عجب صبري خدا دارد

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Junior Poster
Junior Poster
نمایه کاربر
پست: 141
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 21 خرداد 1387, 9:34 am
سپاس‌های ارسالی: 191 بار
سپاس‌های دریافتی: 246 بار

عجب صبري خدا دارد

پست توسط AHMN »

[CENTER ALIGN=CENTER][COLOR=#NaNNaNNaN]  چرا ولی یاد این شعر   [COLOR=#NaNNaNNaN]    [COLOR=#NaNNaNNaN]    [/CENTER ALIGN]
 


[FONT=Times New Roman] <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> 
 
 [COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا دارد‘ اگر من جای او   <o:p></o:p> 
[CENTER ALIGN=CENTER][COLOR=#NaNNaNNaN] 
  
 
 
  اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان‘ جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدگر ویرانه می کردم.

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا دارد‘ اگر من جای او   
<o:p></o:p>
[/CENTER ALIGN]
[CENTER ALIGN=CENTER] 
 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  درهمسایه چندین گرسنه چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم‘ نخستین   

[COLOR=#NaNNaNNaN] 

  
[COLOR=#NaNNaNNaN]  را خاموش آندم برلب پیمانه   

[COLOR=#NaNNaNNaN] 

.  
 

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   

[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]

‘   
[COLOR=#NaNNaNNaN]  من جای او    

 
  می دیدم یکی عریان و لرزان‘ دیگری پوشیده از صد  

[FONT=Verdana]

 
 ‘ زمین و آسمان را واژگون‘ مستانه می  

[FONT=Verdana]

.

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   

[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]

‘   
[COLOR=#NaNNaNNaN]  من جای او    

 
  طاعت می پذیرفتم‘ نه گوش از بهر استغفار  

[FONT=Verdana]

 
  تیز کرده‘ پاره پاره در کف زاهد نمایان سبحه صد دانه  

[FONT=Verdana]

 
  

[FONT=Verdana]

.

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   

[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]

‘   
[COLOR=#NaNNaNNaN]  من جای او    

 
  خاطر تنها یکی مجنون صحراگرد بی سامان‘ هزاران  

[FONT=Verdana]

 
  را کو به کو آواره و دیوانه می  

[FONT=Verdana]

.

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   

[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]

‘   
[COLOR=#NaNNaNNaN]  من جای او    

 
  گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان‘ سراپای وجود بی  

[FONT=Verdana]

 
  را پروانه می  

[FONT=Verdana]

.

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   

[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]

‘   
[COLOR=#NaNNaNNaN]  من جای او    

 
  عرش کبریایی‘ با همه صبر خدایی‘ تا که می دیدم  

[FONT=Verdana]

 
 ‘ نازبریک ناروا گردیده خواری می فروشد‘ گردش این چرخ را وارونه بی  

[FONT=Verdana]

 
   

[FONT=Verdana]

.

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   

[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]

‘   
[COLOR=#NaNNaNNaN]  من جای او    

 
  می دیدم‘ مشوش عارف وعامی‘ ز برق فتنه این علم  

[FONT=Verdana]

 
  مردم کش‘به جز اندیشه عشق وفا‘ معدوم هرفکری دراین دنیای پرافسانه  

[FONT=Verdana]

 
  

[FONT=Verdana]

.

 
[COLOR=#NaNNaNNaN]    

[COLOR=#NaNNaNNaN] 

  
[COLOR=#NaNNaNNaN]  دارد‘ چرا من جاي او باشم؟   

 
  بهتر که او خود جای خود بنشسته و تاب تمام  

[FONT=Verdana]

 
  این مخلوق را دارد‘ وگرنه من به جای او چو بودم، یک نفس کی عادلانه سازشی  

[FONT=Verdana]

 
  و فرزانه می  

[FONT=Verdana]

.
 
[FONT=Times New Roman]
<o:p></o:p>
 
[/CENTER ALIGN]
  
 
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   [COLOR=#NaNNaNNaN] 
  
 
 [COLOR=#NaNNaNNaN] 
  
[COLOR=#NaNNaNNaN]  صبری خدا   
<o:p></o:p>
 

<o:p>[FONT=Times New Roman]  </o:p>
ارسال پست

بازگشت به “شعر و ادبيات”