اشنایی با فرهنگ ضرب المثلی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

نارو زدن ؛
كلك زدن ؛تقلب كردن !


ناز شست گرفتن !
پاداشت كاري فوق العاده !ناز شست گرفتن !
پاداشت كاري فوق العاده !ناز شست گرفتن !
پاداشت كاري فوق العاده !نازك نارنجي بودن ؛
ضعيف و ناتوان در مقابل صايب يا سخن !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

واي به روزي كه خدا نخواهد ؛
اگر خدا نخواهد هرگز كسي نمي تواند درست كند !


واي به روزي كه بگندد نمك ؛
ديگر كاري نتوان كرد !


واي به روزي كه بگندد نمك ؛
ديگر كاري نتوان كرد !


وصله ناهمرنگ ؛
زشت ونا برابر !


وعده سر خرمن ؛
نمي خواهد بدهد !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

وقت را غنيمت شمار ؛
چون وقت رفته بر نگردد!


وقت سر خاراندن ندارد ؛
خيلي سرش شلوغ است !وجود يكي است ؛شكم دوتا ؛
در همه چيز شريكيم ولي در موقع پول دادن جدا هستيم !


وعده سر خرمن دادن ؛
قراري بي پايه و اساس !


وقت خوردن قاچماق و وقت كار كردن چلاق ؛
موقع خوردن هست و وقت كار نيست !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

وقت را غنيمت شمار ؛
چون وقت رفته بر نگردد!


وقت سر خاراندن ندارد ؛
خيلي سرش شلوغ است !وجود يكي است ؛شكم دوتا ؛
در همه چيز شريكيم ولي در موقع پول دادن جدا هستيم !


وعده سر خرمن دادن ؛
قراري بي پايه و اساس !


وقت خوردن قاچماق و وقت كار كردن چلاق ؛
موقع خوردن هست و وقت كار نيست !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

وقتي گربه مي ميرد ؛موشها جشن مي گيرند
از مردن دشمن عده اي شاد هستند !


چار ديواري اختياري ؛
مختار بودن !


چشم و هم چشمي كردن ؛
خود را با ديگران مساوي كردن و رقابت نمودن !توي دعوا حلوا تقسيم نمي كنند ؛
همه چيز رد وبدل مي شود !


چاقو دست خودش را نمي برد ؛
انسان به نزديكان خود لطمه وارد نمي سازد !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

چاه كن هميشه ته چاه است ؛
نقشه براي كسي كه مي كشي خودت گرفتار مي شوي !


چه مكن بهر كسي ؛اول خودت دوم كسي ؛
براي هر كسي بد بخواهي خود گرفتار ايي !


چيزي كه عوض ذاره ؛گله نداره ؛
چون بد كردي بد ببيني ؛گله مند مشو !


چوب در سوراخ زنبور كردن ؛
عده اي يكباره از مكاني بيرون امدن و همه خبر دار شدن !


چند تا پيراهن بيشتر از ما پاره كرده ؛
تجربه زيادي دارد !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

چكشي جواب دادن ؛
محكم و سريع پاسخ گفتن !

چك برگشت خورده است ؛
بي ارزش شده است !


چراغ پاي خودش را روشن نمي كند ؛
به درد خودش نمي خورد !

چوب به دست خرس دادن اسان ؛پس گرفتن مشكل است ؛
بدان ؛وسيله به دست چه كسي مي دهي


چار ميخه كردن ؛
پايه را محكم كردن !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است ؛
اول به خود بعد به ديگران !


چشمم از اون اب نمي خوره ؛
از او كاري ساخته نيست !


سر و گوشش مي جنبه ؛
فكر و خيالي دارد٬به خصوص در جواني مطرح است !


سال به سال دريغ از پارسال ؛
هر سال افسوس سال قبل را خوردن !


شش ماهه به دنيا اومده ؛
عجول است !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

شورشو در اورده ؛
خيلي خراب كرده !


شاه مي بخشد فتحعلي بقال نمي بخشد؛
اصل كاري ٬بخشيده كسي كه هيچ كاره است نمي بخشد!


يكي نان نداشت بخورد ٬پياز مي خورد اشتهايش باز بشه ؛
در نداشتن بي نهايت زيور الات اويزان كردن !


يكي كمه دو تا غمه سه تا كه شد خاطر جمع است ؛
بچه ها كه زياد شد مي گويند!


يه روده راست تو شكمش نيست ؛
هيچ كدام حرفهايش درست نيست!
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

يك ده اباد بهتر از صد شهر خراب است ؛
يك اباد به كار مي ايد و خرابه به درد نمي خورد!


چشم و دل سير است ؛
بي اعتنا به مال است ؛بسيار ديده !


چشم زبان بي بيان است ؛
نگاه هم حرف مي زند !


چشم چشم را نمي بيند ؛
خيلي تاريك است !


چرا عاقل كند كاري كه باز ارد پشيماني ؛
انسان معقول كاري نمي كنه كه افسوس بخوره !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

چراغ كسي تا صبح نمي سوزد ؛
هميشه وفق مراد نيست !


چشمت را درويش كن ؛
پاك باش !


چم كسي را بدست اوردن ؛
به خواسته كسي عمل كردن وبه راه او رفتن !


چوب خدا صدا نداره ؛
مواظب باش !


چوب صندل بو ندارد ؛هيزم است ؛
شخصيت هر كس به اعمال و كردار اوست !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

چو فرداشود فكر فردا كنيم ؛
دم غنيمت شمار !

خدا يه جو شانس بده ؛
به اوداده ؛به ماهم بدهد!


خانه داماد عروسيست ؛خانه عروس هيچ خبر؛
در محل اصلي خبري نيست !


خدا اين چشم را به ان چشم محتاج نكند ؛
كسي به درد كسي نمي خورد !


خونه ي خرس و باديه ي مس ؟
زيره به كرمان بردن !
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “شعر و ادبيات”