مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 356
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 8 خرداد 1386, 6:35 pm
محل اقامت: Victoria, Australia
سپاس‌های ارسالی: 6778 بار
سپاس‌های دریافتی: 2887 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط noora »

 تا بر گذشته می نگرم ، عشق خویش را چون آفتاب گم شده می آورم به یاد

می نالم از دلی که به خون غرقه گشته است این شعر ، غیر رنجش یارم به من چه داد
تصویر 

 فروغ فرخزاد 


 (د ) بده تصویر 
هرچه مردم نا آگاه تر بمانند زمان درک این نکته که ثروت خودشان به خودشان هدیه شده طولانی تر خواهد بود
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3309
تاریخ عضویت: شنبه 10 آذر 1386, 5:59 pm
سپاس‌های ارسالی: 3096 بار
سپاس‌های دریافتی: 11996 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط Mil@d »

در کوی نیک نامان مارا گذر ندادند...گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

حافظ
  بی  
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 356
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 8 خرداد 1386, 6:35 pm
محل اقامت: Victoria, Australia
سپاس‌های ارسالی: 6778 بار
سپاس‌های دریافتی: 2887 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط noora »

اگر صد قرن شاگردی کنی در مکتب گیتی نیاموزی ازین بی مهر درس مهربانی را

پروین اعتصامی


(ا)
هرچه مردم نا آگاه تر بمانند زمان درک این نکته که ثروت خودشان به خودشان هدیه شده طولانی تر خواهد بود
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3309
تاریخ عضویت: شنبه 10 آذر 1386, 5:59 pm
سپاس‌های ارسالی: 3096 بار
سپاس‌های دریافتی: 11996 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط Mil@d »

آن ترک پری چهره، که مانند فرشتست یارب، گل پاکش ز چه ترکیب سرشتست؟
انصاف توان داد که: با لطف وجودش بنیاد وجود دگران از گل و خشتست
زین بیش مده وعده به فردای بهشتم کامروز به نقد از رخ او خانه بهشتست
با قامت او هر که نشاند پس ازین سرو بسیار کند سرزنش آن سرو که کشتست
  بی  
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط Mardaviz »

درود
توی می،واجب آید باده خوردن توی بُت،واجب آید بت پرستی
(دیوان/28397)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باز رســــــــــــــیدیم ز مــــــــــــیخانه مست
بــــــــــــاز رهـــــــــــــیدیم ز بــــــــــــــالا و پست
جــــمله مســـــتان خــوش و رقــصان شـــدند
دست زنـــید ای صـــــــنمان،دست دست
مـــــــاهی و دریــــــا هــــــــــمه مســـــــــــتی کـــنند
چـــــــونکه ســــــــــرِ زلفِ تو افتاد شست
زیـــــــــر و زبـــــــــــر گشت خــــــــــراباتِ ما
خُنب نگـــــون گشت و قــــــــــرابه شکست
پـیر خــرابات چـــــون آن شــــــور دید
بـــر ســـــــرِ بــــــام آمـــد و از بــــــــام جَست
جـــــــــوش بـــــــــرآورد یکــــــــــی مـــــــی کـــزو
هست شـــود نیست،شود نیست هست
شیشه چو بشکست و به هر سوی ریخت
چــــــند کـــــــــف پــــــــای حریفان کـــــه خَست
آنکـــــــــه ســــــــر از پـــای نداند کجاست
مست فـــــــــــتادست بــــــــــه کــــــــــوی اَلَست
بـــــــــاده پــــــــــرستان هــــــــمه در عشـــــــــرتند
تَـــــــــــنتَن تـــــــــنتن شـــــــــنو ای تــــــــــــن پرست

(دیوان/516)
شهریارم سوز مولکونون اوستادی ام
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3309
تاریخ عضویت: شنبه 10 آذر 1386, 5:59 pm
سپاس‌های ارسالی: 3096 بار
سپاس‌های دریافتی: 11996 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط Mil@d »

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش
گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور دور باد آفت دور فلک از جان و تنش
گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا چشم دارم که سلامی برسانی ز منش

حافظ
  بی  
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 356
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 8 خرداد 1386, 6:35 pm
محل اقامت: Victoria, Australia
سپاس‌های ارسالی: 6778 بار
سپاس‌های دریافتی: 2887 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط noora »

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب به همه صف شکنان


حافظ

ن بده :-D
هرچه مردم نا آگاه تر بمانند زمان درک این نکته که ثروت خودشان به خودشان هدیه شده طولانی تر خواهد بود
Major
Major
پست: 341
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 خرداد 1387, 11:49 am
سپاس‌های ارسالی: 434 بار
سپاس‌های دریافتی: 553 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط fereshteh blue »

نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط Mardaviz »

درود
ماننددردِ دیده ای،بر دیده بــــــــر چفسیده ای ای خواجه،برگردان ورق ور نه شکستم من قلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
هــــــــــــــمچو مـــــــن از مســـــــــــــتی شـــــــــــهوت بــــبر
مســــــــــــــتی شــــــــــــهوت بـــــبین انـــــدر شـــــــتر
بــــــاز ایـــــــن مســــتیِ شـــــــهوت در جــــــهان
پــــــیش مســـــــــــتیِ مـــــــلک دان مســــــــتهان
مســـــــــتیِ آن مســـــــــتیِ ایـــــــن بشکــــــــند
او بـــــــه شــــــــــهوت التــــــــــــفاتی کــــــــــی کند
آب شــــــــیرین تــا نـــــــــخوردی آب شـــــور
خوش بود خوش چون درون دیده نور
قـــــــــــــطره ای از بــــــــــــاد های آســـــمان
بــــــــــرکند جـــــــــــان را ز مــــــــــی و ز ســــــــــاقیان

[FONT=Times New Roman](از دیوان3/ 823-819) 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3309
تاریخ عضویت: شنبه 10 آذر 1386, 5:59 pm
سپاس‌های ارسالی: 3096 بار
سپاس‌های دریافتی: 11996 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط Mil@d »

ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم
گفت و گو آیین درویشی نبود ور نه با تو ماجراها داشتیم
شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

حافظ
  بی  
Junior Poster
Junior Poster
نمایه کاربر
پست: 180
تاریخ عضویت: شنبه 2 خرداد 1388, 1:39 pm
محل اقامت: جهان اول - کره زمین - نبش خلیج فارس - کشور ایران
سپاس‌های ارسالی: 533 بار
سپاس‌های دریافتی: 601 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط gurkha »

مگزار که یاد ما را طعم تلخ این حقیقت ببرد
این حقیقت است که از دل برود هر آنچه از دیده رود :AA: :AA:
ای دل چو زمانه می کند غمناکت / ناگه برود ز تن روان پاکت

بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند / زان پیش که سبزه بر دمد از خاکت

((( خیام )))
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 356
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 8 خرداد 1386, 6:35 pm
محل اقامت: Victoria, Australia
سپاس‌های ارسالی: 6778 بار
سپاس‌های دریافتی: 2887 بار

Re: مشاعره / خواهشمندم شرکت بفرماييد.

پست توسط noora »

دیگر زشاخ سرو سهی بلبل صبور گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور

حافظ

ر :D
هرچه مردم نا آگاه تر بمانند زمان درک این نکته که ثروت خودشان به خودشان هدیه شده طولانی تر خواهد بود
ارسال پست

بازگشت به “شعر و ادبيات”