آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻣﺤﻮﺭ ﺩﯾﺮﺍﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ، ﺩﺭ ﻏﻮﻃﻪ ﺷﺮﻗﯿﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪ ...
ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﯾﺮﺍﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺷﻪ


تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺍﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻏﻮﻃﻪ ﺷﺮﻗﯿﻪ ﻫﺴﺖ .
ﺣﺮﺳﺘﺎ ﺍﻟﻘﻨﻄﺮﻩ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺩﺭ ﻏﻮﻃﻪ ﻫﺴﺖ .
ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﯿﻠﮑﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺩﯾﺮﺳﻠﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺴﺖ .
ﯾﮑﯽ ﺟﻮﺑﺮ ، ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﻮﻃﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺑﺸﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺖ .
ﺧﻄﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻮﺑﺮ ﻭ ﺧﻄﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﺎﻧﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻏﻮﻃﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺑﺸﻪ .
ﻭﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺯﯾﺎﺩﻩ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺘﯿﺘﻪ ﺍﻟﺠﺮﺵ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎ ﺑﻼﻟﯿﻪ ﺩﻩ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻩ . ﺍﯾﻦ ﺩﻩ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﺑﺶ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺑﺸﻪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ .


تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﻄﺮﻩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻼﺡ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺣﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺁﺭﻭﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ .
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺣﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺯ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺣﻠﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺸﻦ .
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻟﯿﺮﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻋﻤﺎﺭ ﺍﺑﻮ ﺳﺮﻳﺔ ﺃﺑﻮ ﻗﺼﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻮﺍﺀﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ،ﻃﯽ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﺦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ . ﺩﻭ ﺗﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭﺳﻂ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ .
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 20 ﺑﻤﺐ ﺑﺸﮑﻪ ﺍﯼ ﺷﯿﺦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺭﻭ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺴﺖ . ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﯿﺦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺭﻭ ﮐﻼ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻥ .
تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻣﯿﻦ ﮐﻮﺏ ؟ ﺑﻮﻟﺪﻭﺯﺭ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﺑﺮ ﺗﺮﮐﻮﻧﺪﻧﺶ .

تصویر
تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

این دو روز که هوا بارونی بوده مخالفین حداکثر استفاده از غیبت نیرو هوایی در آسمان حلب رو کردن.
گردانهای نوادگان حمزه برای جبهه ملاح نیرو فرستادن
احرار الشام یک کاروان نظامی بزرگ رو از ریف ادلب به حیان اعزام کرده.
تشکیل یک اتاق عملیات به فرماندهی فردی به نام ملهم عکیدی و شامل گروههای زیر :
تــجــمــع فاســتقم كـــمـــا امــرت
نور الدين الزنكي
كتائب ابو عمارة
حركة حزم
الجبهة الاسلامية
حركة فجر الاسلامية
لواء احفاد السلاطين
جيش المجاهدين
جيش الاسلام
برای جلوگیری از محاصره حلب.
به اعتراف مخالفین الان 50 درصد طریق کاستیلو توسط رزمندگان شیعه و ارتش سوریه رصد میشه.

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

فعال رسانه ای مخالفین :
گلوله های خمپاره و توپ مثل باران بر سرمون می باره.
وقتی وارد منطقه شدم با راکت فیل ازم استقبال کردن. وقتی داشتم منطقه رو ترک می کردم با راکت فیل باهام خداحافظی کردن.
پی نوشت: رزمندگان شیعه در ملاح. به مناطق اطراف اصلا رحم نکنید. تا میتونید آتیش سنگین بریزید سرشون. اینها زیادن متاسفانه. یک نقطه رو باید صدتا خمپاره و راکت بزنید تا عقب بکشن.
سرنوشت ساز ترین نبرد سوریه رو دارید رقم می زنید. توکل به خدا ان شاء الله ما پیروزیم.
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

هوا صاف شده بالگردها و جنگنده های ارتش سوریه به شدت فعال شدن:
لطامنه ، ریف حماه شمالی: 8 بمب بشکه ای
کفرزیتا :ریف حماه شمالی:8 بمب بشکه ای
جوبر، دمشق: 8 بار بمباران جنگنده
رستن،ریف حمص شمالی:4 بار بمب بشکه ای
جبهه ملاح، ریف شمالی حلب:4 بار بمب بشکه ای
منطقه جبل شهر دیرالزور:10 بار بمباران هوایی دواعش که حمله کردن.
مسحره ، ریف قنیطره:4 بمب بشکه ای
سایر مناطقی که هدف نیرو هوایی بوده امروز :
دوما ، ریف دمشق ، خان سنبل و کنصفره و سفوهن در جبل زاویه (ریف ادلب) ، هبیط و خان شیخون (ریف ادلب) ، جبل اکراد و جبل ترکمان در ریف لاذقیه شمالی ،
زبدانی ریف دمشق ، شهر باب ریف شمالی حلب ، شهر رقه
شهرهای مختلف استان درعا
و ......بقیه موارد دیگه آمارشون از دستم در رفته.

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

پيكر مطهر شهیدان «سید غلام سخی حسینی» و «زوارشاه قاسمی» دو تن از مدافعان شریف و شجاع افغانی حرم حضرت زینب(س)، عصر شبه 29 آذرماه در قم تشییع و در قطعه مدافعيين حرم به خاك سپرده شد

تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

bamn نوشته شده:  با عرض سلام مجدد و تشکر مجددتر از جناب mpo .

چند تا سئوال دارم . اگر می شود پیگیری کنید و جواب بدهید .

1- پریروز الجزیره تصاویری پخش کرد از درگیری شدید بین داعش و احرار الشام در جایی به نام جبل محسن در ریف جنوبی حمص . اینجا دقیقاً کجاست؟

2- جاده مرزی بین گذرگاه نصیب و استان سویدا ، بعد از اینکه تروریست ها به گذرگاه نزدیک شدند آزاد شده یا قبل از آن هم در اختیار ارتش بوده اما در نقشه ها مشخص نشده بوده است؟

3- منطقه بین خناصر-ابوظهور-صبوره از نظر جغرافیایی چطور منطقه ای است و چرا ارتش برای پاکسازی این منطقه که هم باعث شکسته شدن محاصره فرودگاه ابوظهور می شود و هم طول جبهه های ارتش را در جنوب حلب کاهش می دهد اقدامی نمی کند؟

4- نیمی از جاده حلب-الباب طبق نقشه ویکیپدیا در اختیار ارتش است و یک سال قبل که طی یک حمله غافلگیرانه و آسان به تصرف ارتش درآمد را یادم هست اما هیچ وقت جایی نخوانده ام که ارتش آن را از دست داده باشد ، پس چرا در نقشه بزرگی که چند روز قبل منتشر کردید این جاده جزو متصرفات ارتش لحاظ نشده بود؟

5- مدافعان فرودگاه ابوظهور طی هفته های اخیر با تصرف تعدادی از روستاهای اطراف فرودگاه یک سپر امنیتی به دور آن ایجاد کرده بودند اما طبق نقشه ویکیپدیا این روستاها مجدداً سقوط کرده و مدافعان به داخل فرودگاه عقب نشینی کرده اند . آیا شما این را تایید می کنید؟

در ضمن بین خودمان باشد ، بنده فکر نمی کنم ارتش و نیروهای شیعه این همه راه حلب را دور زده باشند که در ملاح به کاستیلو حمله کنند! فکر می کنم آنها می خواهند بعد از سرگرم کردن تروریست ها به دفاع کردن از خط کاستیلو در ملاح ، به شرق حریتان حمله کنند و عملیات شکستن خط محاصره نبل و الزهرا را آغاز نمایند! اگر منطقه بین ملاح و الزهرا آزاد شود ، خطوط تدارکاتی حلب هم طولانی تر می شود و از مسیر ادلب که دست النصره است می گذرد و باعث تشدید اختلافات خواهد شد (امیدوارم!) ، بعد هم وقتی ارتش مسیر کاستیلو را ببندد ، آنقدر در عمق قرار می گیرد که نمی شود با یک ضد حمله آن را باز کرد!
 
 
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

دو ساعت پیش صفحه قوات الدفاع الوطنی- اسود سوریه خبر از تشکیل لواء الشمال (تیپ شمال) در حمایت از ارتش سوریه برای پاکسازی ریف حلب شمالی
من موندم این به قولی تیپ چطور میخواد توی مناطق تحت اشغال داعش و النصره و ارتش آزاد و ... اقدام به پاکسازی بکنه
اونهم کجا ، كفر حمرا وحريتان وعندان وحيان ومارع و تل رفعت وأعزاز وغيره

تأسيس “لواء الشمال” بريف حلب لمؤازرة الجيش السوري
أفادت صحيفة “الوطن” السورية نقلاً عن مصادر أهلية وصفتها بالموثوقة أن سكان ريف حلب الشمالي شكلوا نواة للواء مسلح أطلقوا عليه “لواء الشمال” للوقوف بوجه المجموعات المسلحة لمؤازرة الجيش السوري عند بدء عملية تطهير معاقل المسلحين.
وأوضح أحد القائمين على تطبيق الفكرة أن الذين أبدوا استعدادهم للانضمام إلى اللواء الجديد الأول من نوعه “ينتمون إلى قرى وبلدات عديدة مثل كفر حمرا وحريتان وعندان وحيان ومارع وتل رفعت وأعزاز وغيرها من معاقل المسلحين التي ستنتفض في وجههم”.
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﮐﺎﺑﯿﻪ ، ﺑﯿﺎﺽ ﻭ ﺩﯾﺮﺍﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﻮﻃﻪ ﺷﺮﻗﯿﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ 8 ﺑﺎﺭ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺷﺪﻩ .
‏( ﺭﺍﺯ ﻋﺪﺩ 8 ﺩﺭ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﭼﯿﻪ؟ ‏)
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺘﯿﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﮐﻤﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻥ .
ﻧﻘﺸﻪ:
تصویر
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻧﻬﺎﯼ 8 ﺗﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﻠﺐ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻟﻄﻔﺎ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻪ.
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”