از کجا می فهمید کدام بازیکن از کدام تیم است؟

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Shahbaz, MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 1120
تاریخ عضویت: جمعه ۲۶ مهر ۱۳۸۷, ۹:۳۹ ق.ظ
محل اقامت: همشهری فضل الله جاوید نیا
سپاس‌های ارسالی: 2466 بار
سپاس‌های دریافتی: 8401 بار

از کجا می فهمید کدام بازیکن از کدام تیم است؟

پست توسط javadfakoori »

... از کجا مي فهميد که کدام بازيکن ازکدام تيم است؟

فرض کنيد شما تماشاگر تلويزيوني يکي از بازيهاي جام جهاني هستيد.
و فرض کنيد تيم، پيراهن ملي اش را نپوشيده و يا شما پيراهن ملي تيم ها را نمي شناسيد.
و فرض کنيد روي صفحه تلويزيون ننوشته است که کدام تيم با کدام تيم بازي مي کند.
و فرض کنيد صداي تلويزيون خراب است يا بازي به زبان چين باستان گزارش مي شود.
با اين فرضيات شما با ديدن چند دقيقه از بازي چگونه مي توانيد تشخيص دهيد که تيمي که بازي مي کند، متعلق به کدام کشور است؟


اسم اعضاي تيم چيست؟
به اسم بازيکن که روي پيراهنش نوشته توجه مي کنيم، اگر اسم عربي يا آفريقايي داشت مي فهميم تيم فرانسه مشغول بازي است.


رنگ موي بازيکنان چه رنگي است؟
بهرنگ موهاي بازيکنان نگاه مي کنيم، اگر بيش از نيمي از بازيکنان رنگ مويشان قرمز يا زرد يا نارنجي يا سبز بود، مي فهميم کره جنوبي مشغول بازي است.


از طريق قيافه شناسي
به قيافه ها توجه مي کنيم، اگر نوع قيافه بازيکنان شبيه روستائيان اطراف..... يا آنکارا بود، مي فهميم تيم سوئيس مشغول بازي است.


دور مي زنند، مي چرخند، مي خندند
بهبازيکنان توجه مي کنيم، اگر بازيکن جلوي دروازه خالي قرار داشت، اما توپرا توي گل نزد، بلکه برگشت و دفاع را دريبل زد و توپ را به گوشه زمينکشاند و کرنر گرفت، مي فهميم که تيم برزيل مشغول بازي است. براي اطمينانچند لحظه صبر کنيد، اگر بازيکن تيم لگد محکمي خورد و به جاي عصباني شدنخنديد، مطمئن شويد که تيم برزيل است، حتي اگر لباس تيم ايتاليا را پوشيدهباشد.


مشغول چه ورزشي هستند؟
اگر به نظرتان آمد اين تيماولين بار است که دارد فوتبال بازي مي کند و بازيکنانش کارهايي را مي کنندکه معمولا در واترپولو يا بسکتبال يا راگبي يا گلف ديده مي شود، مي فهميمکه تيم آمريکا در حال بازي است.


توپ، تانک، مسلسل، قطعا اثر دارد
اگرهمزمان با بازي صداي انفجار و توپ و تانک آمد و از وسط تماشاگران شعله آتشبلند شد و يک آمبولانس از کنار زمين رد شد و بازي همچنان ادامه داشت، ميفهميم که تماشاگران انگليسي مشغول ابراز احساسات براي تيم ملي شان هستند،بنابراين تيم ملي انگلستان مشغول بازي است.


اين گروه خشن
اگرهر دو دقيقه يک بار بازيکنان دور داور جمع شدند و دسته جمعي مشغول اعتراضبه داور و کتک زدن او شدند، مي فهميم تيم ترکيه مشغول بازي است.( اينموضوع مربوط به جام هاي قبلي و بعدي است.)


تف و فحش و احساسات
اگرديديم که اعضاي تيم هر چند دقيقه يک بار تف مي اندازند، يکي از انگشت هايشان را نشان تماشاگران و اعضاي تيم مقابل مي دهند، حالتي شبيه دادن فحشخواهر و مادر دارند، در هنگام اشتباه کردن موهاي خودشان را مي کشند و اگرگل نزنند گريه مي کنند و بعد از هشتاد دقيقه اشتباه کردن شانس مي آورند وبازي را مي برند، مي فهميم که تيم ايتاليا مشغول بازي است.


ضربه به لنگ و پاچه
اگرديديم که مربي شان برزيلي است و تکنيک شان مثل برزيلي هاست، مثل آنهادريبل مي زنند و مثل آنها به توپ ضربه مي زنند و مثل آنها جاگيري مي کنندو مثل آنها مي دوند، اما ضربه هاي شان به جاي توپ به ساق پاي بازيکنان ميخورد، مي فهميم که با تيم بحرين يا عربستان يا کويت طرف هستيم.


برزيل مخفي ها
اگرديديم که مثل برزيلي ها بازي مي کنند و مثل برزيلي ها پيروز مي شوند، اماهيچ کدام از اعضاي تيم شان شناخته شده نيستند، مي فهميم تيم اسپانيا مشغولبازي است.


اگر گورباچف نبود
اگر با ديدن بازي و رفتار واسامي بازيکنان احساس کرديم که ياد تيم روسيه مي افتيم، مطمئن باشيد کهمشغول تماشاي بازي تيم اوکراين هستيد.


مردان آهنين و مرمرين
اگرديديم که يک تيم با قدرت بدني بالا، کار تيمي قوي، دونده، جنگجو، فداکار،زحمتکش، با قيافه هاي خشن و قد بلند، نود دقيقه محکم بازي مي کنند، امامسابقه را مي بازند، مطمئن باشيد که مشغول تماشاي بازي لهستان هستيد.


چند رساله ورزشي
اگراسم بازيکنان ما را به ياد تاريخ فلسفه و قيافه بازيکنان ما را به يادميکل آنژ انداخت، و اعضاي تيم ده دقيقه مثل آلمان با قدرت بازي مي کردند،اما ده دقيقه بعد مثل تيم مالديو دست و پاي شان توي هم مي پيچد، مطمئنباشيد با تيم يونان طرف هستيد.


شورش با دليل براي هيچ
اگرتيمي را ديديد که هم قدرت خوبي داشت، هم سرعت خوبي داشت و هم تکنيک بالاييداشت، فقط گل نمي زد، مطمئن باشيد با تيم کروواسي طرف هستيد.


شناخت تيم از طريق دستکش
اگر در تمام مدت بازي فقط دروازه بان تيم را مشغول دفاع از دروازه ديديد، مشغول ديدن تيم ترينيداد و توباگو هستيد.


بابا اينا ديگه کي ان؟
اگر با ديدن قيافه هر يازده بازيکن احساس گل خوردن به شما دست داد، مطمئن باشيد که داريد بازي تيم پرتقال را تماشا مي کنيد.


دودورو دود، دام دام
اگرديديد که بازيکن تيم به جاي اينکه روي نيمکت ذخيره نشسته باشد و استراحتکند، وسط دروازه نشسته است و بازيکن ديگر به جاي اينکه جلوي دروازه حريفبدود، مثل دروازه بان تيم مشغول تماشاي بازي ديگران است، مي فهميم که باتيم ملي ايران طرف هستيم.ایرانیان فنلاند
ای آنکه دیده دوخته ای بر خلیج فارس این لقمه با شکمبه ی توسازگار نیست
زیرا درون آب زلالش بدون شک ماهی ست, پا برهنه سوسمار نیستآسمان اصفهان
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”