قيمت سيم کارت در بازار تهران

در اين بخش از اخبار تلفن همراه استفاده کنيد و بحث نماييد.

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قيمت سيم کارت در بازار تهران

پست توسط DJ.HAMED »

سيم کارت ايرانسل- صفر: 1500000 هزار ريال
سيم کارت ايرانسل- کار کرده: 1300000 هزار ريال
سيم کارت تاليا- صفر: 950,000 هزار ريال
سيم کارت تاليا- کار کرده: 800,000 هزار ريال
سيم کارت 912- کد 6- کار کرده: 3,700,00هزار ريال
سيم کارت 912- کد 5- کار کرده: 3,80,00هزار ريال
سيم کارت 912- کد 4- کار کرده: 3,500,000 هزار ريال
سيم کارت 912- کد 3- کار کرده: 4,400,000 هزار ريال
سيم کارت 912- کد 2- کار کرده: 4,800,000 هزار ريال
سيم كارت 912 کد 1- کارکرده : 6,000,000 ريال

از اين به بعد هفته ای 1 بار قيمت هارو ميزارم
:grin:
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

بهای انواع سیم کارت در بازار روز یکشنبه ، بیست و چهارم دی ماه

بهای انواع سیم کارت در بازار در روز یکشنبه ، بیست و چهارم دی ماه به شرح زير است.

سیم کارت ارتباطات سیار

خرید ------- فروش

سیم کارت صفر
کد دو 560 ------- 575
کد سه 495 ------- 505
کد چهار 350 ------- 360
کد پنج 405 ------- 415
کد شش 390 ------- 400
کد هفت 310 ------- 320
سیم کارت کارکرده
کد یک 550 ------- 565
کد دو 445 ------- 455
کد سه 400 ------- 410
کد چهار 320 ------- 330
کد پنج 325 ------- 335
کد شش 325 ------- 335

سیم کارت اعتبار شرکت تالیا
سیم کارت صفر 95 -------- 105
سیم کارت کارکرده 60 -------- 70

سیم کارت ایرانسل
سیم کارت صفر --- ------- 150
سیم کارت کارکرده 120 ------- 130

:grin:
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

بهای سیم کارت های اپراتور اول ، اعتباری تالیا و ایرانسل در بازار روز چهارشنبه تهران به شرح زیر است .
(قیمت ها به تومان است)

شرکت ارتباطات سیار (0912)
خرید ------ فروش
سیم کارت صفر
کد دو 550 -------- 565
کد سه 490 -------- 500
کد چهار 345 -------- 355
کد پنج 400 -------- 410
کد شش 380 -------- 390
کد هفت 300 -------- 310

سیم کارت کارکرده
کد یک 550 -------- 570
کد دو 425 -------- 440
کد سه 395 -------- 405
کد چهار 310 -------- 320
کد پنج 315 -------- 325
کد شش 305 -------- 315

شرکت اعتباری تالیا

سیم کارت صفر 90 -------- 100
سیم کارت کارکرده 60 -------- 70

شرکت ایرانسل
سیم کارت صفر --- -------- 150
سیم کارت کارکرده 120 -------- 130

:grin:
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

بهای سیم کارت های اپراتور اول ، اعتباری تالیا و ایرانسل در بازار روز شنبه تهران به شرح زیر است .
(قیمت ها به تومان است)
شرکت ارتباطات سیار (0912)
خرید --------------- فروش
سیم کارت صفر
کد دو 555 -------- 570
کد سه 485 -------- 500
کد چهار 340 -------- 350
کد پنج 370 -------- 380
کد شش 370 -------- 380
کد هفت 310-------- 320
سیم کارت کارکرده
کد یک 530 -------- 545
کد دو 430 -------- 445
کد سه 360 -------- 370
کد چهار 300 -------- 310
کد پنج 305 -------- 315
کد شش 305 -------- 315
شرکت اعتباری تالیا
سیم کارت صفر 75 -------- 85
سیم کارت کارکرده 50 -------- 60
شرکت ایرانسل
سیم کارت صفر --- -------- 150
سیم کارت کارکرده 120------- 130

:grin:
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

قیمت سیم کارت در بازار روز شنبه تهران
بهای سیم کارت های اپراتور اول ، شرکت اعتباری تالیا و ایرانسل در بازار روز شنبه تهران به شرح زیر است .
(قیمت ها به هزار تومان است)

شرکت ارتباطات سیار (0912)
خرید ------- فروش
سیم کارت صفر
کد دو 520 -------- 565
کد سه 420 -------- 500
کد چهار 310 --------355
کد پنج 330 -------- 410
کد شش 330 -------- 390
کد هفت 290 --------310


سیم کارت کارکرده
کد یک 500 -------- 570
کد دو 400 ---------440
کد سه 360 --------- 405
کد چهار 300 -------- 320
کد پنج 305 -------- 325
کد شش 305 --------- 315

شرکت اعتباری تالیا

سیم کارت صفر 70 -------- 80
سیم کارت کارکرده 45 -------- 55

شرکت ایرانسل
سیم کارت صفر --- -------- 150
سیم کارت کارکرده 120 ------- 130


:grin:
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

بهای سیم کارت کد هفت به 290هزار تومان رسید
سیر نزولی قیمت سیم کارت صفر اپراتور اول همچنان ادامه دارد و بهای سیم کارت صفر کد هفت در نخستین هفته واگذاری سیم کارت های دولتی به 290هزار تومان رسید.
به گزارش روز شنبه خبرنگار ما از بازار خرید و فروش سیم کارت ، بهای سیم کارت صفر کد هفت اپراتور اول که در طول هفته گذشته به 320هزار تومان نیز رسیده بود با کاهش 30هزار تومانی مواجه شد.
بقیه سیم کارت های این اپراتور نیز نسبت به روزهای اولیه هفته با کاهشی در حدود 10 تا 20 هزار تومان مواجه بودند.
سیم کارت صفر شرکت اعتباری تالیا هم در طول هفته گذشته با نوسان پنج هزار تومانی مواجه بود و بین 70تا 75هزار تومان به فروش می رسید.
سیم کارت کارکرده این شرکت نیز در بازار با احتساب اعتبار و میزان موجودی حداقل به بهای 45 هزار تومان به فروش می رسد.
سیم کارت صفر ایرانسل هم در نمایندگی های فروش این شرکت به بهای 150هزار تومان به فروش می رسد.
سیم کارت کارکرده این شرکت به بهای 120هزار تومان خریداری و تا 130هزار تومان به فروش می رسد.

:grin:
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

قیمت سیم کارت در بازار روز یکشنبه تهران


بهای سیم کارت های اپراتور اول ، شرکت اعتباری تالیا و ایرانسل در بازار روز یکشنبه تهران به شرح زیر است .
(قیمت ها به هزارتومان است)

شرکت ارتباطات سیار (0912)
خرید ------ فروش
سیم کارت صفر
کد دو 530 -------- 545
کد سه 430 -------- 440
کد چهار 320 -------- 330
کد پنج 340 ------- 350
کد شش 340 ------- 350
کد هفت 300 ------- 310


سیم کارت کارکرده
کد یک 510 ------ 525
کد دو 410 ------ 425
کد سه 370 ----- 380
کد چهار 320 ------ 330
کد پنج 325 ------ 335
کد شش 325 ------ 335

شرکت اعتباری تالیا

سیم کارت صفر 70 ------- 80
سیم کارت کارکرده 45 ------- 55

شرکت ایرانسل
سیم کارت صفر --- ------- 150
سیم کارت کارکرده 120 ------- 130

:grin:

talyanews
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

بهاي سيم كارت در بازار تهران
شرکت ارتباطات سیار

سیم کارت صفر
کد دو 495 -------- 510
کد سه 440 -------- 450
کد چهار 330 --------- 340
کد پنج 340 --------- 350
کد شش 340 --------- 350
کد هفت 320 --------- 330

سیم کارت کارکرده
کد یک 495 ---------- 510
کد دو 400 --------- 410
کد سه 360 -------- 370
کد چهار 300 --------- 310
کد پنج 300 --------- 310
کد شش 300 -------- 310

سیم کارت ایرانسل

صفر ثابت ---- ------- 150
کارکرده ثابت 120 ------- 130

صفر اعتباری ---- --------- 29
کارکرده اعتباری 15 --------- 20
taliyanews
:grin:
New Member
پست: 8
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 5 فروردین 1386, 10:21 am

پست توسط jalilsat »

باسلام وخسته نباشيد
ميخواستم بدونم منظورازكدهاي سيم كارتها چيه ؟
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

با سلام
اول يه مثال بزنم 340 يا341يا342يا14يا141اي143يا197يا198 اينا ها بعضي از کد هاي شهر کرمان هستند.

هر شهر براي خودش کد هاي مخصوص داره و هر شهر با هم فرق مي کنند مثلا همين کدهاي تهران هم بالا است که مي توانيد ببينيد.

وهر کد قيمت خاص خودشو داره . يکي ارزان يکي گران بستگي دارد.

:grin:
ارسال پست

بازگشت به “تازه ها و اخبار تلفن همراه”