طنز -- متن نامه آقاي مسعودرجوي به جرج دبليو بوش!

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 1796
تاریخ عضویت: شنبه 25 شهریور 1385, 4:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 35 بار
سپاس‌های دریافتی: 215 بار
تماس:

طنز -- متن نامه آقاي مسعودرجوي به جرج دبليو بوش!

پست توسط Karim1504 »

متن نامه آقاي مسعودرجوي به جرج دبليو بوش!

حميدپرزيدنت بوشسلام من وهمه خواهران وبرادران مجاهد خلق را پذيرا باشيد و درود خالصانه مرا به همه سربازان پنتاگون مستقر در خاك عراق رسانده و بدانيد كه فرزندان اسيـر خلق و دربند كشور عزيزمان ؛ ايران ؛ بي صبرانه منتظر حمله شما دليرمردان ؛ براي ازاد سازي ايران هستند ؛ من بعنوان فرمانده ارتش ازاديبخش به همه يگانهاي تحت امرم فرمان داده ام كه با حفظ استقلال هميشگي مان در خدمت شما باشند .جرج عزيز

ميدانم كه شما متاثر از مواضع به غايت ارتجاعي بنيا نگذاران مجاهدين خلق كه امريكا را امپرياليسم مي دانستند واقع نمي شويد و قبول داريد كه انسانها در دوران جواني خام و نپخته مي باشند و اين سـير تكاملي تاريخ است كه فرزندان خلق را ابديده و به اجاره اين و ان در مي اورد ؛ با درايتي كه از شما سراغ دارم بخوبي مي دانم ؛ ارتباط مجاهدين با حزب بعث را مستمسك تصميمات اينده خود نخواهيد كرد و رفاقت من با اقاي صدام حسين كه براساس استقلال و احترام متقابل تنظيم شده بود را درك مي كنيد ؛ هرچند از علاقه سيد الرئيس به اينجانب تفاسير گوناگوني شده است وليكن از فرصت استفاده و در يك كلام و براي اخرين بار مي گويم كه نسبت اقاي صدام حسين به من ؛ نسبت يك روح در دو جسم است و اينكه مزدوراني سعي دارند اين ارتباط را مخدوش جلوه دهند و معظم له را براي من بعنوان

پدر معنوي ؛ ارباب ؛ فرمانده مـحض و غيره معرفي نمايند ؛ بي شك ابشخور تمامي انها رژيم است .د بـلـيوي عزيز

من بعنوان رهبرعـقـيدتي مجاهدين خلق ؛ خواسته هاي خود را از جنابعالي عنوان و

ما به ازاي الطاف شما را نيز كتبا و براسا س تعهد انقلابي مان اعلام مي داريم :

1- حذف نام سازمان مجاهدين خلق از ليست تروريستها

در مقابل اين چشم پوشي تاريخي شما و به يمن شهامتي كه بخرج مي دهيد و در مقابل حقايق ؛ قهرمانانه مي ايستيد ؛ اينجانب بعنوان مسئول شوراي ملي مقاومت ؛ جنابعالي را بهمراه خانواده تان به عـضويت شورا در مي اورم ــ اين افتخار گوارايتان باد .

2- استمرار در اطلاع رساني براي اطلاعات سوزي

بخوبي واقـفـيد كه مجاهدين براساس رسالت تاريخي خود هر انچه اطلاعات از استخبارات و مخابرات عراق هديه گرفته بودند را در اختيار رسانه ها قرار دادند اميد است كه اطلاعات اتمي رژيم كه منبعد از طرف دوستان شما ( م و س ا د ) در اختيارما قرار ميگيرد با تعهد اينكه اب داخل ان نريزيم به مرحله اطلاعات سوزي برسد .

3- همكاري سـيـا براي يافتن نفوذيهاي رژيم

پرزيدنت عزيز ؛ از ديگران كه پوشيده نيست ؛ از شما چه پنهان … من هرگز به نيروهاي خودم اعتماد ندارم ( بغير از انكساني كه مرده اند ) چون در ادوار گذشته مزدوراني كه با نفوذ در صفوف مجاهدين به جاسوسي مشغول بودند بعد از خروج ؛ ناموس ما را به باد دادند و بي رحمانه مرا به ديكتاتوري متهم كردند ؛ لذا مصرانه تقاضا داريم كه به سازمان پرافتخار سـيـا دستور فرمائيد تا براي يافتن نفو ذيهاي رژيم با ما همكاري نمايند در عوض اين محبت شما ؛ ما نيز كمك خواهيم كرد تا نفوذيهاي رژيم در سيا را شناسائي كنيم .4- لطفا تكليف ما را معلوم فرمائـيد !

اقاي بوش عزيز ؛ لطف فرموده وهرچه سريعتر تكليف ما را معلوم فرما ئيد بالاخره ما همكار هستيم ؛ يا اسـير ؛ يا گـروگـان ……. ؟!

بالتبع ما نيز تكليف شما را مشخص خواهيم كرد كه امپرياليست هستيد و دشمن خلق و يا ناجي كشور دربندمان ……..بوش عزيز و بزرگ ؛

در انتهاي اين نامه يك تقاضاي شخصي هم دارم وان مربوط به امانت خلق است كه پيش ما جا مانده و به او قول داده ام كه ارتش ازاديبخش وي را براي رساندن به ايران و نشاندن بر كرسي رياست جمهوري با خود خواهد برد ؛ با اين وضعي كه پيش امده بعيد است اين قول من مثل بسياري از قولهاي ديگرم عملي شود ؛ لذا از نيروهاي پنتاگون درخواست مي نمايم كه اين گوهر بي بديل و گل سرسبد را با خود به رسم امانت به تهران ببرند تا ناكام از دنيا نرود .مسعود رجوي

مسئول شوراي ملي مقاومت

فرمانده ارتش ازاديبخش ملي ايران

رهبر عـقـيد تي سازمان مجاهدين خلق

عـــراق ـــ دوم ربيع الثاني

2003/6/3
نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت...
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “شعر و ادبيات”