رشد قابل توجه صادرات نظامی کشور

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵, ۹:۱۲ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

رشد قابل توجه صادرات نظامی کشور

پست توسط vaispard »


وزيرسابق دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح گفت :باوجودتحريم كشورصادرات
بخش دفاعي يك ونيم برابرشدوعملكرداين وزارتخانه درچهارسال گذشته د
مقايسه بامدت مشابه قبل ازآن تاسه ودودهم برابرافزايش يافته است .
به گزارش خبرنگارمامصطفي محمدنجاردرمراسم توديع ومعارفه وزيردفاع
وپشتيباني نيروهاي مسلح كه باحضوررئيس ستادكل نيروهاي مسلح فرماندها
عاليرتبه ارتش وسپاه وجمعي ازمسئولا ن كشوري ولشكري برگزارشدافزود:
نيروهاي مسلح هم اكنون دراوج آمادگي اقتداروعظمت هستندواگردراوايل
جنگ ازدادن سيم خارداروخمپاره 60 به ماخودداري مي كردندامروزمي
توانيم هرآنچه كه نيروهاي مسلح كشورمان نيازدارندبسازيم .
وي افزود:بزرگان مادروزارت دفاع مانندسربازان گمنام وبه صورت خاموش
كارهاي بزرگي راانجام دادندوباعث شدندكه امروزبه جايي برسيم كه شرق
غرب درمقابل ابتكارات ماازتعجب انگشت به دهان بماند.
نجارپرتاب ماهواره اميدراافتخاربزرگي دانست وگفت :دغدغه مادروزار
دفاع خواست مقام معظم رهبري بودواين موجب بركت كارورشدچندبرابري
خدمات اين وزارتخانه شد.
وي گفت :اين جهش اعجاب انگيزكه اغازگرجهش هاي بزرگ اينده دربخش دفاع
است بااتكال به خدواندمتعال وهمت وتلا ش همه مديران متخصصان
دانشمندان ومحققان وزارت دفاع به انجام رسيد.
مصطفي محمدنجارافزود:دردوره 4 ساله گذشته باهمكاري همدلي وهم
افزايي توانستيم به نقطه هاي روشني برسيم .
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”