خوابيدن زن در کنار ديوار به دلیل مذکر بودن آن حرام است!

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۷, ۴:۲۷ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

خوابيدن زن در کنار ديوار به دلیل مذکر بودن آن حرام است!

پست توسط hani1459 »

«توفيق رمضان» درمقاله خود به خانم «القبيسي» و پيروانش حمله کرده و مي گويد: «او يک جمعيتديني افراطي زنان» را اداره مي کند که برخي اعضايش افکار بشدّت افراطگرايانه دارند.
شیعه آنلاین:براساس جدیدترین فتوای یک چهره وهابی، خوابيدن زنان در کنار ديوار به دلیلمذکر بودن کلمه "دیوار" در ادبیات عرب، حرام است.

با اينکه اينفتوا در روزنامه "الوطن" يک روزنامه غير رسمي و محلي در سوريه منتشر شدهاست، اما جار و جنجال نسبتا وسيعي را در سطح محافل ديني و اجتماعي سوريهدر ردّ و محکوميت اين فتواي احمقانه و غير درست برانگيخته است. اين فتواتوسط يک زن مفتي «منيره القبيسی» صادر شده است.

دکتر «توفيق رمضان»رئيس گروه فقه اسلامي دانشکده ديني دانشگاه دمشق در رد اين فتوا اعلامکرد: اين سخني بي ارزش است. من پناه مي برم به خدا از آنچه خانم «منيرهالقبيسی» بر زبان آورده است.

این فتوا معضل بزرگي را در محافل دينيسوريه پديد آورده است. عده اي او را کافر خطاب مي کنند و عده اي ديگر بااهتمام زياد به جستجو در زندگي او پرداخته اند که بدست چه کساني وي تربيتو رشد يافته است که چنين فتوايي را صادر نموده!

«توفيق رمضان» درمقاله خود به خانم «القبيسي» و پيروانش حمله کرده و مي گويد: «او يک جمعيتديني افراطي زنان» را اداره مي کند که برخي اعضايش افکار بشدّت افراطگرايانه دارند.

شايان ذکر است «منيره القبيسي» از چهل سال پيش مکتبفکري تربيتي ديني بزرگي را به وجود آورده که هم اکنون تبديل به سازمانيشده که ارتباطات هندسي مستقيم خود را دارد، بنابراين اين استاد تأثيرزيادي بر طبقه فرهنگي وسيعي از دختران و زنان جامعه اسلامي سوريه دارد وتعداد زيادي از زنان و دختران و مادران مسئول در سوريه شاگرد مکتب فکري اوهستند و بخش وسيعي از آنها متآثر از اين مکتب فکري هستند.

مخالفانوی معتقدند اين مسأله بر پايه وحدت وجود و تقديس خانم «قبيسي» است به طوريکه آنها در بوسيدن دست و پاي وي بر يکديگر سبقت مي گيرند و معتقدند هر چهکه او فکر مي کند، در ذات خدا موجود است.

در همین حال «مجمع احمدکفتارو» از شیوخ سرشناس ديني سوريه نيز ضمن محکوم کردن فتواي مذکور، ميگويد: اين تفکر عجيبي است که تاکنون در تاريخ شريعت اسلامي اصلاً وجودنداشته است و نشأت گرفته از بت هاي فکري و ضلالت عقل است و هدف آن ايجادفتنه در جهان عربي اسلامي از طريق تشويش حقائق ديني است.

گفتني استخانم «القبيسي» که جنبش "القبيسيات" را تأسيس کرده است، در سال 1933 دردمشق متولد شد و لقب "آنسه" (دوشيزه) را بر خود نهاد. وي در مدارس پايتختسوريه تحصيل کرد و در علوم طبيعي فارغ التحصيل شد و در اوايل دهه شصتفعاليت هاي تبليغي و آموزشي خود را با هم همراه کرد.

در طول دو دههاخير وی فعاليت خود را به صورت علني و سري ادامه داد و توانست با همراهکردن دو بخش تبليغي و آموزشي، فعاليت هاي خود را در مرحله اول در استانهاي مختلف سوريه گسترش دهد و سپس در مرحله بعد از مرزهاي سوريه هم گذشت وبه جهان عرب رسيد، تا آنکه هم اکنون - و براساس ارزيابي هاي پيروان و شيوخ- پيروان او شامل 75 هزار دختر جوان مي شوند.

عصر ایران
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”