فیلم دزدان خلیج عدن ساخته می شود

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث فيلم و سينما به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Junior Poster
Junior Poster
نمایه کاربر
پست: 191
تاریخ عضویت: جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۸۸, ۹:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 870 بار
سپاس‌های دریافتی: 695 بار

فیلم دزدان خلیج عدن ساخته می شود

پست توسط atlantik »

 مدیرشبکه یک سیمااز ساخت فیلمی به نام" دزدان خلیج عدن " برای به تصویرکشیدنسختی کار شرکتملی نفتکش ایران در حمل نفت خام و خطر دزدان دریایی درمحدوده خلیج عدنخبرداد.
تصویر

به گزارش [External Link Removed for Guests]ر،مهدی فرجی پس از بازدید از نمایشگاه شرکت ملی نفتکش ایران ، در نشستیباخبرنگاران افزود : شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان برترین شرکت ملینفتکشجهان و مدیرعامل این شرکت به عنوان برترین مرد دریایی جهان انتخابشدکهموجب غرور ملی ماست .
وی گفت : فیلم سینمایی"دزدان خلیج عدن " به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کننندگی فاطمهسمرقندیساخته می شود و هم اکنون مراحل تحقیق و پژوهش برای نگاشتن فیلمنامه آنآغاز شده است .
مدیرشبکه یک سیما بابیاناینکه فتحی پس از پایان ساخت مجموعه درحال ساخت خود برای ماه رمضان ،تولیدفیلم"دزدان دریایی خلیج عدن"را آغاز می کند ، افزود: نفتکشها دردوران دفاعمقدس نقش موثری داشته اند و در فعالیتهای اقتصادی نیز فعالبوده اند بههمین سبب تلاش می کنیم در این فیلم بخشی از تلاش های فعالاناین عرصه را بهتصویر بکشیم.
فرجی با اشاره به اینکههزینه ساختاین فیلم هنوز دقیق برآورد نشده است اما با هزینه میلیاردیساخته می شود ،گفت : تلاش ما ساخت فیلمی با سطح کیفی خوب است و این کاربا نگارش فیلمنامهو انتخاب گروه هنری خوب امکان دارد .
وی افزود :نغمه سمیعینویسنده فیلم نامه این فیلم به همراه گروهش مشغول تحقیق و نگارشبرای اینمنظور است و حسن فتحی به عنوان سرپرست نویسندگان براین کار نظارتمی کند.
فرجی با بیان اینکه تلاشما برای ساختسریع این فیلم به معنی عجله و صدمه زدن به فیلم نیست ، افزود: می خواهیمفیلمی خوب با سوژه ای به روز بسازیم.
مدیر شبکهیک سیما گفت :تصویر برداری این فیلم که بیشتر صحنه های آن روی دریا خواهدبود از اوایلپاییز امسال آغاز می شود و تا پایان امسال ادامه می یابد.
فرجیهمچنین گفت : محمدسوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران فردی فرهنگی است وقرار نیست در اینکار مستقیم گویی شود و شعاری داده نخواهد شد ، قصد داریمبا جذابیت هایتصویری ، تصویرگر تلاشهای همکارانمان در شرکت ملی نفتکشایران باشیم کهچگونه برابر دزدان دریایی دفاع می کنند.
فرجیدر پاسخ به سئوالخبرنگاری مبنی بر اینکه پرداخت سوژه های ملی تا چه حد دربرنامه های شبکهاول قرار دارد توضیح داد: شبکه یک ، شبکه ملی است و پوششگسترده ای داردبنابراین سعی می کنیم با پرداختن به موضوعات ملی هموطنان رابا افتخاراتملی بیشتر آشنا کنیم.
وی با بیاناینکه هنوزبازیگران این فیلم مشخص نشده اند گفت : کارگردان این فیلم میتواند ازچهره های سرشناس سینما و تلویزیون نیز استفاده کند.
فرجیافزود : کارگرداناین فیلم پس از تولید سه فیلم سینمایی ، جایزه بهترینفیلم از دیدگاهمنتقدان به سبب فیلم" پستچی سه بار در نمی زند " را کسبکرده است.
مدیر شبکه یک سیما بااشاره به اینکهاگر می خواستیم از کارگردانی استفاده کنیم که سابقه کارروی دریا داشتهباشد فقط یک یا دو گزینه داشتیم که هم اکنون مشغول هستند ،گفت : مرحوممحمد رضا اعلامی نیز دراین باره ابراز علاقه کرده بود و قصدداشت فیلمی باموضوع فیلم " دزدان خلیج عدن " بسازد.
فرجی گفت: فیلم " دزدان خلیج عدن" پس از اکران در سینما ، از تلویزیون نیز پخش خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملینفتکش ایران نیز دراین نشست درباره تهدیدات و خطرات دزداندریایی برایناوگان شرکت نفتکش ایران و چگونگی حمله دزدان دریایی به کشتیها در سواحلسومالی توضیحاتی داد.
محمدسوری گفت:ما ازدوستان خودمان در شبکه یک سیما خواسته ایم فقط واقعیتها را دربارهفعالیتاین شرکت و حمله دزدان دریایی در این فیلم به تصویر بکشند و قرارنیستشعاری داده شود.
وی افزود : این فیلم سوژه خوب و به روزی دارد و علاوه بر فروش داخلی ، فروش خارجی خوبی نیز خواهد داشت. 
[FONT=Courier New]من در کشوری زندگی می کنم که زبانش پارسی است، اما به آن فارسی می گویند  [FONT=Courier New][COLOR=#7030a0]چون   "پ" ندارد!   

[FONT=Microsoft Sans Serif]دکتر علی  
ارسال پست

بازگشت به “فيلم و سينما”