آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

تدمر :
ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺪﻣﺮ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﻭﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﺮﺳﺪ .
ﺍﻻﻥ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﻫﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ

قنیطره:
ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺧﺎﻥ ﺍﻟﺸﯿﺢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻣﺸﻖ - ﻗﻨﯿﻄﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ .
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺚ ﻭ ﺧﺎﻥ ﺍﺭﻧﺒﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﻥ
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺪﻣﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ .
ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺗﺪﻣﺮ ﻣﻮﻧﺪﻩ
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺗﺪﻣﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻃﻨﯽ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﺪﻣﺮ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﺶ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﺭﻣﺎﺩﯼ ﺗﺎ ﺗﺪﻣﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ...
ﺩﺍﻋﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ ﻫﺴﺖ
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺗﺪﻣﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ !
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﺪﻣﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩ ..
ﺗﻤﺎﻡ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﺸﻪ .
ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !!
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ..
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ...
ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﮔﺎﺯﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻏﺮﺏ ﺗﺪﻣﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻬﻢ T3 هم کاملا سقوط کردند.

تصویر
Major II
Major II
پست: 268
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۲:۰۲ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 266 بار
سپاس‌های دریافتی: 1105 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط reza4231 »

تدمر مسطوطه اریحا نحلایا ادلب و و و و....واقعا تا کجا..تا کجا میخواهند پیش بروند ؟ کجاست آن اعتلاف مضحک چند ده کشور به اصطلاح قدرتمند جهان؟ کمک ها به داعش کم شده؟ استعداد نفراتش رو به کاستیه؟ انتحاری هایش دیگر حاضر نیستن خودشان را منفجر کنند؟ اصلا راه های پیوستن اراذل و اوباش به داعش و گله های وحشی انسان نمای دیگر محدود شده؟ لابد منابع مالی آنها هم دارد ته میکشد!سلاح هایشان چطور؟چیزی توی خشابهایشان باقی مانده؟جبهه های جنگ چه وضعیتی دارد؟داعش و النصره در همه آنها شکست خورده و حالت دفاعی بخود گرفته اند! مواضعشان هم حتما مرتب در حال بمباران شدن توسط اعتلاف شیاطین است!!! واقعا این است وضعیت جبهه ها در سوریه و عراق؟ آقایان مدیر مسئول سایتهای وطنی شما دیگر چرا؟ آیا با پنهان کردن شکستهای نیروهای عراقی و سوری جز این است که داریم صورت مسئله را پاک میکنیم؟ برادران من ! داعش و النصره در حال تسخیر عراق و سوریه هستند و ارتش خسته و بی روحیه این دو کشور مدام در حال عقب نشینی!! چرا واقعیتها را بیان نمی کنید که برادران شیعه و سنی ما هر روز و هر روز ذبح میشوند و کفتارهای سگفی لحظه به لحظه بر آنها مسلط تر میشوند !
از شنیدن چندین و چند باره آزادسازی پالایشگاه بیجی و حلق الشاعر دیگر خسته شده ایم امروز اعلام میکنید تدمر آزاد شده فردا خبر از دفاع ارتش از نیمه جنوبی آنرا منتشر میکنید امروز خبر از تحکیم مواضع ارتش عراق در رمادی میدهید و فردا خبر استقرار حشد الشعبی در نزدیکی کربلا جهت مقابله با نفوذ داعش به این شهر را منتشر میکنید! به نظر شما ملت ایران که نگران وضعیت ملت سوریه و عراق است اخبار صحیح را از کجا بدست بیاورد در حالی که شما آنها را نامحرم میدانید و اخبار صحیح و موثق را از آنان دریغ میکنید
اکنون که فوعه کفریا نبل الزهرا اریحا و حتی لازقیه ودر نهایت حمس و دمشق در سوریه و شمال و شرق و مرکز عراق در خطر نسل کشی توسط سگهای هار تکفیری است روی سخنم با سران به اصطلاح قدرتهای غربی و شخص آقای اوباماست که بر خلاف نظر خیلی ها که بوش پسر را ضعیفترین رییس جمهور امریکا میدانستند بنده معتقد هستم اوباما با فاصله بسیار این عنوان را مال خود کرده است
رییس جمهور دولتی که خود را حکمران جهان میداند قادر نیست به تنهایی تصمیم بگیرد و نهاد های دولتی مخالفش مثل کنگره و سنا او را به بازی گرفته و آلت دست خود کرده اند
این شخص ضعیف النفس که در مقابل سر بریدن شهروندانش توسط داعش در عراق و سوریه و تهدید سایر شهروندان امریکا به کشتار و بمبگذاری حتی ککش هم نگزید و با تشکیل آن اعتلاف پوشالی سعی در فرافکنی و فریب افکار عمومی داشت اکنون اسباب مضحکه و مسخره تمام منطقه و جهان شده که واقعا بزرگترین ارتش های دنیا توان متوقف کردن گروهی شبه نظامی وحشی را ندارند؟
زمانی که امریکا آنهم بدان شکل تصمیم به مقابله با داعش گرفت بنده از آن لحظه از شکست داعش نا امید شدم
زیرا جورج بوش جنگ طلب که با آن صلابت و تحکم برای برچیدن طالبان به افغانستان لشکر کشید بعد از 14 سال جنگ و کشته شدن هزاران سرباز امریکایی نه تنها طالبان محو نشد و به تاریخ نپیوست؟ بلکه بقدری قدرتمند شدکه امریکایی ها اکنون صحبت از مذاکره با آنها را میکنند!!
حال اوباما که در تمام تصمیماتش مردد است و طرف مقابل هم از حمایتهای آشکار و نهان عربهای منطقه برخوردار است آنهم بدون دخالت نیروی زمینی میتواند داعش و النصره را شکست دهد؟ زهی خیال باطل....!
Major I
Major I
پست: 237
تاریخ عضویت: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱, ۲:۵۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4044 بار
سپاس‌های دریافتی: 1081 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط Mohammad.Jafar »

حالا جناب mpo به نظر شما در این شرایط وا أسفای سوریه امیدی هست که نبردهای القلمون که به زودی تموم بشه، نیروهای شرکت کننده در القلمون مخصوصاً حزب الله به جبهه های ادلب یا هر جای دیگه منتقل بشن و تحولی رخ بده؟
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

Mohammad.Jafar نوشته شده:حالا جناب mpo به نظر شما در این شرایط وا أسفای سوریه امیدی هست که نبردهای القلمون که به زودی تموم بشه، نیروهای شرکت کننده در القلمون مخصوصاً حزب الله به جبهه های ادلب یا هر جای دیگه منتقل بشن و تحولی رخ بده؟


سلام
باید دید اولویت فرماندهان حزب الله چی هست که اونهم به صحنه نبرد بستگی داره
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺗﺪﻣﺮ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺪﻣﺮ، ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺪﻣﺮ ، ﺷﻬﺮ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﻨﺪﺭﺍﺕ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ ﻭ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﻟﯽ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺪﺍﺩﻥ .
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﻓﻮﻋﻪ ﻭ ﮐﻔﺮﯾﺎ ﻭ ﻧﺒﻞ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻫﺴﺘﻦ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺪﺍﺩﻥ ...
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﺶ ﺭﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯿﺪﻥ !
ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻃﻠﺒﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺍﺋﻤﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ...
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3554
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4755 بار
سپاس‌های دریافتی: 7050 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط bamn »

  داعشی ها فهمیده اند که ائتلاف به اصلاح ضد داعش فقط و فقط دنبال تجزیه منطقه طبق طرح خاورمیانه بزرگ است و عمده حملاتش را بر علیه داعش در مناطق درگیری با کردها متمرکز می کند تا موازنه قوا به نفع کردها باشد اما امتیازی نصیب دولت های عراق و سوریه نشود . موج جدید پیشروی های داعش بعد از شکست ها و عقب نشینی هایشان در کوبانی و حسکه آغاز شده و همین الان هم که دارند تدمر و مناطق اطراف آن را اشغال می کنند در حال عقب نشینی از نواحی غربی حسکه هستند .

اما در مورد بحث عقیدتی که دوستان مطرح می کنند ، به نظر بنده همارتش سوریه شدیداً در بحث عقیدتی مشکل دارد . اما باید توجه داشت که بیشتر معضل ضعف عقیدتی ارتش سوریه به خاطر چند پارگی قومی-مذهبی آن است . در بدنه ارتش سوریه شیعیان کمی حضور دارند . اغلب افسران علوی هستند که ماشاالله هزار ماشاالله فقط اسماً علوی هستند و همانقدر پایبند دین و ایمان می باشند که طاغوتی های قبل از انقلاب خودمان بودند و هستند! تعداد زیادی از سربازان سنی هستند که هرچند همین که هنوز برای ارتش سوریه می جنگند خودش یک دست مریزاد دارد اما این باور به آنها دست داده که جنگ سوریه جنگ شیعه و سنی است و اگر گیر تروریست ها بیافتند ممکن است به جرم همکاری با شیعیان و علوی ها اعدام شوند (بخصوص اگر جنس تروریستش داعشی باشد!) بنابراین با خودشان می گویند برای چه بمانیم و اسیر شویم وقتی قرار است به این دلیل ذبحمان کنند؟! دروزی ها و مسیحی ها هم که بر اساس منافع قومی و حزبی عمل می کنند و یکی مثل عصام هم که از بینشان پیدا شده فقط بخاطر این است که جنمش را دارد و آدمی نیست که با هر بهانه ای به دشمن پشت کند!

اما در مورد اینکه حزب الله بعد از نبرد قلمون نیروهایش را کجا بفرستد ؛ اولاً جایش که کاملاً مشخص است! الان باید حواس ها به دمشق باشد که اوضاع به بدی دو سال قبل نشود . دوماً فکر نمی کنم عملیات قلمون نیروی زیادی از ارتش سوریه و حزب الله آزاد کند چون حتی اگر همه منطقه هم پاکسازی شود باز هم بخاطر وجود احزاب و قومیت هایی که در لبنان حامی تروریست ها هستند نمی توان این منطقه را رها کرد و به دست نیروهای مرزبانی عادی سپرد .
 
 
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


Furious Poster
Furious Poster
نمایه کاربر
پست: 368
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۵, ۳:۵۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 221 بار
سپاس‌های دریافتی: 216 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط iran4946 »

چرا تلوزیون ما چهار ساله داره مدام از پیروزی های مقاومت بر علیه داعش و النصره صحبت می کنه !
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3554
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4755 بار
سپاس‌های دریافتی: 7050 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط bamn »

iran4946 نوشته شده:چرا تلوزیون ما چهار ساله داره مدام از پیروزی های مقاومت بر علیه داعش و النصره صحبت می کنه !


  البته یک بخشی از کار بر می گرده به جنگ روانی رسانه ای . اما جنگ روانی رسانه ای هم حدی داره! خودش یک تاکتیک است که معیار و اصولی دارد و از این معیار و اصول عبور کند می شود ضد تاکتیک! مثلاً در جریان بمباران انگلستان توسط آلمان در پاییز 1941 رادیو لندن آمار هواپیماهای منهدم شده آلمانی را زیاد می گفت! مثلاً اگر در یک روز 15 هواپیمای آلمانی سقوط می کردند رادیو لندن می گفت 35 تا . اینطوری مردم روحیه شان را حفظ می کردند و امیدوار می ماندند که این همه تلفات بالاخره آلمانی ها را از ادامه حمله منصرف خواهد کرد که همینطور هم شد! اما در روزهای اول تهاجم عراق به ایران رسانه های ایران و روابط عمومی ارتش اخبار را کاملاً وارونه اعلام می کردند و تا زمانی که خرمشهر سقوط کرد خیلی از مردم در مناطق دور از جنگ اصلاً خبر نداشتند اوضاع تا چه اندازه وخیم است و تازه بعد از آن بود که کم کم تلاش مردان برای ثبت نام و اعزام داوطلبانه به جبهه شکل جدی گرفت .

حالا در مورد جنگ سوریه ؛ خبرگزاری های عربی مثل العالم و المنار و المیادین که طرفدار نظام سوریه هستند سعی می کنند حتی الامکان اصول جنگ روانی رسانه ای را رعایت کنند اما به مخاطب دروغ نمی گویند . در حالی که بسیاری از رسانه های فارسی زبان علناً در مورد واقع جنگ سوریه دروغ می گویند و شکست های ارتش سوریه را تا جایی که بتوانند لاپوشانی می کنند . در حالی که اولاً مردم ایران که در میدان جنگ حضور ندارند تا این دروغ گویی ها باعث تقویت روحیه شان بشود! دوماً هرچه اخبار واقعی جنگ سوریه کمتر پوشش داده شود افراد کمتری هم به رگ غیرتشان بر می خورد که به نیروهای داوطلب مدافع حرم ملحق شوند! اگر اشتباه نکنم پارسال همین حدود ها بود که یک عده تحت عنوان داوطلبان مدافع حرم جمع شدند در تهران و گفتند این آخرین تجمع و همایش مدافعان حرم است و اوضاع سوریه آنقدر خوب شده که دیگر نیازی به این برنامه ها نیست! حالا اوضاع چطور است؟

البته در این یکی-دو ماهه که شکست های ارتش سوریه از حد لاپوشانی گذشته ، برخی رسانه ها اخبار را شفاف تر منتشر می کنند ، اما باز هم یک سری نکات هست که لج آدم را در می آورد! مثلاً تاکید بر این نکته که ارتش سوریه از فلان نقطه عقب نشینی تاکتیکی کرده است! فقط نمی دانم چرا سربازان سوری وقتی از پادگان های رقه عقب نشینی تاکتیکی می کردند سرهایشان را جا گذاشتند!؟ نمی دانم چرا وقتی از ادلب عقبنشینی تاکتیکی می کردند مردم و مدافعان فوعه و کفریا یادشان رفت؟ نمی دانم چرا وقتی از جسر الشغور عقبنشینی تاکتیکی می کردند این همه سرباز را که حالا در بیمارستان گیر افتاده اند جا گذاشتند؟ حالا هم که از تدمر عقبنشینی تاکتیکی کرده اند اما نمی دانم چرا روی نقشه ویکیپدیا مقر گردان 550 شامل این عقبنشینی نشده است؟

راستی یک سئوال ؛ این اجساد شهدایی که در درعا از تروریست ها تحویل گرفتند پس چی شد؟! این چند وقتی هیچ خبری از تشییع شهدای مدافع حرم نبود فقط کلی شهید گمنام یک جا آوردند . نکند شهدای مداقع حرم را هم قاطی شهدای گمنام کرده اند تا ملت نفهمند اوضاع سوریه چقدر خراب است؟!
 
 
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﺗﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ، ﺳﺮﺑﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺴﺮﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻦ .
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”