز (Harold B Adams)، خلبان.

گالری تصاویر هواپیمای جاسوسی SR-71

ارسال شده: چهار شنبه 17 تیر 1388, 6:55 pm
توسط CAPTAIN PILOT
سلام به همه دوستان و کاربران گرامی تصویر

از همه شما عزیزان دعوت میشود تا تصاویر مربوط به هواپیمای جاسوسی ( SR-71 [COLOR=#c00000]Blackbird  ) را در این تاپیک قرار دهید و امید به خدا بتونیم با مشارکت همذیگه بعد از مدتی آلبوم کاملی جمع آوری کنیم تصویر

--------------------------------------------------------------------
اینم از اولین سری که تقدیم به شما میشه :

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


 (FP1 Fin) 

Re: گالری تصاویر هواپیمای جاسوسی SR-71

ارسال شده: پنج شنبه 18 تیر 1388, 1:05 am
توسط CAPTAIN PILOT
تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


 (FP2 Hal) 

Re: گالری تصاویر هواپیمای جاسوسی SR-71

ارسال شده: پنج شنبه 18 تیر 1388, 7:41 pm
توسط yasermym
[COLOR=#333393] [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]  

Re: گالری تصاویر هواپیمای جاسوسی SR-71

ارسال شده: پنج شنبه 18 تیر 1388, 8:49 pm
توسط shola
تصویر

Re: SR-71-Blackbird

ارسال شده: دو شنبه 22 تیر 1388, 12:50 am
توسط CAPTAIN PILOT
[URL=/photo/USA---Air/Lockheed-M-21/1398076/L/&sid=c35b81e7f874155e18bfd7bc6be9b150][IMG]http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/middle/6/7/0/1398076.jpg[/IMG][/URL]

[URL=/photo/USA---Air/Lockheed-SR-71A-Blackbird/1512788/L/&sid=c35b81e7f874155e18bfd7bc6be9b150][IMG]http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/middle/8/8/7/1512788.jpg[/IMG][/URL]

[URL=/photo/USA---Air/Lockheed-YF-12A/1462145/L/&sid=c35b81e7f874155e18bfd7bc6be9b150][IMG]http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/middle/5/4/1/1462145.jpg[/IMG][/URL]

[URL=/photo/USA---Air/Lockheed-SR-71A-Blackbird/1328972/L/&sid=c35b81e7f874155e18bfd7bc6be9b150][IMG]http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/middle/2/7/9/1328972.jpg[/IMG][/URL]

[URL=/photo/USA---Air/Lockheed-SR-71A-Blackbird/1314199/L/&sid=c35b81e7f874155e18bfd7bc6be9b150][IMG]http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/middle/9/9/1/1314199.jpg[/IMG][/URL]

Re: گالری تصاویر هواپیمای جاسوسی SR-71

ارسال شده: دو شنبه 22 تیر 1388, 8:16 am
توسط freeone
CAPTAIN PILOT نوشته شده:AMIR-Z, دوست عزیزم سلام تصویر

به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. البته من این احتمالو میدم که عکس یک رندر کامپیوتری باشه ! تصویر

ولی بازهم اگر دوستان عزیز اطلاعی داشته باشند ممنون میشم در این تاپیک قرار دهند.با سلام
دوستان عزیز مدلی که شما به اون اشاره میکنید SR-71B میباشد که جهت اموزش وتنها دو فروند از ان ساخته شد.

Re: SR-71-Blackbird

ارسال شده: شنبه 17 مرداد 1388, 11:09 pm
توسط CAPTAIN PILOT
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]