سرهنگ Zoltán Dani ، شكارچي F-117

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با هواپيماهاي نظامي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: SAMAN, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Commander
Commander
نمایه کاربر
پست: 2440
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 فروردین 1386, 6:23 pm
سپاس‌های ارسالی: 11143 بار
سپاس‌های دریافتی: 14946 بار

سرهنگ Zoltán Dani ، شكارچي F-117

پست توسط Shahryar »

  Zoltán Dani ، شكارچي F-117  

 تصویر 
   

Zoltán Dani (نام مجاري دني زولتان)، سرهنگ سابق ارتش يوگوسلاوي و فرمانده سابق آتشبار سوم تيپ 250 موشكي، موفق شد يك فروند F-117 Nighthawk آمريكا را در نزديكي روستاي Buđanovci در تاريخ March 27, 1999 و در خلال جنگ كوزوو ساقط نمايد. وي اين موفقيت بزرگ را توسط موشكهاي به روز شده SA-3 Goa بدست آورد. سرهنگ Zoltán Dani مدعي است كه آتشبارهاي تحت فرمان وي يك فروند F-16 آمريكا را هم ساقط كرده اند در حاليكه ناتو مدعي است اين جنگنده به علت نقص فني سقوط كرد. وي پس از گذشت 6 سال از زمان جنگ كوزوو (زمان انجام مصاحبه)، راضي شد تا با رسانه هاي غربي مصاحبه اي در باره چگونگي اين موفقيت بزرگ داشته باشد.

هدف قرار گرفتن هواپيماي رادار - گريز آمريكا در تاريخ March 27, 1999در خلال جنگ 78 روزه ناتو بر عليه صربها، نه تنها ضربه اي بود كاري به اعتبار F-117 ، بلكه به تكنولوژي جديد در حال وردو به نيروي هوائي آمريكا براي جنگنده هاي نسل جديد بود. كارشناسان نظامي در باره چگونگي عملكرد يك جنگنده در صورت مواجهه با يك سيستم دفاع ضد هوائي با هدايت توسط افراد ماهر به بحث ميپردازند مانند سيستم دفاع ضد هوائي منسوخ صربها كه آنها را رديابي و نابود كرد.

سرهنگ دني در طي مصاحبه خود گفت كه مورد هدف قرار گرفتن F-117 در يك شب بدون ماه ، توسط موشك SA-3 Goa و فقط سه روز پس از آغاز جنگ صورت پذيرفت. سرهنگ دني: "ما تغييرات كمي را براي ارتقاء سيستم موشكي دهه 60 خود جهت شناسائي Nighthawk انجام داديم". آتشبارهاي سام-3 وي داراي 4 سكوي پرتاب با طول 21 فوت و وزن 880 پاوند بودند. SA-3 در سال 1961 وارد خدوت شد و علي رغم اينكه دستخوش تغييراتي گرديد ولي تهديد جدي براي هواپيماهاي ناتو نبود.

سرهنگ Zoltan مثال خوبي است از اينكه چگونه يك فرمانده با قوه تخيل و ابتكار خود ميتواند با سلاحي قديمي موفقيتي بزرگ را بدست آورد. در حاليكه همقطاران سرهنگ Zoltan بشدت از اقدامات ضد الكترونيكي نيروهاي ناتو (بويژه آمريكا) روحيه خود را از دست داده بودند، وي هنوز باور داشت كه ميتواند سلاح قديمي خود را تبديل به سلاحي مرگبار نمايد. اقداماتي كه وي انجام داد و نتايجي كه وي گرفت هشداريست به تمام كسانيكه باور دارند "تكنولوژي برتر" به تنهائي عامل برتري در نبردها است. به غير از ساقط كردن 2 جنگنده، آتشبارهاي موشكي Zoltan موفق به ناكام گذاشتن دهها عمليات بمباران توسط شليك هاي غير منتظره موشكهاي دقيق خود شدند.

اين آن چيزيست كه وي انجام داد------------ Zoltan داراي حدود 200 سرباز تحت فرمان خود بود. وي شروع كرد به شناختن آنها، آموزش دادن سخت آنها و مطمئن شد كه هر كسي ميتواند انجام دهد آن چيزي را كه از او انتظار ميرود. اين سطح از كيفيت رهبري و فرماندهي براي بدست آوردن پيروزيهاي بزرگ ضروري بود. Zoltan بسياري از تكنيكهاي موثر را كه مورد انتظار خلبانان ماهر آمريكائي بود را بكار برد. البته خلبانان آمريكائي انتظار اين تكنيكها را داشتند اما انتظار روياروئي و مواجه نزديك با آنها را نداشتند زيرا قدرت رهبري و فرماندهي دشمن را ضعيف ميپنداشتند.

به عنوان مثال، Zoltan به خوبي ميدانست كه حريف عمده و قدر او HARM (موشك ضد-رادار) و سيستمهاي شناسائي الكترونيك به كار گرفته شده توسط آمريكائيها و البته موشكهاي دقيق هدايت شونده كه وي را نشانه گذاري كرده اند خواهد بود، از اين روي وي از خطوط ارتباطي زميني به جاي راديو يا موبايل استفاده كرد. وي حتي از پيك هائي پياده يا با خودرو استفاده ميكرد ولي همين عمل او باعث شد تا مردم با هوش بالاي سر او (اشاره به آمريكائيها) نتوانند به مكان او پي ببرند. رادارها و موشكهاي وي به طور مرتب تغيير مكان ميدادند بدين معني كه برخي از افراد او به طور دائم مشغول پيدا كردن سايتهاي جديد ، پياده كردن و سوار كردن تجهيزات خود بودند.

 تصویر 
 F-117 ساقط شده توسط موشكهاي سام-3 

آتشبارهاي موشكي تحت فرمان وي در خلال 78 روز بمباران بي امان ناتو 100.000 كيلومتر براي مورد هدف قرار نگرفتن جابجا شدند! سربازان وي ميدانستند اين جابجائيها بسيار با اهميت است. نيروهاي صرب داراي جاسوساني در خارج از پايگاههاي هوائي ايتاليا، جايي كه بيشتر عملياتهاي بمباران از آنجا صورت ميگرفت بودند. وقتي هواپيماهاي تاتو TAKEOFF ميكردند بلافاصله اطلاعاتي شامل: زمان پرواز ، تعداد هواپيماها و نوع آنها به سايتهاي موشكي تحت فرمان Zoltan و ديگر آتشبارهاي موشكي ارسال ميشد.

Zoltan تمامي اطلاعاتي را كه ميتوانست از تكنولوژي استيلت آمريكائي و F-117 بدست آورد را فرا گرفت. اطلاعات طبقه بندي نشده زيادي موجود بود، وي ايده هاي خود را در جهت سرنگوني F-117 بر اساس يافته هاي اطلاعاتي خود بر اين اصل كه تكنولوژي قادر به مخفي سازي كامل F-117 از ديد رادار نيست بلكه آن را تا حد زيادي پنهان ميسازد توسعه داد و وي توانست تا حد زيادي به مكان F-117ها در آسمان پي ببرد. وي پي برد كه چگونه ميتواند رادارهاي خود را در جهت شناسائي F-117 به خوبي تنظيم نمايد. (در اين مورد وي توضيحات بيشتري نداد).

صربها همچنين داراي گروهي از مشاهده كنندهگان انساني بودند كه كارشان گزارش ورود جنگنده هاي ناتو به داخل صربستان و رديابي شان بود. اين جاسوسان و مشاهده كنندگان، Zoltan را قادر ساختند كه رادارهاي خود را در حداقل زمان و به صورت كمين روشن سازند. اين عمل باعث ايجاد مشكلات جدي براي سيستم جلوگيري از دفاع ضد هوائي دشمن امريكائيها SEAD براي شليك موشكهاي HARM كه نيازمند هدايت به سمت رادار روشن ميباشند ميشد. Zoltan هرگز حتي يك رادار را هم توسط موشكهاي HARM از دست نداد.

Zoltan از افراد نشانه گذار و هدف ياب جهت كوتاه كردن زمان روشن بودن رادارها استفاده برد، SA-3 موشكي است كه از زمين هدايت ميشود از اين روي بايد شليك غافلگيرانه اي به سمت هواپيماهاي آمريكائي قبل از به كارگيري jamming و يا مانورهاي فرار براي گمراه كردن موشك داشت. F-117 ساقط شده تنها 13 كيلومتر با محل پرتاب فاصله داشت. Zoltan همچنين اطلاعات ارزشمندي از دشمن خود كسب ميكرد. فرماندهان NATO غالبا هواپيماهاي خود را در مسيرهاي يكسان ميفرستاندن و سعي نميكردند تا كوشش كنند تا ميسر خود را تعويض كنند. اين اشتباه بزرگي بود زيرا ممكن بود شكار فرمانده زيرك و باهوشي همچون Zoltán Dani گردند.

دفاع ضد هوائي صربها تا آخر جنگ تهديدي بالقوه براي جنگنده هاي ناتو بود و آنها را مجبور ميساخت تا بالاتر از ارتفاع 15.000 فوتي جائيكه از حملات موشكهاي زمين به هوا در امان بمانند اما آن اندازه دور كه نتوانند نقش خود را در هدف قرار دادن اهداف زميني به درستي ايفا كنند. Zoltán Dani مي افزايد: آمريكائيها بسيار با غرور و از خود راضي وارد جنگ شدند و فكر ميكردند بدون هيچ مقاومتي از سمت ما، ما را نابود خواهند ساخت. در برخي موارد آماتور گونه رفتار ميكردند. وي اضافه ميكند كه نيروهاي صرب توانسته بودند به شبكه ارتباطي سري ناتو رسوخ كرده به طوريكه مكالمات خلبانان با هواپيماهاي نظارتي AWACS را شنود ميكردند !

Zoltán: من شخصا به صحبتهاي خلبانان آنها گوش ميكردم و مسير پروازي و نوع هواپيماهاي آنها را پيدا ميكردم !
واحد آتشبار Zoltán Dani هر ساله در سالروز سقوط F-117 توسط واحد آنها اين مراسم را با كيكي به شكل F-117 جشن ميگيرند. Zoltán Dani در حال حاضر به عنوان يك نانوا در روستاي خود Skorenovac مشغول به كار است. وي اصليتي مجارستاني دارد.

درسي كه Zoltán Dani داد اين بود: هرگز دشمن خود را دست كم نگيريد.

منابع:

USA Today, 26 October 2005
Strategy Page, 21 November 2005
The Associated Press-2005
آخرین ويرايش توسط 1 on Shahryar, ويرايش شده در 0.
يا علي گفتيم و عشق آغاز شد..
Commander
Commander
نمایه کاربر
پست: 2440
تاریخ عضویت: چهارشنبه 15 فروردین 1386, 6:23 pm
سپاس‌های ارسالی: 11143 بار
سپاس‌های دریافتی: 14946 بار

پست توسط Shahryar »

از لطف شما متشکرم.

مدتها بود که این مطلب رو ترجمه کرده بودم و به دنبال فرصتی میگشتم تا در سایت قرار بدم. با توجه به بحث هواپیماهای رادار-گریز در سایتمون و اینکه شبهات زیادی در مورد اینکه چه عاملی باعث سرنگونی F-117 شد (MIG-29/ SAM-6 ....) وجود داشت این پست جهت اشنائی و روشن شدن موضوع ارسال شد.
يا علي گفتيم و عشق آغاز شد..
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3101
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 22 بهمن 1385, 4:25 pm
سپاس‌های ارسالی: 19718 بار
سپاس‌های دریافتی: 21366 بار

پست توسط SAMAN »

با تشکر از Shahryar عزیز, استاد بزرگ و گرامی :D

 تصاویری از اف-117 ساقط شده در یوگوسلاوی 

اف-117 مذکور توسط موشک های سام 3 ساقط شد.

 [External Link Removed for Guests] 

 [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
پیام حکم قتل خود شنفتن مرا خوشتر بود, از یک تملق به نزد مردمان سفله گفتن!
ارسال پست

بازگشت به “هواپيماهاي نظامي”