آخرین تحولات عراق

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

تصویر

ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ " ﻧﺎﻇﻢ ﺍﻟﺜﺮﺛﺎﺭ " ﺭﻭ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ .

ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺩﻭﺍﻋﺶ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮐﻤﮑﯽ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﺩﺍﻋﺶ ‏( ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ‏) ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ ﻭ 140 ﺍﺭﺗﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﯿﺪﻥ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﯼ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﻭ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺩﻭﻧﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﺪ ﻣﺮﺩﻡ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺜﺮﺛﺎﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ . ( 7 ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻥ ‏)
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﺯ 2 ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﯿﺪ .
ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻗﻒ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﯿﺎﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﻞ ﮊﺍﭘﻨﯽ ‏( ﺣﺪﻭﺩ 20 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‏) ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﭘﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺭﻣﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

با سلام خدمت دوستان
به تاپیک "تحلیلی بر طرح خاورمیانه جدید ایرانی" که شامل مجموعه مقالاتی از تحلیل گران درخصوص سیاست های منطقه ای و جهانی ایران هست هم مراجعه کنید.
لینک تاپیک:
topic-t115094-12.html#p446120
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺮﮐﻮﮎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ " ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ " ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻫﻤﻘﻄﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ، ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻼﺡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﯾﻮﺭﺵ ﺑﺮﺩﻧﺪ؛ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺳﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺣﻤﻠﮥ ﺩﺍﻋﺸﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
"ﺍﺑﻮﺛﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺸﯿﺮﯼ " ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﯿﭗ ۱۶ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ، ﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ .
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ " ﺗﻞ ﺍﻻﺣﻤﺪﯾﻪ " ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺍﻋﺶ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺯﺭﻩ ﭘﻮﺵ ﻭ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺧﺘﮥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺠﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ .
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺍﻋﺶ، ﺩﺭﺻﺪﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦِ ﺗﻞ ﺍﻻﺣﻤﺪﯾﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۴۰ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3566
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4758 بار
سپاس‌های دریافتی: 7053 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط bamn »

  [SIZE=150]داعش در اصفهان!!!
  
براساس مشاهدات عینی صبح امروزم ، بنده حضور عناصر داعش در شهر اصفهان را تایید می کنم!!! شب گذشته عناصر داعش در اقدامی جنایتکارانه سر ماکت های نصب شده در ضلع جنوبی پل خواجو را قطع کرده اند!!! متاسفانه به علت همراه نداشتن گوشی مناسب نتوانستم از این جنایت هولناک تصویری تهیه کنم اما به شما اطمینان می دهم این ماکت ها که از تخته سه لای پلاستیکی ساخته شده و نشان دهنده لباس محلی مردمان بومی اصفهان است و به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان در این محل نصب شده دیروز صبح سر داشتند!!!

جدای از شوخی فقط امروز دهها توریست خارجی از این محل دیدن کرده و این صحنه زشت را دیده اند! تازه شهرداری اصفهان اخیراً عملیات نصب مجسمه های نیم تنه برنزی رنگ مشاهیر مدفون در تخت فولاد را آغاز کرده که خدا می داند داعشی های اصفهان تا چند هفته دیگر چه بالاهایی سرشان خواهند آورد!!!

 ***

  سر همان عراق خودمان! آقا این که می گویید در حمله به فلان نقطه داعش اینقدر نیرو داشته ، کی این آمار را می دهد؟ شاهدان عینی یا خود داعشی ها؟! چون برداشت بنده این است که داعشی ها در الانبار باید خیلی بیشتر از اینها باشند اما عمداً آمار کم می دهند تا شجاعت خودشان را بیشتر نشان بدهند!

اما از طرف دیگر ، مسئله ترس مطرح است . حتماً تا به حال بارها برایتان پیش آمده که در هنگام تماشای فیلم های ترسناک نسبت به واکنش های احمقانه و غیر منطقی کاراکترهای فیلم واکنش نشان داده اید و تصور می کنید این واکنش ها بخاطر ضعف در فیلمنامه است . در حالی که فیلمنامه نویسان و فیلمسازان در این فیلم ها از یک اصل بدیهی روانشناسی بهره می برند و آن این است که ترس اگر از حدی بگذرد عقل و منطق انسان را ذائل می نماید . داعشی ها هم دقیقاً همین شیوه را در پیش گرفته اند و با جنگ روانی و تبلیغات فراوان روی جنایت هایشان به ترس مردم از خود دامن می زنند .

شخصی حکایت کرده که در جاده ای با عده ای می رفته . سرباز مغولی به آنها می رسد و دستور می دهد که دستان یکدیگر را ببندند . راوی می گوید هرچه به دیگران گفتم او فقط یک نفر است و اگر دستان هم را ببندیم همه ما را خواهد کشت ، دیگران می گفتند می ترسیم و جرات مقاومت نداریم . راوی در نهایت به تنهایی به مغول حمله کرده و با کاردی که داشته او را کشته و همراه با دیگران گریخته است . در حکایت دیگری آمده مغولی فردی را اسیر کرد اما سلاحی برای کشتنش نداشت ، به او گفت همینجا سرت را بر زمین بگذار و منتظر باش تا برگردم . نشان به آن نشان که مغول رفت و چند ساعت بعد با سلاحی بازگشت و آن شخص را در همان محل گردن برید!
 
      
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

تصویر

ﮐﺮﺩ ﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮﺯﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭ ﺁﻣﺮﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﯾﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺮﺳﻪ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻂ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺪﺍﻓﻌﯽ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﺠﻮﻣﯿﺸﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮﺍﺭ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺭﻗﻢ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻣﻮﺻﻞ، ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ .

ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﻕ ﺗﮑﺮﯾﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﮐﺮﮐﻮﮎ ﺗﺎ ﺁﻣﺮﻟﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﺸﻮﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﻔﻮﺫﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﻞ ﻫﺎﺳﺖ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

تصویر

ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻋﺮﺍﻕ .

ﺳﺒﺰ : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ‏(ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﻫﻢ ﺳﻬﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ‏)
ﻫﺎﺷﻮﺭ ﺳﺒﺰ : ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺯﺭﺩ: ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻪ
ﻫﺎﺷﻮﺭ ﺯﺭﺩ: ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺁﺑﯽ: ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺗﺶ
ﻫﺎﺷﻮﺭ ﺁﺑﯽ: ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻪ .

ﺗﻮﺿﯿﺢ:
-1 ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﺣﻮﯾﺠﻪ ‏( ﺣﻮﯾﺠﻪ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﻫﺎﺷﻮﺭ ﺳﺒﺰ ﺯﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﮐﻨﻦ ‏)
-2 ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺘﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ .
-3 ﮐﺮﺩ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻮﺻﻞ ﻭ ﺗﻞ ﻋﻔﺮ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮑﺸﻮﻥ ﮐﻨﻦ . ﻓﻌﻼ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻣﻮﺻﻞ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻋﺸﻪ .
-4 ﻓﻌﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﺗﯽ ﮐﺮﺩﻫﺎ، ﺩﺭ ﺣﻮﯾﺠﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻪ .
-5 ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺍﺭﺗﺶ 4 ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ 2 ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﺭﺗﺸﻪ ﻭ 2 ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻋﺶ . ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺭﻓﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ، ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﻠﻮﺟﻪ، ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﯼ ﻫﯿﺖ ﻭ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﭘﺲ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﻋﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﺯﻫﺎﺳﺖ . ﺗﻮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻝ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻋﺸﻪ ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻥ .

ﺯﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺷﺪﻩ ‏( ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﺠﯽ، ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﺮﯾﻦ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ، ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﺸﺖ ﺯﻧﯽ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ‏) ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 5000 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﻮﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﯿﺎﺭﻥ ‏( ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ‏) ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 20000 ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﺷﻦ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ 20000 ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺸﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻔﻮﻑ ﻧﺒﺮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻦ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻡ . ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺪﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ 12000 ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺭﻩ .
.
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺞ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻪ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﺳﻼﺡ ﻧﺪﻩ، ﺍﻭﻻ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻠﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺳﻼﺡ ﺩﺍﺭﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ اﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ‏( ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺗﮑﺮﯾﺖ ﺗﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﻮﺷﮏ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ‏) .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺑﺸﻦ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺛﻘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺑﻮﺑﮑﺮ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﯿﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﻣﯿﺮﺳﻪ .

ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﻧﮑﻨﻪ، ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻻﺗﺶ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﻥ .
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﺶ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﻌﻠﻞ ﺍﺭﺗﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ . ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﮔﺴﯿﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ، ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﮑﻨﻪ .

ﺣﺎﻻ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ، ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ.ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺁﺗﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻪ . ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ، ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ:

-1 ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ
-2 ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ‏( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺍﻋﺶ ‏) ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ
-3 ﺳﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﺍﻋﺶ
-4 ﺗﯿﺮﻩ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺣﺸﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﺸﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 1 ﻣﺎﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﺴﺖ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻩ .
ﻭ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﺨﻮﺍﻥﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻦ .

ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺼﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻣﺮﺳﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﯾﻤﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩ .
ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

تصویر

ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩ ...
ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﯼ ﺟﺪﯾﺪ !
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩ - ﺳﻨﯽ - ﺷﯿﻌﻪ
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﺭﺳﯿﺪ ! ﺩﺍﻋﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ ﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻏﺮﺑﻪ ؛ ﺷﺎید ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻧﻮﯾﻦ ﺭﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ ..
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺑﺸﻪ ؛ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻪ .
ﻭﻟﯽ
ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻨﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺸﻨﺪ ، ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﻼﺡ ﺑﻪ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﻪ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﻣﺠﺰﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺠﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺴﺖ !
ﭘﺮ ﺭﻭﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ؟؟؟ ﻭﻗﺎﺣﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ؟؟ !!
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺫﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﻋﻮﺍﻧﺶ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻭﺭﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﻦ !!!! ؟

ﻫﯿﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻟﻪ ..
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﯿﺠﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﻩ .

ﺩﺍﻋﺶ ﮐﻪ ﺩﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﻨﻪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ .

ﻓﻌﻼ ﺟﺎﺩﻩ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﻋﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪﻩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﺸﻪ .

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﺠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﻪ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺯﺭﻫﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺯﺑﺪﻩ ﻣﺜﻼ ﯾﮕﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻃﻼﯾﯽ، ﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻭ ﯾﮕﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ .
ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﺭﻫﯽ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺮﺑﺮ ﻭ ﻫﺎﻣﺮ ﻫﺴﺖ .
ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ 2000 ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻭ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻥ .
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﻪ، ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺶ ﺩﺭ ﺑﯿﺠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺝ ﺍﻭﻝ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺵ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ، ﻋﮑﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺗﺴﻠﻂ 90 ﺩﺭﺻﺪﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﺷﻮﻥ ﺩﻭﺭﻏﻪ .
ﺩﺍﻋﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﯿﺠﯽ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﺪﻡ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻪ .

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ، ﻣﺤﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ، ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺣﻮﻣﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ‏( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 1 ﺗﺎ 5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ‏) ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﯿﻪ .
ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ، ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﺵ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻪ .

تصویر
تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط mpo »

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺷﮏ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ( نگفتن مدلش چیه ولی احتمالا باید کورنت یا سری موشک های ضد زره ارتش سوریه باشه ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ .
ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻢ، ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﺶ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ، ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻦ .
ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺍﺭﺗﺶ ‏( ﺭﺯﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ‏) ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺸﻪ .

تصویر
تصویر
تصویر
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 221
تاریخ عضویت: جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۲, ۳:۲۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 72 بار
سپاس‌های دریافتی: 490 بار

Re: آخرین تحولات عراق

پست توسط مدافعان حرم »

این تانکه مال سپاه نبود ؟ :-?
آندریا: سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که قهرمانی نپرورد.
گالیله: نه آندریا، سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که در آنجا نیاز به قهرمان باشد.
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”