10 روش براي شروع دوستي

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Shahbaz, MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Fast Poster
Fast Poster
پست: 266
تاریخ عضویت: شنبه ۵ فروردین ۱۳۸۵, ۱۰:۱۵ ق.ظ

10 روش براي شروع دوستي

پست توسط g »

هرگز متوجه نخواهيد شد چه وقت مي تواند اتفاق بيفتد. ممكن است درحال گذر از يك خيابان، مشغول غذا خوردن در يك رستوران، قدم زدن در يك باشگاه شبانه و يا درحال خوش و بش با دوستـتان بـاشـيـد كـه نـاگـهـان او پـيدايش مي شود. دختري زيبا كه حسابي نظر شما را جلب كرده و دوست داريد با او صحبت نماييد. پس بـراي ايـن منـظــور چه كاري خواهيد كرد؟ بايد قدم پيش گذاشته و با او حـرف بزنيد.

اگر ياد نگرفته ايد كه چگونه به دختر مورد علاقه خود نزديك شويد، ما در اين قسمت چنـديـن روش عـمـلي به شـمـا ارائه ميدهيم تا به راحـتـي بـتـوانـيد با همسر دلخواه خود ارتباط برقرار نماييد. به اين روشها در اصطلاح "يـخـشـكن" اطلاق خواهيم كرد.

سلاح اصـلي هـمـواره هـنـر سـازگـاري و انـطـبـاق پذيري خواهد بود. پيش از شروع بايد تشخيص دهيد كه در چه شرايطي قرار داريد: "گرم" يا "سرد".

موقيعت گرم هنگامي است كه او شمـا را مـورد توجه قرار داده و با يك سري از علائم (مانند حركات چشم و زبان جسماني ) چراغ سبز را نشان داده است.

موقيعت سرد زماني است كه آشنايي قبلي با هم نداشته و اين اولين برخـورد شـمـا محسوب مي گردد. اين موقيعت كمي مشكل تر به نـظر ميرسد چرا كه به علاقمندي او نسبت به خود مطمئن نيستيد.

اكنون به يخشكن ها ميپردازيم:

شماره 10

خودتان را معرفي كنيد بسيار واضح است. تا زماني كـه خـود را به او معرفي نكنيد، متوجه وجود شما نـخـواهد شد. هميشه دوستي ها با يك معرفي ساده و صميـمـي شـروع مـي گـردنـد. تـصـادفـا" بسمت وي قدم برداشته و خود را معرفي نماييد.

بگوييد " من آرش هستم. از ديدنتون خوشحالم." "من آرش هستم. فكر نميكنم همديگرو بشناسيم."

شماره 9

برايش آبميوه بخريد چه در رستوران باشيد، چه در رستوران و چه در باشگاه شبانه، يـكـي از يـخشكـنـهـاي معروف، خريدن يك نوشيدني خنك براي او ميباشد. از گارسون بخواهيد يـك نـوشيـدنـي ديگر مشابه با آنچه كه قبلا روي ميزش در حال نوشيدن آن بـوده ( و يا اگر مي خواهـيـد خيلي پر جنب و جوش باشـيد مـشابـه بـا نـوشـيـدنـي كه خـود شما در حال خوردن آن هستيد ) برايش بياورد. سيني اين نوشيدني را با تكه اي كاغذ حاوي مطلبي با مزه به همـراه شماره تلفن خود مزين كنيد. از گارسون بـخـواهيد كـه حتـما به او اطلاع دهد كه آن نوشيدني از طرف كيست. هنگام خارج شدن از محل كنار ميز او توقفي كوتاه نموده و خود را به مي معرفي كنيد. اين برخوردي شجاعانه است، بدون ابراز خشونت.

بگوييد "اميد وارم از نوشيدني لذت برده باشيد." "اين نوشيدني مورد علاقه منه. فكر كردم شما هم خوشتون مياد."

شماره 8

بپرسيد مجرد است يا خير شما زماني خواهيد خواست كه به اين موضوع پي ببريد، پس چرا از همان ابتـدا سـؤال نمي كنيد؟ بياد داشته باشيد كه اين در هر شرايطي، يك حركت شجـاعـانـه اسـت. اگـر فرد خوش تيپي بـاشـيـد، احـتـمال ايـنكه او مثبت تر و واضح تر عمل نمايد بيشتر خواهد شد و اگر نه، ديليلي خواهد بود براي دوستانه تر بودن. در هر صورت در اين برخورد لازم است هميشه رك و با صراحت باشيد. او نيز رك و با صـراحـت خواهـد بود. اگـر گـفـت كـه مجرد نيست، و يا اگر بشما علاقمند نباشد، بسرعت متوجه خواهيد شد. پـرسـيـدن از يك غريبه كه آيا دردسترس هست يا خير، بلافاصله منظور و هدف شما را آشكار نموده و هرگونه سوء تعبير را از بين خواهد برد.

بگوييد "قبل از اينكه اسمتونو كه ميدونم به قشنگيه خودتونه بپرسم، مي خواستم بدوم مجرد هستيد؟" "اينقدر خوش شانس هستم كه مجرد باشيد؟"

شماره 7

بي پرده باشيد اين طرز برخوردي است بـراي افـرادي كـه مـايـلند بـيشتر از اينها رك و با صراحت باشنـد. قدم برداشتن به طرف يك زن و نشان دادن صراحت و بي پردگي مي تواند به عـنوان يـك جذاب كننده قوي عمل كند. او ممكن است اعتماد بنفس شما را نشانه اي بر ارزشتـان براي صحبت كردن قلمداد كند.

بگوييد "داشتم دنبال بهانه اي بـراي بـاز كردن صحبت ميگشتم، ولي چيزي پيدا نكردم. اسمم آرشه، اسم شما چيه؟" " اشكالي نداره اگه به شما ملحق بشم؟"

شماره 6

محيط اطراف را توصيف كنيد هركجا به او برخورد كنيد، پيرامـون شـما چـيـزهايـي وجود خواهد داشت. از آنها براي باز كردن سر صحبت استفاده كنيـد. به محيط اطراف خود نگاه كرده و موضوع جالبي را براي گفتگو انـتـخـاب نـمـايـيـد. اين راه كار محدود به اشياء نميگردد. اگر متـوجـه شـديد فردي روز سهتي را در محل كارش گذرانده ، مي تـوانـيد جـمـله اي بـه وي بگوييد كه تنشها و خستگي ها را از تـنـش بـيرون كند. اين باعث مي گـردد كـه او خـودش را سـبـك و سـر صحبت را باز كند. با اين حـال قـبـل از مـراجـعـه بـه او، مـطـمـئـن شويد كه سرش شلوغ نباشد.

بگوييد "من اين آهنگو جاي ديگه اي هم شنيدم، خيلي قشنگه" "بنظر ميرسه كه روز خيلي خوبي داشتي" ( اگر خسته بنظر ميرسيد، با گوشه و كنايه به او بگوييد)
شماره 5

سؤالي سرگشاده بپرسيد مشكل ترين قسمت يك يخشكن بكار گمـاردن آن بـراي آغـاز نمودن محاوره اي است كه 30 ثانيه بعد از شروع شدن، خاتمه نپذيرد. براي جلوگيري از چنين وضـعيـتـي، اقـدام بـه پرسيدن سؤالي نماييـد كـه پـاسـخش بـه "بله" يا "خير" ختـم نـشده و احـتياج به بسط بيشتري داشته باشد.

بگوييد "خوب، سرگرميات چيا هستن؟" "خوب، آخر هفته ها چطوري خودت مشغول ميكني؟"

شماره 4

از او بخواهيد شما را به يك نوشيدني ميهمان كند با اينكار به صـورتي موزيانه باعث متعجب ساختن وي شده و و جذابيت زيادي در نزدش پيدا خواهيد نمود.

بگوييد "بهت ميگم چرا، ولي چطوره ازت بخوام يه نوشيدني مهمونم كني؟" "هميشه تو فكر اين بودم كه منصفانه نيست كه هـميشه من بـراي كـسي نوشـيـدنـي بخرم، پس ازت ميخوام كه اينبار شما منو مهمونم كني و قول ميدم لطفتو جبران كنم"

شماره 3

تعريفي صادقانه از او بنماييد بر همگان معلوم است كه زنان دوست دارند مورد تعريف و تمجيد قرار بگيرند. با اين حال آنها براحتي ميتوانند تخشي دهند كه صادقانه از آنها تعريف ميشود و يا از روي رياكاري. گذشته از اينكه درچه شرايطي قرار داريد، هميشه بايد موضوعي قابل قبول براي تعريف و تملق پيدا كنيد.اين ميتواند بسته به زبان جسماني او، تعريف و تمجيدي مخاطره آميز و يا خودماني باشد.

بگوييد "جالبه كه متوجه اون شدي...خيلي باهوشي" "خنده شيرين و جذابي داري"

شماره 2

سلام كنيد همانطور كه از آن بر مي آيد، از ايـن طـرز برخورد كلاسيك معمولا چشم پوشي ميگردد. اغلب افراد بلافاصله جواب سلام را ميدهنـد كه تـصور ميـكنند ادب و نزاكت اينطور ايجاب ميكند. با اينحال جواب سلام مي تواند در را بـراي آغـاز سـخن باز گرداند. سلام، شروع كننده اي ساده است كه باعث ايجاد جرات براي گفتگو با افراد نا آشنا ميشود.

بگوييد "سلام!"

شماره 1

او را به لبخند زدن وادار نماييد وادار كـردن او بـه لبخند زدن بـصورت معجزه آسايي باعث شكستن يخ خواهد شد. زنان عاشـق مـرداني هستند كه بتــوانند آنها بخندانند. خوش مشربي باعث جذابيت بيشتر مردان ميشود.

بگوييد "شرط مي بندم ميتونم در عرض 5 ثانيه بخندونمت" "دوست داري يه جوك بامزه برات تعريف كنم"كمي يخ بشكنيد

خواه سر كارتان باشيد، چه مشغول بازي و يا در حال گردش، ممكن است با دختر مورد علاقه خود روبـرو شـويد. نكـتـه ايـن است كه فقط بايد بدانيد چه كاري را و در چه زماني انجام دهيد. هميشه آرام و صادق باشيد.

اگر فردي جواب رد به شـما داد، نـا اميد نشده و با اعتماد بنفس بيشتر به دنبال همسر مورد علاقه خود بگرديد.
قند ترش
Captain
Captain
پست: 1086
تاریخ عضویت: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵, ۱۲:۳۸ ق.ظ
محل اقامت: هرکجا هستم باشم آسمان مال من است ! ! !
سپاس‌های ارسالی: 103 بار
سپاس‌های دریافتی: 117 بار

پست توسط osilatoria »

به نظر من که اين کارها آخر و عاقبت نداره :x
من که از اين ارتباط ها خوشم نمياد يکي رو تو خيابون ببيني خوشت بياد بري باهاش دوست بشي :-P
 تصویر 
Fast Poster
Fast Poster
پست: 266
تاریخ عضویت: شنبه ۵ فروردین ۱۳۸۵, ۱۰:۱۵ ق.ظ

پست توسط g »

در ضمن منبع سايت
[External Link Removed for Guests]
قند ترش
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1468
تاریخ عضویت: شنبه ۶ اسفند ۱۳۸۴, ۹:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: تهران. شهرک اکباتان
سپاس‌های ارسالی: 4 بار
سپاس‌های دریافتی: 186 بار

پست توسط ARMIN »

سلام
osilatoria, من هم با شما موافقم که اين جور رابطه ها که منبع آشنايي خيابان باشد به درد نمي خورد. ولي من به طور کلي از ارتباط افراد با جنس مخالفشان براي هم فکري و بيرون آمدن از تنهايي مخالف نيستم.
Don't play games with the ones who love you
Captain
Captain
پست: 1086
تاریخ عضویت: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵, ۱۲:۳۸ ق.ظ
محل اقامت: هرکجا هستم باشم آسمان مال من است ! ! !
سپاس‌های ارسالی: 103 بار
سپاس‌های دریافتی: 117 بار

پست توسط osilatoria »

ARMIN, کاملا موافقم :-)
 تصویر 
New Member
پست: 4
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۵:۳۴ ب.ظ

به هیچ عنوان نمی تونم با دختری صحبت کنم...؟

پست توسط HamidR0281 »

بنده ۱۷ سالمه.اصفهان.
تاحالا نشده بادختری صحبت کنم(پیشنهاد دوستی)
توان مقابله بادختری رو ندارم.
امیدوارم بتونید کمکم کنید،ممنون میشم.
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 7545
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷, ۴:۲۰ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 9280 بار
سپاس‌های دریافتی: 22106 بار

Re: 10 روش براي شروع دوستي

پست توسط sinaset »

با عرض سلام
منظور شما از چه بعدی هستش؟!

اگر از بعد ارتباط با نامحرم و دوستی باشه! به هیچ عنوان اینکار رو نکنید،که زندگی شما خراب خواهد شد.

بهتر بعد ارتباطی خودتون رو بفرمایید..

باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.
با عرض پوزش،دیگر در انجمن حضور ندارم،که به پیام ها پاسخ بدم.
New Member
پست: 4
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۵:۳۴ ب.ظ

Re: 10 روش براي شروع دوستي

پست توسط HamidR0281 »

شرمنده منظورتون رو نمیفهمم...ولی
ارتباط منظورم نیست.
منظورم دوستیه مثل دوستی با پسرا.
چون جنس مخالفه نمیتونم صحبت کنم.
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 7545
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷, ۴:۲۰ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 9280 بار
سپاس‌های دریافتی: 22106 بار

Re: 10 روش براي شروع دوستي

پست توسط sinaset »

سلام بر شما
کاربر محترم،به این نکته باید اشاره کرد،که این نوع ارتباط،گناه می باشد! و سرانجام نیز ندارد! و اگر نیز به جاهای بریک نیز بکشد!
که در قران نیز اشاره شده.! به مانند قتل می باشد! یعنی گناهش سنگین می باشد .

مگر اینکه قصد، داشته باشید،برای کارهای علمی،یا حالا مباحث از این دست با حفظ شرایط و چارچوب ها باهم گفتگو داشته باشید!

فرهنگ انسان پلید(در سطح جهان) به هرکس که به سن بخصوصی برسد! و دوست مخالف نداشته باشد! میگن،افسرده و یا انسان که چیزی بلد نیست!(و ممکن است نقشه ها بدتری داشته باشد و از این حرفا!)
این در حالی است،که کسانی که وارد گناه میشوند! افسرده تر میشون! حالا کسانی که در این نوع فساد خبره تر هستن! اگر واقعا بخواهید پرسجو کنید! و انها نیز جواب بدهند!!،به شما پاسخ خواهند داد که از زمانی که وارد اینجور گناهان شده اند! دیگر احساس پاکی و حیا و غیرت و .. نمی کنند!. و از همه بدتر نیز همیشه ترس به همراه انها خواهد بود! چون دیگران نیز به دنبال دور اطرافیان خودش نیز خواهند بود! و البته تاریکی نیز قطعا به دنبال ان خواهد امد!

اینکه شما به این سن رسیده اید،و دست به چنین کاری نزده اید! دلیلش این است،که شما احتمالا ادم خوبی هستید! و انها که شاید به شما این حرف را میزند! خودشان مشکل دارند!

مگر اینکه محور بحث شما،همین مهارت ساده،گفتگویی باشد!. نه دوست یابی و ..!

خود فلسفه گناه،و کسانی که به دنبال ان میروند! این است،که ادم های تنهایی هستن! در واقع برای فرار از تنهایی و فکر نکردن به سرشکستگی هایشان،به دنبال انجور مسائل میروند! که البته وضعیتشان را بدتر میکند! چون انسان برای چنین چیزهای ساخته نشده!

به نظر اینجانب،بهتر است،مهارت ارتباطی خودتان،را با افراد خوب و دوستان خوب که اهل کارهای بد نیستن رو بیشتر کنید! تا فضا و دنیای ادم ها که چنین تفکرات رو تلقین میکن بیرون بیاید!
و در نهایت بتوانید فکر و اهداف خوبی برای زندگی خود داشته باشید
و همچنین ارتباطات با خدا بهتر شود.
باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.
با عرض پوزش،دیگر در انجمن حضور ندارم،که به پیام ها پاسخ بدم.
New Member
پست: 4
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۵:۳۴ ب.ظ

Re: 10 روش براي شروع دوستي

پست توسط HamidR0281 »

ممنون از گفته های زیبای شما.واقعا مشکل من همینه که هیچ مهارتی درباره ارتباط با جنس مخالف ندارم.
(حتی ساعت هم نمیتونم بپرسم😳)
کلا آدم خجالتی ای هستم.
ولی باز هم میگم منظور دوستی من همین دوستی معمولیه که در حد دروس و یه تلگرام باشه.

باز هم تشکر لطف کردید.
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 7545
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷, ۴:۲۰ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 9280 بار
سپاس‌های دریافتی: 22106 بار

Re: 10 روش براي شروع دوستي

پست توسط sinaset »

سلام بر شما.
خواهش میکنم.
--
بنظر میاید شما زیادی به این مسئله توجه می کنید! برای همین،چنین نگاه پیدا کرده اید!

مثلا فرض کنید،اینجا جنس مخالف پیام گذاشته و سوال در رابطه با کامپیوتر،برنامه نویسی،بیماری و اختلال ،پرسش دینی، وو... پرسیده! خوب شخص دیگر پرسش پاسخش را میدهد! و مشکل حل میشد! این مشکلی ندارد!

ولی شخصی به یک نفر پیام میدهد،از او دعوت میکند،باهم هم صحبت بشون! و درد دل از اینجور حرف؟! خوب این چه منطق دارد!؟ ایا خود ان شخص اجازه میدهد! با نزدیکانش کسی چنین کاری انجام دهد؟! 

ارتباط با جنس مخالف،باید در یک چارچوب مشخص و میزان مشخص باشد. وگرنه ...!

بنظرم خودم این یک حسن شما محصوب میشود، که با مانند خیلی ها که چنین گناهانی را انجام میدهند،و بی حیا و بی غیرت و بی احساس شده اند!شما هنوز چنین کاری نکرده اید.

باتشکر.
 
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.
با عرض پوزش،دیگر در انجمن حضور ندارم،که به پیام ها پاسخ بدم.
New Member
پست: 4
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۵:۳۴ ب.ظ

Re: 10 روش براي شروع دوستي

پست توسط HamidR0281 »

سپاس گذارم.سعی کرده خودم را در همین وضعیت نگه داشته تا سن های بالاتر.
بازهم ممنون از سایت خوبتون...
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”