شغل دوم گزارشگران مشهور فوتبال صداوسیما

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Shahbaz, MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 656
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۸۹, ۱:۱۱ ب.ظ
محل اقامت: تهران
سپاس‌های ارسالی: 1080 بار
سپاس‌های دریافتی: 3413 بار

شغل دوم گزارشگران مشهور فوتبال صداوسیما

پست توسط dolphine »

عادل فردوسی‌پور؛ سه‌شنبه بدون فوتبال
تصویر


بعداز هر اتفاق دربرنامه 90، به خصوص بعدا اتفاقات جنجالی در این برنامه، یکموضوع مطرحمی‌شود؛ آیا این آخرین برنامه عادل فردوسی‌پور بود؟ و هر بارمعمولا اتفاقخاصی نمی‌افتد. طوری که این برنامه سال 78 پابرجاست و البتهبا بودن عادلفردوسی‌پور همچنان جذاب.

اوبا الگو برداری از گزارشگران خارجی مثل جان ماتسن انگلیسی و با استفادهازنبوغش خیلی زود گزارشگرانی چون جواد خیابانی را کنار زد. او بعدهابرنامه90 را پایه‌گذاری کرد؛ برنامه‌ای که هم مجری آن است و همتهیه‌کننده‌اش.

البتهدر موردفردوسی‌پور نمی‌شود گفت که آیا گزارشگر فوتبال شغل اولش است واجرایبرنامه 90 شغل دومش یا برعکس. در نگاه علاقه‌مندان به فوتبال او بهغیر ازاین دو کار، شغل دیگری ندارد.
فردوسی‌پوراما درنشریات مکتوب هم دست دارد. او که اتفاقا کار فوتبال را باگزارش‌نویسی درروزنامه‌های ورزشی شروع کرد، در حال حاضر با یک ماهنامهخارجی همکاریمی‌کند.
مجلهورد ساکر یکی ازنشریه‌های معتبر در دنیای فوتبال به حساب می‌آید، جایی استکه گاهیفردوسی‌پور از فوتبال ایران در آنجا می‌نویسد. او البته یک روز درهفته همفارغ از مسائل فوتبال به دانشگاه صنعتی شریف می‌رود تا به تدریسزبانانگلیسی بپردازد؛ روز سه‌شنبه.
=================================================

جهانگیر کوثری؛ تهیه‌کننده و مجری
تصویر


سینمایی‌هااو را بهعنوان یک تهیه‌کننده فعال و مطرح می‌شناسند و فوتبالی‌ها به عنوانیککارشناس فوتبال و مجری برنامه‌های ورزشی. البته کوثری همان بازیکناسبقاستقلال است که بعد از دوران بازی فوتبال، به گزارشگری فوتبالروی‌آورد.بعد‌ها در روزنامه همشهری استخدام شد و به عنوان دبیر سرویسورزشی مشغولبه کار شد.
اوهمین یکی دو سال پیشاز موسسه همشهری بیرون آمد و به نظر می‌رسید که بههمان کار تهیه‌کنندگیبپردازد. ولی زمانی که پیشنهاد برنامه ورزشی شبکه دومسیما به دستش رسید،نتوانست از آن بگذرد.

کوثریحالا مدتی است نام مجری برنامه «ورزش از نگاه 2» را یدک می‌کشد. درکنار آنالبته سینما را رها نکرد و در حال حاضر نیز 3،2 فیلمی راتهیه‌کنندگی کردهکه هنوز به مرحله اکران نرسیده است.

فیلمیمثل «میزاک» کهدر آخرین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و البتهانتقادهای بسیاری رابرانگیخت. طوری که از شخص کوثری هم انتقاد زیادی شد.
«حیران»نیز فیلم دیگریاست که هنوز به نمایش عموم درنیامده و گفته می‌شود این فیلمهم چندان راضیکننده نیست. گفته می‌شود تهیه‌کنندگی شغل اول او است و مجریبرنامه ورزشیشغل دومش.
=============================================================

جواد خیابانی؛ دفتر تبلیغاتی
تصویر
ناماو یادآور گزارش‌های حماسی است که خیلی‌ها بر این باورند که جوادخیابانیپتانسیل این را دارد که از هر مسابقه یک حماسه بسازد؛ حتی ازبازی‌های دستهچندم فوتبال ایران.

البتههمه خیابانی رابا گزارش مسابقه ایران-استرالیا به یاد می‌آورند. کسی کهمثل بقیهگزارشگران فوتبال مجری برنامه‌ها چون فوتبال برتر نیز هست. اوزمانی درنشریات مکتوب مشغول به کار بود. البته او هنوز هم به این کارعلاقه‌منداست.
بهخصوص به آمار وارقام فوتبال لیگ برتر. برای همین سعی می‌کند بعد از پایانهر فصل فوتبالییک مجله منتشر کند تا علاقه‌مندان به لیگ آمار مسابقه‌ها رادر آرشیو خودداشته باشند. اما جالب است بدانید که در این نشریه بیشتر ازهر چیزیآگهی‌ها توی چشم است و ظاهرا مجله‌ای تبلیغاتی است و در کنار آنآمار وارقام لیگ دیده می‌شود.
البتهاگر بدانید شغلدوم خیابانی چیست، مطمئنا به او حق می‌دهید. او یک دفترتبلیغاتی دارد؛ باعنوان کانون آگهی و تبلیغات... ظاهرا زمانی که خیابانیدر سازمان صدا وسیما حضور ندارد، می‌توانید او را در دفتر تبلیغاتی‌اشپیدا کند.
==================================================================

پیمان یوسفی؛ جام‌جم
تصویر
==========================================
==========================================
[HIGHLIGHT=#d8d8d8][FONT=Microsoft Sans Serif] هر کسی که از ترس شرش مورد احترام دیگران است .... از امت من نیست .  
[HIGHLIGHT=#d8d8d8][FONT=Microsoft Sans Serif]   
[HIGHLIGHT=#d8d8d8][FONT=Microsoft Sans Serif] پیامبر اکرم (ص)  
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”