آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﻓﺎﺯ 3 ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﻧﺠﺎﺭ ﺣﻠﺐ .
ﮐﻼ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺍﺻﻼ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺪﻩ
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﻧﺠﺎﺭ ﻓﻌﻼ ﺍﻣﻨﻪ
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻧﻘﺸﻪ ﺭﯾﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻮﯾﺪﺍﺀ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻠﺨﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ .
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻠﺨﻠﻪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﺳﻮﯾﺪﺍﺀ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻟﺠﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ . ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮ ﺩﺍﻋﺶ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺌﺮ ﻗﺼﺐ ﺩﺭ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﺭﯾﻒ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﺳﻮﯾﺪﺍﺀ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﺳﻮﯾﺪﺍﺀ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ .
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺗﻞ ﺍﺷﻬﯿﺐ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻠﺨﻠﻪ ﺭﺳﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﺼﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺩﻣﺸﻖ - ﺳﻮﯾﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ .
ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺪﻣﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺣﻤﺺ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺖ .
ﺩﺍﻋﺶ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺮﯾﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﺣﻤﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﻗﻠﻤﻮﻥ ﺷﺮﻗﯽ، ﺑﺎﺩﯾﻪ ﺭﯾﻒ ﺩﻣﺸﻖ ﻭ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﺳﻮﯾﺪﺍﺀ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺍﻣﺪﺍﺩﺵ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ
ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻠﺨﻠﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﯾﻒ ﺳﻮﯾﺪﺍﺀ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺠﺎﻩ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻪ .

تصویر
Novice Poster
Novice Poster
پست: 52
تاریخ عضویت: شنبه ۶ دی ۱۳۹۳, ۱۱:۳۶ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 396 بار
سپاس‌های دریافتی: 160 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط مهرداد نسیم »

به نظر من هم اخبار رسانه های داخلی دیگر از حد بزرگنمایی خارج شده و بیشتر رنگ دروغ به خود گرفته؛ همون طور که دوستمون گفتند مبالغه بیش از حد دیگر اثر روانی نخواهد داشت چرا که دیگر کودکان هم می دانند این خبر رسانی مشتی اراجیف بیشتر نیست برای مثال وقتی یه منطقه چندین بار بین طرفین دست به دست می شه اخبار فقط موقعی را می گوید که ارتش سوریه منطقه را گرفته و برای همین طی مدتی کوتاه چندین بار خبر از آزادی یک منطقه می دهند. مردم می مونند که یه منطقه مگه چند بار آزاد می شه...
دلیل این سانسور ها هم بر می گرده به سیاست روسای کل چرا که اگر به هدف شکل گیری داعش و شعار هایشان در ابتدای ورود به عراق توجه کنید(تحدید به تخریب اتبات عالیات) متوجه می شویدکه هدف نه سوریه است و نه عراق بلکه آمریکا می خواست و می خواهد پای ایران را مستقیما به این درگیری ها باز کنه و کشور را دچار یک جنگ فرسایشی کند و با این کار باعث تضعیف ایران شود.
در اوایل که داعش در یک حمله چند استان عراق را گرفت همه فکر می کردند بغداد در روز های آینده سقوت می کند و شخص نوری مالکی با حالت بسیار مضطرب آمد پشت تریبون و گفت کشور دارد از دست می رود و از تمام کشور های جهان در خاست کمک می کنیم (که البته فردای آن روز با حالتی آرامتر آمد و گفت مردم و ارتش عراق خود قادر به شکست داعش هستند) فرماندهان جنگی ما با هوشیاری از ورود مستقیم به عراق خودداری کردند و با کمک های غیر مستقیم باعث توقف پیشروی داعش و عقب نشینی آن شدند. آنها ضمن این که خود از ورود مستقیم خوداری کردند اخبار را طوری مدیریت می کردند که مردم با غیرت ایران هم از حقیقت خطر آگاه نشوند تا نکند که سیل جمعیت وارد صحنه ی جنگ شود، و ایران ناخاسته مجبور به دخالت شود. این سیاست همچنان هم ادامه دارد حتی بعضی از نیروهای اطلاعاتی در مساجد اعلامیه هایی را چسبانده اند که داعش 1400 سال پیش توسط حضرت علی علیه اسلام پیش بینی شده و به ما امر کرده دخالت نکنیم چرا که آنها بین خودشان اختلاف پیدا می کنند و نابود می شوند( که البته به نظر من زهی خیال باطل و دروغ).
نظر من اینه که دیگه سانسور کافیه و ایران بخواد یا نخواد پاش به این جنگ که احتمالا آتشش بیشتر هم خواهد شد باز می شه و اگه امروز به مشاوره بسنده کنه فردا کارش خیلی سختر میشه. پس بهتره که کاملا شفاف مردم را از حقیقت ماجرا آگاه کنند باید به مردم هر روز گوشزد کنند که هر لحظه امکان دارد 40 هزار شیعه ی علی مردها شان سر بریده شن و نوامیسشان...یا ممکنه خدای نکرده زبونم لال بخوان همون کاری را که با مقبره ی حجرابن عدی کردند با...اگه چنین اتفاقایی بیفته مگه دیگه میشه زندگی کرد!!! آخه این زندگی مگه چقدر ارزش داره؟؟؟
Captain II
Captain II
پست: 1848
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸۸, ۱۰:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 450 بار
سپاس‌های دریافتی: 5715 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط iron_man63 »

فاتحه ارتش سوریه با این نحوه جنگ خوندس باید با تغییر تاکتیک وتجهیزات یه تکونی به این ارتش داد
استفاده تله های انفجاری در مناطقی که احتمال پیروزی داعش است واقعا خوبه
استفاده از یک گروه کماندو هم که در پوشش داعش اقدام به خرابکاری بر سر راه ایشان انجام بدن بد نیس
بنظرم یه عده ای رو باید وارد داعش بکنن
البته اگه به نظر دوستان این روش جنگ منصفانه است
چون در کشور ما که اکثرا شیعه هستند و مخالف داعش
استفاده از بمب خلا و ...نا مناسب میدانند وای به حال دیگران
بشخصه معتقدم سوریه بدون اسد فاقد کوچکترین فاکتور های ماست
مگر خدا کمک کند
  سوریه از یمن میگذرد « اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن » « لعنة الله علی عدوک یا علی »  
آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
[External Link Removed for Guests]
 
Major II
Major II
پست: 268
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۲:۰۲ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 266 بار
سپاس‌های دریافتی: 1105 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط reza4231 »

شجاعت غیرت تعصب و توسل حلقه های مفقوده ارتش سوریه است نه بمب خلاء !
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3508
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4734 بار
سپاس‌های دریافتی: 7036 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط bamn »

iron_man63 نوشته شده:فاتحه ارتش سوریه با این نحوه جنگ خوندس باید با تغییر تاکتیک وتجهیزات یه تکونی به این ارتش داد
استفاده تله های انفجاری در مناطقی که احتمال پیروزی داعش است واقعا خوبه
استفاده از یک گروه کماندو هم که در پوشش داعش اقدام به خرابکاری بر سر راه ایشان انجام بدن بد نیس
بنظرم یه عده ای رو باید وارد داعش بکنن
البته اگه به نظر دوستان این روش جنگ منصفانه است
چون در کشور ما که اکثرا شیعه هستند و مخالف داعش
استفاده از بمب خلا و ...نا مناسب میدانند وای به حال دیگران
بشخصه معتقدم سوریه بدون اسد فاقد کوچکترین فاکتور های ماست
مگر خدا کمک کند


  دوست عزیز ، مسئله نفوذ و اطلاعات و ضد اطلاعات خیلی همه مهم و حیاتی و اجباری است و حسابش هم از سلاح های کشتار جمعی جداست! حتی پیامبر (ص) هم در مکه جاسوسانی داشتند که به رهبری عباس بن عبدالمطلب تحرکات مشرکان را به پیامبر گزارش کرده و در چند مورد کافران متعصب و دردسر ساز را ترور کردند تا جنگ های بیشتری به راه نیافتد . الان هم ارتش سوریه جاسوس و نفوذی در داعش و گروه های دیگر دارد اما کار سخت است چون همه مشکلات پنهان کاری در بین دشمن که به کنار ، سرویس های جاسوسی غربی هم هستند که به تروریست ها خط می دهند . فکر می کنید این افرادی که هر چند روز یک بار در گوشه و کنار سوریه توسط داعش و دیگر گروه های تروریست به جرم همکاری و دادن اطلاعات به ارتش سوریه اعدام می شوند چطور گیر می افتند؟!
 
 
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 43
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰, ۸:۵۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 86 بار
سپاس‌های دریافتی: 246 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mitik »

ارتش سوریه برای نجات افراد محاصره شده در بیمارستان منطقه جسر الشغور که در حومه إدلب وقع شده است، نیروهای خود را به همراه پشتیبانی هوایی، به این منطقه فرستاد و توانست افراد محاصره شده در این بیمارستان را نجات دهد.
از سوی دیگر، تلویزیون سوریه اعلام کرد که جنگنده ها و بالگردهای ارتش سوریه به عناصر مسلح تروریست در اطراف بیمارستان حمله کردند و آن ها را هدف قرار دادند.
پس از خروج نیروهای سوری از بیمارستان، تروریستهای جبهه النصره وارد آن شدند و ارتش توسط توپخانه بیمارستان را بمباران کرد.
گفته شده بود تروریستها در حال حفر تونل های زیرزمینی برای رسیدن به این بیمارستان بودند که ناکام ماندند.

تصویر

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

حلب :
ﺗﻞ ﻣﻘﺒﻠﻪ ﻭ ﻓﺎﺯ 3 ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺍﻣﻨﻪ .
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺳﯿﻄﺮﻩ ﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎﯼ ﺗﻞ ﻣﻘﺒﻠﻪ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮﺩ .
ﺩﺍﻋﺸﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ

قلمون :
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ . ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻓﻠﯿﻄﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ..
ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻏﺮﺏ ﻗﻠﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﻫﺴﺖ .
ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﺪ.

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺯﻥ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ...
ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻫﻢ ﺁﺗﺶ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.
ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺮﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ.

تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

تصویر

ﺷﻴﺦ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺨﺮﻗﻲ ‏( ﺍﺑﻮ ﺛﺎﺑﺖ ‏) ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 5 ﻣﯽ 2015 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻏﻮﻃﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺩﻣﺸﻖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺭﺳﯿﺪ.
ﺩﺭ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﻓﯿﻠﻖ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﻘﯿﺐ ﺍﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻧﺶ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺍﺑﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﻣﺸﻖ ﻭ ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺑﻮﺩ . ﺍﺑﻮﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 43
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰, ۸:۵۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 86 بار
سپاس‌های دریافتی: 246 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mitik »

ديروز خبرگزاري ها بازهم اعلام كردن كه يكي از سياستمداران اسرائيلي(يه زن) دوياره اين ادعا رو تكراركرده كه نيل تا فرات براي ماست..
"معاون جدید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، همه اراضی واقع در حد فاصل رود اردن تا دریای مدیترانه را متعلق به این رژیم دانست و برای اثبات ادعای خود به نوشته هایی یهودی درباره داستان خلقت استناد کرد. “تزیپی هوتوویلی” در ویدیویی که روز گذشته از وی منتشر شد، به دیپلمات ها و کارمندان وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس گفت: مطرح کردن این موضوع که تمامی این سرزمین مال ماست اهمیت دارد، ما نباید به خاطر این که به اینجا آمده ایم، از کسی عذرخواهی کنیم..."
سعودي هاي فاسد و احمق و .. براي بقاي حكومت نكبتبارشون بر طبل وهابيت و تكفير مي كوبن وداعيه دار سپاه سفيانيند
آمريكا سلاح ميفروشه و نفت مي بره و با كشوندن ايران پاي ميز مذاكره 30سال تابوي انقلابو داره خرد ميكنه
حزب الله درگير جنگ همسايه شماليش سوريه شده
اسرائيل خشنوده و بانگ نيل تا فراتشو سر ميده و ازامنيت بوجود اومده براي خودش خرسنده
روسيه خوشحاله كه كشورهاي عربي درگيرجنگ پول هاي نفتيشونو براي خريد سلاح به اين ابرقدرت كمونيست و هيبت فروريخته مي دن؛ رسماسلاح رو به سوريه و دولت ها مي فروشه و بصورت غيررسمي وتوسط دلال ها به تروريست ها، و اميدواره كه اويغورها و چچني ها و.. به نقاط درگير اعزام بشن و كشته بشن و ازدستشون خلاص بشه و خودمختاري و استقلال به تاريخ بپيونده
وغرب خوشحال صادرات سلاحه و از ميان برداشته شدن انسانهايي كه ممكنه بودنشون تروريسمو در كشورهاشون همراه داشته باشه، به دست خودشون يا گروه هايي كه مسلمونن يا اسم و رسم اسلامو يدك مي كشن
اين روزها، جاي امام موسي صدرها خاليست
و اي كاش حكومت عثماني بي عرضه حجاز رو به اين شكمباره هاي شيطان صفت نميداد تا امروز اين همه گروه غافل به طمع قدرت و ثروت يافهم نادرست دين و عقده هايي كه عمريست در جوامع خودشون، ازشرق و غرب عالم از غيرمسلمانان كشيدن، به آرزوي تشكيل حكومت مسلمان كشي نمي كردن..
سرنيزه اي كه بايدبه دفاع ازمسلمين دربرابراين همه ظلم رواداشته در طي اعصار مختلف برپيكره اسلام بر كفر و ظلم نشانه مي رفت، اكنون بر پيكر زخم خورده مسلمانان فرود مي آيد و انديشه تكفير كه در هيچ يك از فرق مسلمانان هرگز جايي نداشته اكنون خانمان مي سوزاند..
ياللعجب
بميرم براي غصه هاي ناتمام آخرين اميدجهان، امام غايبم...
بميرم آقا براي مظلوميتت كه از مادرم زهرا(س) به ارث برده اي..
تصویر
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”