اسم های خداونـد به زبـان فارسـی و انگلیـسی

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Shahbaz, MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 1407
تاریخ عضویت: جمعه ۳ شهریور ۱۳۸۵, ۱:۳۱ ق.ظ
محل اقامت: مازندران
سپاس‌های ارسالی: 6679 بار
سپاس‌های دریافتی: 5422 بار

اسم های خداونـد به زبـان فارسـی و انگلیـسی

پست توسط airplane »

   
  
  
  
   Name Of     

  
  
  
  
  
   Mercifull
  
  
  
  
  
  
  
   Beneficent
  
  
  
  
  
  
  
   King
  
  
  
  
  
  
  
   Holy
  
  
  
  
  
  
  
   Compeller
  
  
  
  
  
  
  
   Mighty
  
  
  
  
  
  
  
   Protector
  
  
المؤمن
  
   دهنده
  
   Guardian Of Faith
  
  
السلام
  
   و سلامتی بخش عالم
  
   Source Of Peace
  
  
الغفار
  
   بخشاینده
  
   Forgiver
  
  
المصور
  
  ، صورتگر
  
   Fashioner
  
  
البارئ
  
  
  
   Evolver
  
  
الخالق
  
  
  
   Creator
  
  
المتكبر
  
   بزرگ
  
   Majestic
  
  
العلیم
  
  
  
   All Knowning
  
  
الفتاح
  
   (پیروزکننده)
  
   Opner
  
  
الرزاق
  
   روزی دهنده
  
   Provider
  
  
الوهاب
  
[SIZE=4 id=yui_3_2_0_1_1345150941327138]   بخشاینده
      Bestover
  
  
القهار
  
  
  
   Subduer
  
    
  
    
  
  
  
   Honourer
  
  
الرافع
  
  (به سوی خود) بالا برنده
  
   Exalter
  
  
الخافض
  
   کننده، خوار کننده
  
   Abaser
  
  
الباسط
  
  ، فراخ کننده روزی
  
   Expender
  
  
القابض
  
  ‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
  
   Constrictor
  
  
العدل
  
   عادل
  
   Just
  
  
الحكم
  
  
  
   Judge
  
  
البصیر
  
  
  
   All Seeing
  
  
السمیع
  
  
  
   All Hearing
  
  
المذل
  
  
  
   Dishonourer
  
  
الغفور
  
   بخشاینده
  
   All-Forgiving
  
  
العظیم
  
  ‌انتها
  
   Great One
  
  
الحلیم
  
   بردبار
  
   Forbearing One
  
  
الخبیر
  
  ‌ترین
  
   Aware

  
  
  
  ‌که بر بندگانش لطف دارد
  
   Subtle One
  
  
المغیث
  
   دارنده، یاور
  
   Maintainer
  
  
الحفیظ
  
  
  
   Preserver
  
  
الكبیر
  
  ‌ترین
  
   Most Great
  
  
العالی
  
   مرتبه
  
   Most High
  
  
الشكور
  
   سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را)
  
   Appreciative
  
  
المجیب
  
  
  
   Responsive
  
  
الرقیب
  
  ، بیننده و آماده
  
   Watchfull
  
  
الكریم
  
   بخشنده
  
   Generous One
  
  
الجلیل
  
   گرانقدر
  
   Sublime One
  
  
الحسیب
  
  
  
   Reckoner
  
  
الباعث
  
   مردگان
  
   Resurrector
  
  
المجید
  
   لایق      (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)    
  
   Most Glorious One
  
  
الودود
  
  
  
   Loving

  
  
  
  ، بسیار خردمند
  
   Wise
  
  
الواسع
  
  ، وسیع
  
   Far-Reaching
  
  
المتین
  
   (و نیز پاینده)
  
   Firm One
  
  
القوی
  
  
  
   Most Strong
  
  
الوكیل
  
   دار همه امور بندگان و موجودات
  
   Trustee
  
  
الحق
  
  ، درست
  
   Truth
  
  
الشهید
  
  
  
   Witness
  
  
المعید
  
  ، دوباره زنده کننده
  
   Restorer
  
  
المبدئ
  
   آفریننده
  
   Originator
  
  
المحصی
  
  
  
   Reckoner
  
  
الحمید
  
  
  
   Praiseworthy
  
  
الواجد
  
  
  
   Finder
  
  
القیوم
  
   به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده
  
   Self-subsisting
  
  
الحی
  
  
  
   Alive
  
  
الممیت
  
  ‌راننده، نابود کننده
  
   Creator Of Death
  
  
المحیی
  
   بخش، هستی بخش
  
   Giver Of Life
  
  
القادر
  
  
  
   Able
  
  
الصمد
  
  ‌نیاز
  
   Eternal
  
  
الاحد
  
   (خدایی جز او نیست)
  
   One
  
  
الواحد
  
   سرپرستی که همه ولایتها از اوست
  
   Unique
  
  
الماجد
  
  
  
   Noble
  
  
الأخر
  
  ، آخر فناکننده موجود
  
   Last
  
  
الاول
  
  ، اول پدیدارکننده وجود
  
   First
  
  
المؤخر
  
   دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها
  
   Delayer
  
  
المقدم
  
   کشنده
  
   Expediter

  
  
  
   کننده (قضا و قدر)، فراتر
  
   Powerful
  
  
البر
  
  
  
   Source Of All Goodness
  
  
المتعالی
  
   ستوده
  
   Most Exalted
  
  
الولی
  
  ، یار و نگهبان
  
   Governor
  
  
الباطن
  
  ، همه دربرگیرنده
  
   Hiddeen
  
  
الظاهر
  
  (پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز
  
   Manifest
  
  
مالك الملك
  
   جهان
  
   Eternal Owner Of Sovereignty
  
  
الرؤوف
  
   دلسوز و مهربان
  
   Compassionate
  
  
العفو
  
  (آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان
  
   Pardoner
  
  
المنتقم
  
   گیر
  
   Avenger
  
  
التواب
  
   توبه پذیر
  
   Acceptor Of Repentance
  
  
المغنی
  
  ‌نیاز کننده، بسنده
  
   Enricher
  
  
الغنی
  
  
  
   Self-Sufficient
  
  
الجامع
  
  
  
   Gatherer
  
  
المقسط
  
  
  
   Equitable
  
  
ذو الجلال والاكرام
  
   شکوه و بخشش
  
   Lord Of Majesty and Bounty
  
  
الهادی
  
  
  
   Guide
  
  
النور
  
  
  
   Light
  
  
النافع
  
  
  
   Beneficial
  
  
الضار
  
   دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود)
  
   Distresser
  
  
المانع
  
  
  
   Preventer
  
  
الصبور
  
  
  
   Patient

  
  
  
  ، آموزگار و دانای بی‌خطا
  
   Guide To The Right Path
  
  
الوارث
  
   نهایی تمام مخلوقات
  
   Supreme Inheritor
  
  
الباقی
  
   و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر)
  
[SIZE=4 id=yui_3_2_0_1_1345150941327141]   Everlasting
     
البدیع
  
   ناپذیر، آفریننده
  
      
آیا می دانید هر فرد پس از مرگ با اهدای اعضای خویش می تواند سبب نجات یا ارتقای سلامتی بیش از 50 نفر شود


برای عضویت در انجمن اهدای عضو به لینک زیر مراجعه کنید


[External Link Removed for Guests]

[COLOR=#000000]تا چند زنم بروی [COLOR=#0070c0]دریاها خشت بیزار شدم ز بت‌پرستان  

خیام که گفت دوزخی خواهد بود که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت 
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”