نکاتی درباره داروهاي كاهش وزن

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با بهداشت به بحث بپردازيد.

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

نکاتی درباره داروهاي كاهش وزن

پست توسط ganjineh »

خيلي از افراد چاق و آنهايي كه از افزايش وزن رنج مي‌برند بدنبالداروهايي مي‌گردند تا بدون تغيير شيوه تغذيه بتوانند وزن خود را كاهشدهند. در اين راه يك گروه از داروها از جذب چربي‌هاي خورده شده جلوگيريمي‌نمايد، اما اين بدان معنا نيست كه شما با خوردن اين داروها مي‌توانيدهر چقدر چربي كه مايل بوديد، استفاده نماييد. بلكه آنچه در اين بين ضرورياست تغيير رژيم غذايي شما مي‌باشد و اتفاقا مطالعات جديد نشان مي‌دهد كهصرفا استفاده از داروهاي كاهش دهنده جذب چربي، نمي‌تواند تغيير رژيم غذاييلازم براي درمان چاقي را به همراه داشته باشد.
در مطالعه‌اي كه اخيرا در نروژ انجام شده است از گروهي از داروها كهمانع جذب چربي غذا در روده مي‌باشد، استفاده شده است. در هنگام مصرف ايننوع دارو توصيه مي‌شود ميزان مصرف چربي خود را محدود به ۳۰ درصد كالريدريافتي روزانه كنند. مصرف بالاي چربي در اين افراد خطر اثرات سوء‌گوارشيمانند مدفوع شل، بد بو و بي‌اختياري را به همراه دارد.
كشف اين نوع از داروها مژده بسيار خوبي در درمان چاقي بوده است، ولياين تصور كه افراد چاق مي‌توانند هر نوع مواد غذايي را بخورند و فقط بااستفاده از اين نوع داروها علاوه بر لذت از غذاهاي پرچرب از افزايش وزنرهايي يابند، يك باور كاملا نادرست مي‌باشد. از طرف ديگر بعضي تصورمي‌نمايند كه عوارض اين نوع از داروها به معناي اسهال پر حجم در صورتاستفاده از غذاهاي پرچرب باعث مي‌شود افراد به سوي رژيم غذايي كم‌چربتمايل يافته و كاهش وزن محسوسي را تجربه كنند.
در مطالعه اخير كه بر روي ۴۴ فرد بالغ چاق انجام گرفت اثرات داروهايمانع جذب چربي در دستگاه گوارش روي تغيير شيوه تغذيه مورد بررسي قرارگرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد، كساني كه از اين نوع از دارو استفادهمي‌كنند نسبت به افرادي كه استفاده نمي‌كنند كمي بيشتر از ميانگين توصيهشده (۳۰ درصد از انرژي دريافتي) از چربي دريافت مي‌كنند. نتايج اين مطالعهحاكي از آن بود آنهايي كه از داروهاي مانع جذب چربي استفاده مي‌كردند بهطور متوسط ۳۳ درصد كالري دريافتي روزانه آنها از چربي بود، درحالي كه كهدر برابر آن براي افرادي كه از دارونما استفاده مي‌كردند مصرف چربي روزانه۲۸درصد بود.
نكته عملي: استفاده از داروهاي استاندارد كه مانع جذب چربي مي‌باشنددرمان چاقي را تسهيل مي‌نمايد. ولي توجه به ۲ نكته اساسي را نبايد از نظردور داشت. اول اين كه استفاده از اين نوع از داروها بدون تغيير شيوه زندگيو نوع غذاهاي مصرفي موثر نخواهد بود. علاوه بر اين استفاده از اثرات جانبياين نوع از داروها نه در درمان چاقي و نه در تغيير شيوه زندگي موثرنمي‌باشد. لذا مهم‌ترين اصل در درمان چاقي تغيير شيوه زندگي و در ادامه درصورت نياز با تجويز پزشك معالج مي‌توان از اين نوع از داروها كمك گرفت.
دکتر حمیدرضا فرشچی
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “بهداشت عمومي”