رنجي كه مهاجران افغان از "چارخونه" مي‌برند

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث فيلم و سينما به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 2833
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۸۵, ۱:۳۹ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 158 بار
سپاس‌های دریافتی: 747 بار

رنجي كه مهاجران افغان از "چارخونه" مي‌برند

پست توسط Leila »

بسيار رنجبار است كه كسي لهجه‌ات‌، اين ركن مهم هويتت را به سخره بگيرد. و رنجبارتر اين است كه لهجه‌اي نازيبا و ناخوشايند را به تو نسبت دهند و آن را به نام تو به سخره بگيرند. و اين رنجي است مضاعف‌.

ما مهاجران افغان در ايران‌، هر شب با ديدن مجموعه طنز «چهارخانه‌» چنين رنجي را متحمل مي‌شويم‌. البته ما مردم‌، فرزند رنجيم و با آن بزرگ شده‌ايم‌، ولي اين بار، دشواري در اين است كه زبانمان را به سُخره گرفته‌اند و زبان خانة حقيقت آدمي است‌.

باري‌، من به ديگر جوانب شخصيتي با عنوان «نذير شنبه‌» در اين مجموعه درنمي‌پيچم و از اينها به اختصار مي‌گذرم كه در افغانستان كسي را «شنبه‌» و «يك شنبه‌» نام نمي‌نهند و خود مي‌دانند كه اينها نام روزهاي هفته است‌، نه نام آدميان‌. فقط كلمة «جمعه‌» آن هم به خاطر قداستي كه دارد، وارد بعضي نامهاي ما شده است‌، مثل «جمعه‌گل‌» و امثال اينها. و نيز به اين موضوع نمي‌پيچم كه نحوة حضور اين شخصيت و اين كه به مرور زمان‌، از كارگري به مراتب و شئون ديگر اجتماعي مي‌رسد و حتي جاي را براي ديگران هم تنگ مي‌كند، خود كنايه‌گونه‌اي است بر حضور مردم مهاجر افغانستان در ايران‌.

باري‌، نقطة تأكيد و گلاية اصلي من كه حدود بيست سال است در اين مملكت قلم مي‌زنم و دربارة زبان فارسي افغانستان و ايران پژوهشهايي كمابيش هم داشته‌ام‌، اين است كه به‌سخره‌گرفتن لهجة هر فارسي‌زبان‌، چه ايراني و چه غيرايراني‌، در اين روزگاري كه ما فارسي‌زبانان نياز به همراهي و همسويي با هم داريم‌، كاري است ناستودني‌. اين بسيار فرق مي‌كند با اين كه در برنامة كودك‌، لهجة فلان قبيلة افريقايي را تقليد مي‌كنند (مثلاً در برنامة فيتيله‌) چون تشابه يا عدم تشابه اين صورت تقليدشده با اصل آن‌، نه چندان محرز است و نه چندان مهم‌.

از اين گذشته‌، چنان كه پيشتر اشاره كردم‌، اين تقليد از لهجة افغانستان‌، متأسفانه بسيار مضحك و ناشيانه از كار درآمده است‌. شايد بگوييد اين ويژگي يك برنامة طنز است‌، ولي همگان نيك مي‌دانيم كه طنزآميزبودن يك مجموعة تلويزيوني‌، نمي‌تواند جوازي براي به سخره‌گرفتن لهجه‌ها باشد، چون يك طنز واقعي‌، بايد بيش از لهجه‌هاي خنده‌آور، بر عناصر باطني‌تر و عميق‌تري متكي باشد، به‌گونه‌اي كه با يك لهجة معيار و بهنجار نيز تأثير خود را برجاي گذارد، چنان كه ديگر شخصيتهاي اين مجموعه‌، لهجه‌هايي سالم و مطابق هنجار دارند. اگر در اينجا نيز ما شخصيتي مي‌داشتيم كه تا حدود زيادي معرّف چهرة واقعي مردم افغانستان باشد، البته جاي چنين چند و چوني نبود.

از آن گذشته‌، من نمي‌دانم كه چرا فقط در برنامه‌هاي طنز نوبت به ما مردم مي‌رسد و چرا كمتر اتفاق افتاده است كه در مجموعه‌هاي تلويزيوني‌، باري يك افغان واقعي‌، با همان رفتار و گفتار طبيعي خودش نشان داده شود، تا حداقل زمينة شناخت بهتر ميان همزبانان فراهم آيد. به راستي شما مي‌خواهيد از همزبانانتان در آن سوي مرز، يعني از بخش عمده‌اي از فارسي‌زبانان دنيا، چه تصويري به مردم خود ارائه كنيد؟ به راستي اين به نفع اين حوزة زباني و فرهنگي است‌؟

البته سازندگان مجموعه‌، گويا براي پيش‌گيري از انتقادهايي كه از اين رهگذر بر كارشان وارد مي‌شود، داستان را چنين تنظيم كرده‌اند كه اين «شنبه‌» به واقع يك ايراني است كه خود را افغان وانمود كرده است‌. ولي اين تمهيد، در كل مجموعه بسيار كمرنگ است و در هر حال‌، اين شخصيت از هر جايي باشد، گويا لهجة افغانستان را تقليد مي‌كند و تأثير منفي خود را بر جاي مي‌گذارد.

باري‌، چنان كه گفتيم‌، دردآور اين است كه آنچه با عنوان لهجة افغانستان در اين مجموعه به نمايش درآمده است‌، با لهجة فصيح‌، شيرين و فاخر مردم اين كشور تفاوتي بسيار دارد. زبان فارسي در افغانستان‌، از جهاتي‌، دست‌نخورده‌، خالص و باستانگونه (آركائيك‌) باقي مانده است‌، به گونه‌اي كه مي‌تواند يادآور لهجة فارسي كهن‌، حتي فارسي كهن ايران كنوني باشد.

نماياندن درست و صادقانة لهجة مردم افغانستان‌، به واقع تصويركردن بخشي از تاريخ پرافتخار زبان ادب فارسي است‌. اين لهجه مي‌تواند همانند يك شي‌ء تاريخي گرانبها براي مردم ايران نيز جذاب باشد. ما شنيده‌ايم داستان حيرت‌كردن استادان دانشگاه ايران را از اين جملة يك دختر فقير در كابل كه به دوستش گفته بود «شرمت باد، از بيگانه دريوزه مي‌كني‌؟»1 و ديده‌ايم كه يك نويسندة صاحب‌نام ايران‌، باري نام مقاله‌اش را از گفتارهاي يك كارگر افغان انتخاب كرده بود كه «از تلخ پروا نيست‌».2

چنان كه پژوهشگران زبان و ادب فارسي مسجل كرده‌اند، لهجة فارسي افغانستان و تاجيكستان‌، به‌ويژه در نظام آوايي خود، با لهجة كهن فارسي قرابت بسياري دارد. بررسي شعر مولانا، فردوسي و حتي حافظ، نشان داده‌است كه قرائت درست شعر آنان‌، بيش از آن كه به لهجة رايج در ايران كنوني نزديك باشد، به لهجة افغانستان نزديك است‌. مثالها و شواهد اين بحث‌، بسيار است و من فقط به منابع مورد نظر ارجاع مي‌دهم‌.3

با اين وصف‌، مي‌توان گفت كه ما در افغانستان امروز، به واقع لهجة ايران قديم را مي‌بينيم‌، كه مردم آن روز طوس و اصفهان و شيراز بدان سخن مي‌گفته‌اند. در ايران‌، همان‌گونه كه تحولات سازندة زبان بيشتر بوده است‌، گويش فارسي نيز بيشتر تغيير كرده است‌، ولي در افغانستان به تبع ركود نسبي زبان‌، لهجة قديم سالم‌تر باقي مانده است‌. يادآوري مي‌كنم كه اين سخن ما دربارة لهجة واقعي مردم افغانستان است‌، نه آنچه از زبان نذير شنبه و آن دوستش در مجموعة «چهارخانه‌» مي‌شنويم‌.

براي ما مردم افغانستان ماية مباهات است كه بعضي واژگان كهن فارسي را حفظ كرده‌ايم‌. بسياري از ما، به «اجاق‌»، «آتشدان‌» مي‌گوييم‌; به «چكمه‌»، «موزه‌» مي‌گوييم‌; به «شلوار»، «ازار» مي‌گوييم‌; به «سفره‌»، «دسترخوان‌» (دستارخوان‌) مي‌گوييم و كسي كه با اين واژگان آشنا باشد، لاجرم شاهنامة فردوسي و تاريخ بيهقي و ديگر متون كهن فارسي را بهتر درك مي‌كند.

ولي به همان ميزان‌، ماية دريغ است كه در شبكه‌هاي گوناگون صدا و سيما، تقريباً هيچ‌گاه به اين ذخاير زباني اشاره‌اي نشده و راهي براي دادوستدهاي سازنده كه پيوستگي بيشتر ميان فارسي‌زبانان را سبب خواهد شد، باز نشده است‌.

با اين وصف‌، به نظر مي‌رسد آنچه در مجموعة «چهارخانه‌» ديده مي‌شود ـ صرف نظر از جوانب اجتماعي و كنايه‌هاي خاص آن ـ كاري در راستاي شناخت و همدلي بيشتر ميان فارسي‌زبانان نيست‌. حتي مي‌توان گفت در اين مجموعه‌، به صورت غيرمستقيم‌، لهجة فاخر فارسي قديم ايران نيز به سخره گرفته شده است.فردا
اگر مي توانستيد خريدار باور باشيد، كدام باور از همه برايتان مفيد تر بود؟؟
Fast Poster
Fast Poster
نمایه کاربر
پست: 247
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶, ۱۰:۵۲ ب.ظ
محل اقامت: برج عاج
سپاس‌های ارسالی: 228 بار
سپاس‌های دریافتی: 363 بار

پست توسط javedan-seda »

من هم با نظر شما کاملا وصد در صد موافقم وفکر ميکنم بيشتر مردم هم با ان موافق باشند

اين برنامه مسخره چيزي نيست غير از يک ساعت ÷رکردن ويا بهتر بگم وقت گرفتن از مردم خسته اي که راهي به

غير از نشستن درخانه ونگاه کردن به اين دلقک هاي معلوم الحال که پا ي ثابت همه اين به اصطلاح طنزهاي تلويزيوني

ندارندچاره ديگه اي ندارند چون به هر طرف که ميروند درها بسته است از طرفي از خانه بيرون نميتوانند بيايند چون ممکن

است که زن ودخترشان وناموسشان توسط ماموران حکومتي به اسارت برده شوند وچند روز بعد در روززنامه بخوانيم که

دختري در فلان زندان بعد از تجاوز ماموران بهش خودکشي کرد : ازطرفي تنها تفريح مردم که اين بود که هرچند وقت

يکبار از خانه با ماشين بيرون بيايند و گردشي بکنند به واسطه جيره بندي بنزين توسط دولت محترم ج . ا مسدود شده

و هزاران هزار مشکل ديگر که در کشور عزيزمان ايران اريايي وجود دارد:به همين خاطر به مردم از اينجا رونده واز هر جا رونده

نميشه زياد خرده گرفت :

به هرحال من به نمايندگي از خودم وخانوادم از شما خواهران وبرادران افغاني خوددم معذرت ميخوام
واميدوارم که اين خزئبلات تلويزيوني هم هرچه سريعتر تمام شود

:razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
ابلها مردا! من عدوی تو نیستم من انکار توام
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 421
تاریخ عضویت: جمعه ۵ خرداد ۱۳۸۵, ۴:۲۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 65 بار
تماس:

پست توسط M0H@mM@d »

man 50% movafegham 50% mokhalef..............mokhalefam hcon gheid shode va khode javad razavian dar naghshesh va dar dialoghash chndin bar gofte ke afghani nist va iranist pas kasi inja maskhare nashode
 [marq=down] *:*:*:*بلندآســـــــــــــــــــــمان جایگاه من است*:*:*:* [/marq] 
 [External Link Removed for Guests] 
Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 96
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۸۶, ۲:۲۲ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 4 بار

پست توسط mqx »

به نظر من هرکسي ناراحته ميتونه نگاه نکنه
اين دلايل طولاني لازم نداره مردم احتياج به شادي و خنده دارن و در اين قحطي برنامه خنده دار در تلويزيون چارخونه غنيمته
آدم ها دو دسته اند: اونايي که اسلحه دستشونه و اونايي که زمين رو ميکنن (کيلينت ايستوود در فيلم خوب بد زشت)
Colonel I
Colonel I
نمایه کاربر
پست: 602
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۶, ۹:۱۸ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 587 بار
سپاس‌های دریافتی: 777 بار

پست توسط mohayer »

شادي و خنده به چه قيمتي؟؟؟؟
به قيمت زير پا گذاشتن همه قداستها؟؟؟
اصلا فکر کردي که به چه چيزي در اين سريال ميخندي؟؟؟؟
ما مخالف خنده نيستيم
مخالف زير سوال رفتن شرف و حيثست بشري هستيم
مخالف رواج لا ابالي گري و امر به منکر هستيم

امروزه شاهديم که منکر به اسم شادي و خنده وارد خانواده هاي ما ميشود و ما بي تفاوت و سر مست از خنده هاي نا آگاهانه به آن دامن مي زنيم...

خوب است خنده هاي ما کمي همراه با تعقل باشد...

جاي بسي تاسف است!!!!!!!!!
آسوده بر کنار چو پرگار می شدم
دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
Major II
Major II
پست: 82
تاریخ عضویت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۶, ۸:۴۸ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

پست توسط max_cady991 »

این آمریکایی ها یادشون رفته با ایرانی ها چه جوری برخورد میکنن حالا دارن سنگ افغان ها که خاک کشورشون به توبره بستن رو به سینه میزنن ، تمام بدبختی های افغانستان از نقشه های آمریکا نشات میگیره بعد از سرنگون کردن رئیس جمهور کمونیست افغانستان و براه انداختن جنگ با شوروی و کمک به تروریستهای عرب افغان در حقیقت این کشور رو نابود کردن بعدش هم که گند طالبان ساخته دست خودشون بالااومد رفتن طالبان رو سرنگون کنن کلی از مردم بیگناه این کشور رو تو بمبارون ها کشتن

تو تمام کانال هاشون ایران رو مسخره میکنن و چرت و پرت در مورد ایران میگن ...فیلم میسازن همه غلطی میکنن حالا دارن سیاست انگلیسی رو پیاده میکنن مشخص هدف این خبر بیستر افغانی های دنیا هست که این سریال رو نمیبینن و نمیتونن در موردش قضاوتی داشته باشن به جز با این خبر نادرست

من با مسخره کردن اقوام مخالفم ولی این حق رو به آمریکا نمیدم که بخواد در این رابطه از کشورهای دیگه انتقاد کنه چون کشور اونها مهد نژاد پرستی و تحقیر اقوام هست نه ایران.(در ضمن چندبار اینا اعلام کردن نظیر شنبه افغانی نیست و گفتن ایرانیه؟! فکر کنم 10 بار گفته باشن تاحالا)
Super Moderator
Super Moderator
پست: 949
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۴, ۲:۳۱ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 2396 بار
سپاس‌های دریافتی: 1355 بار

پست توسط Reza 313 »

از اون زمانی که من یادم میاد توی این جور برنامه ها همه قومیت های ایرانی از لر و کرد و بلوچ و ترک و ... را مسخره میکردند و هنوز هم میکنند ، اما به خاطر نمیارم که کسی بخاطر مسخره کردن هموطنان خودمون شاکی شده باشه ....

اما حالا نمیدونم چطور شده که افغانی هایی که سالهاست تو این مملکت لنگر انداختند و کنگر خوردند و به ریش امثال من و شما میخندند اینقدر عزیز شدند ؟
...آن ها که بر فراز آسمان درس پرواز آموخته بودند ، دیگر زیستن بر خاک زمین میسرشان نبود و جنگ بهانه ای بود تا مشق نیمه کاره ی آسمانی بودنشان را کامل کنند .... تصویر 
Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 86
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۳۸۵, ۲:۱۴ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 13 بار
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

پست توسط P.K »

سلام

به هرحال من به نمايندگي از خودم وخانوادم از شما خواهران وبرادران افغاني خوددم معذرت ميخوام
واميدوارم که اين خزئبلات تلويزيوني هم هرچه سريعتر تمام شود


دوست عزيز
شما از هر كسي كه دلتون ميخواد عذرخواهي كنيد فقط لطف كنيد و قوم رو برادر و خواهر ما ايراني ها نخوانين :x

چون اين قوم همون قومي كه سالها با حضورش توي كشور عزيزمون مثل ... خون ملتمون رو كشيدن چه كارگرهاي ايراني كه به خاطر اونها بيكار نشدن چه دختران ايراني كه توسط اونها مورد تجاوز واقع نشدن چه جوونهايي كه با افيون اين به زعم شما برادران به اعتياد دچار نشدن ... :???:

شادي و خنده به چه قيمتي؟؟؟؟
به قيمت زير پا گذاشتن همه قداستها؟؟؟


دوست عزيز چه قداستي ؟؟
اگه اين طور بود كه هر روز بر سر هر جوكي كه درباره هموطنهامون گفته ميشد بايد جنگ داخلي به راه مي افتاد . :-(
من موافق با مسخره كردن و به شوخي گرفتن هر چيزي نيستم ولي با مقدس كردن هر چيزي هم موافق نيستم ... :-o
يا علي ............. P.K
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 236
تاریخ عضویت: جمعه ۱۴ مهر ۱۳۸۵, ۴:۴۸ ب.ظ
محل اقامت: تهران-اهواز
سپاس‌های دریافتی: 3 بار
تماس:

Re: رنجي كه مهاجران افغان از "چارخونه" مي‌برند

پست توسط shahram_sampad »

Leila نوشته شده:در افغانستان كسي را «شنبه‌» و «يك شنبه‌» نام نمي‌نهند....
واين كه به مرور زمان‌، از كارگري به مراتب و شئون ديگر اجتماعي مي‌رسد و حتي جاي را براي ديگران هم تنگ مي‌كند، خود كنايه‌گونه‌اي است بر حضور مردم مهاجر افغانستان در ايران‌.


1- من خودم به شخصه افغاني هايي ديدم كه اسمشون شنبه و دو شنبه بوده....فكر كنم چهار شنبه هم داشته باشن

2-خوبه لا اقل بعضي ها متوجه ميشن كه حضور مردم مهاجر افغانستان در ايران به مذاق مردم ايران خوش نمياد،و دقيقا همين طوره كه خودشون گفتن جا رو براي مردم ايراني تنگ كردن.(الآن حضور مهاجر هاي افغاني در ايران هيچ دليل منطقي نميتونه داشته باشه به جز اينكه اونا ميخوان از شرايط و بودجه وهزينه اي كه كه دولت ايران براي ملت عزيز ايران صرف ميكنه به راحتي و بدون هيچ دغدغه اي استفاده كنن در حاليكه بعضي از همين امكانات به مردم عزيز كشورمون نميرسه.به عنوان نمونه مشكل بيكاري خيلي از جوونا)

3-اگه هر روز يه نگاهي به صفحات حوادث روزنامه ها بيندازيم ،روزي نيست كه چند خبر از جنايات و حوادثي كه افغاني هاي مقيم ايران انجام دادن ،نبينيم.(يكي دو سال پيش روزنامه ي جام جم در اين مورد يه مقاله بسيار جامع با بيان موارد مختلف و مثال هايي از اين دست نوشته بود كه عنوانش مهمان هاي ناخوانده بود)
عمریست که از حضور او جا ماندیم/ در غربت سرد خویش تنها ماندیم/ او منتظر ماست که ما برگردیم/ ماییم که در غیبت کبرا ماندیم
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 236
تاریخ عضویت: جمعه ۱۴ مهر ۱۳۸۵, ۴:۴۸ ب.ظ
محل اقامت: تهران-اهواز
سپاس‌های دریافتی: 3 بار
تماس:

پست توسط shahram_sampad »

يه مطلب ديگه اي هم كه بد نيست بگم و متاسفانه يادم رفت در پست قبلي بگم اينه كه...

1- وجود برنامه هاي طنز در تلويزيون و سينما و ... بسيار ضروري تر از چيزي است كه احساس ميشه(به دلايل پزشكي،سياسي،روحي و رواني و ...) حتي اگر اين طنز به دليل عدم وجود طنزهاي قوي طنز ضعيفي مثل چهار خونه باشه

2- يكي از لوازم كار طنز وجود جنبه هاي انتقاد پذيري از سوي افراد ،مسئولين ،ارگان ها و حتي قوميت هاي مختلف است.(البته به جز مقدسات ديني و شرعي و ملي)
اين همان چيزي است كه در در گذشته باعث شده بود طنز سازان قوي كشور ما ازجمله مهران مديري،طنز خود را در سرزمين هاي خيالي از جمله برره و در مجموعه هايي از جمله پاورچين،نقطه چين،شب هاي برره و ... به معرض نمايش بگذارند تا به كسي بر نخورد هر چند كه در همين مجموعه ها نيز چند بار ،اداراتي همچون نيروي انتظامي در قسمت هايي اعتراض كردند.اما با توجه به بالا رفتن سطح آگاهي مردم و مسئولان امروزه كمتر ميبينيم اشخاص و سازمان ها به برنامه هاي طنز خرده بگيرند كه اين را ميتوان دليلي بر بالا رفتن سطح آگاهي مردم و مسئولين دانست.

3-ميتوان يكي از دلايل خرده گيري افغان ها از چنين مجموعه هايي را ،كمبود كارهاي رسانه اي و پايين تر بودن جنبه ي انتقاد پذيري دانست.جايي كه مردم ايران،سال ها پيش با اين وضع مواجه بودند و اميد است در چند سال يا چند دهه ي آتي با توجه به پيشرفت مردم اين كشور و بالا رفتن سطح آگاهي آنها ،جنبه ي انتقاد و طنز را پيدا كنند.
عمریست که از حضور او جا ماندیم/ در غربت سرد خویش تنها ماندیم/ او منتظر ماست که ما برگردیم/ ماییم که در غیبت کبرا ماندیم
Fast Poster
Fast Poster
نمایه کاربر
پست: 247
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶, ۱۰:۵۲ ب.ظ
محل اقامت: برج عاج
سپاس‌های ارسالی: 228 بار
سپاس‌های دریافتی: 363 بار

پست توسط javedan-seda »

چه جوونهايي كه با افيون اين به زعم شما برادران به اعتياد دچار نشدن ... :???:

دوست من این فیونی که شما میگی توی مزرعه ای درافغانستان سر جاشه وشما اولا برو ببین که چه کسانی
این افیون ها رو کامیون کامیون تریلی تریلی به صورت پلمپ شده وبدون نیاز به بازرسی از صدها ایست بازرسی از سیستان وبلوچستان تا تهران رد میکنند ودر خیابانهای تهران وهمه جای تهران مثل نقل ونبات به خورد بچه ها وجوانان این مرزوبوم میدهند
یادم میاد که یکی از فرماندهان ÷لیس که اسمش رو به خاطر ندارم چند سال قبل گفته بود که مصرف مواد مخدر فقط تهران روزانه نزدیک 5 تن است که این امار مال چندین سال قبل است که اگر این رقم تا الان فقط دوبرابر شده باشه که مطمئنا بسیار بیشتر است وفقط متعلق به تهران است (نه همه ایران) میشه 10 تن که اگر ضربدر 365 روز سال کنی میبینی که رقم نجومی 3650 تن میشه
ایا شما فکر میکنی که این 3650 تن رو یک مهاجر افغان توی جورابش یا توی معدش جا سازی میکنه و به ایران میاره ؟
:grin: :grin: :grin:
ابلها مردا! من عدوی تو نیستم من انکار توام
Fast Poster
Fast Poster
نمایه کاربر
پست: 247
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶, ۱۰:۵۲ ب.ظ
محل اقامت: برج عاج
سپاس‌های ارسالی: 228 بار
سپاس‌های دریافتی: 363 بار

پست توسط javedan-seda »

از طرفي اين دلقک بازي تلويزيوني نوعي توهين به خانواده هاي ايراني هم هست :-P

چون ميبينيم که در اين سريال زن خانواده شوهر خودش رو رو به بدترين حالت از خونه بيرون ميکنه

ودرعوض يک مرد غريبه رو به گرمي و با احترام فراوان به خونه خودش راه ميده !! :-? :-?
ابلها مردا! من عدوی تو نیستم من انکار توام
ارسال پست

بازگشت به “فيلم و سينما”