آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺭﯾﺤﺎ ﺭﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ .
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﺭﯾﺤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺖ ، ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺩﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻭﯼ ﺍﺭﯾﺤﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﯾﺤﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ ، ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﭙﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺒﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ . ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎ ﺑﺪﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﯾﺤﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﺤﻤﺒﻞ ﺭﻭ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﺍﺭﯾﺤﺎ ﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺒﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﻣﻮﻧﺪ .
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ .

تصویر
تصویر
تصویر
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۳:۰۴ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

نقشه نبرد قلمون

پست توسط ناصر 1985 »

تصویرتصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺍﻟﺠﻮﻻﻧﯽ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺭﺳﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺴﺖ !!
ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﯼ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﺸﺮﯾﺖ ...
ﺟﻮﻻﻧﯽ : ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ ...
ﺟﻮﻻﻧﯽ : ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ..
ﺟﻮﻻﻧﯽ : ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﯾﻢ ...

ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﯼ ﺁﺷﮑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﻧﺒﯿﻨﻪ ! .. ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﻓﺮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ .

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﺣﻖ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ ،،، ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ، ﺷﺎﺥ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ !

تصویر
Major II
Major II
پست: 268
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۲:۰۲ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 266 بار
سپاس‌های دریافتی: 1105 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط reza4231 »

سلام
پول نفت چه ها که نمیکنه
ارتباط وهابیت و جاهلیت با دلارهای نفتی مثل رایطه بین گرگ و خون میمونه! این پولها هارشون کرده و شک ندارم به همان سادیسمی که دواعش و حیوانات دیگه مبتلایش هستند آلوده اند
آری!یقین بدانید که این گرگهای هار که شکم انباشته ای از پول نفت دارند و ذره ای به انسانیت اهمیت نمیدهند به همان اندازه از خونریزی و تیر خلاص و گردن زدن و سوزاندن قربانیان لذت میبرند که داعش و النصره و بقیه میبرند در حالی که در کشتی تفریحی خود زیر باد کولر لم داده و مشغول هورت کشیدن پپسی خویش و هزارجور عیاشی دیگرند سگهای دست آموزشان مشغول تکه پاره کردن جان و مال و ناموس هزاران انسان بیگناه هستند
آمریکا اتحادیه اروپا شورای امنیت منشور ملل متحد دیدبان حقوق بشر عفو بین الملل صلیب سرخ یونیسف ان جی او ها و ...در کنار کشورهای به ظاهر مسلمان منطقه ساکت در حال تماشای فیلم مستند درنده خویی این حیوانات وحشی هستند و منتظر نشستند ببینند آخر فیلم چی میشه !!!!!
لعنت خدا بر همه شما باد لعنت بر مرام و راه و رسم زندگیتان نفرین بر نهاد ها و حکومت و تاج و تختتان !!!!
خدایا کی صبرت تمام میشود!!!
آخرین ويرايش توسط 2 on reza4231, ويرايش شده در 0.
Major I
Major I
پست: 237
تاریخ عضویت: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱, ۲:۵۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4044 بار
سپاس‌های دریافتی: 1081 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط Mohammad.Jafar »

mpo نوشته شده:ﺍﻟﺠﻮﻻﻧﯽ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺭﺳﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺴﺖ !!
ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﯼ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﺸﺮﯾﺖ ...
ﺟﻮﻻﻧﯽ : ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ ...
ﺟﻮﻻﻧﯽ : ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ..
ﺟﻮﻻﻧﯽ : ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﯾﻢ ...

ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﯼ ﺁﺷﮑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﻧﺒﯿﻨﻪ ! .. ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﻓﺮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ .

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﺣﻖ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ ،،، ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ، ﺷﺎﺥ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ !

تصویر

خب دوست عزیز داستان مشخصه که از چه قراره
سازمان القاعده تا قبل از تشکیل داعش پر از افراد خودسر و حرف گوش نکن و غیر قابل کنترل (برای عربستان و قطر و ...) بوده الان که اون افراد و فرماندهان از بدنه القاعده مخصوصاً جبهه النصره جدا شده اند، جبهه النصره تبدیل به یک سگ وحشی و درنده ی مطیع و خوب برای اون کشورها شده.
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 43
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰, ۸:۵۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 86 بار
سپاس‌های دریافتی: 246 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mitik »

غنايم بدست آمده از تدمر
تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 43
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰, ۸:۵۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 86 بار
سپاس‌های دریافتی: 246 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mitik »

سقوط ۲ شهر ادلب و جسرالشغور در استان ادلب و ناکامی ارتش سوریه در دفع حملات گروه‌های مسلح تروریستی ریشه در دلایل و عوامل متعددی دارد و ناکامی در این جبهه عملیاتی را نمی‌توان نشانه ضعف ارتش و نیروهای مسلح یا نظام سوریه شمرد.سقوط شهرهای ادلب و جسر الشغور در استان ادلب طی ماه گذشته جدای از اینکه به گروه‌های مسلح، معارضان سوری خارج نشین و طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی آنها جرات داده تا سخنانی مبنی بر احتمال براندازی نظام در سوریه را مطرح کنند، سوالاتی را درباره چرایی این شکست‌ها و ناکامی‌ها مطرح کرده است.
پیش زمینه درک این شکست‌ها، بررسی وضعیت جغرافیایی، میدانی و امنیتی استان ادلب و دلیل تمرکز حملات گروه‌های مسلح تروریستی از جمله “جبهه النصره” در ماه‌های اخیر بر این استان است.

تصویر

از لحاظ موقعیت جغرافیایی استان ادلب، در نزدیکی مرزهای سوریه و ترکیه واقع شده‌ است. از شمال به لواء اسکندرون و ترکیه، از جنوب به استان حماه، از مغرب به استان لاذقیه و از شرق به استان حلب محدود می‌شود. این موقعیت جغرافیایی اهمیت ویژه‌ای به این استان و شهرها و مناطق مختلف آن داده است.
شهر ادلب به عنوان مرکز استان ادلب و شهر جسر الشغور به این جهت که حلقه ارتباط ۲ استان ادلب و «لاذقیه» بشمار می‌آید، از اهمیت بسیاری برخوردار است، در حالی‌که اهمیت استان لاذقیه با قرار گرفتن در کنار سواحل دریای مدیترانه و هم مرز بودن آن با در شمال کشور ترکیه و از جنوب با استان طرطوس و تمرکز علوی‌های سوریه در آن کمتر از استان ادلب نیست.

ویژگی‌‌های فوق الذکر از مدت‌ها قبل موجب شده بود، گروه‌های مسلح تروریستی توجه ویژه‌ای به استان ادلب داشته باشند و تلاش کنند با تسلط بر این استان اهداف زیر را محقق کنند:

– در دست گرفتن کنترل مرزهای سوریه و ترکیه و خارج کردن آن از کنترل نظام سوریه که تردد عناصر مسلح و قاچاق تسلیحات نظامی مورد نیاز گروه‌های تروریستی مسلح را تسهیل و تامین می‌کند. این استان از ابتدای بحران سوریه بعنوان محور انتقال تسلیحات از ترکیه به جبهه شمال غرب سوریه یعنی مناطق شمالی استان ادلب، حومه لاذقیه و حومه شمالی دمشق مطرح بوده است
– هموار کردن زمینه ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه که در طول بحران سوریه، آنکارا همواره بر تشکیل آن پافشاری کرده است
– برداشتن گامی دیگر به سمت ۲ استان علوی نشین لاذقیه و طرطوس که تاکنون از درگیری‌های جاری در سوریه در امان بوده و از جمله مناطق امن سوریه بشمار می‌آید و این جدای از دشمنی و خصومتی است که گروه‌های مسلح تروریستی و بخصوص تکفیری با علویان دارند.
– دسترسی به آب‌های آزاد (سواحل دریای مدیترانه) که یکی از مهمترین رویاهای گروه‌های مسلح تروریستی از جمله جبهه النصره و «داعش» است.
– تلاش جبهه النصره برای تبدیل استان ادلب به پایتخت امارت اسلامی النصره که به موازات اعلام تشکیل امارت اسلامی مورد ادعای داعش، مدعی تشکیل آن شده است.
– تلاش برای تغییر تا جای ممکن معادلات و موازنه‌های میدانی به سود گروه‌های مسلح تروریستی در مناطق مختلف سوریه در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو ۳ تا معارضان سوری با دستی پر در مذاکرات با نظام سوریه حضور یابند.
– استان ادلب با اکثریت سنی‌نشین‌ همواره به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی سوریه مطرح بوده و داشتن آب و هوایی مساعدتر و بارش‌هایی بیشتر از مناطق و استان‌های دیگر موجب شده تا این ویژگی ادلب حفظ شود، این موضوعی نیست که از دید گروه‌های مسلح تروریستی همچون جبهه النصره دور مانده باشد، بخصوص آنکه النصره به خوبی می‌داند، تصرف ادلب و در دست گرفتن کنترل آن به معنای تامین امنیت غذایی خویش و دیگر گروه‌های مسلح هم پیمان با آن است.

تمام موارد فوق الذکر موجب شد تا گروه‌های مسلح تکفیری و در راس آنها جبهه النصره از سال گذشته میلادی نقشه تصرف ادلب را در سر بپرورانند و در فرصت مناسب آن را عملی کنند.
آنچه فرصت مناسب را برای گروه‌های تروریستی تکفیری بوجود آورد و ناکامی و شکست را برای ارتش سوریه به همراه آورد، عوامل زیر بود:

یک: درگیری همزمان ارتش سوریه در چندین جبهه‌های عملیاتی که روی توان جنگی یگان‌های ارتش سوریه و حمایت‌های لجستیکی از آن تاثیر منفی می‌گذارد.
ریف دمشق (محورهای دوما، جوبر، زبدین و الزبدانی)، قنیطره (محورهای تل مسحره، نبع الصخر و سریه خمسیه)، حماه (محورهای کفر زیتا، عقیربات و الزکاه)، رقه (محور تل ابیض)، دیر الزور (محورهای کوی الرشدیه و شهرک البولیل)، حلب (محورهای اعزاز، تل رفعت، عندان، منطقه الملاح، کفر حمره، الشعار، المیسر، قاضی عسکر، الصاخور و کوی حی الراشدین)، درعا (محورهای المزیریب، انخل، الغاربه غربی، الشومره، الشیاح درعا، الیاوده، کفرشمس، بصری الشام و تل عنتر)، حمص (محورهای الغنطو، وادی النساسبه و الوعر) و ادلب (محورهای ادلب، بنش، تفتناز، الرامی، حلوز، جدار بکفلون، معره مصرین، ام جرین، ابو الظهور، تل سلمو و جبل الاربعین) جبهه‌های عملیاتی هستند که ارتش و نیروهای مسلح سوریه در آنها حضور فعالی دارند و به شدت با گروه‌های مسلح تروریستی درگیر هستند.

دو: چهار حضور مستمر در جبهه‌های جنگ و فرسایشی شدن بحران سوریه یکی از عواملی است که فرسایش ارتش و نیروهای مسلح این کشور را بدنبال دارد و تاثیری منفی بر پیکره و قدرت نیروهای نظامی سوریه می‌گذارد.
حضور مستمر و دراز مدت در مناطق درگیری، دوری از خانواده، مشکلات معیشتی و نگرانی‌ از آینده و وضعیت خانواده تاثیری منفی بر کارکرد و توانمندی نیروهای مسلح سوریه می‌گذارد، به ویژه اگر خانواده این نیروها در مناطق بحران زده و جنگی باشند و مهم‌تر از همه آنکه سرپرست خانواده باشند. در حالی‌که چنین نگرانی را نمی‌توان در میان عناصر مسلح که اغلب آنها را جوانان ماجراجو تشکیل می‌دهند، نمی‌توان یافت.

سه: حمایت گسترده دولت ترکیه از گروه‌های مسلح تروریستی به ویژه جبهه النصره در نبردهای ادلب و جسر الشغور که این بار شکل عیان‌تری به خود گرفته بود و مشابه چنین حمایت و پشتیبانی در حمله گروه‌های تروریستی تکفیری از خاک ترکیه به منطقه ریف شمالی استان لاذقیه در مارس ۲۰۱۳ میلادی مشاهده شده بود، به گونه‌ای که منابع خبری از ورود هزاران تروریست مسلح از مرزهای ترکیه به استان ادلب طی حملات گروه‌های مسلح برای تصرف ادلب و جسر الشغور سخن می‌گفتند.

چهار: پیشروی‌های ارتش سوریه در جبهه‌های عملیاتی همجوار ادلب، مانند ریف شمالی لاذقیه و ریف شمالی حماه که با آزادسازی مناطقی متعدد در ریف‌های ۲ استان لاذقیه و حماه همراه بود، گروه‌های مسلح و عناصر تروریستی که زمانی در مناطق فوق الذکر فعالیت و تمرکز داشتند، را به سمت مناطق همجوار سوق داد و یکی از مهمترین این مناطق استان ادلب.

پنج: در پی روی آوردن گروه‌های مسلح و عناصر تروریستی در شهر و استان ادلب شاهد نوعی تراکم عناصر مسلح و انباشت قدرت گروه‌های تروریستی در این منطقه بودیم که بالطبع بر توانایی‌های این گروه‌ها در عرصه میدانی تاثیر مثبت می‌گذاشت.

شش: کنار نهادن موقت پاره‌ای از اختلافات، موجب تشکیل برخی ائتلاف‌ها بین گروه‌های تروریستی شد. نزدیک بودن کنفرانس مسکو، متحمل شدن خسارات سنگین از ارتش سوریه، برخی منافع مشترک و فهم این نکته که درگیری‌های جاری بین گروه‌های مسلح تنها آنها را به ورطه نابودی سوق می‌دهد، موجب شد در جبهه ادلب به طور موقت هم شده این اختلافات را کنار بگذارند و علیه ارتش سوریه متحد شوند.

هفت: ملاحظات تاکتیکی و جنگی ارتش سوریه در بسیاری از جبهه‌های عملیات آن را وادار می‌کند تا از ملاحظات تاکتیکی خاصی تبعیت کند، کاهش تلفات انسانی به ویژه در میان غیر نظامیان و بخصوص وقتی عرصه رویارویی‌ها مناطق مسکونی و غیر نظامی باشد، ارتش و نیروهای مسلح سوریه تلاش می‌کنند، تا جای ممکن از آسیب دیدن غیر نظامیان جلوگیری کنند.
برخلاف گروه‌های مسلح تروریستی که نه تنها چنین ملاحظاتی را درنظر نمی‌گیرند، بلکه درموارد بی‌شماری مشاهده شده که هرجا موقعیت و جان خود را در خطر دیده‌اند، از غیر نظامیان بعنوان سپری انسانی برای نجات خود از ورطه هلاکت استفاده کرده‌اند.

هشت: اختلاف دیدگاه‌ها، مواضع، جایگاه‌ها و حوزه مسئولیت‌ها. واقعیت امر این است که اگر بخواهیم مقایسه‌ای در جایگاه گروه‌های مسلح تروریستی و ارتش و نظام سوریه داشته باشیم، باید تاکید کنیم که در این جنگ گروه‌های مسلح در جایگاه مهاجم بوده‌اند و هنگامی‌که در جنگ طرفی در این جایگاه قرار گیرد، حمله و هجوم بی‌پروا و قتل و کشتار بی‌رحمانه و تخریب و نابود کردن به بخشی از تاکتیک جنگی و میدانی‌اش تبدیل می‌شود، برخلاف طرف مقابل که در اینجا ارتش و نیروهای مسلح سوریه است و در قبال این گروه‌های وظیفه دفاع از کشور و حمایت از مردم را برعهده دارد.
از حیث دیدگاه‌ها هم نیاز به تبیین اعتقادات گروه‌های مسلح تروریستی چه تکفیری و چه غیر تکفیری نیست، چون برهمگان آشکار شده که چه نگاهی به طرف مقابل خود دارند و ارتش و نیروهای مسلح سوریه از چه دیدگاه‌هایی تبعیت می‌کند.
آنچه در خصوص حوزه مسئولیت‌ها باید به آن اشاره کرد، اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از عناصر گروه‌های تروریستی مسلحی که در سوریه فعالیت دارند، خارجی‌هایی هستند که از نقاط مختلف جهان با هدف براندازی نظام در لفافه «جهاد» وارد سوریه شده‌اند، بنابراین طبیعی است که علقه‌‌ای به خاک، مردم، فرهنگ، تاریخ و .. سوریه نداشته باشند و برای تصرف قطعه‌ای زمین بی‌محابا دست به هر جنایتی بزنند، حال اگر این ملاحظات را برای ارتش و نیروهایی مسلح سوریه در نظر بگیریم، درخواهیم یافت که وجود این ملاحظات و یا نبود آنها تا چه اندازه بر یک نیروی نظامی و جنگی تاثیر می‌گذارد.

نُه: ادامه حمایت‌های همه جانبه بین المللی و منطقه‌ای از گروه‌های مسلح تروریستی و در تمام سطوح، این موضوع بدین معنا نیست که نظام سوریه حامیان یا هم پیمانانی ندارد و یا هم پیمانان دمشق از کمک به آن روی گردان شده‌اند، بلکه نظام سوریه دارای مسئولیت‌های دیگری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت و بهداشت و .. است که نیازمند اختصاص بودجه‌ کلان به این بخش‌هاست و همین موجب می‌شود تا ارتش و نیروهای مسلح تنها دغدغه دولت سوریه نباشد، در حالی‌که در مقابل بر دوش گروه‌های تروریستی مسلح تنها یک مسئولیت سنگینی می‌کند، قتل و کشتار و ویرانی و نابودی.
از آنچه گذشت می‌توان دریافت که دولت سوریه و ارتش و نیروهای مسلح این کشور در چه شرایط و جایگاهی قرار دارند و چرا در مواردی شاهد ناکامی‌های این نیروها در عرصه میدانی می‌شویم.
با این حال باید گفت، سقوط ادلب و جسر الشغور یا هر نقطه دیگر از کشور سوریه، اگرچه شکست تلخی برای ارتش، دولت و مردم این کشور تلقی می‌شود، اما موجب اتحاد و انسجام بیش از پیش صفوف آنها می‌شود و زمینه پیروزی‌های بعدی را فراهم می‌کند.
New Member
پست: 17
تاریخ عضویت: شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳, ۹:۳۸ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 605 بار
سپاس‌های دریافتی: 77 بار

حسین فدا : حمله سراسری به دمشق

پست توسط حسین فدا »

با سلام. با رصد تحرکات سران گروههای مسلح جهت تامین تجهیزات و ترورهای هدفمند سران نظامی ارتش سوریه، به نظر در حال تدارک یک حمله سراسری بزرگ به دمشقند منتها منتظرند کار آموزش 15هزارنفری در خارج کمی جلو بره بعد حمله رو شروع کنند تا بتونن تمام جبهات رو در غیر دمشق فعال کنن و راحتتر کار دمشق رو تموم کنند.پیش بینی بنده سال ایندست . دوستان چه نظری دارند؟(با شرایطی که پیش اومده به نظر سوریه حداکثر دو سال دیگه دووم میاره.)
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 78
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳, ۱۲:۴۶ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 81 بار
سپاس‌های دریافتی: 333 بار

Re: حسین فدا : حمله سراسری به دمشق

پست توسط adler »

من اگه جای ِ فرماندهای ِ ارتش سوریه بودم ، کار غوطه شرقی و اطراف دمشق رو یکسره میکردم ، در حالی که تمام تمرکز ارتش الان روی ِ حلب و ادلب هستش ، البته این حرفم به معنی عدم توجه به حلب و ادلب نیست ، ولی اگه کار دمشق رو یکسره کنن می تونن راحت تر و تخت تر عملیات در جنوب و شمال رو ادامه بدن
  نام خدا ، یک فرید ِ بیخیال هستم تصویر 
Captain II
Captain II
پست: 1848
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸۸, ۱۰:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 450 بار
سپاس‌های دریافتی: 5715 بار

Re: حسین فدا : حمله سراسری به دمشق

پست توسط iron_man63 »

اگه دوستان ایراد نگیرند اکنون زمان یه حمله کماندویی به مرکز اموزش نیروهای معارض در ترکیه است این حرکت دو هدف رو ایجاد میکند
این حرکت باید یه جورایی به شکل اعتراض گروه های کرد مخصوصا اعضای کوبانی و به علت حمایت ترکیه از جریان داعش و... نشان داده بشه
البته قبلش باید یه نیروی مثلا منتقمین کوبانی اعلام وجود کنه ودولت ترکیه رو تهدید کنه
همچنین باید یک سری از زیردساخت های ترکیه اول هدف قرار بگیرد تا ترکیه متواند به سرعت پاسخ دهد
مثلا ابتدا خطوط برق فشار قوی در چند استان شمالی و اکراد با انفجار نابود شود که نصف برق ترکیه قطع شود سپس خطوط مخابراتی مورد حمله قرار گیرد
استفاده از بمب های الکترو مغناطیسو در نزدیکی مراکز اقتصادی هم میتونه مناسب باشه
و در نهایت زمانی که کلیه نیرو های امنیتی درگیر مسایل پیش امده هستند حمله اصلی به وسیله خمپاره از چهر نقطه به مرکز آموزش در فاصله 2یا 3 کیلومتری صورت میگیره وپس از 20 دقیقه نیروهای کماندویی وارد مرکز میشوند و همه را از لب تیغ میگذرونند استفاده از زمان های قبل از تذان صبح میتونه بسیار مناسب باشه
لطفا مسایل انسانی را پیش نگیرید
نه اهل تسنن کشته میشوند نه مردم ترکیه
تنها معارضان آنهم در نطفه خفه میشوند
این عملیات دقیقا جلوی اکثر مشکلاتو میگیره
1 عدم ورود نیروی جدید
2 درس گرفتن ترکیه از عدم دخالت در سوریه چون اقتصاد بسیار حساسی داره و هرگونه عدم امنیت سبب خروج سرمایه ازاین کشور میشه
3 این کار زمانی که امریکا قصد حمله مستقیم به ایرانو گرفت با انفجار چند رستوران مکدونالد در چند کشور حوزه خلیج فارس اتفاق افتاد البته کار ایران نبوده و نیس
4 ترکیه متوجه میشه که شاید سوریه امکان مقابله به مثل رو در نیروی هوایی نداره اما در نقاط سوق الجیشی میتونی ضربه خودشو بزنه
ضرر ترکیه میتونه میلیارد ها دلار باشه که سبب ایجاد نارضایتی داخلی هم باشه
در نزدیکی انتخابات میشه از رهبران و طرفداران احزاب لاییک استفاده کرد
تعدا دکشته شدگان حمله تنها 10 الی 20 نفر میتون باشه
چون قبلا این گونه حملات از سوی ایران و ترکیه و اسراییل در عراق و سوریه جهت برخورد با مخالفان صورت گرفته حتی در صورت لو رفتن توسط سازمان ملل قابل پیگیری نیس
کلا در جنگ نباید تعارف داشت این رو دوستان درک کنند دشمن خوب نداریم دشمن دشمن است
در دنیای سیاست ما نه دوست داریم نه دشمن روزی منافع کشوری در راستای مااست ان روز دوست ماست وروز بعد دشمن

حمایت کنید تا همه بدانند در جنگ با دشمنان اهل بیت مردم ایران چقدر مستحکم هستند
این موارد توسط رسانه بیگانه رصد میشود هر چه شما موافق تر باشید آنها میفهمند مردم ایران چگونه در مقابل بیگانگان می ایستند
  سوریه از یمن میگذرد « اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن » « لعنة الله علی عدوک یا علی »  
آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
[External Link Removed for Guests]
 
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺭﯾﻒ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺴﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﯿﻦ ‏( ﺳﺮﯼ ﮐﺎﻧﯿﻪ ‏) ﺑﯿﻦ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺮﮐﺎﻥ ﻓﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ .
ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻮﺭﯾﻪ ‏( ﺭﻭﮊ ﺁﻭﺍ ‏) ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮐﺎﻧﺘﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ، ﮐﺎﻧﺘﻮﻥ ﺟﺰﯾﺮﻩ،ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﻋﻔﺮﯾﻦ .
ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﯼ ﮐﺎﻧﯿﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﮐﺎﻧﺘﻮﻥ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺩﺍﻋﺶ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻞ ﺍﺑﯿﺾ ‏( ﮐﺮﯼ ﺳﺒﯽ ‏) ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺘﻮﻥ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻭ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻩ .
ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺭﻗﻪ ﻭ ﺣﺴﮑﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺎﯾﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺗﻞ ﺍﺑﯿﺾ ﻭ ﺳﻠﻮﮎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺒﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﻤﻼﺗﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ﺣﺴﮑﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﻭ ﺗﻞ ﺗﻤﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮐﺮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻞ ﺍﺑﯿﺾ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﮐﺎﻧﺘﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻭ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺗﻞ ﺧﻨﺰﯾﺮ، ﺭﺍﻭﯾﻪ،ﺩﻫﻤﺎ،ﻣﺒﺮﻭﮐﻪ ﻭ ﺍﺑﻮﺷﺎﺧﺎﺕ ﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﻧﯿﺮﻭ ﺍﺯ ﺭﻗﻪ ﻭ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﺍﺿﻌﺶ ﺩﺭ ﺭﺟﻌﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻭﺍﻧﯿﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﭘﺮﺣﺠﻢ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻏﺮﺑﯽ - ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

عملیات جبهه النصره برای تصرف اریحا امروز شروع شده.
نبردها سنگینی در جریانه ...
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”