آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﺭﯾﻒ ﺣﻠﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺭﺗﯿﺎﻥ - ﺣﺮﺩﺗﻨﯿﻦ - ﺑﺎﺷﮑﻮﯼ ﺭﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻨﻪ .
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ، ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺒﻞ ﻭ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ . ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺭﯾﻒ ﺣﻠﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ . ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﺣﻠﺐ - ﺍﻋﺰﺍﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺧﻂ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﻫﻢ ﻗﻄﻊ
ﺷﺪﻩ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﺭﯾﻒ ﺣﻠﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺴﺖ .
ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺣﻠﺐ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ، ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺟﻤﻌﯿﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ، ﺑﻨﯽ ﺯﯾﺪ ﻭ ﺧﺎﻟﺪﯾﻪ، ﺳﯿﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ، ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ، ﺭﺍﺷﺪﯾﻦ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻩ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﻫﺴﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻌﯿﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﻩ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ .
ﻫﻮﺍ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻦ ﺍﺯ ﮐﺪﻭﻡ ﻃﺮﻑ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ! ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪ .
ﻓﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻮﻥ

[External Link Removed for Guests]

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻫﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺭﯾﻒ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﻠﺐ، ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﯿﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﻬﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ، ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻼﺡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﻮ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ .
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﻣﻠﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻠﺐ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﭼﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﻮ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ .

انشالله به زودی زود محاصره دو شهر نبل و الزهرا شکسته میشه
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 11 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺣﻠﺐ ، ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻠﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺸﻦ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻪ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ .
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻋﺰﺍﺯ ، ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺩﺍﺭﻥ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ "ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ "


ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ‏( ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻞ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ‏) ﺑﺮ ﺣﺮﺩﺗﻨﯿﻦ،ﺑﺎﺷﮑﻮﯼ ﻭ ﺭﺗﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﻄﺮﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮﺩﻥ . ﺍﻻﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺳﺘﻪ ﺧﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ .
ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻞ ﻣﺼﯿﺒﯿﻦ ﺭﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .
ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻼﺡ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﮐﺮﺩﻩ.

[External Link Removed for Guests]

تصویر
Novice Poster
Novice Poster
پست: 70
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳, ۶:۳۳ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 293 بار
سپاس‌های دریافتی: 308 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط Null Observer »

اگر کار ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ‏( ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻞ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ‏) بوده پس چرا از سمت ﻧﺒﻞ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ پیشروی نکردند؟
یعنی این همه مبارز رو هلی برن کردند؟ :-(
به هر صورت امکان پاتک سنگین مخالفین به دلایل مختلف زیاده.
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

Null Observer نوشته شده:اگر کار ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ‏( ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻞ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ‏) بوده پس چرا از سمت ﻧﺒﻞ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ پیشروی نکردند؟
یعنی این همه مبارز رو هلی برن کردند؟ :-(
به هر صورت امکان پاتک سنگین مخالفین به دلایل مختلف زیاده.


یکی از نکات قابل توجه و مهم این عملیات
1- وجود چندین محور عملیاتی بوده که همین عامل باعث شده تا خود مخالفین هم متوجه نشن که کدوم محور ، محور اصلی عملیات بوده
2- ایجاد چندین محور باعث درگیر شدن نیروها مخالفین شده تا کمک رسانی به سایر مخالفین در محور اصلی که همان باشکوی و رتیان به سمت الزهرا بوده و در صورت امکان پیشروی در محور فریب که نمونه اش جمعیت الزهرا و جویه در غرب حلب که چندین ساختمان طی درگیری ها از دست مخالف ین آزاد شد و محور غرب مزارع ملاح که با پیشروی به سوی حریتان و جنوب به سوی کاستیلو همراه بوده و محور جنوب شهر الزهرا به منظور مشغول کردن نیروهای مخالفین و محور شمال و شرق شهر نبل جهت خنثی سازی و جلوگیری از ارسال کمک.
3- خیر هیچ هلی برنی صورت نگرفته این نیرو ها قبلا در سایر جبهه ها درگیر بودنه که داوطلبانه به این جبهه که شهر زادگاه خودشون بوده اعزام شدند
4- محاصره حلب تکمیل شده یا در تیر رس مستقیم ارتش و حزب الله قرار گرفته که دیگر امکان انتقال نیرو و تجهیزات از ترکیه برای مخالفین وجود نداره
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3536
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4752 بار
سپاس‌های دریافتی: 7044 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط bamn »

  به این می گن یک غافلگیری درست و حسابی!
با این وضعیت شکسته شدن محاصره دیگه حتمیه! فقط باید حواسشون رو کاملاً جمع کنند که با جناح های باز حمله کردن . اگر در ادامه عملیات دویر الزیتون ، تل جبین و تل مصیبین هم آزاد شوند تثبیت پل ایجاد شده ممکن است در غیر این صورت تروریست ها از شمال و جنوب به باشکوی سرازیر می شوند .
 
 
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


New Member
پست: 10
تاریخ عضویت: شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳, ۱۲:۵۱ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 141 بار
سپاس‌های دریافتی: 49 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط jahadgar3 »

کاش دوستان دیگری هم که به زبان عربی تسلط دارند تقسیم کار می شد و پوشش خبری دیگر کشور ها رو بر عهده می گرفتند
چه رویدادهای نظامی و سیاسی
کشورهای بحرین یمن عراق تحولاتی روزانه اتفاق میفته
حداقل خلاصه خبرهای خبرگزاری های داخلی خودمان رو تیتیر وار نمایش داده شود
چون فرصت نمیشه تحولات همه کشورها رو از همه خبرگزاری ها رصد کنیم-
ضمن سپاس مجدد از mpo بزرگوار که دوباره به این بخش روح تازه ای دمید و روزانه اخبار را در اختیارمون میذاره
می دونم مشکل برای شما پوشش چند کشور ولی اگه دوستانی که توانایی اش رو دارن حداقل به صورت هفتگی تیر خبرهای بیداری منطقه رو ارسال کنند
..............................................
ضمنا جناب mpo تقاضای مجدد دارم با توجه به گذشت 3-4 سال از این درگیری ها اگر براتون مقدوره نقشه هر شش ماه یا هر یکسال را از پیشروی های داعش تا رفع تصرف آن زمین رو برایمان نمایش دهید بازم سپاس گذارم
New Member
پست: 10
تاریخ عضویت: شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳, ۱۲:۵۱ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 141 بار
سپاس‌های دریافتی: 49 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط jahadgar3 »

یه مستند کوتاه صبح شبکه خبر گذاشت نحوه ترور عماد مغنیه می گفت
ظاهرا فرد ترور کننده با نفوذ به حماس و جلب اعتماد خالد مشعل تونسته به عماد مغنیه برسه- حزب الله با حماس اصلا قابل قیاس نیست ولی خب چیکار کنیم دیگه - گاهی وقت ها هم مواضعشون ضد وحدته-
مستند بدون مرز نام داشت -این قسمت ترور عماد مغنیه
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

خبر فوری :
ارتش و نیروهای حزب الله سوریه ساعاتی پیش با ورود به الزهرا محاصره 3 ساله این شهر را شکستند.
اولین تصاویر از ورود نیروهای محور مقاومت دقایقی پیش منتشر شد.
خبر این رویداد به نقل از دفاع وطنی

ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ - ﺃﺳﻮﺩ ﺳﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ...
ﺭﻳﻒ ﺣﻠﺐ - ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ..
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺭﻳﻒ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﻳﻒ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
..........................
ﻋﺎﺟﻞ :
#ﺭﻳﻒ _ ﺣﻠﺐ
ﺍﻷﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺪﺗﻲ ﻧﺒﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻋﻮﺍﻡ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﺻﺒﺮﻛﻢ ﻭﻧﺼﺮﻛﻢ ﺳﻠﻤﺖ ﺍﻳﺪﻱ ﺣﻤﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺏ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ

تصویر
تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

bamn نوشته شده:  به این می گن یک غافلگیری درست و حسابی!
با این وضعیت شکسته شدن محاصره دیگه حتمیه! فقط باید حواسشون رو کاملاً جمع کنند که با جناح های باز حمله کردن . اگر در ادامه عملیات دویر الزیتون ، تل جبین و تل مصیبین هم آزاد شوند تثبیت پل ایجاد شده ممکن است در غیر این صورت تروریست ها از شمال و جنوب به باشکوی سرازیر می شوند .
 
 خیالتون راحت فکر اینجا رو هم کرده بودند

نقل از دفاع وطنی
نیروهای ارتش با همکاری سایر نیروهای مسلح از جمله دفاع شعبیه طی عملیاتی در ریف شمالی حلب بعد از سیطره یافتن بر مناطق دویرالزیتون،کفرتونه،باشکوی ،تل مصیبین ، حردتنین و رتیان با وارد کردن خسارات سنگین به تروریستها و تجهیزاتشان اقدام به تثبیت مواضع کردند.

ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ - ﺃﺳﻮﺩ ﺳﻮﺭﻳﺔ
۱ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ·
ﻣﺼﺪﺭ ﻋﺴﻜﺮﻱ : ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﺤﻠﺐ ﺗﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩوﻳﺮ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻛﻔﺮﺗﻮﻧﺔ ﻭﺑﺎﺷﻜﻮﻱ ﻭﺗﻞ ﻣﺼﻴﺒﻴﻦ وﺣﺮﺩﺗﻨﻴﻦ ﻭﺭﺗﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﻢ
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”