صفحه 1 از 1

برنامه روسيه براي نوسازي رزمناوهاي موشك انداز

ارسال شده: یک‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۸, ۸:۵۷ ب.ظ
توسط vaispard

ولا ديمير پوپووكين معاون وزيردفاع روسيه ازبرنامه نوسازي ناوهاي موشك برسنگين اين كشور خبر داد. اين مقام روس گفت : ما چند فروند از اين ناوهاكه يادگار زمان شوروي سابق است دراختيارداريم و برنامه اي براي نوسازي اين كشتي ها طراحي كرده ايم .
وي خاطرنشان كرد"نيروي دريايي روسيه تنها يك فروند ناو موشك بر سنگين موسوم به "پيوتروليكي
[FONT=B Traffic] [FONT=B Traffic]  " Veliki
    دراختيار دارد و وزارت دفاع تصميم گرفته است، ناوهاي "آدميرال ناخيموف " و "آدميرال لا زارف " را تعمير و نوسازي كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري ريانووستي از مسكو ، پوپووكين افزود: براي اجراي تمرين هاي دريايي در مسيرهاي طولا ني استفاده ازناوهاي موشك برسنگين با سوخت هسته اي يك ضرورت است و ما بايداز اين نوع ناوهادراختيارداشته باشيم زيراناوهاوكشتي هاي با موتور ديزل نمي توانند مسيرهاي طولا ني را طي كنند.