جملاتی از اندیشمندان بزرگ تاریخ

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 21
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 3 مرداد 1387, 7:17 am
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 33 بار

جملاتی از اندیشمندان بزرگ تاریخ

پست توسط ali.hoveyzavi »

[COLOR=#008080][SIZE=170]   از اندیشمندان بزرگ   
  
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
[COLOR=#008000]   کوئيلو «کيمياگر»:    جواني آنگاه که رؤياهايمان با تمام قدرت درما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم
  [FONT=B Kamran]  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.   [FONT=Times New Roman].
 :  [FONT=Times New Roman] «هر آنچه را که مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي خود مي بينيد که قادر به انجام آن هستيد شروع کنيد ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته  
  [FONT=B Kamran]  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.   [FONT=Times New Roman].
[COLOR=#008000]کارل گوستو  [COLOR=#008000]:  [FONT=Times New Roman] اين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي  
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.  [FONT=Times New Roman]
    بلخ: کسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا  
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.   [FONT=Times New Roman].
 [COLOR=#ff00ff]فرويد از کتاب شور ذهن:  زماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.   [FONT=Times New Roman].
 [COLOR=#008000]اشو:  هميشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسيدي، همزمان دره اي عميق نيز در کنارش دهان باز خواهد.  [FONT=Times New Roman]
 . اگر مي خواهي به بهشت دست پيدا کني، ريشه هاي تو بايد در خود جهنم پا بگيرند.
   [FONT=Times New Roman] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
     [FONT=Times New Roman]هرمان هسه: [FONT=Times New Roman] ما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند .همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ   
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.   [FONT=Times New Roman].
 [COLOR=#ff00ff]رومن رولان :  هيچکس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش کند، اما دست کم بايد اين حق را به دل داد که هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.   [FONT=Times New Roman].
 [COLOR=#008000]سقراط :  هرکسي که بداند که نداند از همه داناتر است يک چيز را خوب مي دانم و آن اين است که هيچ نمي دانم هر که بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.  [FONT=Times New Roman]
    : ما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم، اما در اينکه چگونه آنها را تعبير کنيم، مؤثر هستيم. 
  [FONT=Times New Roman] <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
   [FONT=Times New Roman] [COLOR=#008000]جبران خليل جبران « نامه هاي عاشقانه يک پيامبر »:  نفرت به همان اندازه دوست داشتن ، خوب است . يک دشمن مي توان به خوبي يک دوست باشد . براي خود زندگي کن، زندگيت را بزيي، سپس به راستي دوست انسان خواهي شد
  [FONT=B Kamran]  .   [FONT=Times New Roman]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
 .پي.واسواني « تا سراي او »: هرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد .ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک   
  [FONT=B Kamran]  .<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  [FONT=Times New Roman] .
[COLOR=#008000]شو کينگ :  ميان دانستن و دريافت کردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت کردن دشوار است.
    [FONT=Times New Roman] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
   [FONT=Times New Roman]   بودا :  هستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يك عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي كوهي.
   [FONT=Times New Roman] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> .
    [FONT=Times New Roman][COLOR=#ff00ff]شو کينگ :  [FONT=Times New Roman] ميان دانستن و دريافت کردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت کردن دشوار  
   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.   [FONT=Times New Roman].
  .پي.واسواني « تا سراي او »: هرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک  
 [FONT=B Kamran]  .<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  [FONT=Times New Roman] .
[COLOR=#008000]گوته:  هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد.
    [FONT=Times New Roman] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> .
     [FONT=Times New Roman]يوستين گوردر « راز فال ورق »: [FONT=Times New Roman] «زندگي بخت آزمايي بزرگي است که فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد» ضرب المثل سانسکريت درختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشک و مردم نادان مي شکنند وخم نمي   
 [FONT=B Kamran]  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.   [FONT=Times New Roman].
[COLOR=#008000]ک.گ.يونگ:  [FONT=Times New Roman] انسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود که فرآيند فرديت کامل شود، وقتي که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي کنند و مکمل يکديگر  
   .<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<   [FONT=Times New Roman].
   خليل جبران:  بهترين بخشي را در هر فرد جست وجو کن و اين را به او بگو. همه ما به چنين محرکي نيازمنديم، هر بار که از کار من ستايش مي شود، فروتن تر مي گردم چون احساس ناديده گرفته شدن يا ناخوشايند بودن نمي کنم. نگريستن به عظمت همسايه ات را بياموز و عظمت خودت را نيز بنگر
   [FONT=Times New Roman] <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
   [FONT=Times New Roman] [COLOR=#008000]سري چينموي:  «موفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد
  [FONT=B Kamran]
 .
  [FONT=Times New Roman]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<«
 
کارل گوستو یونگ[IMG]http://www.centralclubs.com/richedit/upload/2k3f3b82e19e.jpg[/IMG]   
susa
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 21
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 3 مرداد 1387, 7:17 am
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 33 بار

Re: جملاتی از اندیشمندان بزرگ تاریخ

پست توسط ali.hoveyzavi »

گزیده ای از سخنان دکتر آزمندیان

این اصلا مهم نیست که چه کسی بودی و چی داری، مهم اینه که می خوای تبدیل به چه آدمی بشی و باید خودتو برای یک تحول بزرگ آماده کنی!
برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ باید تبدیل به انسان بزرگی بشوی!
انسانی فردا به دستاوردی میرسد که امروز رؤیایی در سر داشته باشد.
همه چیز از خواستن شروع میشود، باید به خواستن عادت کنی.
!If life is worth living, is worth recording به این معنا که اگر این دنیا ارزش زندگی کردن دارد، ارزش ثبت کردن هم دارد. یعنی اگر چیزهایی از زندگیتون می خواین ارزش دارن همین الان تمامشونو یادداشت کنید.
یک دفتر تهیه کنید و اهدافتون رو در اون یادداشت کنید و روی جلدش بنویسید:
"دفتر ثبت موفقیتها و شگفتیهای زندگی من!"
تفاوت بین انسانها، تفاوت بین VISIONهای آنهاست.
بیایید امروز، آینده خود را کشف کنیم.
بیایید بیشتر به آینده مان توجه کنیم، زیرا قرار است بقیه عمرمون و در اون سپری کنیم!
ما محکوم به تقدیر نیستیم، اما محکوم به تغییر هستیم!
اگر سازمانی رشد نمی کند به خاطر VISION رهبران آن است.
گذسته سراسر هزینه است و آینده سراسر سرمایه گذاری!
وقتی انتظارات مثبت از آینده دارید، اتفاقات خوشایندی در زندگی شما رخ می دهد!
هر موفقیتی یک نگرش جدیدتر به انسان می دهد و تعامل نگرشها و موفقینها پیشرفت سیستم را ایجاد می کند.
آری رهبران پنداره های محکم را ارائه می کردند، آنگاه ملتها آنرا می پذیرفتند و حمایت میکردند و بعد با همکاری هم آن پنداره را تجسم میکردند و سپس خلق میکردند. این اساس تمامی تحول و پیشرفت تمام کشورهای مترقی جهان در دنیای امروز است.
!Fake it, to make it یعنی الکی بگو می تونم تا واقعا بتونی!
ویکتور فرانکل که یکی از اسیران یهودی نازی ها در ماجرای هولوکاست بوده در کتاب خاطرات خود نوشته: تمام کسانی که زنده ماندند، کار مهمی داشتند که در آینده باید انجام می دادند!"
رؤیای بزرگ وکوچک نداریم، اما انسان بزرگ و کوچک داریم!
اگر آینده خود را طراحی نکنید، انگار که شکست خود در در آینده طراحی کرده اید!
احساس خوب شما از زندگی به خاطر این نیست که دنیا بر وفق مراد توست، بلکه به خاطر این است که تو احساس خوشبختی می کنی!
کشف حقیقی نه یافتن سرزمینی جدید است، بلکه دیدن با چشمانی جدید است.!
susa
ارسال پست

بازگشت به “شعر و ادبيات”