آخرین تحولات عراق

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺍﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻫﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﺠﺎﺳﺘﺸﻮﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻮﻧﺸﻮﻥ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﮑﺮﯾﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻻﯾﻘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺸﮑﻪ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ " ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﻮﻑ ﻭ ﺣﺮﺍﻣﯽ ‏( ﺩﺯﺩ ‏) ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ .
ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺭﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ .

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮﺍﯾﻨﺪ، ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﻭ صلاﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﯼ ‏« ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» ، ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﺳﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺸﯿﻊ ، ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﻭﻫﺎﺑﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﻨﯽ ﻭ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﻨﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ نیاﺯﻫﺎﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 150 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﺠﻒ ﻭ ﮐﺮﺑﻼ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺬﯾﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ .

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

تصویر

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﺷﻮﻥ .

ﻋﮑﺲ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﺿﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ .
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻻﻥ ﺑﻔﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﻮﺫﯼ، ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺨﺮﺏ ﺗﺮﻩ .
ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯾﻪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﻋﺶ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﺯﺩ .
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 446
تاریخ عضویت: جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰, ۸:۵۳ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1062 بار
سپاس‌های دریافتی: 3155 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط R.A.F »

معاون صدام کشته شد (+عکس)
عزت ابراهیم الدوری تنها مقام ارشد حکومت صدام بود که پس از سقوط بغداد در سال 2003 ، از سرنوشت او خبری منتشر نشد و معلوم نبود کجاست / استاندار صلاح الدین اضافه کرد: عزت الدوری مغز متفکر داعش بود و مرگ او ضربه سختی به داعش است.
"عزت ابراهیم الدوری" معاون صدام کشته شد.

به گزارش عصرایران، تلویزیون رسمی عراق به نقل از استاندار صلاح الدین اعلام کرد: عزت ابراهیم الدوری معاون صدام امروز جمعه کشته شد.

رائد الجبوری استاندار صلاح الدین اضافه کرد: عزت ابراهیم در عملیات ارتش عراق و نیروهای داوطلب شیعه در منطقه حمرین کشته شد.

وی افزود: امروز صبح امروز در عملیات نیروهای امنیتی و ارتش عراق کشته شد. جنازه وی در حال انتقال به بغداد برای انجام ازمایشات دیی ان ای است.

معاون صدام کشته شد (+عکس)

استاندار صلاح الدین اضافه کرد: عزت الدوری مغز متفکر داعش بود و مرگ او ضربه سختی به داعش و گروه های ترویستی است.

به نوشته رسانه ها، عزت الدوری در کاروانی متشکل از سه خودرو در حال حرکت به سمت شهر "علم" در شمال بغداد بود که با حمله نیروهای عراقی روبه رو شد و در درگیری مسلحانه، کشته شد.

این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی، خبر کشته شدن عزت ابراهیم الدوری را اعلام می کند.

عزت ابراهیم الدوری تنها مقام ارشد حکومت صدام بود که پس از سقوط بغداد در سال 2003 ، از سرنوشت او خبری منتشر نشد و معلوم نبود کجاست.

عکس منتشر شده توسط رسانه ها از عزت ابراهیم الدوری پس از کشته شدن

فوری / معاون صدام کشته شد

فوری / معاون صدام کشته شد (+عکس)


فوری / معاون صدام کشته شد (+عکس)

فوری / معاون صدام کشته شد (+عکس)

وی از سال 2003 تاکنون بارها با انتشار پیام هایی صوتی یا تصویری ضمن اعلام زنده بودنش،‌ از حملات علیه دولت بغداد و نظامیان خارجی در عراق اعلام حمایت کرده بود.

"عزت ابراهیم الدوری" معاون صدام در یکی از پیام های تصویری پس از سقوط بغداد

فوری / معاون صدام کشته شد

عزت ابراهیم الدوری

عزت ابراهیم بعد از صدام قوی ترین مقام حکومت بعثی عراق بود و سمت معاون رئیس جمهوری (صدام) و دبیر حزب سوسیالیست عربی بعث در عراق را برعهده داشت.

او همچنین از سال 1991 تا 2003 در همه کنفرانس های خارجی به عنوان جایگزین صدام مشارکت می کرد.

فوری / معاون صدام کشته شد

پس از سقوط بغداد در سال 2003، وی فراری بود و گفته می شد بعد از اعدام صدام، به عنوان رهبر جدید حزب بعث انتخاب شده است.

گفته می شد عزت ابراهیم فرماندهی عملیات های مسلحانه علیه دولت بغداد و نظامیان خارجی را برعهده داشت.

با اینکه حزب بعث، سکولار بود اما عزت ابراهیم به عضویت در مجموعه مذهبی "طریقت صوفیه نقشبندیه" و داشتن افکار شبه سلفی و افراط گرایانه اسلامی معروف بود.

بارها خبرهای غیررسمی از همکاری نزدیک او با جنگجویان افراط گرای اسلامی در عراق حکایت می کرد.

ادامه دارد ...
[External Link Removed for Guests]
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

R.A.F نوشته شده:معاون صدام کشته شد (+عکس)
عزت ابراهیم الدوری تنها مقام ارشد حکومت صدام بود که پس از سقوط بغداد در سال 2003 ، از سرنوشت او خبری منتشر نشد و معلوم نبود کجاست / استاندار صلاح الدین اضافه کرد: عزت الدوری مغز متفکر داعش بود و مرگ او ضربه سختی به داعش است.
"عزت ابراهیم الدوری" معاون صدام کشته شد.

به گزارش عصرایران، تلویزیون رسمی عراق به نقل از استاندار صلاح الدین اعلام کرد: عزت ابراهیم الدوری معاون صدام امروز جمعه کشته شد.

رائد الجبوری استاندار صلاح الدین اضافه کرد: عزت ابراهیم در عملیات ارتش عراق و نیروهای داوطلب شیعه در منطقه حمرین کشته شد.

وی افزود: امروز صبح امروز در عملیات نیروهای امنیتی و ارتش عراق کشته شد. جنازه وی در حال انتقال به بغداد برای انجام ازمایشات دیی ان ای است.

معاون صدام کشته شد (+عکس)

استاندار صلاح الدین اضافه کرد: عزت الدوری مغز متفکر داعش بود و مرگ او ضربه سختی به داعش و گروه های ترویستی است.

به نوشته رسانه ها، عزت الدوری در کاروانی متشکل از سه خودرو در حال حرکت به سمت شهر "علم" در شمال بغداد بود که با حمله نیروهای عراقی روبه رو شد و در درگیری مسلحانه، کشته شد.

این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی، خبر کشته شدن عزت ابراهیم الدوری را اعلام می کند.

عزت ابراهیم الدوری تنها مقام ارشد حکومت صدام بود که پس از سقوط بغداد در سال 2003 ، از سرنوشت او خبری منتشر نشد و معلوم نبود کجاست.

عکس منتشر شده توسط رسانه ها از عزت ابراهیم الدوری پس از کشته شدن

فوری / معاون صدام کشته شد

فوری / معاون صدام کشته شد (+عکس)


فوری / معاون صدام کشته شد (+عکس)

فوری / معاون صدام کشته شد (+عکس)

وی از سال 2003 تاکنون بارها با انتشار پیام هایی صوتی یا تصویری ضمن اعلام زنده بودنش،‌ از حملات علیه دولت بغداد و نظامیان خارجی در عراق اعلام حمایت کرده بود.

"عزت ابراهیم الدوری" معاون صدام در یکی از پیام های تصویری پس از سقوط بغداد

فوری / معاون صدام کشته شد

عزت ابراهیم الدوری

عزت ابراهیم بعد از صدام قوی ترین مقام حکومت بعثی عراق بود و سمت معاون رئیس جمهوری (صدام) و دبیر حزب سوسیالیست عربی بعث در عراق را برعهده داشت.

او همچنین از سال 1991 تا 2003 در همه کنفرانس های خارجی به عنوان جایگزین صدام مشارکت می کرد.

فوری / معاون صدام کشته شد

پس از سقوط بغداد در سال 2003، وی فراری بود و گفته می شد بعد از اعدام صدام، به عنوان رهبر جدید حزب بعث انتخاب شده است.

گفته می شد عزت ابراهیم فرماندهی عملیات های مسلحانه علیه دولت بغداد و نظامیان خارجی را برعهده داشت.

با اینکه حزب بعث، سکولار بود اما عزت ابراهیم به عضویت در مجموعه مذهبی "طریقت صوفیه نقشبندیه" و داشتن افکار شبه سلفی و افراط گرایانه اسلامی معروف بود.

بارها خبرهای غیررسمی از همکاری نزدیک او با جنگجویان افراط گرای اسلامی در عراق حکایت می کرد.

ادامه دارد ...


پس عکسش !!!
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﻋﺰﺍﯼ ﺍﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﺱ .

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﮔﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﺠﯽ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ، ﺁﺧﺮ ﻧﯿﺮﻭﯾﻬﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺪﺭ "ﻋﺰﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﯼ " ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ 10 ﺳﺎﻝ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 25 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺸﺘﻦ .!
ﻋﻤﻖ ﺍﯾﻦ ﻋﺰﺍﯼ ﺍﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻥ ﺗﻮﯼ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮﺷﻮﻥ ﻋﮑﺲ ﺟﻨﺎﺯﺵ ﯾﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭﻥ !
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺣﺰﺏ ﺑﻌﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﻫﺎﺩﯼ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﯼ ﺧﺒﺮ ﺯﺩﻥ ﮐﻪ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻥ .
ﺗﻮﯼ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺑﺎ 3 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ 9 ﺗﺎ 15 ﻧﻔﺮ ﺍﺳﮑﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ .

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﺣﺒﯿﺐ ﺟﻨﺖ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻻﻭﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﺮﻡ ﺷﺪ .
ﺣﺒﯿﺐ ﺟﻨﺖ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ـ ۲۷ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ ـ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﯿﺪ .

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﯿﻦ " ﻋﺰﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﯼ " ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ .

سلفی با عزت

تصویر
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3535
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4751 بار
سپاس‌های دریافتی: 7044 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط bamn »

امروز در عراق هم روز خوبی نبوده . تروریست های داعش با حمله به منطقه ناظم ثرثار در شمال فلوجه دهها نفر از نیروهای ارتش و عشایر منطقه را قبل و بعد از اسارت به قتل رساندند . گفته می شود یکی از کشته شدگان در این حمله سرتیپ حسن عباس فرمانده لشکر یکم الانبار بوده است .
امروز همچنین بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در گذرگاه تربیل (بین عراق و اردن) 7 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند .
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

موﺝ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ 140 ﺳﺮﺑﺎﺯ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺛﺮﺛﺎﺭ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﯼ ﻭ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺷﺪﻥ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺧﺒﺮ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻪ ‏( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺧﺒﺮﺵ ﺭﻭ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ ‏) ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﯿﺦ ﻗﯿﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ‏( ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ‏) ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ .
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﭙﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺋﺐ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻓﻠﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻥ ‏( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ ‏)

تصویر

ﺷﯿﺦ ﻗﯿﺲ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﺮﺍﻕ:
- ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﻦ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻥ .
- ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ، ﮐﺮﺑﻼ ﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
- ﺍﻭﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﯾﻪ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ .
- ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺩﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﻩ .
- ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻭﻧﻬﺎﺳﺖ.
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 464
تاریخ عضویت: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۶, ۹:۴۵ ب.ظ
محل اقامت: ایران، از خلیج همیشه فارس تا دریای خزر
سپاس‌های ارسالی: 3381 بار
سپاس‌های دریافتی: 1794 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط hermes_PERSIAN »

[quote="mpo"]ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﺒﻮﻓﺮﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﻋﺜﯿﻪ ‏( ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ ‏) ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻦ ‏( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﮐﺮﺑﻼ ‏) .
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻋﺸﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﻭﺩ 120 ﺑﻮﺩﻥ ‏( ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺑﯿﻦ 2500 ﺗﺎ 5000 ﺭﺍﺱ ﺍﺳﺖ ‏) .

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﺸﻦ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻮﺩﻥ ‏(ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺭﺗﺸﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻼﺡ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻨﺸﻮﻥ ﮐﻢ ﻧﺒﻮﺩ ‏) ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺍﻋﺸﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﻧﺸﻦ ! ؟‌

دوست عزیز اگر هم باقی می ماندند نمیتوانستند جلوی ورود داعش را بگیرند.
مقاومت در برابر دشمن کار مردان مردی بود که در خرمشهر وآبادان جلوی دشمن تا دندان مسلح بعثی ایستادگی کردند. مقاومت در برابر دشمن سردارانی مثل جهان آرا، همت، باکری، صیاد شیرازی و... را میخواهد. شما ملاحظه بفرمایید وجود سرداری از نسل آن بزرگمردان به نام حاج قاسم سلیمانی چقدر درعراق تاثیرگزار بودهاست.
برادر عزیزمقاومت مردم در برابر دشمن مردمی میخواهد که مانند گیلان غرب تا پایان جنگ ایستادگی کردند و شیرمردانی مثل شیرودی و کشوری را طلب میکند.
پس شما انتظار داریدمردم این شهر در مقابل دشمن ایستادگی کنند.
با دیدن این تصاویر میتوانید به عظمت و بزرگی شهدای ۸سال دفاع مقدس پی ببرید، پس بیایید حتی با یک صلوات برای شادی روح همه بزرگوارانی که در مقابل دشمن بعثی مردانه ایستادند تا خاک، شرف و ناموس ایران و ایرانی از گزند محفوظ بماند یادی از ایشان کرده باشیم و گرنه جبران حتی ذره ای از حقی که ایشان بر گردن ما دارند غیر ممکن است. روحشان شاد.
خليج فارس = الخليج الفارسي = Persian Gulf = Persischer Golf = golfe Persique = Περσικός κόλπος = Перси́дский зали́в = الخلیج الفارسی الی الابد
جمال عبدالناصر: کنا سنعمل: حتی یمتد العربی من المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

تصویر

ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮﻣﺮﯾﻪ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺸﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺳﻔﺮﯼ ﺩﺍﺭﻩ .
ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 72 ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﻟﺘﻪ، ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﺪﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﻫﺎﺵ ‏( ﮐﻪ ﺣﻖ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻦ ‏) ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻦ .
ﺍﻥ ﺷﺎﺍﻟﻠﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻋﻤﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”