جدول پخش فيلم هاي سينمايي تلويزيون

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث فيلم و سينما به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
پست: 434
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۶, ۶:۰۲ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 192 بار
سپاس‌های دریافتی: 361 بار
تماس:

جدول پخش فيلم هاي سينمايي تلويزيون

پست توسط HARD »

جدول پخش فیلم های سینمایی كه از 28 اسفند سال 86 تا 14 فروردین سال 87 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود ،به این شرح است.

28 اسفند (سه‌شنبه)
مار در هواپیما - شبكه 5 - 30/13
حیثیت - شبكه 1 - 00/16
44 دقیقه- شبكه 4 - 00/18
شعله 2 - شبكه 3 - 15/20
نقشه بازی - شبكه 2 - 15/23
مار در هواپیما - شبكه 5 - (تكرار ) 45/00
29اسفند (چهارشنبه)
حیثیت - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
شعله 2 - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
درست مثل بهشت - شبكه 5 - 00/13
نقشه بازی- شبكه 2 - (تكرار) 15/14
44 دقیقه - شبكه 4 - (تكرار) 00/15
آن سوی آسمان - شبكه 1 - 00/16
آرامش در میان مردگان - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
شاخه گلی برای عروس - شبكه 3 - 15/20
نشانی - شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
در دره خدایان- شبكه 2 - 15/23
درست مثل بهشت - شبكه 5 - (تكرار) 40/00
1فروردین ( پنجشنبه)
آن سوی آسمان- شبكه 1 - (تكرار) 10/8
شاخه گلی برای عروس - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
تكمچن - شبكه 5 - 30/13
در دره خدایان - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
پسران آفتاب - شبكه 1 - 00/16
جسی جیمز - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی- شبكه 5 - 00/20
طعمه - شبكه 3 - 15/20
نشانی- شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
قلبم را در وطنم دفن كن - شبكه 2 - 15/23
تكمچن - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
2فروردین (جمعه)
پسران آفتاب - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
طعمه - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
جان سخت (4) - شبكه 5 - 30/13
قلبم را در وطنم دفن كن - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
فهرست آرزوها - شبكه 1 - 00/16
زندگی مخفی كلمات - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی- شبكه 5 - 00/20
قلقلك - شبكه 3 - 15/20
نشانی - شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
هدف نامرئی - شبكه 2 - 15/23
جان سخت 4 - شبكه 5 - (تكرار) 40/00
3 فروردین (شنبه)
فهرست آرزوها - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
قلقلك - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
مظفرنامه - شبكه 5 - 30/13
هدف نهایی - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
روز سوم - شبكه 1 - 00/16
لاك‌پشت‌ها هم پرواز می‌كنند - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
جایی برای پیرمردها نیست- شبكه 3 - 15/20
نشانی - شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
شب بخیر فرمانده - شبكه 2 - 15/23
مظفرنامه - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
4فروردین (یكشنبه)
روز سوم - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
جایی برای پیرمردها نیست - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگا مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك از دیار باقی - شبكه 1 -‌ (تكرار) 30/12
جدال با اژدها - شبكه 5 - 30/13
شب بخیر فرمانده - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
سلطان رویاها - شبكه 1 - 00/16
سرزمین جدید - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی- شبكه 5 - 00/20
تقاطع - شبكه 3 - 15/20
نشانی شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی- شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
كودك - شبكه 2 - 15/23
جدال با اژدها - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
5 فروردین (دوشنبه)
سلطان رویاها- شبكه 1 - (تكرار) 10/8
تقاطع - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
هوو - شبكه 5 - 30/13
كودك - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
چپ دست - شبكه 1 - 00/16
خون به پا می‌شود - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
جستجوگر - شبكه 3 - 15/20
نشانی - شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
سریع‌ترین سرخپوست - شبكه 2 - 15/23
هوو - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
6 فروردین (سه‌شنبه)
چپ دست - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
جستجوگر - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی- شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
مانات - شبكه 5 - 30/13
سریع‌ترین سرخپوست - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
طنز داستانی - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
تازه وارد - شبكه 1 - 00/16
حرفه ایتالیایی - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
چشمان سیاه - شبكه 3 - 15/20
نشانی- شبكه 3 - 15/21
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
معتاد اجباری- شبكه 2 - 15/23
مانات - شبكه 5 - 45/00
7 فروردین (چهارشنبه)
تازه‌وارد - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
چشمان سیاه - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
عشق فیلم - شبكه 5 - 30/13
معتاد اجباری - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
گردباد - شبكه 1 - 00/16
مایكل كلایتون - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
سیل - شبكه 3 - 15/20
نشانی - شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
راكت - شبكه 2 - 15/23
عشق فیلم - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
8 فروردین (پنجشنبه)
گردباد - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
سیل - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی- شبكه 1 - (تكرار) 30/12
افشاگر- شبكه 5 - 30/13
راكت - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی- شبكه 2 - (تكرار) 40/15
آندرسون جوان - شبكه 1 - 00/16
فراموشی - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
كریش - شبكه 3 - 15/20
نشانی - شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی- شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
گانگستر امریكایی - شبكه 2 - 15/23
افشاگر - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
9 فروردین (جمعه)
آندرسون جوان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
كریش - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
گوشواره - شبكه 5 - 30/13
گانگستر امریكایی - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
اكباتان - شبكه 1 - 00/16
1408 - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
نبرد نهایی - شبكه 3 - 15/20
نشانی- شبكه 2 - 15/21
پیامك به دیار باقی شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز شبكه 3 - 45/22
فیلم سینمایی ایرانی شبكه 2 - 15/23
گوشواره شبكه 5 - (تكرار) 45/00
10 فروردین (شنبه)
اكباتان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
نبرد نهایی - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
مسافر بین راه - شبكه 5 - 30/13
فیلم سینمایی ایرانی - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
همسرایان - شبكه 1 - 00/16
آلكاتراس - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
نوماد جنگجو - شبكه 3 - 15/20
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
پرنده اسكاتلندی - شبكه 2 - 15/23
مسافر بین راه - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
11 فروردین (یكشنبه)
همسرایان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
نوماد جنگجو - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی- شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی- شبكه 1 - (تكرار) 30/12
اردوی روزانه بابا - شبكه 5 - 30/13
پرنده اسكاتلندی- شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی- شبكه 2 - (تكرار) 40/15
بر بوم زمان - شبكه 1 - 00/16
آزادی هم بد نیست- شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
علی و دنی - شبكه 3 - 15/20
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
دهخدا - شبكه 2 - 15/23
اردوی روزانه بابا - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
12 فروردین (دوشنبه)
بر بوم زمان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
علی و دنی - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی- شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی- شبكه 1 - (تكرار) 30/12
پنجاهمین نفر- شبكه 5 - 30/13
دهخدا - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
تك تیرانداز - شبكه 1 - 00/16
اثیری- شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی- شبكه 5 - 00/20
بله برون- شبكه 3 - 15/20
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
فرزندان افتخار - شبكه 2 - 15/23
پنجاهمین نفر - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
13 فروردین (سه‌شنبه)
تك‌تیرانداز - شبكه 1 - (تكرار) 10/8
بله برون - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12
مربای شیرین - شبكه 5 - 30/13
فرزندان افتخار- شبكه 2 - (تكرار) 15/14
داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14
نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15
دوئل - شبكه 1 - 00/16
گادای قهرمان - شبكه 4 - 00/18
قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20
گرو - شبكه 3 - 15/20
پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22
پینگ‌پنگ - شبكه 2 - 15/23
مربای شیرین - شبكه 5 - (تكرار) 45/00
14 فروردین (چهارشنبه)
دوئل - شبكه 1 - (تكرار) 15/8
گرو - شبكه 3 - (تكرار) 30/10
پینگ پنگ - شبكه 2 - (تكرار) 15/14
طوفان تگرگ - شبكه 1 - 00/16
قرص زمان - شبكه 4 - 00/18
ارسال پست

بازگشت به “فيلم و سينما”