صفحه 1 از 1

پهپاد آلمانیCL-289

ارسال شده: دو شنبه 11 آبان 1388, 5:15 pm
توسط KRITER
هواپيماي شناسايي بدون سرنشين CL-289 از سال 1992 از سوي ارتش هاي آلمان و فرانسه مورد استفاده بود و براي عمليات صلح باني در بوسني و كوزوو نيز مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر ارتش فرانسه 54 هواپيما از اين نوع ار در اختيار دارد. گفتني است كه مانادا فرانسه و آلمان در ساخت اين هواپيما مشاركت داشته اند. CL-289 در سال 2001 ارتقاء يافت و به نرم افزار پروازي AOL95 مجهز شد. (ADA Operational Onboard Software) ، همچنين سيستم هاي راهبري جديد و سيستم موقعيت ياب GPS ، سيستم ارتفاع سنج جديد و سيستم فشار سنج جديد نيز به آن اضافه شد. اولين سيستم هاي به روز شده در آوريل 2003 تحويل ارتش آلمان گرديد و اين روند تا سال 2006 ادامه مي يابد.
هواپيماي CL-289 در حدود 68/3 متر طول دارد و از بالهايي به شكل صليب برخوردار است و حساسه هاي شناسايي اين هواپيما در زير بدنه آن نصب شده اند. سيستم كنترل پرواز سه محوري اين هواپيما داراي يك زير مودر است كه ثبات و پايداري هواپيما را در طول پرواز حفظ مي كند. اين هواپيما داراي سيستم موقعيت يابي GPS بوده و براي انجام مأموريت مي توان مجموعه اي از اطلاعات را قبل از پرواز به درون حافظه كامپيوتري آن منتقل كرد.
تصویر

CL-289 داراي يك موتور تقويت كننده سوخت جامد است كه سرعت هواپيما را افزايش مي دهد. اين هواپيما داراي يك موتور تكميلي جت به نام KHD T117 است كه براي تقويت قدرت CL-289 مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين هواپيما براي انجام مأموريت هاي شناسايي مجهز به يك دوربين بصري Zeiss Optronic KRb 8/24D است كه با استفاده از يك سيستم مادون قرمز موسوم به SAGEM تقويت مي شود. اين دو سيستم ديده باني به صورت مجزا يا با هم قابل استفاده هستند.

دوربين هاي ديده باني KRb 8/24D داراي سه لنز مساوي است كه تصاوير دقيقي را از هدف ارائه مي دهد. سيستم Corsaire دست به توليد سيگنال هلي ويدئويي مي زند كه در همان لحظه بر روي سيستم داده نگار هواپيما ضبط شده و از طريق سيستم انتقال سيگنال به ايستگاه زميني منتقل مي شوند.
تصویر

در اين هواپيما نرم افزاري موسوم به S word نصب شده كه توسط فرانسه و آلمان به طور مشترك نوشته شده و امكان ارسال تصاوير با كيفيت بالا را به فواصل بسيار دور و تحت هر شرايط آب و هوايي فراهم مي آورد. اين نرم افزار كه فعاليت رادار SAR (كه بر روي اين هواپيما نصب مي شود) را ممكن مي كند، باعث مي شود كه امكان ثبت تصاوير اهداف متحرك بر روي زمين نيز توسط رادار مذكور فراهم شود. اين تصاوير به محض ثبت قابل انتقال به مركز كنترل زميني هستند.
تصویر
گفتني است كه پرتاب اين هواپيمابا استفاده از يك كاميون و از روي يك كانتينر شيب دار انجام مي شود. اطلاعات مربوط به مأموريت نيز از روي يك نقشه ديجيتال كامپيوتري كه در مركز فرماندهي موجود است انتخاب شده و از طريق امواج راديوئي يا از طريق واحد انتقال اطلاعات كه به صورت سيار فعاليت مي كند به هواپيما منتقل مي شود. اين اطلاعات عبارتند از اطلاعات مربوط به نحوه پرواز، مسير پرواز، محل استقرار هدف و نحوه رديابي آن. اين هواپيما را مي توان براي عكس برداري تا ده هدف برنامه ريزي نمود.

اين هواپيما داراي يك آنتن گيرنده است كه به طور خودكار قابل جمع كردن است و امكان تبادل اطلاعات را فراهم مي آورد. ايستگاه اطلاعات زميني اطلاعات و تصاوير ويدئويي را دريافت و ضبط مي كند. اين تصاوير بر روي مانيتورهاي تلويزيوني قابل مشاهده هستند و امكان شناسايي هدف را به فاصله ضد ثانيه پس از عكس برداري از آن به وسيله هواپيما فراهم مي آورند.
تصویر
منبع:
naser.ofogh.net
<!-- / message --><!-- sig -->

Re: پهپاد آلمانیCL-289

ارسال شده: دو شنبه 11 آبان 1388, 6:43 pm
توسط Shahbaz
این پهپاد بیشتر به کار حمل سر جنگی میخوره تا حمل وسایل شناسایی!

چون بیشتر به موشک کروز شبیه تا پهپاد