احتمال رکود در صنایع غذایی با ادامه کنترل دستوری قیمتها

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 228
تاریخ عضویت: جمعه ۳ آبان ۱۳۸۷, ۱۰:۱۹ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 230 بار
سپاس‌های دریافتی: 542 بار

احتمال رکود در صنایع غذایی با ادامه کنترل دستوری قیمتها

پست توسط reza_glb »

بیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی مطرح کرد:
احتمال رکود در صنایع غذایی با ادامه کنترل دستوری قیمتها
خبرگزاریفارس: دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: افزایش قیمت مواداولیه وارداتی، افزایش هزینه های داخلی در اثر هدفمندی یارانه‌ها و کنترلقیمت مواد غذایی در داخل می تواند زمینه رکود تولید در صنایع غذایی رافراهم کند و ترس از آن داریم که آثار آن به بخش کشاورزی کشور نیز منتقلشود.تصویر


بهگزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابوالحسن خلیلی در دیداراخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری با بیان اینکه غذا ابتدایی ترین وابدی ترین نیاز آدمی است که به رغم تمامى پیشرفت هاى بشری همچنان کمیاب وگران است، اظهار داشت: امروز میزان این کمیابی و گرانی به حدی است کهاولاً دسترسی به اهداف هزاره را با چالش مواجه کرده و دوماً تامین غذا رابرای بسیاری از جوامع دشوار کرده است.
وی افزود: وضعیت اسفناک گرسنگان سومالی گواهی روشن بر این ادعاست کهمجموعه این عوامل سبب شده تا غذا همچنان یکى از مهمترین مسایل همه کشور هاو جوامع باشد
به گفته وی، همین اهمیت است که صنعت غذا را به عنوان حلقه واسط بینکشاورزى و خدمات از دیگر صنایع متمایز کرده و برکتى مضاعف بخشیده و سببشده تا صنعت غذای ایران تولید 3 در صد تولید ناخالص داخلی و 23 درصد ارزشافزوده صنعت را به عهده داشته باشد و با ایجاد 420 هزار فرصت شغلی بیش از76 درصد ارزش محصولات کشاورزی کشور را جذب کند.
خلیلی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که این همه در مقابل ظرفیت های طبیعیو انسانی کشور بسیار اندک است و می توان و باید از این حد فراتر رفت.
وی ادامه داد: این صنعت امروزه نه تنها تقریباً همه غذای 70 میلیون ایرانیرا تأمین می کند بلکه با ظرفیت سازی ها و سرمایه گذاری های انجام شدهآماده است تا غذای سالمی را برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از نظرخصوصیات فرهنگی مشابهت زیادی را با ما دارند فراهم سازد.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که تولید غذای سالم و حلال کهتولیدکنندگان شناسنامه دار غذا بر آن تاکید داشتند و از تولید آن به خودمی بالند، از یک سو می تواند سرمایه گذاری کشور در نیروی انسانی خود را ازطریق حفظ سلامت کاراتر ساخته و نیاز کشور به هزینه های درمانی را کاهش دهدو از دیگر سو انتقال دهنده ارزش های ما به دیگر کشورها باشند.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: به رغم همه اقداماتانجام شده، مسیر رسیدن به کمال مورد نظر در این حوزه با چالش هایی جدیمواجه است.
وی با تأکید بر لزوم درک واقعیت گرانی مواد غذایی در جهان و پرهیز ازکنترل شدید قیمت مواد غذایی داخلی به روش های دستوری گفت: گرانی موادغذایی در جهان فرصت بی نظیری را در اختیار ما گذاشته تا با درک درست علل وعواقب آن میزان خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی را افزایشدهیم.
وی افزود: انجام موفقیت طرح هدفمندسازی با ساز و کار کنترل قیمت، آن همصرفاً برای مواد غذایی متأسفانه موج نامیمونی را ایجاد کرده که می توانداین فرصت را حتی به تهدیدی جدی بدل کند، چرا که فشار چند سویه افزایش قیمتمواد اولیه وارداتی، افزایش هزینه های داخلی در اثر هدفمندی و کنترل قیمتمواد غذایی در داخل می تواند زمینه رکود تولید در داخل را فراهم کند و ترساز آن داریم که آثار آن به بخش کشاورزی کشور نیز منتقل شود.
خلیلی اظهار داشت: اگر چنین شود نمی توان آثار ناشی از آن را حتی با تغییرسیاست ها در کوتاه مدت جبران نمود و آنگاه است که به جای بهره برداری ازاین فرصت به دلیل کاهش تولید محصولات کشاورزی، وابستگی کشور به بازارجهانی که در آن مواد غذایی گران است و نایاب زیاد می شود که قطعا تحدیدبزرگ تلقی می شود.
وی واردات گسترده مواد غذایی خارجی را از جمله چالشهای صنعت غذای ایرانعنوان کرد و گفت: کالاهای خارجی که از مبادی رسمی و غیر رسمی در مقیاسانبوه وارد کشور می شوند تولیدکنندگان کشور را با چالش های جدی مواجه کردهاست.
وی تصریح کرد: در حوزه محصولات کشاورزی و فرآورده‌های غذایی هشدارهایارائه شده و دل مشغولی معظم له منجر به تصویب ماده 16 قانون بهره‌وری وتأکید آن در برنامه پنجم توسعه و واگذاری مسئولیت کامل موضوع به وزارتجهاد کشاورزی شده، ولی تداوم رفتارهای لحظه ای و عدم ایجاد یک ثبات درنظام تعرفه ای محصولات کشاورزی صاحبان صنعت غذا و تولیدکنندگان محصولاتکشاورزی را با سردرگمی های زیادی روبرو کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: تلاش برای حفظ توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و حفظ فضای رقابتی چالش بزرگی است که توجه جدی مسئولان کشور را میطلبد، رخدادهای اخیر در خصوص تعرفه شکر و کنجاله کمتر چنین رویکردی رانشان می دهد.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی برای ایجادفرصت های برابر با دیگر رقبا در بازار کشورهای هدف، گفت: به رغم همهناملایمات ایجادشده برای کشور در مبادلات خارجی صنعت غذا، در سال گذشتهبیش از 1.4 میلیارد دلار کالای غذایی را به بیش از 100 کشور جهان صادرکرده است.
وی با اشاره به اینکه وجود خصوصیات فرهنگی مشترک باعث شده که کشورهایمنطقه بویژه عراق و افغانستان بزرگترین بازارهای محصولات غذایی ایرانباشند، تصریح کرد: با وجود کمکهای انجام شده به دو ملت عراق و افغانستان،صادرکنندگان ایرانی به ویژه صادر کنندگان غذا که با مواد فاسد شدنی سروکاردارند برای ورود به این بازارها با مشکلات زیادی حتی در مقایسه با رقبایمنطقه ای مثل ترکیه مواجه هستند.
خلیلی ادامه داد: صاحبان صنعت انتظار دارند دستگاه دیپلماسی کشور زمینهکار، تلاش و تولید ثروت را برای سربازان این عرصه با همسان سازی فضایتجاری کشورهای هدف با رقبای خارجی فراهم کند.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم واگذاری توأمان اختیار و مسئولیتبه انجمن‌ها و ارتقا نقش دولت به سیاست گذاری راهبردی، گفت: لازمه درکجایگاه جدید دولت در راستای اجرای تفسیر اصل 44 قانون اساسی و پرهیز ازدرگیر شدن در تصدی گری های غیر ضروری آن است که دولت اختیارات خود در اینحوزه ها را به تشکل های غیر دولتی واگذار کرده و از آنان در مقابل ایناختیارات مسئولیت بخواهد.
وی افزود: این موضوع که در ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته باید با سرعت و شدت بسیار بیشتری پیگیری شود.
به گفته وی، اجرای موفق این کار بین سازمان استاندارد و صنعت غذا برایواگذاری مسئولیت و اختیار نظارت و پایش درون صنعت می تواند سرمشقی برایدیگر سازمانها باشد که با استفاده از توان تخصصی و انگیزه های درونیصاحبان صنعت، نقش و جایگاه اصلی خود به عنوان سیاست گذار راهبردی را بهنحو فعال تری دنبال کنند.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به تأکیدات مقام معظمرهبری در خصوص واگذارى کار مردم به خود آنان در راستاى اصل 44 قانوناساسى، گفت: در صورت صلاحدید رهبری بر چنین رویکردى یعنى تفویض اختیار بهفعالان غیردولتى و متقابلاً پذیرش مسوولیت از سوى آنان، مى تواند منشورارزشمندى براى چنین همکاری‌هایى بین دولت و تشکلهاى صنفى در همه حوزه هاباشد.
وی افزود: کانون انجمن هاى صنایع غذایى ایران به نمایندگى از 26 تشکل صنعتغذاى ایران آماده است با مسوولیت پذیرى در امنیت غذایى، تامین غذاى سالم وتنظیم بازار ضمن کمک به خود و مصرف کنندگان، به دولت نیز کمک کند تا ازتوان آزاد شده در جهت مناسب بهره بگیرد.[External Link Removed for Guests]
وطـــن یعنــی اذان عشـــق گفتــن ***
وطــن یعنــی غبـار از عشـق رفتــن[COLOR=#000000] *** 
وطــن یعنــی[COLOR=#d8d8d8] هـدف یعنی شهامت *** 
و[COLOR=#d8d8d8]طـــن یعنــی شرف یعنی شهـادت   *** 
و[COLOR=#d8d8d8]طــن یعنــی گذشتــه،حـال، فـردا   *** 
ت[COLOR=#d8d8d8]مـــــام سهـــم یـــک ملــت ز دنیــا  ***
وطــن یعنــی چـه آبـاد و چه ویـران ***
وطـــن یعنـی همین جا یعنی ایـران ***
***
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”