خر در جردن!

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 763
تاریخ عضویت: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۵, ۱۰:۵۲ ب.ظ
محل اقامت: مشهد
سپاس‌های دریافتی: 196 بار
تماس:

خر در جردن!

پست توسط sohrab_poet »

بوده است خـــری که دم نبودش"

"روزی غــــــم بی دمی فزودشگفتا که برای چــــــــاره ی کار

آن به که روم به ســــوی بازارزانجا بخــــــــرم برای خود دم

آســـــــوده شوم ز طعــــــن مردماز نقـــد ورا به کف چکی بود!

زان بیش به خانــــه قلکی بود!بـــــــرداشت شکست قلّکــــش را

هـــم خــــرد نمــــود آن چکش رازان بعـــــد برفت پیش سمسار

نقــدا بفروخت جُـــــــلّ وافسارچــون صاحب پــــــــول نقد گردید

با آن لب همچــو لعـــــــــل خندید!خرکیف شـــد و سپس به تعجیل

خرّاطی خـــــــود نمـــود تعطیل(!)با پـــــول ز بهـــــــــــر دم خریدن

فی الفور برفت ســـــــوی "جردن"شد داخـــــــل یک مغــازه ی شیک

آکنـــــده ز جنسهــــــــــــای آنتیکشد صاحب آن به پیشــــوازش

پرسیـــد ز مطلب و نیــــــــــازشآن کـــاسب دون ز حیلــــه پر بود

کوتــــاه کلام، گـــوش بر بود !! یک مــــــــــــــــرد خلاف آبدیده

چـــون طعمــه ی خویش دم بریده!آری که ز کاسبــــــــــان تهران)

عمریست که دپرس است شیطـــان!البته نه آن که اهــل تقـــــواست

با پول حلال گــــــــــرم ســوداستاین دستــــــــــه به یمن دین وایمان

پاکند و همه "حبیب رحمـــان"ای درد وبلای ایــــــــــن حبیبـــان

توی ســـــــر خیل نانجیبان...!)خـــرگفت چنین به مــرد کاسب

هستــــــــــــم ز پی دمی مناسبآورد برای او دمی چنــــــــــــــد

کای آهوی ماهــروی(!) بپسند!برداشت؛ گذاشت ؛دست چین کرد!

یک دم ز میانشــــــــان گزین کرد!خــــــرگفت که : این دمم پسند است

از قیمت آن بگـــــــــو که چند است؟گفتش که: اگـــر چــه نیست قابل

صد چــــــــوق بده تو در مقابل!خر گفت که: من خرم نه خرپول!

کن لطف وبگـــــــــــو بهای معقولهست ارچه مـــرا ز بی دمی غم

بی فکــــــــر نباشم آن قـــدر همصد" راتو برای ما "چهل" کن!"

از بابت باقیش بحــــــــــل کن!کاسب چـــــــو شنید حرف او را

سر داد تکــــــــــان وگفت : رو را!خواهی که دهی مرا چهـــل چوق؟

شرمنده!....برو جلــــــو بزن بوق!زین نرخ اگـــــــر تو دَم برآری

آن به کـــــــــــه روی و دُم درآریاین شیک تر است از دم اسب!

این چانه زنی است مانع کسب!کاین دم که پسند خاطــر توست

از خارجـــه آمده است با پست!جنسش همـــــــه خارجی واعلا

تولید سفـــــــارشی است مــــــارا!هرچنــــــــد که ورژن جدید است!

این بیـــــع به قیمت خرید است!این قسمت آن محل وصل است!

این، جان داداش(!)اصل اصل استاین را نخــــــــری اگر؛ بوَد حیف

عمـراً نشــــــــــوی دوباره خرکیف!صد در صد این عتیقه چــــرم است!

بردار وببین چقــــدر نـــرم استدَم زد ز دُم و نمـــــــــود تعریف

خــــــــر شیفته شد بـــرآن اراجیفالقصّه ز بعــــــــــــد این مطالب

دم را به خــرک نمــــــــــــود قالبآنقدر بگفت تــــــــا خرش کرد

البت خـــــر بود خرترش کرد –-زینگونه برید گــــــــوش خر را

مغبــــــــــون بنمود "جنس خر" راخـــــــــر دم بگرفت وبست برخود

گفتـــــــا که :شدیم "دنب سرخود"!درآینـــــــــــــه دیــــد هیا تش را

از یــــــــــــــــاد ببـــــرد قیمتش راهر نقــــــــد که داشت توی خورجین

رو کـــــــرد و بریخت روی ویتریناز شادی خویش یک دهن خواند!

گویی آواز درچمـــــــــن خواند!!تحــریر حـــریر وار عرعر...!)

عالـــــــــم شده مات" سولفژ" خر!)با شوق ز لُپّ آن دغــــــــل باز

یک مــــــــــاچ گرفت با بسی ناز!خـــــــــر با دم آکبنــــــــــد و تازه

زد بیــــــــرون از در مغـــــــــازهگه یورتمـــــــه رفت و داد ویراژ

گه رفت به زعم خود دِرِساژ(!)آمـــــد چـو سمنــــــــد ازپی تک

انداخت ز فــرط شــــوق جفتکبا جفتک اولی کــــــــــه انداخت

کــــــار دم آکبند خـــود ساخت!در رفت همـــــــــه سجـــافش از هم

وا شد همــــــــــه کوکهـــاش از دَم!

شد کنده دمش به کل ز ُدمگاه!

جمعی به نظـــــــــــاره گرم قاه_ قاهبیچــــــــــــاره خرک میان "جردن"

می خواست زفـرط شرم مردنهــم دنب نیافت آخــــــــــــرکــار

هم" گوش بریده" شـــــــــد به بازارمسکیـــــــن خرک آرزوی دم کرد

نایافته دم دو گــــــوش گـــــم کرد
تصویر
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

خوب بود :smile: :smile: :smile:
خيلي طولاني بود :-( :-( :-( :-( :-( 8)
ارسال پست

بازگشت به “شعر و ادبيات”