معايب كروز كنترل خودرو

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث خودرو و وسايل نقليه به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, Mohsen1001, RAHVAR, شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 409
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵, ۱:۳۶ ب.ظ
محل اقامت: ماهشهر-شیراز
سپاس‌های ارسالی: 29 بار
سپاس‌های دریافتی: 389 بار

معايب كروز كنترل خودرو

پست توسط جعفر طاهري »

معايب كروز كنترل خودرو
كروز كنترل وسيله ايی هست كه راننده را در مسيرهای كم ترافيك و اتوبانی و در هنگام روز بی نياز از فشردن پدال گاز كرده و سرعت خودرو را ثابت نگه ميدارد . بنابراين استفاده از آن فقط در روز و مسيرهای كم ترافيك و اتوبانی و در حالی توصيه ميشود كه راننده خسته نيز نباشد .
حال اگر در يك مسير كم ترافيك و غير اتوبان از كروز استفاده كنيم چه اتفاقی ممكن است برايمان رخ دهد : در خودرو فاقد كروز در صورتيكه ناگهان وارد شانه جاده شويم عكس العمل طبيعی برداشتن پا از پدال گاز ميباشد و ممكن است بنا به شرايط شانه جاده ، پدال ترمز را نيز فشار بدهيم . اما وقتی كروز فعال است با تاخير چند ثانيه و معمولاً با فشردن پدال ترمز، كروز را از مدار خارج ميكنيم . و اين ثانيه های از دست رفته گاهی حياتی هستند ! بطور معمول راننده ائی كه از كروز استفاده ميكند بيشترين تمايلش خارج نكردن كروز از مدار است ، بنابراين احتمال اينكه از بيشتر تقاطعها بدون كم كردن سرعت ،عبور كند زياد بوده و در واقع به استقبال خطر ميرود .
در هنگام سبقت از وسيله جلوئی خصوصاً تريلرها هنگاميكه با آن موازی ميشويم بهتر است گاز داده و هر چه سريعتر عمل سبقت انجام شود ولی عملاً راننده ائی كه از كروز استفاده ميكند با تانی و آرامی عمل سبقت را انجام ميدهد و حاضر به فشردن پدال گاز نيست . يا اگر ميبينيم كه خودروئی در حال سبقت از ما است و يا از خودرو، روبرو در حال سبقت است با برداشتن پا از رو پدال گاز به سبقت بی خطر او كمك ميكنيم اما وقتی كروز فعال است ناخوداگاه از كمك دريغ كرده و خود را نيز به خطر می اندازيم .
راننده گاهی مجذوب مناظر و رويدادهای كنار جاده ميشود و يا با موبايل صحبت ميكند و يا به صحبتهای قابل انديشيدن بغل دست خود گوش ميكند در اين وضعيتها بدون اراده ، از سرعت خود ميكاهد و بنوعی كم حواسی خود را به جلو جبران ميكند اما اگر كروز در مدار باشد رانندگی با حواس پرتی را رقم ميزند . در واقع علت عمده تصادف من در جاده دو بانده شيراز و برخورد با عقب تانكر نيز بجز مسئله كنجكاوی فنی ، استفاده از كروز كنترل بود. در حاليكه كروز روی سرعت 90 كيلومتر بر ساعت ، مطابق با تابلو اخطار سرعت تنظيم بود در جاده يكطرفه و ترافيك دار وارد مسير پيچ چپ گرد بدون ديد با شيب رو بالا شدم هيچوقت در اين محل من با كروز رانندگی نميكردم . دومين خطا با شروع به تنظيم راديو شروع شد و چون راديو تنظيم نميشد عصبانی شدم و تصوير عقب و بالای تريلی تانكر "هوو" حمل مازوت كه با سرعت حدود ده كيلومتر اينك ديده ميشد و در حال حركت در بخش راست جاده بود از ذهنم پاك شد . بعلت شيب رو به بالا بصورت خودكار مكانيزم گيربكس اتوماتيك دنده را از چهار به دنده سه منتقل كرده بود و با تمام توان و پر گاز با 90 كيلومتر سرعت حركت ميكرد . اشتباه سوم ترس هميشگی و بيش از حد من از تيغهای پهن و بزرگ كمباين هايی بود كه در فصل درو در جاده ميديدم . كمباينی قصد عبور اريب از بخش چپ جاده و رفتن به قسمت راست آنرا داشت و شخصی به راننده كمباين كه ديد سمت راست را نداشت كمك ميكرد اين موضوع باعث شد بدون استفاده از ترمز و يا خارج كردن كروز بيش از حد به سمت راست جاده بروم و پس از اطمينان از عدم برخورد با كمباين با خيره شدن به قطعه دوار شطرنجی شكل و گردنده بالای كمباين بدنبال كشف رابطه حركت آن با چرخهای كمباين شدم . در حاليكه لحظه به لحظه به تانكر كم سرعت نزديك ميشدم غافل از نگاه رو به جلو بودم. پس از عبور از كمباين وقتی به جلو نگاه كردم عقب تريلر تانكر سبز رنگ آنقدر بزرگ ديده ميشد كه فقط فضای راست جاده را ميديدم . احساس ترس از مرگی كه ، تصور ميكردم نميتوانم جلوی وقوع آنرا بگيرم ، در ضمير ناخوداگاهم باعث رخوتی شد كه عامل تاخير يك ثانيه ایی برای عمل غير ارادی ترمز گيری شد. پس از شروع به ترمز گيری كه خوشبختانه با تمام قدرت بر پدال بود و باعث تكانه های موثر سامانه ABS شدم ؛ احتمالاً دو ثانيه بعد با سرعت حدود 70 كيلومتربه عقب تانكر خوردم . شاسی تانكر از نوع غير استاندارد و بالا بود و همچنين محورهای عقب آنرا در منتهی اليه شاسی نصب كرده بودند . پس از برخورد با گارد آهنی پائين تريلر به لاستيك محورسمت چپ خورده و از شدت ضربه تصادف كاسته شد . خودروی من پنج ستاره ايمنی برای برخورد شاسی آن با سرعت 60 كيلومتر ، با جسم صلب را داشت و ده كيلومتر اضافه سرعتم با كسر سرعت تريلر و برخورد سر شاسی با گارد فلزی تريلر و تا شدن آن و برخورد با لاستيك باعث جلوگيری از مجروح شدنم شد . و فقط ضربه كمربند ايمنی و ترك در استخوان جناغ مدتی آزارم داد . بعلت نزديك بودن بيش از حد به تانكر و شوكه شدنم از روش، بزن كله فرمون تا برخورد با رخ پيش نيايد نتوانستم استفاده كنم.
داستانهای فاطمه امیری کهنوج
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه وسايل نقليه”